دانش آموختگان علوم پزشکی
دستور العمل دوره های تحقیقاتی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ اطلاعیه صادره از سوی مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درخصوص دوره های تحقیقاتی بشرح زیر می باشد:

براساس نشست سازمان امور دانشجویان با کارشناسان دانشگاه‌ها و سیاست کلی دولت مبنی بر ارائه خدمات الکترونیک، باید تمام امور مربوط به دانشجویان متقاضی گذراندن دوره تحقیقاتی، صرفا از طریق نمایندگان دانشگاه‌ها پیگیری گردد.

در موارد خاص و نیاز فوری به پیگیری وضعیت متقاضیان دوره فوق الذکر، صرفا کارشناسان دانشگاه‌ها می توانند با آدرس الکترونیک forsat@sorg.ir  مکاتبه نمایند.

نیز کارشناسان دانشگاه با آدرس الکترونیک اعلام شده مکاتبه و آدرس خود را اعلام نمایند.