به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مجتبی علوی فاضل بیان نمود: متقاضیانی که به دلیل مشکل استاد راهنما نتوانستند برای ادامه تحصیل در دوره دکتری پژوهش محور این دانشگاه پذیرش شوند، با موافقت هیات رئیسه دانشگاه آزاد می توانند با رفع اشکالات نسبت به پذیرش اقدام نمایند.

متقاضیان با رفع نقص های پرونده خود می توانند درخواستی مبنی بر پذیرش را به معاونت سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام نمایند.

مجتبی علوی فاضل افزود: بعضی متقاضیان نتوانستند به دلیل نواقص پرونده خود در مصاحبه شرکت نمایند که پس از رفع مشکلات این افراد می توانند مجددا در مصاحبه حضور پیدا کنند.

متقاضیانی که پس از انجام مصاحبه با مشکل استاد راهنما مواجه شدند با رفع مشکلات پرونده خود می توانند درخواست پذیرش در این دوره را به معاونت سنجش و پذیرش اعلام نمایند.

هر زمان که مشکل این افراد برطرف گردند، این افراد قادر به ادامه تحصیل می شوند.