نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد مهندسی برق 1400

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برق از سال 97 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال 1400 به داوطلبان ارشد برق سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برق 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد برق، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد برق بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد برق را برای شما قرار داده ایم.  در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برق مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد برق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق هم این امر را تایید می کند.

 

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد برق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی برق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. می توانید برای اطلاعات بیشتر دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را مطالعه کنید.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. 

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برق - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش سیستم های قدرت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مخابرات سیستم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش هوا و فضا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
55 58 6509 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
58 61 6481 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
60 63 6433 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
72 75 6160 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
97 102 5899 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
120 127 5657 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
125 132 5628 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
128 135 5621 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
136 143 5554 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
141 148 5502 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
158 168 5367 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
231 243 4951 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
275 294 4744 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
311 335 4601 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
343 372 4504 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
441 489 4243 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
484 537 4121 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
655 733 3796 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
719 804 3702 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
759 847 3653 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
826 924 3570 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
926 1031 3452 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
1197 1336 3208 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
1330 1488 3113 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1865 2085 2838 54.44 0 0 8.89 0 0 0 0
1913 2137 2814 13.33 26.67 2.22 13.33 0 -3.03 -2.77 0
2664 2964 2558 -4.43 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
3427 3820 2369 15.56 13.33 0 6.67 0 0 0 0
3590 4002 2336 47.78 0 0 0 0 0 0 0
3673 4099 2318 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1
3780 4220 2297 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0
4916 5516 2113 0 0 0 6.67 0 0 2.78 0
5176 5813 2079 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
5816 6552 1998 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
6101 6874 1965 0 4.44 0 6.67 7.14 0 -8.32 -5.55
6723 7586 1897 13.33 0 0 0 0 0 0 0
6919 7801 1875 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6928 7813 1874 2.22 -33.32 -11.1 11.11 14.29 22.22 11.11 0
9147 10352 1621 0 0 -6.66 0 0 22.22 0 0
9435 10676 1573 20 -4.43 0 0 0 -21.2 0 0
9492 10746 1563 0 0 -6.66 4.44 -14.28 -11.1 0 22.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
4 78 6139 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
90 1020 3469 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
102 1137 3343 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
178 2015 2865 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
185 2048 2850 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
190 2101 2828 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
204 2271 2770 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
243 2747 2613 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
251 2820 2594 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
362 4026 2333 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
400 4411 2267 46.67 0 0 0 0 0 0 0
429 4627 2231 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
434 4681 2224 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
503 5424 2124 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
549 5883 2071 30 0 0 0 7.14 0 0 0
684 7115 1940 0 0 0 8.89 0 0 0 0
724 7472 1908 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
841 8855 1778 6.67 0 0 0 0 0 0 0
988 10409 1613 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
106 6500 2003 30 0 0 0 19.05 0 0 0
244 10864 1539 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش سیستم های قدرت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
10 11 7904 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
23 25 7252 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
45 47 6892 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
49 51 6851 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
69 75 6474 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
80 87 6308 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
118 133 5872 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
159 177 5569 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
173 192 5499 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
182 202 5444 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
183 203 5439 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
234 257 5197 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
322 351 4867 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
347 378 4782 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
383 423 4657 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
