برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد برنامه ریزی شهری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد برنامه ریزی شهری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد برنامه ریزی شهری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برنامه ریزی شهری مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری - کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 - سهمیه آزاد کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
5 5 9426 51.11 45.56 33.33 33.33 40
30 32 7492 -1.1 45.56 36.67 28 26.67
32 35 7297 0 55.56 28.89 40 10.67
92 101 6141 0 44.44 25.56 13.33 18.67
109 119 5850 25.56 26.67 23.33 21.33 12
173 193 5098 0 32.22 5.56 28 13.33
223 251 4756 0 16.67 30 4 12
518 586 3721 45.56 2.22 0 12 6.67
1137 1296 2592 5.56 13.33 5.56 1.33 -4
1179 1348 2503 36.67 4.44 3.33 0 0
1327 1511 2310 32.22 0 0 0 0
1333 1518 2306 0 13.33 -5.55 2.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
40 394 4189 31.11 2.22 14.44 2.67 16
170 1656 2153 0 2.22 5.56 -1.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
39 1622 2192 0 15.56 -1.1 0 0

نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری- کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری قرار داده شده است. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 1400 - سهمیه آزاد گرایش برنامه ریزی شهری 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری شامل گرایش های ارشد برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهروشهرسازی (ضریب 2) اماروروش هاوفنون برنامه ریزی (ضریب 2)
24 27 7766 0 47.78 53.33 25.33 28
33 37 7647 8.89 33.33 45.56 49.33 26.67
61 68 6838 10 45.56 44.44 21.33 14.67
66 75 6738 15.56 33.33 28.89 37.33 26.67
182 212 5115 -5.55 28.89 37.78 16 4
434 496 3725 0 23.33 24.44 -18.66 6.67
828 945 2845 0 5.56 11.11 -4 13.33
877 997 2761 0 14.44 17.78 1.33 0
887 1008 2743 0 13.33 12.22 -2.66 1.33
940 1072 2647 0 21.11 7.78 -1.32 0
1026 1169 2517 0 2.22 20 -6.66 1.33
1060 1205 2481 0 24.44 -10 0 0
1096 1247 2422 0 6.67 5.56 5.33 5.33
1305 1487 2108 -1.1 8.89 1.11 -1.32 0
1375 1565 1985 -1.1 4.44 1.11 -1.32 -2.66

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 1400 - سهمیه 5 درصدی ایثارگران گرایش برنامه ریزی شهری 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری شامل گرایش های ارشد برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهروشهرسازی (ضریب 2) اماروروش هاوفنون برنامه ریزی (ضریب 2)
97 936 2858 0 10 7.78 4 4
161 1631 1862 0 3.33 2.22 5.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری- کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - گرایش برنامه ریزی شهری سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - گرایش برنامه ریزی شهری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش برنامه ریزی شهری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری شامل گرایش های ارشد برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
82 92 5935 0 35.56 27.78 44 40.28
286 327 4239 7.78 18.89 27.78 17.33 1.39
307 351 4121 2.22 28.89 25.56 -2.66 11.11
313 359 4059 13.33 20 10 20 8.33
466 535 3519 6.67 20 24.44 -6.66 0
835 949 2863 0 18.89 4.44 2.67 0
904 1027 2775 -1.1 17.78 7.78 17.33 -2.77
1136 1283 2498 0 11.11 2.22 18.67 0
1160 1309 2473 0 20 -3.32 -5.32 6.94
1221 1382 2410 0 4.44 10 8 0
1242 1404 2390 -5.55 12.22 1.11 5.33 0
1315 1485 2326 0 13.33 3.33 0 4.17
1812 2045 1898 -3.32 11.11 -7.77 9.33 -5.55
1837 2073 1879 0 3.33 2.22 0 0
1945 2192 1776 0 7.78 0 4 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری شامل گرایش های ارشد برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
36 355 4086 11.11 51.11 3.33 10.67 8.33
64 722 3156 -5.55 16.67 15.56 24 5.56

