به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام ؛ مهلت ثبت نام داوطلبان در دوره فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيامنور لازم است از تاريخ 94/9/9 لغايت 94/9/15 بـه پايگـاه اينترنتـي سـازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با تكميل اطلاعات اوليه و پرداخت اينترنتي مبلغ 650/000 ريال (معادل شصت و پنج هزار تومان) با استفاده از كارتهـاي اعتباري عضو شبكه شتاب هر يك از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

لینک دریافت دفترچه فراگیر دانشگاه پیام نور دوره 16

http://www6.sanjesh.org/download/pnu/pnu95.pdf

همچنین طبق برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون كارشناسي‌ارشد فراگير دانشگاه پيام نور مهرماه سال 1395(نوبت شانزدهم) در روز پنجشنبه مورخ 94/12/13 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است كه از روز سه‌شنبه مورخ 94/12/11 لغايت روز چهارشنبه مورخ 94/12/12با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 28 تقاضانامه تعيين مي‌گردد؛ لذا مقتضي است كه داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 5  دفترچه راهنماي  ثبت‌نام و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.