476 525 4397 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
697 776 3982 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
883 989 3693 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
894 1001 3682 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
990 1104 3573 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1000 1114 3562 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
1143 1273 3416 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
1667 1845 3040 20 20 6.67 11.11 0 6.06 0 0
1916 2125 2927 14.44 0 24.44 0 0 0 36.11 0
2308 2571 2750 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
2561 2858 2661 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
2621 2924 2641 70 0 0 0 0 0 0 0
3214 3593 2487 0 0 13.33 0 9.52 0 0 0
3558 3968 2412 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
3777 4211 2369 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
4246 4744 2275 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0
5185 5814 2124 8.89 6.67 0 6.67 0 0 -5.55 0
6814 7674 1909 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6947 7833 1889 11.11 0 0 0 0 0 0 0
7051 7947 1876 -2.21 8.89 0 20 -7.13 2.78 19.44 -22.21
7765 8770 1792 11.11 0 0 0 0 0 0 0
8001 9034 1767 3.33 0 0 0 0 0 0 0
8080 9123 1758 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
8198 9259 1744 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1
8506 9621 1704 6.67 8.89 -2.21 0 0 -3.03 -2.77 -2.77
8887 10062 1651 0 0 4.44 0 0 0 0 0
9089 10303 1614 2.22 0 0 0 0 0 0 0
9176 10403 1597 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9250 10501 1582 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
9259 10511 1581 3.33 11.11 6.67 -13.32 -4.75 6.06 0 -33.32
9355 10616 1561 3.33 0 0 0 0 0 0 0
9669 10981 1460 0 0 0 -13.32 2.38 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش سیستم های قدرت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
26 356 4845 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
74 837 3909 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
109 1224 3453 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
140 1644 3148 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
146 1729 3105 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
177 2062 2946 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
214 2458 2790 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
218 2474 2785 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
370 4211 2369 46.67 0 0 0 0 0 0 0
375 4268 2358 30 0 0 0 7.14 0 0 0
422 4730 2277 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
425 4753 2274 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
436 4846 2260 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
476 5269 2197 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
478 5296 2192 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
529 5787 2128 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
836 8770 1792 6.67 0 0 0 0 0 0 0
945 9873 1677 0 0 0 8.89 0 0 0 0
977 10167 1638 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش سیستم های قدرت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
38 2863 2660 30 0 0 0 19.05 0 0 0
259 11065 1402 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
41 44 6620 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
78 82 6091 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
82 86 6016 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
89 93 5961 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
93 97 5932 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
105 109 5803 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
107 111 5787 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
119 125 5655 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
130 136 5502 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
147 153 5385 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
176 183 5256 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
181 188 5207 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
229 242 4977 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
251 267 4823 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
343 373 4481 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
472 525 4151 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
648 724 3796 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
691 776 3721 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
705 791 3703 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
788 879 3593 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
797 889 3585 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
839 936 3520 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
1139 1268 3233 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1311 1463 3105 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
2156 2396 2702 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
2248 2497 2663 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
2376 2642 2619 23.33 20 0 6.67 0 0 0 0
2668 2966 2531 54.44 0 0 0 0 0 0 0
2945 3277 2452 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
3229 3595 2390 47.78 0 0 0 0 0 0 0
3401 3789 2357 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0
3809 4253 2276 0 28.89 2.22 2.22 -23.8 3.03 11.11 2.78
4031 4508 2235 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0
4133 4629 2217 8.89 -2.21 11.11 13.33 0 -3.03 8.33 0
5150 5789 2068 6.67 -2.21 20 -2.21 0 0 0 0
5357 6027 2039 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0
5497 6185 2019 0 -4.43 11.11 8.89 0 -3.03 0 -2.77
6565 7404 1893 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6712 7575 1876 11.11 0 0 0 0 0 0 0
7028 7929 1841 -2.21 8.89 0 20 -7.13 2.78 19.44 -22.21
7918 8942 1748 2.22 13.33 11.11 -6.66 23.81 3.03 -22.21 -11.1
8041 9081 1735 -6.66 0 0 6.67 0 -3.03 0 0
8333 9416 1701 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77
8371 9466 1696 -4.43 0 6.67 0 0 0 0 0
9025 10221 1612 2.22 0 0 0 0 0 0 0
9220 10439 1579 20 -4.43 0 0 0 -21.2 0 0
9250 10471 1575 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9437 10689 1537 5.56 0 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
6 177 5287 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
84 971 3481 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
