به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از پرتال دانشگاه؛ معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی همایش آموزش علوم انسانی در جهاد دانشگاهی؛ فرصت ها و چالش‌ها برگزار می‌ کند.

همایش یک روزه گروه تخصصی آموزشی علوم انسانی با هدف ارتقاء نظام آموزش‌های تخصصی ومهارت های پیشرفته در حوزه علوم انسانی، شناسایی و بومی سازی اجرای دوره‌های نوین آموزشی بین المللی و تبادل تجارب در حوزه علوم انسانی 22 دی ماه سال جاری توسط جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

این همایش دور محورهای آموزش‌های کوتاه مدت جهاددانشگاهی- نقد سیاست‌های موجود، نیازسنجی آموزشی و نقش فنآوری‌های نوین درآموزش دوره‌های کوتاه مدت، تجارب سازمان‌ها و موسسات داخلی و خارجی در راستای بومی‌سازی و الگوسازی شیوه‌های آموزشی، شیوه های نوین مخاطب شناسی و پروژه یابی درآموزش های کوتاه مدت و ارزیابی و اثربخشی دوره‌های آموزشی در آموزش علوم انسانی برگزار می گردد.