به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی آهون منش رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی اعلام نمود: سال تحصیلی جاری ظرفیت دانشجو برای حدود ۶ موسسه و مرکز غیرانتفاعی به دلایل تخلفاتی که داشتند توسط کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم صفر گردید.

آهون منش گفت: تخلفات این موسسه و مراکزغیرانتفاعی کتباً و خصوصی فقط به موسسات مذکور اعلام میگردد.

همچنین گفت: درصورتی که موسسات مذکور دلایل رفع تخلف خود را به کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم ارایه نمایند و کمیسیون به این نتیجه برسد که دلیل تخلف رفع گردیده، می توانند دویاره فعالیت کرده و پذیرش دانشجو داشته باشند.

با توجه به نوع تخلفی که موسسه مذکور انجام نموده، کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم تصمیم می گیرد برخی مواقع، موسسات تعطیل شده و دانشجویان آنها در دیگر موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی تقسیم گردند.