89 1037 3420 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
101 1170 3307 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
121 1370 3162 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
158 1830 2908 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
187 2123 2793 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
303 3486 2408 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
323 3613 2386 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
335 3748 2362 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
363 3991 2319 46.67 0 0 0 0 0 0 0
388 4253 2276 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
400 4364 2258 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
469 5050 2159 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
514 5446 2109 30 0 0 0 7.14 0 0 0
698 7226 1912 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
819 8515 1785 6.67 0 0 0 0 0 0 0
834 8698 1769 0 0 0 8.89 0 0 0 0
973 10116 1625 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
96 5944 2049 30 0 0 0 19.05 0 0 0
251 10970 1451 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد گرایش مخابرات سیستم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
55 58 6703 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
72 76 6408 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
75 79 6368 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
84 88 6209 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
88 92 6123 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
91 95 6102 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
118 122 5819 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
133 138 5737 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
155 161 5533 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
161 167 5521 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
197 209 5231 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
221 235 5088 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
266 287 4868 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
303 330 4720 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
324 352 4655 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
369 406 4463 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
399 439 4389 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
551 615 4000 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
678 757 3773 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
729 817 3685 14.44 0 24.44 0 0 0 36.11 0
863 961 3523 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
886 984 3493 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
909 1013 3455 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
1304 1449 3091 16.67 0 6.67 0 0 0 33.33 0
1574 1751 2933 77.78 0 -4.43 0 0 0 0 0
2203 2449 2676 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
2301 2560 2638 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
2605 2901 2543 13.33 26.67 2.22 13.33 0 -3.03 -2.77 0
2654 2958 2529 70 0 0 0 0 0 0 0
3210 3573 2390 0 0 11.11 13.33 0 0 0 0
3239 3604 2384 22.22 22.22 0 0 0 0 0 -5.55
3243 3609 2383 0 28.89 2.22 2.22 -23.8 3.03 11.11 2.78
3523 3935 2325 8.89 -2.21 11.11 13.33 0 -3.03 8.33 0
3838 4292 2266 30 0 -4.43 4.44 0 -6.06 2.78 0
3913 4384 2251 -4.43 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
3913 4384 2251 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
4101 4598 2221 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
4159 4669 2208 24.44 -4.43 -6.66 8.89 0 3.03 5.56 8.33
4383 4925 2172 5.56 0 6.67 6.67 7.14 0 5.56 0
4475 5026 2159 0 0 13.33 0 9.52 0 0 0
4657 5226 2132 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
4813 5400 2110 27.78 0 -2.21 0 -4.75 6.06 0 0
5255 5901 2051 0 -4.43 11.11 8.89 0 -3.03 0 -2.77
5591 6285 2008 28.89 0 6.67 0 0 0 0 0
6365 7180 1915 14.44 -4.43 11.11 6.67 4.76 -21.2 0 0
6454 7285 1905 13.33 0 0 0 0 0 0 0
8072 9115 1732 -3.32 0 0 -2.21 -2.38 -6.06 8.33 0
8547 9681 1672 2.22 0 -2.21 4.44 -4.75 3.03 2.78 -5.55
8941 10138 1616 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
9206 10432 1571 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9374 10626 1534 5.56 0 0 0 0 0 0 0
9557 10838 1476 0 0 -6.66 4.44 -14.28 -11.1 0 22.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش  مخابرات سیستم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
10 202 5260 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
89 1007 3461 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
105 1198 3282 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
159 1793 2915 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
172 1911 2867 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
200 2217 2755 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
294 3211 2471 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
331 3720 2363 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
337 3794 2349 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
374 4110 2295 46.67 0 0 0 0 0 0 0
376 4134 2291 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
405 4377 2252 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
484 5147 2143 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
523 5559 2091 30 0 0 0 7.14 0 0 0
547 5854 2057 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
695 7231 1910 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
815 8578 1782 6.67 0 0 0 0 0 0 0
832 8800 1762 0 0 0 8.89 0 0 0 0
947 9889 1650 2.22 0 -4.43 0 -4.75 -9.09 5.56 0
970 10109 1619 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش  مخابرات سیستم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
99 6118 2027 30 0 0 0 19.05 0 0 0
259 10923 1449 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 2) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
18 18 7851 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
31 31 7343 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
47 48 7000 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
99 110 6127 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
121 133 5928 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
131 143 5867 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
140 153 5785 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
