به گزارس سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی علی فتحی آشتیانی بیان نمود: اولین باریست دکتری «روانشناسی صنعتی و سازمانی» تدوین می گردد، کلیات برنامه بررسی و تصویب گردیده و قرار است پس از نهایی شدن مراحل اداری را طی نمایند.

رشته «روانشناسی صنعتی سازمانی» شاخه‌ای از روانشناسی می باشد که کاربرد‌های فراوانی در اداره کارخانه و تمام مکان هایی دارد که به پرسنل نیازمند است، این رشته از گزینش نیرو تا بهینه سازی کار و تولید، کاربرد فراوانی دارد.

علی فتحی آشتیانی افزود: رشته روانشناسی صنعتی سازمانی فقط تا مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده بود که اینک برنامه دکتری آن نوشته شده و در کارگروه روانشناسی بررسی گردید.

کلیات برنامه تصویب شده و مقرر شد با اصلاح برخی از جزییات، برای تصویب نهایی ارسال گردد.