آشنایی با دروس آزمون کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات:

برای معرفی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات ابتدا باید درباره دروس آن به شما اطلاعاتی را ارائه می دهیم:

زبان

درس زبان در کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، ضریب 2 دارد. سطح سؤالات زبان در سال های مختلف متفاوت بوده و منبع مشخصی نیز ندارد. درس زبان شامل 20 سوال می باشد که 10 سوال آن زبان عمومی و 10 سؤال زبان تخصصی است. اطلاعات دفترچه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات به صورت مفصل به توضیح مواد امتحانی این رشته پرداخته است.

 

 

زراعت

درس زراعت در کنکور کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات ، در زیر گرایش های اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب 4 دارد که بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده است. ولی در علوم علفهای هرز  و علوم و تکنولوژی بذر ضریب 2 دارد.

که شامل 25 سوال است که سوالات 4 درس زیر را در بر می گیرد:

 

زراعت عمومی و علف های هرز

 این درس کلیاتی در مورد اصول زراعت را بیان می کند که دانستن آن برای فهم بیشتر مطالب دیگر الزامی است.

 

زراعت  غلات

این درس شامل مطالبی مربوط به کاشت، داشت و برداشت و همچنین آشنایی با جنبه های فیزیولوژیک و اکولوژیک غلات سردسیری مانند گندم، جو، چاودار، یولاف، تریتیکاله و غلات گرمسیری مانند: برنج، ذرت، سورگوم و ارزن می باشد.

 

نباتات صنعتی

اطلاعاتی در مورد گیاهان صنعتی است که بر اساس نوع مصرف:
شامل دانه های روغنی : آفتابگردان، سویا، کلزا، کنجد، بادام زمینی، کتان و ....،
گیاهان لیفی : پنبه، کنف،
گیاهان قندی: چغندرقند و نیشکر
گیاهان نشاسته ای : سیب زمینی
گیاهان تدخینی : توتون، تنباکو می باشد.

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات در انتخاب رشته درست و اصولی به داوطلبان گرامی کمک خواهد کرد.

 

 

دیمکاری

این درس شامل مباحثی در مورد تأثیر عوامل محیطی مثل اقلیم و خاک بر روی گیاه می باشد.

 

زراعت نباتات علوفه ای

در این درس گیاهان علوفه ای همچون یونجه، لسپرس، انواع شبدرها، چغندر علوفه ای و سودان گراس بررسی می شود.

 

طرح آزمایش های کشاورزی

این درس در کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، در تمام گرایش های آن، ضریب 2 دارد. و درسی کاملاً مفهومی است که از طریق تست زدن می توان به فهم بیشتر مطالب آن دست یافت.

دانش طرح آزمایشی از جمله علوم آماری می باشد که در تحقیقات علمی و کشاورزی نقش مؤثری دارد، چرا که در فعالیت های پژوهشی، با به کارگیری این دانش، دستیابی به اطلاعات درست و نتایج قابل اعتماد از تحقیقات مختلف را به نحو شایسته ای تضمین می کند.

 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

این درس در کنکور کارشناسی ارشد رشته زراعت و  اصلاح نباتات در فیزیولوژی گیاهان زراعی  و گرایش اگرواکولوژی ضریب 3 دارد. که به درک مکانیزم های کنترل کننده اعمال حیاتی گیاه و متابولیسم مواد فتوسنتزی و انتقال این مواد به اندام های مختلف گیاه و همچنین تنفس و عوامل مؤثر بر متابولیسم، رشد و تکثیر گیاهان می پردازد.

 

اکولوژی

درسی است که در اکولوژی گیاهان زراعی و گرایش اگرواکولوژی ضریب 2 دارد که به مطالعه خصوصیات محیط پیرامون موجودات زنده و واکنش موجودات زنده نسبت به عوامل محیطی می پردازد.

 

خاک شناسی

این درس ضریب 1 در فیزیولوژی گیاهان زراعی  و ضریب 2 در گرایش اگرواکولوژی دارد و در کنکور نسبت به بقیه دروس از اهمیت کمتری برخوردار است ولی چون اکثر دوستان آن را بالا می زنند حتماً باید مطالعه شود.مطالعه این درس باعث آگاهی از ویژگی های خاک و آشنایی با مبانی علم خاک شناسی می شود که بدون شک پیش نیاز بهره برداری و مدیریت صحیح منابع طبیعی است.

 

ژنتیک

این درس برای رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی ضریب 3 دارد که می‌توان آن را به طور کلی شامل تکنیک‌ هایی دانست که باعث بروز یک صفت خاص در یک جاندار می ‌شود و یا منجر به تولید یک محصول به شیوه‌ ای غیر از شیوه طبیعی می گردد که برای مثال می توان تولید گیاهان مقاوم به آفات گیاهی و خشکی و تولید گیاهان پرمحصول را نام برد.

 

اصلاح نباتات

این درس برای رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی همانند ژنتیک ضریب 3 دارد که خواندن آن بینشی از علم بهبود و اصلاح ریخته ژنتیکی محصولات زراعی و گیاهی می دهد. همچنین در علوم و تکنولوژی بذر ضریب 2 دارد.