به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان : بازدید از واحد علوم و تحقیقات و گسترش تعاملات وزارت علوم افغانستان با واحد  علوم و تحقیقات می تواند سرآغاز توسعه روابط آکادمیک و تحقیقاتی ایران و افغانستان قرار گیرد.

وی در پی بازدید از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات، به تشریح ارزیابی پرداخت و گفت: مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و کتابخانه مرکزی این واحد ، دارای فضایی مجهز و کارآمد برای ارتقای سطح فعالیت های علمی دانشجویان و پژوهشگران می باشد.

بازدید از این مجموعه منبع الهامی برای تاسیس مراکز مشابه در کشور افغانستان به مظور توسعه فعالیت های علمی و آزمایشگاهی است.

مومند ضمن ابراز امیدواری برای همکاری وزارت علوم افغانستان با پژوهشگران و دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای انجام پروژه های مشترک علمی و پژوهشی، افزود: در این راستا بازدید دانشجویان افغان، از فضای تحقیقاتی واحد علوم و تحقیقات، برای آشنایی با امکانات این واحد، می تواند در دستور کار وزارت علوم کشور افغانستان باشد.