141 154 5766 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
149 162 5737 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
168 181 5624 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
209 226 5369 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
218 236 5337 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
231 251 5259 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
283 308 4988 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
350 387 4757 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
437 484 4477 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
712 795 3963 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
721 805 3948 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
813 910 3812 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
893 998 3708 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
978 1092 3608 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
1005 1125 3576 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
1101 1230 3491 -13.32 11.11 28.89 -13.32 -2.38 22.22 0 0
1354 1513 3284 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
1432 1602 3234 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
1461 1634 3213 14.44 0 24.44 0 0 0 36.11 0
2339 2599 2781 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
2359 2621 2772 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
2444 2714 2739 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
2521 2801 2714 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
2674 2971 2670 54.44 0 0 8.89 0 0 0 0
2888 3210 2602 -3.32 0 11.11 0 14.29 11.11 0 11.11
3493 3889 2455 13.33 26.67 2.22 13.33 0 -3.03 -2.77 0
3641 4062 2422 47.78 0 0 0 0 0 0 0
3813 4256 2384 2.22 13.33 11.11 -6.66 23.81 3.03 -22.21 -11.1
3940 4403 2358 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
3959 4422 2354 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
4185 4678 2308 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
4420 4952 2265 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0
4599 5162 2235 5.56 0 0 0 14.29 9.09 0 0
5367 6033 2117 5.56 0 6.67 6.67 7.14 0 5.56 0
5461 6135 2104 6.67 -2.21 20 -2.21 0 0 0 0
5611 6304 2084 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
6578 7406 1957 0 6.67 -2.21 0 0 0 0 0
6894 7770 1921 13.33 0 0 0 0 0 0 0
7054 7947 1903 15.56 0 0 0 0 0 0 0
7519 8481 1842 16.67 0 0 0 -4.75 0 0 0
8170 9227 1766 3.33 11.11 6.67 -13.32 -4.75 6.06 0 -33.32
8558 9677 1716 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77
8669 9808 1701 1.11 0 6.67 -2.21 0 0 -5.55 0
8779 9942 1686 2.22 0 -2.21 4.44 -4.75 3.03 2.78 -5.55
8948 10128 1663 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
9379 10615 1594 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9635 10913 1540 5.56 0 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش  کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 2) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
33 370 4818 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
39 471 4505 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
138 1520 3279 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
197 2319 2879 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
220 2486 2822 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
230 2646 2763 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
238 2717 2738 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
290 3314 2575 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
391 4433 2351 46.67 0 0 0 0 0 0 0
430 4783 2292 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
441 4884 2275 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
454 4992 2260 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
499 5380 2201 30 0 0 0 7.14 0 0 0
512 5534 2180 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
662 6993 2005 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
824 8657 1823 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
858 8985 1790 6.67 0 0 0 0 0 0 0
962 10032 1675 0 0 0 8.89 0 0 0 0
989 10373 1633 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش  کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 2) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
87 4984 2261 30 0 0 0 19.05 0 0 0
259 11233 1401 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 3) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای برمهندسی پزشکی (ضریب 1)
54 57 6803 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0 0
61 64 6632 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0 0
78 81 6416 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0 0
87 93 6265 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0 0
91 98 6200 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0 0
96 103 6136 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0 0
110 117 6010 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0 0
123 130 5950 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0 0
168 179 5524 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50 0
169 180 5522 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0 0
180 192 5484 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0 0
227 244 5225 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0 0
291 316 4957 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0 0
368 406 4630 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0 0
399 440 4532 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0 0
419 461 4491 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0 0
505 562 4245 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0 0
614 684 4062 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0 0
837 941 3734 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0 0
874 984 3686 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0 0
943 1059 3616 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0 0
1039 1167 3512 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0 0
1382 1540 3249 -13.32 11.11 28.89 -13.32 -2.38 22.22 0 0 11.11
1738 1936 3033 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1 0
2141 2384 2869 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0 0
2199 2448 2850 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0 0
