اطلاعات دفترچه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کار ما در 3گام :
تیم 3گام علاوه بر راهنمایی در زمینه روش صحیح خواندن مطالب و برنامه ریزی شخصی، شما را در طول مسیر به گونه ­ای راهنمایی می ­کند که مدیریت زمان و تعیین الویت تست زدن دروس در جلسه کنکور را به خوبی فرا گرفته و بهترین نتیجه را از کنکور کارشناسی ارشد بدست آورید. ضمنا برای هر داوطلب با توجه به شرایطش برنامه ریزی شخصی می شود. (یعنی استفاده از حداقل زمان برای رسیدن به بهترین نتیجه با توجه به شرایط هر داوطلب). به ویژه برای موفقیت در رشته شیمی مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور ارشد شیمی 3گام می تواند به داوطلبان این رشته کمک شایانی بکند. 

 

 

کد گروه رشته مهندسی شیمی: (1257)

کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمی، تنها یک نوبت و یک دفترچه دارد که دارای 150 سؤال بوده و مدت پاسخگویی به سؤالات آن 220 دقیقه می باشد. این کنکور معمولاً جمعه صبح برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنکور ارشد شیمی لطفا به مطلب معرفی ارشد مهندسی شیمی مراجعه کنید.

 

اطلاعات دفترچه و ضرایب دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بر اساس دفترچه ثبت نام 95

 

ضریب

نام درس

تعداد سؤال

مدت پاسخگویی

1

زبان عمومی و تخصصی

30

200 دقیقه

3

انتقال حرارت 1و 2

15

3

ترمودینامیک

20

2

مکانیک سیالات

15

1

کنترل فرآیند

15

4

انتقال جرم و عملیات واحد 1و 2

20

2

طراحی راکتورهای شیمیایی

15

3

ریاضیات (کاربردی ـ عددی)

20

 

 قابل ذکر است به غیر از درس های ضریب 1 زبان و کنترل فرایند که جز دروس کم اهمیت رشته مهندسی شیمی است، میانگین درصد سایر دروس از بیشتر به کمتر به ترتیب زیر است:
طراحی راکتور – انتقال حرارت – ترمودینامیک – انتقال جرم و عملیات واحد – ریاضیات – مکانیک سیالات

 

کد گروه رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی: (1285)

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، تنها یک نوبت و یک دفترچه دارد که در سال گذشته با عنوان مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی، دارای 135 سؤال و مدت پاسخگویی به سؤالات آن 210 دقیقه بوده است. این کنکور معمولاً پنجشنبه صبح برگزار می گردد.

 

 

این کنکور برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، جزء رشته های شناور می باشد. بنابراین داوطلبان می توانند در کنکور کارشناسی ارشد این رشته همزمان با رشته مهندسی شیمی ثبت نام کنند.

 

 ضرایب دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی بر اساس درفترچه ثبت نام 95

 

ضریب

نام درس

مدت پاسخگویی

1

زبان عمومی و تخصصی

210 دقیقه

1

سینتیک و طراحی راکتور

1

پدیده های انتقال

3

بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی

1

ترمودینامیک

 

 

کد گروه (1293) رشته مهندسی شیمی- بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE):

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بهداشت، ایمنی و محیط زیست، تنها یک نوبت و یک دفترچه دارد که دارای 135 سؤال بوده و مدت پاسخگویی به سؤالات آن 180دقیقه می باشد. این کنکور معمولاً پنجشنبه صبح برگزار می گردد.

 

این کنکور برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، جزء رشته های شناور می باشد. بنابراین داوطلبان می توانند در کنکور کارشناسی ارشد این رشته همزمان با رشته مهندسی شیمی ثبت نام کنند.

 

ضرایب دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- HSE براساس دفترچه ثبت نام 95 

 

ضریب

نام درس

تعدادسؤالات

مدت پاسخگویی

2

زبان عمومی و تخصصی

30

180 دقیقه

2

ریاضیات

15

2

حرارت و سیالات

20

2

انتقال جرم و عملیات واحد

20

3

مجموعه دروس تخصصی1

20
4 مجموعه دروس تخصصی2 30

 

 

 

کد گروه رشته مهندسی فرآوری و انتقال گاز: (1289)

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز، تنها یک نوبت و یک دفترچه دارد که دارای 140 سؤال بوده و مدت پاسخگویی به سؤالات آن 180دقیقه می باشد. این کنکور معمولاً پنجشنبه صبح برگزار می گردد.

 

این کنکور برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، جزء رشته های شناور می باشد. بنابراین داوطلبان می توانند در کنکور کارشناسی ارشد این رشته همزمان با رشته مهندسی شیمی ثبت نام کنند. 

 

ضرایب دروس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز بر اساس دفترچه ثبت نام 95 

 

ضریب

نام درس

تعدادسؤالات

مدت پاسخگویی

2

زبان عمومی و تخصصی

30

180 دقیقه

2

ریاضیات

15

3

ترمودینامیک مهندسی شیمی 1و2

20

3

انتقال حرارت 1و2

20

2

انتقال جرم

15
3 عملیات واحد 1و2 20
2 مکانیک سیالات 20

 

توضیحی در مورد بودجه بندی زمان در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بودجه بندی زمان کنکور یک امر 100% شخصی می باشد که مشاوران 3گام پس از آنالیز وضعیت تحصیلی شما و با توجه به پیش زمینه ای که طی جلسات مشاوره از شما به دست آورده اند، مدت زمان وقت گذاشتن بر روی دروس مختلف و همچنین ترتیب پاسخ دهی به دروس را برای شما مشخص می کنند. ولی در کل در کنکور مهندسی شیمی ، بهتر است داوطلبان ابتدا درس های ضریب بالا را بزنند و در زمان باقیمانده اگر فرصت داشتند به تست های درس های ضریب 1 بپردازند.