به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس اعلام نمود: 13 درصد پذیرش دانشجو در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش دارد.

در کل دانشگاه تربیت مدرس در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در سال 95 نسبت به سال 94 ،13درصد افزایش پذیرش دانشجو دارد. در واقع پذیرش دانشجو در این دانشگاه نسبت به سال های 92 و 93 تغییر نداشته . از آنجایی که پذیرش دانشجو در سال 94 نسبت به سال های گذشته کاهش داشته ، افزایش پذیرش فقط نسبت به سال 94 می باشد.

محاسبه ظرفیت ها در دانشگاه تربیت مدرس دارای فرمول خاصی است. تعداد اعضای هیات علمی،دانشجویان موجود و... در گروه های مختلف مورد محاسبه قرار می گیرد و به هر گروه اعلام می گردد که چه تعداد دانشجو می توانند پذیرش نماید.فرآیند محاسبه پذیرش و ظرفیت در شوراهای گروه های آموزشی مطرح می شود و بعد هر گروه درخواست پذیرش خود را اعلام می نماید. در نهایت درخواست در کمیسیون ها و شوراهای مختلف دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.