به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر جعفر توفیقی  وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری درباره طرح "سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی " در کمیسیون آموزش مجلس، اظهار نظر کرد: ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی مشروط بر اینکه آزمون سالی چند بار برگزار گردد و کارنامه داوطلبان نیز تا دو سال اعتبار داشته باشد مشکلی نیست.

با ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، استاندارد واحدی در آزمون‌های سراسری ایجاد می شود و سبب می‌شود عدالت آموزشی بین داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی برقرار گردد.

چنانچه نحوه سنجش داوطلبان تحصیلات تکمیلی از پذیرش آنان جدا گردد ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی با مشکل روبرو نمی شود.

همچنین افزود: این طرح زمانی خوب است که سازمان سنجش سالی یک یا چند مرتبه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی برگزار و برای داوطلبان کارنامه صادر نماید تا دانشگاه‌ها خودشان براساس کارنامه داوطلبان آنان را پذیرش نمایند. در این طرح باید سنجش از پذیرش جدا و آزمون ملی و استانداردی برای بخش دولتی و غیردولتی برگزار گردد.

ادغام آزمون‌های ورودی تحصیلات تکمیلی مشروط بر اینکه آزمون سالی چند بار برگزار و کارنامه داوطلبان نیز تا دو سال معتبر باشد مشکلی ندارد زیرا اینگونه یک آزمون استاندارد برگزار می گردد.

دکتر جعفر توفیقی استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: نکته اصلی اینست که پذیرش براساس کارنامه ارائه شده از سوی سازمان سنجش برعهده خود دانشگاه‌ها باشد.