به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم فضل الله ایرجی بیان نمود: حضور چهره ها و شخصیت‌ها در ایام انتخابات در دانشگاه‌ها تابع هرگونه ضوابطی که در قوانین رسمی پیش بینی گردد و یا مراجع قانونی ابلاغ نمایند.

طبق قوانین دانشگاه‌ها هر برنامه‌ای که توسط تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی برنامه ریزی گردد باید مجوز داشته باشد، ضمن اینکه ما تابع قانون کشور می باشیم. برای مثال اگر قانون انتخابات ممنوع کرد که تبلیغات زودتر از موعد انتخاباتی صورت گیرد، طبیعی است که این موضوع در دانشگاه هم ممنوع می باشد.

ایرجی بیان نمود: بعد از اینکه اعلام گردید، افراد و چهره‌های انتخاباتی اجازه فعالیت تبلیغاتی دارند، این افراد می توانند با توجه به شرایط موجود و به شرط اجرای کامل قوانین، درخواست خود را به دانشگاه‌های مختلف ارایه نموده و پس از صدور مجوز، در دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند.

انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری اسفند ۹۴ برگزار می گردد که معمولا کاندیدها برای ارایه برنامه های خود در دانشگاه ها نیز حضور می یابند.