معاون پژوهشی و فناوری  دانشگاه شهید چمران اهواز ابراهیم حاجی دولو بر لزوم گسترش همکاری‌های بین‌المللی میان دو دانشگاه مونتال لئوبن اتریش و شهید چمران اهواز تاکید نمود و اعلام کرد یکی از شاخص‌های امتیازدهی به دانشگاه‌های کشور میزان همکاری‌های علمی و بین‌المللی آنها می باشد و حضور مسئولان ارشد دانشگاه مونتان در دانشگاه شهید چمران اهواز نشان‌دهنده علاقه و عزم جدی آنها برای همکاری‌های علمی و پژوهشی با این دانشگاه می باشد.

معاون دانشگاه مونتان پروفسور موزر در این دیدار به تسهیلات فراهم‌شده برای دانشجویان و اساتید دانشگاه شهیدچمران اشاره و بیان نمود ؛ برنامه داریم زمینه ای فراهم کنیم تا در سال آینده دانشجویان و اساتید این دانشگاه بتوانند در دانشگاه مونتان ادامه تحصیل دهند.