رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقایسه با برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری:

مشاوران ما در برنامه و روش 3گام در کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در ادامه به مقایسه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با رشته های مرتبط خواهد پرداخت. جغرافیای شهری بیشتر بر روی نظام فضایی و موقعیت جغرافیایی شهر تأکید دارد و در مورد علل پراکندگی مکان های شهری، تفاوت ها و تشاب هات اجتماعی- اقتصادی میان آن ها در ارتباط با شرایط مکانی و بررسی روند شکل گیری این الگوها در طول زمان مطالعه می کند. دروس این رشته بیشتر حالت حفظی و مطالعات تحلیلی دارند. در حالیکه رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای رشته ای است که تمام نیازهای سکونتگاه های انسانی را شناسایی کرده و برای برآوردن آن ها راه حل ارائه می دهد. بنابراین مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری تلفیقی است از هنر و دانش مهندسی و علم مدیریت. این دانش در جهت رفع مشکلات ساکنان شهرها و بالا بردن کیفیت زندگی پدید آمده است. پس اگر به دنبال جایگاهی مؤثر در جامعه خود هستید و برای خود شکوفایی نیاز به برآوردن تمام نیازهای هنری و ذهنی خود دارید انتخاب مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری انتخاب مناسبی خواهد بود.

 

 

 

گرایش مدیریت امور شهری رشته مدیریت در مقایسه با این گرایش در رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری:

کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری از گرایش های رشته مدیریت از گروه علوم انسانی می باشد. بنابراین قبولی در کنکور رشته مدیریت امور شهری منوط به قبولی در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و خواندن دروس و منابع خاص این رشته می باشد. علاوه بر این در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد، برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، حداقل 5 سال سابقه کار و البته ترجیحاً در حوزه خدمات شهری یا مطالعات شهری پس از دریافت مدرک کارشناسی و موفقیت در مصاحبه ورودی و گذراندن دروس کمبود از شرایط تحصیل در این رشته ذکر شده است. در صورتی که برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری باید در کنکور رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری شرکت کنید و دروس مربوط به این رشته را مطالعه نمایید. در مورد بازارکار برای هر دو رشته مدیریت شهری و مدیریت امور شهری بازار کار یکسانی وجود دارد. تمامی ارگان های مربوط به مسائل شهری آماده پذیرش دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت شهری می باشند. بنابراین انتخاب بین این دو رشته تنها بستگی به پیشینه تحصیلی و علاقمندی در مطالعه دروس کنکور کارشناسی ارشد هر کدام از این دو رشته دارد.

 

مقایسه دروس دانشگاهی در دوره کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

دروس پیش نیاز (کمبود) به رنگ قرمز و دروس اختیاری به رنگ آبی نوشته شده اند.

 

دروس مشترک کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری:

اقتصاد شهری، تاریخ شهر، آمار و احتمالات، مدل های کمی در شهرسازی، شناخت فضاهای شهری، زبان تخصصی، طرح شهرسازی 1، کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی، روش تحقیق، سمینار

 

 

دروس تخصصی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری:

جامعه شناسی شهری، نظریه های برنامه ریزی شهری، اصول و روش های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، سیر اندیشه های شهرسازی، برنامه ریزی مسکن، برنامه ریزی زیرساخت های شهری، کارگاه برنامه ریزی شهری 1 و 2، بهسازی و نوسازی شهری، حقوق شهری، سمینار مسائل شهری، مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری، مدیریت شهری

 

دروس تخصصی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای:

نظریه های برنامه ریزی منطقه ای، روش های برنامه ریزی منطقه ای، اقتصاد منطقه ای، برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای، توان ها و محدودیت های طبیعی منطقه، تجربیات برنامه ریزی ملی و منطقه ای، کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 و 2، برنامه ریزی کاربری زمین، تحلیل و مدیریت پایدار منابع، ارزیابی و تحلیل اثرها، برنامه ریزی استراتژیک، سمینار مسائل منطقه ای، برنامه ریزی مسائل منطقه ای

 

دروس کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در مطالعات شهری و منطقه ای، مدیریت عمران، حقوق و قوانین شهرسازی، مکتب های جغرافیایی، روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی شهری، جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی، اقلیم و هیدرولوژی)، متون تخصصی، جغرافیای شهری (پیشرفته)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران، سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی شهرهای جدید، اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی، کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

دروس تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری:

روش تحقیق، اقتصاد برای مدیران (خرد و کلان)، حقوق اساسی و اداره سازمان های محلی، مبانی جامعه شناسی، بازرگانی و تجارت، آمار برای مدیران، نظریه های سازمان و مدیریت، برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران، سیستم های اطلاعات مدیریت، اقتصاد شهری، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، برنامه ریزی شهری، مدیریت مالی و بودجه شهرداری ها، جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) شهری، نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته، اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی، سمینار مسائل جاری کلان شهرها، سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر، حمل و نقل همگانی، شناخت و برنامه ریزی محیط زیست، اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی، روابط عمومی