به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ؛ ثبت نام از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسـته دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اینترنتی می باشد و متقاضیان ثبت نـام در این آزمون با مراجعـه بـه سـامانه ثبـت نـام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بـه نشــانی www.azmoon.org از شــرایط و ضــوابط ثبتنام در این آزمون اطلاع یابند. دفترچه راهنمای آزمون بر روی سامانه ثبتنـام اینترنتـی قابـل مشـاهده می باشد. 

ثبت نام از 16آذر ماه 94 آغاز و تا پایان روز چهارشنبه 9 دی ماه ادامه دارد، همچنین زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان حداکثر 3 تا 4 روز قبل از برگزاری آزمون از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش می باشد. این آزمون روزهای 6 الی 8 خرداد ماه سال 95 برگزار می گردد.

لینک دریافت دفترچه راهنما کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی