شورای عالی آموزش و پرورش
جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از فارس؛ با حضور وزیر و اعضا نهصد و هفدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار گردید.

دستور کار جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه صدور گواهینامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بود و بعد از بحث و گفت‌وگو در این زمینه ، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش کلیات این ماده واحده را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، تمام دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باید طبق مؤلفه‌هایی که تعیین می شود، سنجش صلاحیت حرفه‌ای شده و گواهینامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای دریافت نمایند.

جزئیات این طرح توسط این دو دانشگاه، مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تهیه و در جلسه آینده بررسی می شود.