به گزارش سرویس اخباردانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رییس دانشگاه آزاد اسلامی دکتر میرزاده با حضور در نهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی اعلام نمود: با سیاست های دانشگاه در جهت ایجاد منابع مالی جدید و درآمدهای غیرشهریه ای، دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95 ، خوشبختانه هیچ گونه افزایش شهریه ثابت برای دانشجویان موجود رشته های غیرپزشکی نداریم.

وی با گرامیداشت هفته پژوهش و فرا رسیدن روز دانشجو افزود؛ با تفویض اختیار هیات امنای استان به کمیسیون دائمی، میزان افزایش شهریه متغیر در سال 95 با توجه به شرایط واحد و دانشجویان موجود نسبت به سال 94، بین صفر تا 15 درصد تعیین میگردد.

وی با ذکر؛ کاهش جمعیت دانشجویی و افزایش تعداد رقبای این دانشگاه افزود: تجمیع مراکز آموزشی که دارای دانشجو کافی نبوده و از حداقل استانداردهای آموزشی برخوردار نباشند با واحدهای همجوار یا مادر در دستور کار قرار می گیرد.

هدف از تجمیع برخی مراکز و واحدها، ایجاد پردیس های تخصصی می باشد و این اقدام به هیچ عنوان با اهداف سیاسی انجام نمی شود، اگرچه برخی از آنها به طور ناخودآگاه دارای تبعات سیاسی و غیر از اهداف مدنظر باشد که با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح دانشگاه مقرر شد اجرای آن در سال 95 انجام گیرد.

با اجرای طرح تجمیع یک و دو در مهر92، تعداد واحدها و مراکز دانشگاهی از 472 به 390 واحد و مرکز تقلیل یافته و این اقدام موجب کاهش هزینه ها، چابکسازی و افزایش بهره وری گردید.

راه اندازی شهرک های فناوری آزاد(شفا)  ضروری می باشد و درخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد مبنی بر فروش ساختمان خوابگاه دانشجویی صرف ایجاد یک مرکز رشد در یک رشته تخصصی شده و مازاد آن به امور عمرانی اختصاص پیدا می کند.

تصویب طرح احداث اردوگاه فرهنگی و تفریحی در واحد نقده و انتخاب حسابرس استان از دیگر مصوبات بوده و تشکیل کمیسیونی4 نفره مرکب از نماینده استاندار، نمایندگان دفتر حقوقی سازمان مرکزی و رییس واحد استان برای مستند سازی اراضی دانشگاه به تصویب هیات امنای استان آذربایجان غربی رسید.