به گزارش سرویس اخبار 3گام به نقل از مهر؛ فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اعلام نمود: کلاس های انگلیسی زبان برای دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد تشکیل می شود، بطوریکه کلاس هایی که تمام دانشجویان آن خارجی باشند به صورت انگلیسی برگزار می گردد.

پذیرش دانشجوی خارجی یکی از اولویت های دانشگاه های کشور می باشد و دانشگاه آزاد نیز درحال برنامه ریزی برای دستیابی به این اولویت می باشیم.

در حال حاضر حدود ۵ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند که عمده این دانشجویان از کشورهای همسایه وارد دانشگاه آزاد شدند.

لطفی افزود: باعنایت به مذاکرات این دانشگاه با کشورهای خارجی، زمینه پذیرش دانشجو از کشورهای مختلف را در این دانشگاه فراهم می نماییم و کلاس های این دانشگاه که تمام دانشجویان آن خارجی هستند به صورت انگلیسی تشکیل می گردد و برنامه افزایش این نوع زیرساخت های آموزشی را داریم تا بتوانیم درصد پذیرش دانشجوی خارجی را در دانشگاه آزاد اگسترش دهیم.

کلاس های انگلیسی زبان دانشگاه آزاد بیشتر در دوره های تحصیلات تکمیلی برگزار می شود زیرا در این مقاطع بستر راه اندازی کلاس های انگلیسی زبان بیشتر فراهم می باشد.