2915 3250 2620 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0 0
3092 3440 2572 31.11 -2.21 0 11.11 0 0 0 0 5.56
3456 3864 2478 0 0 11.11 13.33 0 0 0 0 0
3592 4016 2449 70 0 0 0 0 0 0 0 0
3625 4050 2444 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1 -5.55
3655 4082 2438 2.22 -33.32 -11.1 11.11 14.29 22.22 11.11 0 -16.66
4029 4504 2363 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44 22.22
4176 4670 2334 0 -4.43 11.11 8.89 0 -3.03 0 -2.77 22.22
4215 4715 2327 -3.32 0 11.11 0 14.29 11.11 0 11.11 2.78
4327 4846 2309 47.78 0 0 0 0 0 0 0 0
4513 5058 2272 15.56 13.33 0 6.67 0 0 0 0 0
4915 5519 2204 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0 -2.77
4945 5553 2199 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0 0
4988 5600 2193 -7.77 24.44 -8.88 -8.88 2.38 13.89 -2.77 2.78 22.22
5195 5833 2162 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0 0
5841 6569 2074 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33 8.33
6262 7043 2026 0 6.67 -2.21 0 0 0 0 0 8.33
6351 7142 2016 3.33 11.11 6.67 -13.32 -4.75 6.06 0 -33.32 16.67
6516 7328 1996 6.67 -2.21 20 -2.21 0 0 0 0 0
6805 7659 1961 28.89 0 6.67 0 0 0 0 0 0
7138 8040 1924 2.22 0 -2.21 4.44 -4.75 3.03 2.78 -5.55 5.56
7312 8236 1903 -1.1 0 0 0 0 0 0 0 16.67
7963 8975 1831 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77 11.11
8023 9043 1823 0 4.44 0 6.67 7.14 0 -8.32 -5.55 0
8725 9829 1749 11.11 0 0 0 0 0 0 0 -2.77
8937 10076 1723 -6.66 0 0 6.67 0 -3.03 0 0 -5.55
9799 11082 1608 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0
9883 11178 1593 6.67 8.89 -2.21 0 0 -3.03 -2.77 -2.77 -2.77

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش  مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 3) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای برمهندسی پزشکی (ضریب 1)
11 180 5522 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0 0
58 648 4119 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0 0
123 1343 3371 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22 -11.1
140 1579 3225 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0 47.22
238 2696 2773 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22 25
245 2797 2750 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0 0
290 3310 2602 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33 0
336 3760 2501 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0 5.56
459 4978 2288 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0 2.78
464 5066 2271 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0 0
485 5286 2240 46.67 0 0 0 0 0 0 0 0
496 5395 2221 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0 11.11
515 5561 2198 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0 0
556 6008 2138 30 0 0 0 7.14 0 0 0 8.33
690 7409 1987 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11 -11.1
772 8211 1905 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0 0
841 8922 1836 0 0 0 8.89 0 0 0 0 0
893 9568 1775 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0
943 10086 1722 11.11 0 0 0 0 0 0 0 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 3) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای برمهندسی پزشکی (ضریب 1)
133 7464 1981 30 0 0 0 19.05 0 0 0 0
265 11656 1488 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
9 9 8003 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
34 38 7095 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
62 66 6664 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
69 73 6627 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
80 84 6528 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
99 105 6358 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
103 109 6322 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
106 112 6262 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
110 116 6211 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
157 174 5791 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
174 193 5638 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
190 211 5580 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
311 340 5131 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
336 368 5029 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
338 371 5027 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
544 602 4435 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
600 665 4316 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
926 1041 3845 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
954 1075 3810 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
1012 1136 3745 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1370 1534 3438 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
1480 1655 3366 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
1488 1664 3362 20 20 6.67 11.11 0 6.06 0 0
1679 1872 3237 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
1723 1922 3213 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
2195 2448 2964 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
2699 3006 2777 2.22 13.33 11.11 -6.66 23.81 3.03 -22.21 -11.1
2741 3053 2763 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
2768 3087 2753 -3.32 0 11.11 0 14.29 11.11 0 11.11
2982 3323 2677 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
3566 3988 2508 70 0 0 0 0 0 0 0
3668 4098 2485 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
3749 4190 2468 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
4002 4482 2410 22.22 22.22 0 0 0 0 0 -5.55
4056 4540 2400 0 0 13.33 0 9.52 0 0 0
4121 4617 2386 15.56 13.33 0 6.67 0 0 0 0
4274 4784 2357 5.56 0 6.67 6.67 7.14 0 5.56 0
4737 5300 2276 24.44 -4.43 -6.66 8.89 0 3.03 5.56 8.33
5193 5810 2201 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0
5290 5922 2186 27.78 0 -2.21 0 -4.75 6.06 0 0
7437 8374 1900 -3.32 2.22 -4.43 0 4.76 9.09 2.78 -8.32
7988 8993 1827 1.11 0 4.44 2.22 0 0 0 0
8421 9487 1775 0 28.89 2.22 2.22 -23.8 3.03 11.11 2.78
8689 9789 1741 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
8959 10089 1706 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77
9821 11101 1555 3.33 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
7 117 6191 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
