به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، نامه رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در خصوص ثبت نام دکتری پژوهش محور مطرح و تصمیم گیری شد که در چهارچوب ظرفیت مصوب وزارت علوم، برای ترم دوم (بهمن ماه) با اولویت برای قبول شدگان دکتری پژوهش محور پذیرش صورت گیرد.

همچنین داوطلبانی که علیرغم قبولی بدلیل نداشتن شرایط استاد راهنما، موفق به ثبت نام نگردیدند، به عنوان پذیرفته شده تلقی گردند.

صد و چهلمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور اعضا برگزار گردید، رئیس دانشگاه‌ آزاد اسلامی در این جلسه از معاونان درخواست نمود تا گزارش عملکرد از مهر ۹۲ تا کنون حوزه مربوطه خود را حداکثر ظرف مدت ۲ هفته آینده، تهیه نمایند.

حمید میرزاده مسئولیت تهیه این گزارش را بر عهده معاونان نهاد و این گزارش عملکرد شامل مجموعه آماری از عملکردها، برنامه ها، اهداف و ... هریک از معاونت هاست که برای اجلاس هفتادم نیز به چاپ می رسد.

ممنوعیت تغییر وضعیت دانشجویان دکتری تخصصی آموزش محور به پژوهش محور

گزارش کمیسیون تخصصی شماره یک هیات رئیسه توسط دکتر حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه مطرح و قرار گردید که تغییر وضعیت دانشجویان دکتری تخصصی آموزش محور به پژوهش محور ممنوع گردد.

آیین نامه حق جذب اعضای هیات علمی توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی با لحاظ قرار دادن عملکرد اعضای هیات علمی تدوین و در جلسه آینده ارائه گردد و به منظور ایجاد و اتصال نرم افزارهای آموزشی واحدها ، جلسه ای متشکل از معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی و فرهنگی و مدیرکل فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل و ترتیبی اتخاذ گردد تا دانشجویان هنگام مهمانی در واحد مقصد نیازی به معرفی دروس از طرف واحد مبدأ نداشته باشند.

ایجاد سهمیه ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی برای اعضای هیات علمی پیمانی

اعضای هیات علمی تمام وقت پیمانی با حداقل سه سال سابقه ، از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی استفاده نمایند و برای اعضای هیات علمی مربی با بیش از ۲۰ سال سابقه بورس رایگان (صفر درصد) و تعهد تا سقف ۳۰ سال خدمت لحاظ گردد.

تغییر رشته و گرایش موجود در یک مجموعه امتحانی آزمون با شرط داشتن حداقل نمره آخرین فرد قبول شده در این سهمیه در رشته مقصد انجام گردد.

معرفی دانشجویان به سفرهای علمی، مطالعاتی، زیارتی و سیاحتی

گزارش کمیسیون تخصصی شماره ۲ هیات رئیسه توسط دکتر طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی مطرح و قرار شد درخصوص معرفی دانشجویان به سفرهای علمی، نیمه علمی، مطالعاتی، ورزشی، زیارتی و سیاحتی با رعایت ضوایط و مقررات ازجمله مقررات نظام وظیفه، به معاونان و مسئولان فرهنگی واحدها و مراکز دانشگاهی و آموزشکده های سما تفویض اختیار گردد.

به منظور توانمندسازی روسا و معاونان واحدها مقرر شد دوره های آموزشی به منظور به روزرسانی اطلاعات و دانش روسا و معاونان واحدهای دانشگاهی برنامه ریزی و اجرا گردد.

پایان پروژه ساختمان آموزشی پزشکی سازمان مرکزی تا شهریور ۹۵

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی محسن هاشمی گزارشی از پیشرفت و وضعیت ساختمان آموزشی پزشکی سازمان مرکزی ارائه داد و قرار شد بر اساس برنامه پروژه تا شهریور سال ۹۵ پایان یابد.

نیز نامه معاونت برنامه ریزی درخصوص ارتقاء درجه واحد سوسنگرد از کوچک به متوسط مطرح و قرار گردید، وضعیت تمامی واحدها و مراکز براساس دستورالعمل جدید، مجدداً ارزیابی و گزارش آنها ارائه گردد.