نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد برنامه ریزی شهری 98

تعداد بازدید 45418 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری از سال 93 تا 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در سال 98 به داوطلبان ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 98

نمونه کارنامه های کنکور ارشد برنامه ریزی شهری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد برنامه ریزی شهری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد برنامه ریزی شهری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برنامه ریزی شهری 99 مراجعه کنید. 

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری- کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 98- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
66 78 6777 23.33 34.44 42.22 45.33 18.67
70 82 6754 2.22 34.44 34.44 62.67 50.67
183 212 5490 18.89 28.89 14.44 53.33 25.33
253 292 5007 -4.43 26.67 23.33 21.33 42.67
278 321 4884 0 7.78 41.11 38.67 22.67
320 366 4688 0 20 36.67 8 14.67
425 483 4229 0 15.56 32.22 33.33 0
474 538 4110 -1.1 28.89 14.44 40 0
667 752 3709 0 34.44 8.89 12 10.67
688 774 3686 15.56 6.67 24.44 14.67 25.33
719 808 3628 16.67 6.67 28.89 24 -10.66
739 832 3600 0 20 21.11 13.33 0
859 966 3443 12.22 14.44 5.56 22.67 12
877 985 3426 0 41.11 12.22 2.67 4
1036 1161 3241 1.11 15.56 22.22 24 0
1080 1211 3190 32.22 20 0 16 0
1245 1398 3028 0 13.33 15.56 12 1.33
1632 1831 2693 0 6.67 12.22 18.67 0
2034 2280 2393 2.22 5.56 11.11 1.33 0
2339 2616 2132 0 5.56 10 -1.32 0
2943 3220 1428 0 4.44 1.11 -2.66 -1.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
141 1870 2672 2.22 11.11 11.11 -1.32 10.67

 

نمونه کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری- کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
14 8265 86.67 42.22 60 62.67 18.67
44 7163 14.44 50 41.11 40 58.67
147 5781 2.22 41.11 41.11 29.33 42.67
329 4656 56.67 16.67 25.56 16 14.67
486 4127 14.44 31.11 26.67 2.67 21.33
543 3998 0 36.67 28.89 22.67 0
588 3904 0 28.89 11.11 17.33 21.33
901 3459 -2.21 23.33 7.78 13.33 14.67
1269 3108 41.11 14.44 2.22 8 -1.32
1665 2835 0 17.78 0 10.67 20
2516 2423 0 6.67 -3.32 13.33 24
3508 1959 13.33 4.44 -1.1 -2.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
26 244 5251 5.56 43.33 27.78 40 18.67
32 339 4815 -1.1 53.33 21.11 22.67 6.67
72 1082 3356 8.89 17.78 20 9.33 8
80 1248 3210 0 26.67 13.33 22.67 0
3454 3661 1986 -4.43 14.44 -5.55 2.67 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 2)
14 627 3946 11.11 28.89 22.22 14.67 -2.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد 96 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به همراه درصدهای آنها اشاره میکنیم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) مبانی نظری برنامه ریزی شهری -منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) آمار وروش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 29
61 7344 17.77 10 35.56 56.67 70.67 20  
163 6292 17.64 4.44 30 46.67 56 17.33  
258 5690 18.16 6.67 33.33 32.22 24 28  
363 5191 18.45 سفید 24.44 28.89 29.33 29.33  
366 5156 17.38 -1.1 31.11 46.67 17.33 2.67  
964 3794 15.49 3.33 22.22 17.78 24 2.67  
985 3766 14.75 سفید 17.78 31.11 12 8  
1029 3710 16.4 4.44 27.78 15.56 6.67 سفید  
1042 3687 16.18 سفید 21.11 18.89 17.33 4  
1192 3538 12.58 سفید 24.44 27.78 9.33 سفید  
1212 3520 15.98 سفید 7.78 40 10.67 1.33  
1336 3388 16.92 -6.66 12.22 30 2.67 8  
1686 3086 16.85 سفید 10 21.11 4 6.67  
1819 3006 12.13 2.22 16.67 31.11 -4 -1.32  
1860 2987 12.25 -1.1 20 15.56 9.33 5.33  
2183 2811 16.49 2.22 14.44 8.89 6.67 سفید  
2217 2796 16.55 3.33 7.78 14.44 12 سفید  
2944 2435 17.57 -2.21 -4.43 23.33 -1.32 1.33  
3153 2335 14.71 6.67 -10 21.11 10.67 -1.32  
3239 2289 17.53 سفید 2.22 3.33 12 4  
3448 2202 14.33 سفید 7.78 12.22 1.33 -2.66  
3595 2141 17.35 سفید 1.11 10 1.33 سفید  
4301 1779 14.38 -1.1 -12.21 11.11 6.67 1.33  
4356 1752 14.53 -1.1 -2.21 6.67 6.67 سفید  
4534 1644 14.67 6.67 0 سفید 0 2.67  
4751 1465 13.7 2.22 -5.55 -3.32 14.67 -6.66  