61 727 4213 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
122 1278 3631 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
125 1327 3587 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
217 2406 2980 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
219 2456 2961 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
236 2691 2877 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
246 2787 2840 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
309 3493 2633 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
327 3666 2583 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
466 5274 2280 46.67 0 0 0 0 0 0 0
479 5352 2269 30 0 0 0 7.14 0 0 0
507 5695 2217 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
519 5857 2195 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
549 6129 2160 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
577 6351 2134 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
737 7913 1948 0 0 0 8.89 0 0 0 0
878 9434 1781 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1005 10754 1617 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
62 3959 2517 30 0 0 0 19.05 0 0 0
242 11167 1541 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 4)
46 48 6712 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
49 51 6691 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
60 63 6483 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
70 74 6307 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
99 104 6030 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
114 121 5941 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
119 126 5911 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
135 143 5687 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
154 163 5566 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
160 169 5506 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
161 170 5497 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
167 177 5454 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
217 233 5207 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
258 276 5042 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
379 418 4536 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
494 549 4237 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
581 651 4067 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
767 857 3766 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
787 878 3747 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
814 907 3717 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
832 927 3698 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
866 963 3657 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
933 1036 3576 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
983 1092 3529 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
1325 1483 3212 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
1394 1558 3176 20 20 6.67 11.11 0 6.06 0 0
1648 1832 3033 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
1696 1882 3005 -13.32 11.11 28.89 -13.32 -2.38 22.22 0 0
2125 2361 2816 54.44 6.67 -4.43 -4.43 0 0 19.44 0
2378 2636 2717 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
3449 3842 2414 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
4004 4478 2300 24.44 -4.43 -6.66 8.89 0 3.03 5.56 8.33
4639 5208 2188 -2.21 -6.66 -6.66 28.89 4.76 6.06 11.11 0
4770 5349 2169 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0
5149 5797 2112 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
5495 6186 2066 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0
6133 6903 1984 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
6547 7375 1938 5.56 2.22 4.44 -4.43 0 0 -8.32 0
6634 7477 1926 3.33 -4.43 13.33 2.22 0 0 0 0
7015 7912 1880 16.67 0 0 0 -4.75 0 0 0
7695 8678 1803 1.11 0 4.44 2.22 0 0 0 0
7824 8825 1788 0 0 -6.66 4.44 -14.28 -11.1 0 22.22
7895 8904 1782 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1
8503 9592 1716 -6.66 0 0 6.67 0 -3.03 0 0
9090 10289 1636 6.67 8.89 -2.21 0 0 -3.03 -2.77 -2.77
9507 10762 1562 3.33 0 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 4)
9 173 5491 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
70 759 3914 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
84 1009 3609 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
91 1114 3508 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
126 1409 3259 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
168 1941 2976 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
191 2213 2872 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
305 3436 2503 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
336 3733 2436 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
368 4078 2371 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
368 4078 2371 46.67 0 0 0 0 0 0 0
392 4336 2328 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
438 4742 2260 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
486 5175 2193 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
516 5518 2147 30 0 0 0 7.14 0 0 0
727 7577 1916 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
838 8778 1793 6.67 0 0 0 0 0 0 0
847 8891 1783 0 0 0 8.89 0 0 0 0
980 10272 1638 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 4)
99 5947 2095 30 0 0 0 19.05 0 0 0
252 11117 1455 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های ارشد برق- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش سیستم های قدرت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مخابرات سیستم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش هوا و فضا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 99

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، جنگ الکترونیک، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، فتونیک، نانوفناوری و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
76 81 5826 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
225 254 4721 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
262 297 4584 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
329 372 4338 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
387 441 4170 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
448 509 4023 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