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی شهری 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری شامل گرایش های ارشد برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
79 2152 1808 6.67 3.33 1.11 -1.32 2.78

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 98- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
66 78 6777 23.33 34.44 42.22 45.33 18.67
70 82 6754 2.22 34.44 34.44 62.67 50.67
183 212 5490 18.89 28.89 14.44 53.33 25.33
253 292 5007 -4.43 26.67 23.33 21.33 42.67
278 321 4884 0 7.78 41.11 38.67 22.67
320 366 4688 0 20 36.67 8 14.67
425 483 4229 0 15.56 32.22 33.33 0
474 538 4110 -1.1 28.89 14.44 40 0
667 752 3709 0 34.44 8.89 12 10.67
688 774 3686 15.56 6.67 24.44 14.67 25.33
719 808 3628 16.67 6.67 28.89 24 -10.66
739 832 3600 0 20 21.11 13.33 0
859 966 3443 12.22 14.44 5.56 22.67 12
877 985 3426 0 41.11 12.22 2.67 4
1036 1161 3241 1.11 15.56 22.22 24 0
1080 1211 3190 32.22 20 0 16 0
1245 1398 3028 0 13.33 15.56 12 1.33
1632 1831 2693 0 6.67 12.22 18.67 0
2034 2280 2393 2.22 5.56 11.11 1.33 0
2339 2616 2132 0 5.56 10 -1.32 0
2943 3220 1428 0 4.44 1.11 -2.66 -1.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
141 1870 2672 2.22 11.11 11.11 -1.32 10.67

 

نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری- کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری قرار داده شده است. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
14 8265 86.67 42.22 60 62.67 18.67
44 7163 14.44 50 41.11 40 58.67
147 5781 2.22 41.11 41.11 29.33 42.67
329 4656 56.67 16.67 25.56 16 14.67
486 4127 14.44 31.11 26.67 2.67 21.33
543 3998 0 36.67 28.89 22.67 0
588 3904 0 28.89 11.11 17.33 21.33
901 3459 -2.21 23.33 7.78 13.33 14.67
1269 3108 41.11 14.44 2.22 8 -1.32
1665 2835 0 17.78 0 10.67 20
2516 2423 0 6.67 -3.32 13.33 24
3508 1959 13.33 4.44 -1.1 -2.66 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
26 244 5251 5.56 43.33 27.78 40 18.67
32 339 4815 -1.1 53.33 21.11 22.67 6.67
72 1082 3356 8.89 17.78 20 9.33 8
80 1248 3210 0 26.67 13.33 22.67 0
3454 3661 1986 -4.43 14.44 -5.55 2.67 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
14 627 3946 11.11 28.89 22.22 14.67 -2.66

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد 96 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه ریزی شهری -منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار وروش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 29
61 7344 17.77 10 35.56 56.67 70.67 20  
163 6292 17.64 4.44 30 46.67 56 17.33  
258 5690 18.16 6.67 33.33 32.22 24 28  
363 5191 18.45 سفید 24.44 28.89 29.33 29.33  
366 5156 17.38 -1.1 31.11 46.67 17.33 2.67  
964 3794 15.49 3.33 22.22 17.78 24 2.67  
985 3766 14.75 سفید 17.78 31.11 12 8  
1029 3710 16.4 4.44 27.78 15.56 6.67 سفید  
1042 3687 16.18 سفید 21.11 18.89 17.33 4  
1192 3538 12.58 سفید 24.44 27.78 9.33 سفید  
1212 3520 15.98 سفید 7.78 40 10.67 1.33  
1336 3388 16.92 -6.66 12.22 30 2.67 8  
1686 3086 16.85 سفید 10 21.11 4 6.67  
1819 3006 12.13 2.22 16.67 31.11 -4 -1.32  
1860 2987 12.25 -1.1 20 15.56 9.33 5.33  
2183 2811 16.49 2.22 14.44 8.89 6.67 سفید  
2217 2796 16.55 3.33 7.78 14.44 12 سفید  
2944 2435 17.57 -2.21 -4.43 23.33 -1.32 1.33  
3153 2335 14.71 6.67 -10 21.11 10.67 -1.32  
3239 2289 17.53 سفید 2.22 3.33 12 4  
3448 2202 14.33 سفید 7.78 12.22 1.33 -2.66  
3595 2141 17.35 سفید 1.11 10 1.33 سفید  
4301 1779 14.38 -1.1 -12.21 11.11 6.67 1.33  
4356 1752 14.53 -1.1 -2.21 6.67 6.67 سفید  
4534 1644 14.67 6.67 0 سفید 0 2.67  
4751 1465 13.7 2.22 -5.55 -3.32 14.67 -6.66  