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در سال 95

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد 95 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به همراه درصدهای آنها اشاره میکنیم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

رشته امتحانی: کد 1350 مربوط به کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

 برای کسب رتبه زیر 50 در آزمون تستی مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، براساس تخمین 3 سال اخیر میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 44 باشد. در صورتیکه انتظار شما درآزمون کارشناسی ارشد این رشته کسب رتبه زیر 100 باشد براساس تخمین 3 سال اخیر میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 40 باشد و اگر برای رتبه زیر 200 تلاش می کنید میانگین وزنی درصد نمره های شما به طور تقریبی باید بالاتر از 36 باشد.

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 95

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مباحث عمومی شهرسازی ایران مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری تاریخ شهر و شهرسازی آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی
14 8139 44.44 53.33 44.44 61.33 48
22 7768 18.89 47.78 50 52 64
31 7566 0 70 34.44 61.33 52
63 7053 0.01 50 34 65 64
74 6899 5.36 70 36 58 30
94 6641 0 46.67 42.22 62.67 42.67
133 6268 15.56 45.56 31.11 38.67 54.67
138 6159 15.56 54.44 36.67 36 32
165 5940 0 33.33 27.5 58.87 56.75
177 5841 18.89 42 33.03 37 37
209 5653 5.56 24.44 34.44 56 37.33
262 5297 33.33 44.44 13.33 34.67 17.33
324 4854 12.22 32.22 23.33 32 25.33
419 4431 10 32.22 24.44 20 13.33
442 4319 8.89 37.78 24.44 17.33 6.67
476 4205 3.33 24.44 25.56 33.33 6.67
581 3912 33.33 20 21.11 9.33 6.67
632 3770 0 26.67 17.78 26.67 10.67
872 3394 0 17.78 10 33.33 10.67
989 3224 15.56 11.11 13.33 16 10.67
1188 3029 3.33 21.11 15.56 5.33 12
1637 3111 8.05 5.33 12 37.33 0
1740 2552 0 15.56 3.33 16 17.33
1869 2471 0 17.78 11.11 -1.32 6.67
2237 2613 0 4 2.61 13.33 21.33
2880 1970 -1.14 -1.32 20 20 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری در سال 94

 

در جدول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد 94 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به همراه درصدهای آنها اشاره میکنیم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 94
زبان عمومی و تخصصی مباحث عمومی مبانی نظری تاریخ شهر و شهرسازی آمار و فنون برنامه ریزی میانگین درصد رتبه
56 61 58 40 68 57.08 12
0 71 56 50 64 50.75 14
5.05 54 61 68 60 50.93 40
7.78 57.78 61.11 46.67 54.67 47.91 62
6.67 52.22 53.33 68 34.67 44.61 84
0 50 70 60 18.68 43.11 109
2.22 40 61.11 45.33 49.33 41.42 129
4.44 54.44 56.67 40 42.67 42.30 136
0 44.44 45.56 54.67 46.67 39.39 157
11.11 56.67 61.11 34.67 10.67 38.85 215
0 34.44 36.67 40 20 27.78 388
0 13.33 62.22 18.67 5.33 22.89 520
0 21.11 14.44 41.33 8 17.11 838
0 14.44 21.11 20 6.67 13.33 1376
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

سایر بخش های مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  M‏ - 99/6/24

  سلام
  با رتبه 455 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری کجا قبول میشم؟؟

 • تصویر فرد

  Arezoo‏ - 99/6/14

  میشه لطف کنید کتابای مهم از هر مبحث که احتمال داره تو کنکور بیادو بگید چون کتایا خیلی زیادن

 • تصویر فرد

  Arezoo‏ - 99/6/14

  سلام من امسال کنکور ارشد دارم میشه بگید چه رتبه ای میتونم روزانه دانشگاه شیراز یا اصفهان قبول بشم

 • تصویر فرد

  Arezoo‏ - 99/6/14

  سلام من امسال کنکور ارشد میخوام بدم
  با چه رتبه ای میتونم روزانه دانشگاه شیراز یا اصفهان قبول بشم
  لطفا کنار رتبه ها اسم دانشگاه رو هم بنویسید.