450 512 4021 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
455 518 4011 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
483 550 3968 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
528 603 3877 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
532 608 3869 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
536 612 3862 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
550 630 3831 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
551 631 3830 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
585 673 3764 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
606 696 3729 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
649 742 3677 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
695 795 3620 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
743 856 3549 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
760 875 3530 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
854 978 3418 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
877 1002 3398 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
950 1084 3324 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
1078 1222 3213 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
1128 1279 3173 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
1151 1304 3154 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
1281 1456 3046 6.67 14.29 4.76 28.89 37.78 -11.1 0 -22.21
1432 1631 2953 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0
1525 1740 2905 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1609 1836 2864 -2.21 4.76 33.33 11.11 28.89 11.11 -22.21 11.11
1652 1884 2843 6.67 7.14 4.44 13.33 31.11 0 11.11 8.33
1684 1922 2828 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1904 2160 2741 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
1922 2180 2735 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1932 2191 2731 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33
2111 2386 2658 0 4.76 19.05 17.78 0 0 0 0
2212 2499 2631 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
2331 2635 2591 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2521 2849 2538 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
2595 2936 2516 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
2837 3215 2455 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0
3038 3444 2402 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0
3156 3579 2377 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0
3652 4132 2287 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
4348 4924 2175 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
4551 5148 2146 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
4898 5544 2100 20 0 7.14 4.44 0 -5.55 0 -5.55
5072 5744 2080 1.11 7.14 7.14 -6.66 -6.66 27.78 11.11 -8.32
5307 6017 2047 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
5664 6422 2007 25.56 0 0 0 0 0 0 0
5673 6431 2006 15.56 0 0 0 0 0 0 0
7080 8035 1871 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
7430 8426 1840 15.56 0 0 0 0 0 0 0
7636 8658 1823 26.67 4.76 -11.89 0 0 2.78 13.89 0
8048 9104 1791 0 0 0 0 31.11 0 0 0
8098 9160 1787 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
8450 9559 1759 31.11 0 0 0 0 0 0 0
9296 10509 1686 0 0 4.76 0 0 0 2.78 0
10054 11376 1605 6.67 0 0 0 0 0 0 0
10385 11766 1554 10 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، جنگ الکترونیک، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، فتونیک، نانوفناوری و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
4 24 6881 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
102 927 3479 0 0 40 22.22 0 0 0 0
286 3042 2492 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
314 3293 2436 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
358 3737 2348 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
452 4786 2192 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
502 5330 2124 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
508 5392 2117 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
525 5544 2100 35.56 0 0 0 0 0 0 0
596 6130 2036 7.78 0 0 0 0 0 0 0
646 6639 1987 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
683 6992 1958 25.56 0 0 0 0 0 0 0
705 7187 1942 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
758 7891 1883 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
775 8069 1868 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
799 8398 1842 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
834 8843 1810 15.56 0 0 0 0 0 0 0
859 9194 1785 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
889 9478 1765 20 0 0 0 0 5.56 0 0
1048 11322 1611 6.67 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، جنگ الکترونیک، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، فتونیک، نانوفناوری و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
123 5544 2100 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
161 7199 1941 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
214 9542 1761 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش سیستم های قدرت

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش سیستم های قدرت مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی، سیستم های انرژی و ارشد انرژی های تجدیدپذیر می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
131 153 5482 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
162 187 5291 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
181 207 5212 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
207 235 5074 30 0 0 0 82.22 0 0 0
230 261 4953 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
245 278 4894 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
305 343 4622 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
313 351 4599 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
325 364 4545 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
338 378 4514 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
377 423 4415 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
399 453 4352 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
476 546 4182 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
603 698 3956 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
607 702 3948 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
