سردردانشگاه تهران
درهای دانشگاه تهران برای نخبگان کشور همچنان باز است.

به گزارش سرویس دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ ثبت نام در نخستین دوره بورسیه بنیاد دانشگاه تهران تا روز سه شنبه 26 آبان تمدید شد.

در راستای اجرای بورسیه دوره اول بنیاد دانشگاه تهران، از دانشجویان متقاضی بورسیه نسبت به ثبت نام در سامانه بنیاد به نشانیhttp://utf.ut.ac.ir/ دعوت بعمل می آورد.

داوطلبان دانشجو می‌توانند تا 26 آبان‌ماه نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

نوع بورسیه ؛ از نوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مقطع کارشناسی، به مبلغ دو میلیون ریال و به مدت 10 ماه است و دانشجویان تا پایان مقطع کارشناسی با احراز شرایط می‌توانند از این بورسیه استفاده نمایند.

بورسیه به مدت پنج سال و هر سال برای 500 نفر از دانشجویان واجد شرایط برقرار می شود. از جمله شرایط این بورسیه دارا بودن حداقل معدل 17 در ترم قبل،  برای دانشجویان ترم اول، شرط معدل ملاک نبوده و با کسب رتبه زیر 2000 کشوری می‌توانند از این بورسیه استفاده کنند . نیز دانشجویان متقاضی نباید بورسیه هیچ نهاد و سازمانی باشند.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به UTF.UT.AC.IR مراجعه فرمایند.