به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شهروز شریعتی  مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس اعلام نمود: روز دانشجو مصادف با ۱۶ آذر تربیون آزاد با موضوع حقوق دانشجویی در این دانشگاه برگزار می گردد.

برنامه های دانشگاه تربیت مدرس برای روز دانشجو مصادف با ۱۶ آذر اینگونه می باشد؛ نمایندگان تشکل های دانشجویی درخصوص موضوعات روز و مباحث مورد بحث دانشجویان سخنرانی می کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی علیرضا زاکانی  در روز ۱۵ آذر مهمان این دانشگاه تربیت مدرس می باشد و درباره مباحث روز کشور سخنرانی می نماید.

دیگر برنامه های دانشگاه تربیت مدرس در روز ۱۶ آذر توزیع شاخه گل میان دانشجویان و نمایشگاهی با موضوع مخاطرات مذاکره با آمریکا برگزار می شود ، که این نمایشگاه به همت بسیج دانشجویی برگزار می شود. 

برگزاری برنامه های مربوط به روز ۱۶ آذر به نوعی برنامه های نمادین به شمار می آید و این دانشگاه طی سال های مختلف به دنبال اجرای برنامه های کیفی در حوزه فرهنگی و دانشجویی می باشد که در این راستا اقدام به توانمند سازی نشریات دانشجویی، توسعه فعالیت تشکل های دانشجویی و توسعه فعالیت های فرهنگی است.