به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محسن تقوی معاون آموزشی دانشگاه شیراز اعلام نمود: از متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور برای همکاری های علمی و آموزشی با همکاری بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه شیراز دعوت می کنیم.

از آبان ماه امسال  و تا آبان ماه سال آینده این طرح اجرا می شود و در مدت یکساله با تقاضای حضور ۱۰ متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور برای حضور در این دانشگاه  شیراز موافقت می شود.

هم اکنون ۴ متخصص ایرانی خارج از کشور متقاضی حضور در این دانشگاه می باشند این افراد طی دوره ۶ ماه تا یک سال در دانشگاه فعالیت می کنند.

حضور این اساتید برای تدریس، تحقیق مشترک، راهنمایی پایان نامه های دانشجویان، برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی در دانشگاه می باشد.

طرح فوق با هدف استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور، ترغیب حضور متخصصان ایرانی خارج از کشور برای همکاری های علمی مشترک و ارائه تسهیلات برای توسعه فعالیت های علمی و آموزشی کشور می باشد.