رئیس دانشگاه پیام نور در دیدار با هیات اعزامی از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان از راه اندازی مقطع دکتری در کشور افغانستان در آینده نزدیک خبر داد.

  هیأت سه نفره اعزامی از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس دانشگاه پیام نور دیدار کردند .

در این دیدار دکتر فراهانی، سیاست های کلان و حمایتی دانشگاه در حوزه برون مرزی مخصوصاً افغانستان را مطرح و تصریح کرد که دانشگاه به زودی  مقطع دکتری را در کشور افغانستان راه اندازی خواهند کرد.

در ادامه این دیدار کمیسیونی مشترک با شرکت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل، معاون آموزشی و مدیرکل حوزه ریاست و سرپرست دانشگاه پیام نور افغانستان برگزار و راه های اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک بررسی شد.

شایان ذکر است که مرکز کابل مجری 4 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 6 رشته در مقطع کارشناسی و 8 رشته در مقطع ارشد می باشد.

در این دیدار که به دعوت دانشگاه پیام نور و به منظور اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه و وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان بر گزار شد هیأتی سه نفره مرکب از آقایان دکتر سید بهادر اکبر میر ( رییس عمومی انسجام امور آکادمیک، دکتر اخگر ( عضو کمیسیون برنامه های ماستری ) و آقای ترشت وال ( رییس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی  افغانستان ) از 3 اسفند به مدت یک هفته میهمان دانشگاه پیام نور می باشند.