احمد بنی احمدی مدیر روابط عمومی دانشگاه خواجه نصیراعلام کرد: انتشار خبر خودکشی یکی از دانشجویان رشته مکاترونیک مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه صحیح است و مراجع ذی صلاح درحال بررسی موضوع می باشند.

مراجع قانونی نتایج بررسی خود را به دانشگاه اعلام می نمایند و دانشگاه نتایج بررسی را اعلام می کند.

وی افزود: خودکشی دانشجوی این دانشگاه اتفاق بسیار ناگوار و ناراحت کننده ای می باشد و از افراد مرتبط با موضوع درخواست می نماییم که از انتشار شایعات در این زمینه خودداری نمایند.

این دانشجو از ورودی های مهرماه دانشگاه می باشد، لذا این دانشگاه شناخت زیادی از وی نداشته اما مراجع قانونی درحال بررسی موضوع می باشند.