به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از مهر؛ محمدرضا امین ناصری معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: هم اکنون دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس کالاهای فرهنگی مختلفی را در حوزه های پوستر، انیمشن و فیلم تولید می نمایند که قرار است بستری برای تجاری سازی این کالاها برای دانشجویان ایجاد نماییم.

برای ایجاد مرکز رشد هنر دانشگاه تربیت مدرس در حال برنامه ریزی می باشیم و بعداز ایجاد زیرساخت های لازم این مرکز رشد راه اندازی می شود.

هم اکنون حدود ۹۳ انجمن علمی و دانشجویی در این دانشگاه فعالیت می نمایند که بخش زیادی از این انجمن ها در حوزه های فرهنگی و هنری می باشد.

دانشجویان فعال در انجمن های علمی و دانشجویی این دانشگاه دستاوردهای خوبی در حوزه های هنری دارند که با برنامه ریزی مقرر شده این دستاوردها به محصولات تجاری تبدیل گردند.