به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا ؛ معاون آوزشی تحصلات تکمیلی دانشگاه پیام نور دکتر جمالزاده اعلام نمود: پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون کارشناسی سال 94 در دانشگاه پیام نور، از روز 3شنبه  17 لغایت 24 آذرماه با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir می توانند ثبت نام انجام دهنند.

پذیرفته شدگان نیمسال اول ( شهریور ماه ) دانشگاه پیام نور که هم اکنون مشغول به تحصیل می باشنند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

همچنین ثبت نام حضوری و انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال دوم و براساس تقویم آموزشی انجام می گیرد.