به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد اخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی اعلام نمود: در کشورهای افغانستان، ترکمنستان و عراق متقاضی راه اندازی شعب بین الملل دانشگاه علمی کاربردی می باشند.

گسترش آموزش های مهارتی از برنامه های دانشگاه علمی کاربردی می باشد و که برنامه راه اندازی شعب بین الملل این دانشگاه را در کشورهای افغانستان، ترکمنستان و عراق در دست داریم.

در صحبت های صورت گرفته زمینه راه اندازی شعبه بین الملل این دانشگاه در کشور عراق تا حد زیادی فراهم گردیده و امید  داریم به زودی شعبه عراق راه اندازی گردد.

وی افزود: در طی بازدید وزیر تحصیلات عالیه افغانستان مقرر شد، تفاهم نامه ای میان دانشگاه علمی کاربردی و وزارت تحصیلات عالیه افغانستان منعقد گردد و طبق این تفاهم نامه شعبه این دانشگاه در کشور افغانستان نیز راه اندازی گردد.

همچنین چند کشور حوزه خلیج فارس نیز متقاضی راه اندازی شعبه دانشگاه علمی کاربردی می باشند که درخواست های این کشورها نیز درحال بررسی می باشد.

با راه اندازی شعب بین الملل دانشگاه علمی کاربردی در دیگر کشورها قادریم توانایی و ظرفیت این دانشگاه در زمینه ایجاد رشته های کاربردی و استفاده از اساتید مهارتی را به کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه انتقال دهییم.