کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر 97

کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر در قالب کد رشته 1277، در یک نوبت (صبح روز جمعه) انجام می­ شود. در این کنکور هر داوطلب دو دفترچه دریافت خواهد کرد. تا سال 96، برای ارشد کامپیوتر دو دفترچه سوال داده می شد که از سل 97 تنها یک دفترچه برای پاسخگویی وجود خواهد داشت.

 

 

 

جدول اطلاعات دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97

 

نام درس

تعداد تست

زبان عمومی و تخصصی

30 تست

ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال، ساختمان های گسسته)

20 تست

دروس مشترک (ساختمان داده، طراحی الگوریتم، نظریه زبانها و ماشین ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری)

30 تست

دروس تخصصی معماری (مدار الکتریکی، VLSI و الکترونیک دیجیتال، سیگنالها و سیستم ها)

20 تست

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر،  پایگاه داده، هوش مصنوعی)

20 تست

دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدار الکتریکی، سیگنالها و سیستم ها، هوش مصنوعی)

20 تست

 

 

جزئیات تعداد سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

در جدول زیر نشان داده می شود که از هر درس در کارشناسی ارشد کامپیوتر چند سوال طرح می شود:

 

جدول تعداد سوالات هر درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

بخش امتحانی

نام درس

حدود تست هر درس

تعداد تست هر بخش

زبان عمومی و تخصصی

واژگان

10

30

گرامر

5

درک مطلب

15

ریاضیات

ریاضی عمومی 1 و 2

5

20

معادلات دیفرانسیل

5

آمار و احتمال مهندسی

5

ساختمان‌ های گسسته

5

دروس مشترک

ساختمان داده

5

30

طراحی الگوریتم

5

نظریه زبان‌ها

4

مدار منطقی

4

معماری کامپیوتر

4

سیستم‌عامل

4

شبکه

4

دروس تخصصی نرم‌افزار

کامپایلر

6

20

پایگاه داده

7

هوش مصنوعی

7

دروس تخصصی هوش مصنوعی

مدار الکتریکی

5

20

هوش مصنوعی

8

سیگنال و سیستم

7

دروس تخصصی معماری کامپیوتر

مدار الکتریکی

5

20

الکترونیک دیجیتال و VLSI

8

سیگنال و سیستم

7

 

 

مشخصات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری در رشته مهندسی کامپیوتر 97

 

جدول اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 97

 

نام گرایش

نام درس

ضرایب دروس

زبان

ریاضیات

دروس مشترک

دروس تخصصی

معماری سیستم های کامپیوتری

هوش مصنوعی و رباتیکز

نرم افزار

معماری

سیستم های کامپیوتری

1

2

4

3

0

0

هوش مصنوعی و رباتیکز

1

2

4

0

3

0

نرم افزار، الگوریتم ها و محاسبات، شبکه و امنیت 1 2 4 0 0 3