 • تصویر فرد

  مهدي‏ - 98/10/11

  باسلام
  ببخشيد رتبه 300كشوري كنكور ارشد برنامه ريزي شهري با احتساب 5درصد سهميه رتبه چند ميشه؟

 • تصویر فرد

  مهدي‏ - 98/10/11

  سلام
  ببخشيد با رتبه 300با سهميه 5درصدي كجا قبول ميشم
  سازو كار مشخصي داره؟

 • تصویر فرد

  zohre‏ - 98/9/4

  سلام.یه سوال داشتم .امسال من میخوام کنکور کارشناسی ارشد برنامه شهری امتحان بدم. من هم میتونم سمیه 5 درصد جانباز رو بزنم و هم سهمیه منطقه 2 به نظر شما من از کدوم سمیه استفاده کنم بهتر هس و احتمال قبولیم بیشتر هس؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

 • تصویر فرد

  نيوشا ملكشاهي‏ - 98/4/15

  سلام با درصداي تاريخ ٣١ مباني ٣٠ و مباحث ١٤ ايا مجاز ميشوم ؟

 • تصویر فرد

  Aa‏ - 98/4/13

  سلام خسته نباشید با سهمیه ۵ درصد حدود رتبه در سهمیه ۸۰ بشه احتمال قبولی هست ؟؟

 • تصویر فرد

  ...‏ - 97/3/10

  سلام با رتبه 550 برنامه ریزی شهری احتمال قبول شدن در کجاها است؟

 • تصویر فرد

  ابوالفضل‏ - 96/11/24

  سلام با درصدهای امار 2.68- و زبان 3.33- و مباحث 13 و مبانی 20 و تاریخ 10 جایی میشه قبول شد ؟ سراسری یا حداقل غیرانتفاعب خوب تو تهران ؟

 • تصویر فرد

  حسن حسين زاده‏ - 96/5/5

  سلام با ١٢٠٠ جغرافي و برنامه ريزي كجا ميشه قبول شد!؟

 • تصویر فرد

  sara‏ - 96/3/18

  سلام. من رتبه ۶۹برنامه ریزی شهری رو اوردم خوارزمی رو میارم؟؟؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  شادی,ه‏ - 96/3/17

  سلام ,من تو رشته ی برنامه ریزی شهری رتبه ی411 آوردم ,امکان قبولی در نوبت روزانه برام وجود داره ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بسته به نمره آزمون عملیتون بله شان سبالایی خواهید داشت.

 • تصویر فرد

  ع.ف‏ - 96/1/11

  اي كاش اعلام كنين اين دوستان در كجاها قبول شدن.يا بگين در هر دانشگاهي حدودا بايد چه رتبه اي بياريم.ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/15

  سلام. به تدریج سعی می کنیم این موارد رو هم وارد کنیم.

 • تصویر فرد

  sh‏ - 95/3/26

  سلام ببخشید من رشتم مدیریت صنعتی بوده و ارشد این
  رشته رو شرکت کردم و فقط روزانه مجاز نشدم رتبه ام
  2000 شده میخواستم بپرسم احتمال پذیرفته شدن دانشگا رو دارم با توجه ب رتبه و ازمون کتبی ک اعلام کردن !

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  دانشه‏ - 95/2/30

  سلام تا چه رتبه ای قبول میشن؟؟؟اکثرا از چه رتبه ی به بعد جز مردودان؟؟؟من فقط همین سه درس تو کنکور برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 95زدم آیا به نطرتون مجاز میشم ؟؟؟ مباحث12 مبانی8 تاریخ 36

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/30

  سلام.
  احتمال مجاز شدنتون خیلی کمه.
  برای این که دقیقا بدونید مجاز میشید و یا این که رتبه تون تقریبا چند میشه لطفا سوالتونو در اتاق فکر گروه مطرح بفرمایید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 94/11/7

  سلام ببخشی من رشته کارشناسی ناپیوسته معماری هستم ایا میتوانم در ازمون ارشد برنامه ریزی شهری شرکت کنم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 94/11/7

  سلام.
  بله می تونید.

 • تصویر فرد

  مژی‏ - 94/9/22

  سلام کاش این نمونه کارنامه ها ..دانشگاهی که قبول شدن رو هم داشت.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/2

  به اتاق فکر مراجعه کنید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc