به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی گفت: در بر خلاف اخبار منتشره ، «رفتن دانشجویان ایرانی به دانشگاه های کشورهایی با سطح کیفیت پایین آموزشی »، سال جاری وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشجویان را به ۱۵۰۰ نفر در غالب دانشگاه های خودگران و دانشگاه های روزانه افزایش داده است.

 وزارتخانه بهداشت درصدد می باشد با تشویق بخش های خصوصی و راه اندازی دانشکده ها جهت تربیت دانشجویان در داخل کشور، ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها افزایش یابد.

بنابر توفیقات جدیدی که در این زمینه حاصل شده حتما روند رفتن از ایران و تحصیل در کشورهایی که به لحاظ سطح کیفیت آموزشی از استاندارد های کافی برخوردار نمی باشند، به تدریج کاهش پیدا می کند.