به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نمود: دانشگاه آزاد اسلامی با هیچ وزارتخانه ای مشکلی نداشته و بیش از ۲۲ هزار رشته محل این دانشگاه از طریق وزارتخانه های مربوط و کمیته مصوب مجلس تصویب گردید.

این دانشگاه در راستای تاثیر کمک به آموزش عالی کشور از سوی رئیس جمهور نیز مورد حمایت قرار دارد.

تمام رشته محل های دانشگاه آزاد در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مجوز دارند و بخشی از این مجوزها از طریق شورای گسترش در وزارت علوم و بهداشت اخذ گردیده.

قسمتی از مجوزهای رشته محل های این دانشگاه نیز از طریق هیات سه نفره اخذ گردیده  که این هیات مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.

نمایندگان مجلس با امضای نامه ای تاکید نمودند که قانون تصویب رشته های این دانشگاه براساس تصویب در کمیته سه نفره لازم الاجرا می باشد.

همچنین بیش از ۲۲ هزار رشته محل این دانشگاه توسط شورای گسترش وزارتخانه های علوم و بهداشت و یا از طریق هیات سه نفره مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده.

افرادی که معتقدند رشته های این دانشگاه مجوز ندارد بی اطلاع می باشند و نمی دانم چرا برخی مباحث اداری این دانشگاه باید وارد مباحث رسانه ای گردد.