اصلاح نباتات بر پایه علم ژنتیك و فیزیولوژی گیاهان زراعی بنا نهاده شده كه دانش، مهارت و هنر تغییر ساختار ژنتیکی گیاهان و بهبود كیفیت توارثی گیاهان زراعی از طریق روشهای كلاسیك و نوین برای افزایش ارزش اقتصادی آنان به نفع بشر است. یکی از نمونه‌های بارز اصلاح نباتات میوه ی موز کنونی است. سال‌ها پیش این گیاه را از طریق بذر آن می کاشتند اما مشکلی که وجود داشت دارای هسته بودن آن بود که هم نمای آن را خراب و هم خوردن آن را سخت می کرد. امّا با روش جدید کاشت آن که کشت از راه پاجوش(نوعی قلمه) است این مشکل اصلاح شده و موز دیگر در داخل خود هسته ندارد.

 

 

زراعت اصلاح نباتات

درسنامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

طول دوره کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات بطور متوسط دو سال و حداکثر سه سال می­باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد.

تعداد واحدهای درسی رشته اصلاح نباتات

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد اصلاح نباتات بسته به دانشگاه محل قبولی32 واحد می­باشد. که در این بین دروس اصلی 20 واحد که شامل (ژنتیك تكمیلی-ژنتیك كمّی-روشهای پیشرفته آماری-روشهای تجزیه آماری چند متغیره-سیتو ژنتیك-اصلاح نباتات تكمیلی-مباحث نوین در اصلاح نباتات-سمینار(1)) است.
دروس اختیاری بسته به دانشگاه عموما 6 واحد
و در آخر 6 واحد پایان نامه می باشد.

 

وضعیت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اصلاح نباتات چندین گرایش مثل اصلاح نباتات کلاسیک،اصلاح نباتات کاربردی، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، بیوانفورماتیک و... راه اندازی شده و در آینده نیز گرایش ها و انشعابات جدید در دنیا بوجود خواهد آمد که در هر جامعه ای متناسب با نیازهای آن جامعه، فارغ التحصیلان مربوطه مشغول خدمت خواهند شد، در ایران تعداد دانشکده های کشاورزی كه رشته اصلاح نباتات را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارند در حال افزایش است.

 

وضعیت اشتغال رشته اصلاح نباتات

 فارغ التحصیلان رشته اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد می توانند :

  •   در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مثل مؤسسه اصلاح بذور یا مراکز اصلاح گیاهان زراعی
  •   در بخش خصوصی
  •   در ارتباط با کارهای آزمایشگاهی
  •    با توجه به توان علمی خود به عنوان مدرس در سازمان‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها در گروه زراعت و اصلاح نباتات

 مشغول به كار شوند.