به گزارش سرویس اخبار دانشگاه 3گام به نقل از مهر؛ غلامرضا ذکیانی معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی : مرکز نوآوری علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی تا بهمن ماه راه اندازی  وافتتاح می شود.

این مرکز که قبلاً در یکی از ساختمان های خوابگاه های این دانشگاه بوده تغییر کاربردی داده و اکنون در حوالی بزرگراه جهان کودک و در ۵ طبقه راه اندازی و تا بهمن ماه امسال به می گردد و ۱۷شرکت دانش بنیان حوزه علوم انسانی این دانشگاه درخواست نمودند تا در این مرکز مستقر گردند.

وی گفت: در مرکز نوآوری علوم انسانی به دنبال تجاری سازی ایده های نوآورانه در حوزه علوم انسانی می باشیم زیرا در کشور این موضوع مورد توجه نبوده.

در بعضی رشته های علوم انسانی مانند مدیریت و روانشناسی ایجاد شرکت های دانش بنیان مرسوم می باشد اما ایجاد شرکت در دیگر رشته های این حوزه مرسوم نمی باشد که ما برنامه داریم در این مرکز زمینه راه اندازی شرکت های دانش بنیان در تمامی حوزه های علوم انسانی را فراهم نماییم.

همچنین افزود: دانشجویان حوزه علوم انسانی باید به سمتی حرکت روند که کاربردی سازی این علم را در جامعه نهادینه نمایند.