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در سال 95

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد 95 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

رشته امتحانی: کد 1350 مربوط به کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

 برای کسب رتبه زیر 50 در آزمون تستی مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، براساس تخمین 3 سال اخیر میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 44 باشد. در صورتیکه انتظار شما در کنکور کارشناسی ارشد این رشته کسب رتبه زیر 100 باشد براساس تخمین 3 سال اخیر میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 40 باشد و اگر برای رتبه زیر 200 تلاش می کنید میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 36 باشد.

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 95

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مباحث عمومی شهرسازی ایران مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری تاریخ شهر و شهرسازی آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی
14 8139 44.44 53.33 44.44 61.33 48
22 7768 18.89 47.78 50 52 64
31 7566 0 70 34.44 61.33 52
63 7053 0.01 50 34 65 64
74 6899 5.36 70 36 58 30
94 6641 0 46.67 42.22 62.67 42.67
133 6268 15.56 45.56 31.11 38.67 54.67
138 6159 15.56 54.44 36.67 36 32
165 5940 0 33.33 27.5 58.87 56.75
177 5841 18.89 42 33.03 37 37
209 5653 5.56 24.44 34.44 56 37.33
262 5297 33.33 44.44 13.33 34.67 17.33
324 4854 12.22 32.22 23.33 32 25.33
419 4431 10 32.22 24.44 20 13.33
442 4319 8.89 37.78 24.44 17.33 6.67
476 4205 3.33 24.44 25.56 33.33 6.67
581 3912 33.33 20 21.11 9.33 6.67
632 3770 0 26.67 17.78 26.67 10.67
872 3394 0 17.78 10 33.33 10.67
989 3224 15.56 11.11 13.33 16 10.67
1188 3029 3.33 21.11 15.56 5.33 12
1637 3111 8.05 5.33 12 37.33 0
1740 2552 0 15.56 3.33 16 17.33
1869 2471 0 17.78 11.11 -1.32 6.67
2237 2613 0 4 2.61 13.33 21.33
2880 1970 -1.14 -1.32 20 20 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در سال 94

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در کنکور کارشناسی ارشد 94 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 94

 
زبان عمومی و تخصصی مباحث عمومی مبانی نظری تاریخ شهر و شهرسازی آمار و فنون برنامه ریزی میانگین درصد رتبه
56 61 58 40 68 57.08 12
0 71 56 50 64 50.75 14
5.05 54 61 68 60 50.93 40
7.78 57.78 61.11 46.67 54.67 47.91 62
6.67 52.22 53.33 68 34.67 44.61 84
0 50 70 60 18.68 43.11 109
2.22 40 61.11 45.33 49.33 41.42 129
4.44 54.44 56.67 40 42.67 42.30 136
0 44.44 45.56 54.67 46.67 39.39 157
11.11 56.67 61.11 34.67 10.67 38.85 215
0 34.44 36.67 40 20 27.78 388
0 13.33 62.22 18.67 5.33 22.89 520
0 21.11 14.44 41.33 8 17.11 838
0 14.44 21.11 20 6.67 13.33 1376

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.