به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ خسرو پیری عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی اعلام نمود: برنامه های راهبردی و اولویت های مراکز پژوهشی علوم انسانی در شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی بررسی می گردد.

جلسه مذکور روز گذشته با حضور روسای مراکز پژوهشی علوم انسانی و روسای دانشگاه های مرتبط با این حوزه برگزار و بررسی برنامه های راهبردی و اولویت های مراکز علوم انسانی آغاز گردید.

در این جلسات برنامه ها و اولویت های مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی توسط متخصصان و نخبگان این حوزه بررسی می گردد و در صورت لزوم و پس از جمع بندی ها در راهبردهای این مراکز تجدید نظر می شود.

وی افزود: این شورا با هدف تدوین سیاست گذاری برای علوم انسانی کشور تشکیل گردید، که این سیاست ها باید ماموریت گرا و در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری قرار گیرد.

همچنین موضوع تقویت پژوهش های علوم انسانی نیز از برنامه های مهم این شورا می باشد و درحال برنامه ریزی برای این موضوع می باشیم.

شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی یک شورای عالی می باشد که از دو کمیسیون فناوری و پژوهشی تشکیل گردیده.