به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رضا صابری عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح «سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی » در دستور صحن مجلس قرار گرفته و بزودی در صحن مجلس به رای نمایندگان گذاشته می شود.

این طرح در دوره های تحصیلات تکمیلی و اختلاف نظرهایی که وزارت علوم و مجلس در این خصوص دارند می باشد مجلس شورای اسلامی یکسال گذشته به فوریت این طرح رای داد و در این مدت، جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار گردید.

قالب کلی طرح طبق نظرات کارشناسی که با حضور معاونان و مسئولان دانشگاه‌ها در جلسات حضور داشتند شکل گرفت.

رضا صابری گفت: طبیعیست که مجلس نیز برای خود نظراتی داشته باشد و چنانچه ۱۰۰ درصد نظر دولت توسط مجلس عملی گردد، دولت دیگر نیاز به قانون گذاری ندارد و قوانین خود را اجرایی می نماید.

طبق اختلاف نظرهایی بین رویه های موجود و دیدگاه‌های نمایندگان و قاعدتا باید شاهد اختلاف نظرهایی در این بین باشیم.

یکی از مواردی که وزارت علوم به آن نقد دارد، عضویت وزیر آموزش و پرورش و معاون آموزشی وی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲ می باشد.

نقد‌ها از این باب است که چرا دربحث تحصیلات تکمیلی وزیر آموزش پرورش باید نظر بدهد؟ طرح این مساله از سوی مسئولان آموزش عالی جای تعجب دارد چرا که ما فکر می کنیم دراین حوزه نظراتی می خواهیم ارایه کنیم که غیر منطقی بوده و وزیر آموزش پرورش نمی تواند آن را تحمل کند.

وی افزود: ما نیازمندیم در این حوزه‌ها افرادی که از خانواده ما نیستند، نظر داده و رای ما را تایید نمودند.

درحالیست که پیشنهاد دادیم معاون پژوهشی وزیرعلوم نیز به این شورا اضافه گردد و حتی پیشنهاد اینکه برخی از روسای دانشگاه‌ها با حق رای مستقل به این شورا اضافه شوند را دادیم، که دولت با این نظر موافق نمی باشد و پیشنهاد ما رای لازم را کسب ننمود. مورد دیگری که وزارت علوم به آن نقد دارد سهمیست که مجلس برای قبولی در آزمون دکتری اختصاص داده که اکثر نمایندگان در آن اتفاق نظر دارند.

همچنین شاهد برخی گزارشات نگران کننده درمورد اعمال سلیقه ها در جذب دانشجویان دکتری در برخی دانشگاه‌ها می باشیم و موجب شده که درمورد سهمی که برای قبولی در آزمون قائل شده ایم پافشاری نماییم و اگر این نظر در مجلس رای بیاورد باید همه از آن تمکین کنند.