به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت اعلام نمود:در خصوص رشته های شناور مابین وزارت علوم و بهداشت ۲۲آذر ماه جلسه ای تشکیل می گردد و  تصمیم نهایی انجام  می گیرد.

قبلاً آموزش عالی  پزشکی و غیر پزشکی در یک وزارتخانه تدریس می شدند و یکپارچه بود ولی دو دهه اخیر آموزش پزشکی به وزارت بهداشت انتقال داده شد.

در سال های قبل تدریس یک سری رشته ها که مرتبط با پزشکی می باشند توسط دانشگاه آزاد و وزارت علوم انجام می شد، که ما معتقد هستیم این موضوع اشتباه می باشد و باید به وزارت بهداشت منقل گردد و بالعکس یک سری رشته ها در وزرات بهداشت هستند که باید به وزارت علوم منتقل شوند از جمله اقتصاد سلامت، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان ها.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی افزود: امروز نیز یک جلسه با وزیر علوم داشتیم که راهکار قانونی لازم موجود است و اگر به مشکل برخورد نماییم شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف می کند.

همچنین گفت: فکر می کنم کار در مسیر قانونی خود را طی کند.  کارگروهی با توجه به محتوای دروس نظر کارشناسی ارائه نمایند و مقرر شد ۲۲ آذر جلسه ای تشکیل گردد و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.