به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ قائم مقام دانشگاه پیام نور کشور دکتر اکبری همزمان با برگزاری همایش بین المللی میرسید علی همدانی تفاهم نامه ی همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آکادمیک تاجیکستان را امضا نمود و همچنین با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه پیام نور، درخواست تعامل هر چه بیشتر دو کشور را داد.

در دستور کار دانشگاه پیام نور برنامه های مختلفی در حوزه های ارتقاء سطح کمی و کیفی، جهانی کردن ارتباطات دانشگاهی و تبادل اطلاعات با کشورهای مختلف و مراکز تحقیقاتی معتبر می باشد و انعقاد تفاهم نامه فوق الذکر موجب همکاری همه جانبه علمی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی، تبادل دانشجو، برگزاری دوره های مشترک، تبادل اساتید برای فراگیری علوم مشترک و فراهم نمودن زمینه ای برای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی می باشد.

همچنین تفاهم نامه مذکور به منظور شناسایی و ارتقای توانمندی های علمی، آموزشی و پژوهشی بین دو دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی تاجیکستان انجام و بر همکاری دو طرف تأکید دارد.