به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون پژوهشی وزارت علوم وحید احمدی اعلام نمود: در سال های اخیر پذیرش دانشجویان بدون برنامه صورت می گرفته و باید این روند اصلاح گردد در این جهت درحال برنامه ریزی می باشیم تا پذیرش دانشجویان متناسب با طرح های تحقیقاتی هدفمند اساتید انجام شود.

هدفمندسازی آموزش عالی و پژوهش ها از تاکیدات مقام معظم رهبری می باشد لذا باید برنامه ریزی انجام شود که تسهیلات پژوهشی به تحقیقات کاربردی ارائه گردد.

وی افزود: درصد زیادی از مقالات پژوهشگران و محققان کشور در مجلات بین المللی نمایه نمی شود و برای رفع این مشکل درحال برنامه ریزی می باشیم تا مجلات علمی داخلی را در پایگاه های بین المللی ثبت و نمایه نماییم.

نمایه شدن مقالات پژوهشگران و محققان کشور در پایگاه های بین المللی موجب ارتقا کیفیت و توسعه تحقیقات کاربردی در کشور می شود.