711 816 3805 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
738 844 3780 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
787 899 3733 -2.21 4.76 33.33 11.11 28.89 11.11 -22.21 11.11
817 936 3693 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
877 1001 3630 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
937 1065 3568 6.67 14.29 4.76 28.89 37.78 -11.1 0 -22.21
988 1123 3503 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0
989 1124 3501 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
1191 1356 3331 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
1214 1382 3317 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
1230 1398 3310 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1271 1447 3273 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
1419 1620 3151 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
1454 1658 3132 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
1752 1995 2965 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
1888 2158 2897 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
1888 2158 2897 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0
1903 2175 2891 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2003 2291 2844 11.11 9.52 2.38 0 13.33 11.11 -2.77 0
2136 2445 2790 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2210 2529 2761 -2.21 7.14 0 -2.21 24.44 -5.55 8.33 0
2324 2657 2723 45.56 0 11.9 0 0 0 0 0
2585 2951 2640 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
2885 3286 2560 40 0 21.43 2.22 0 0 0 0
2989 3407 2528 13.33 7.14 -2.38 0 17.78 0 0 0
3038 3461 2516 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
3552 4044 2400 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
3672 4178 2378 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
3859 4391 2342 0 4.76 19.05 17.78 0 0 0 0
3972 4523 2319 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
4180 4759 2283 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77
4461 5074 2239 2.22 -4.75 -15.55 -6.66 20 11.11 2.78 -11.1
4895 5565 2171 0 0 19.05 13.33 0 8.33 0 0
5145 5852 2137 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
5793 6579 2057 20 0 7.14 4.44 0 -5.55 0 -5.55
6211 7051 2007 8.89 0 7.14 0 -2.21 5.56 0 0
6331 7182 1996 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
6448 7307 1984 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
7125 8074 1913 11.11 14.29 -23.8 11.11 2.22 0 0 22.22
7999 9059 1828 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
8268 9359 1804 10 2.38 -7.13 0 0 0 -8.32 8.33
8705 9839 1765 25.56 0 0 0 -2.21 -5.55 2.78 0
9734 11009 1656 0 -2.38 -2.38 6.67 11.11 0 -2.77 -5.55

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی، سیستم های انرژی و ارشد انرژی های تجدیدپذیر می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
8 64 6215 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
150 1424 3288 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
177 1685 3121 0 0 40 22.22 0 0 0 0
239 2271 2853 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
323 3249 2567 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
352 3566 2491 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
430 4391 2342 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
494 5014 2246 3.33 -4.75 11.9 -6.66 20 -8.32 -8.32 -11.1
511 5203 2220 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
531 5427 2191 35.56 0 0 0 0 0 0 0
563 5729 2151 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
601 6136 2107 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
645 6579 2057 7.78 0 0 0 0 0 0 0
671 6912 2024 25.56 0 0 0 0 0 0 0
673 6929 2022 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
705 7324 1982 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
807 8506 1874 20 0 0 0 0 5.56 0 0
823 8666 1861 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
833 8780 1850 15.56 0 0 0 0 0 0 0
1044 11271 1628 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1082 11687 1575 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی، سیستم های انرژی و ارشد انرژی های تجدیدپذیر می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
65 2933 2647 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
94 4038 2401 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
212 9335 1806 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
14 16 7504 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
169 190 5111 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
254 284 4691 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
322 369 4449 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
335 382 4417 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
345 392 4407 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
369 417 4351 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
391 440 4303 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
392 441 4302 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
455 518 4143 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
480 548 4089 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
545 618 3968 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
551 624 3962 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
614 698 3851 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
649 739 3803 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
742 851 3655 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
746 855 3653 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
750 859 3650 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
810 927 3586 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
845 969 3550 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
862 988 3530 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
896 1024 3486 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
956 1092 3416 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
1043 1187 3342 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
1070 1216 3321 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
1218 1384 3202 2.22 2.38 9.52 -6.66 2.22 0 16.67 30.56
1340 1524 3111 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
1381 1573 3085 13.33 -2.38 7.14 0 0 5.56 25 22.22
1427 1624 3055 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
1606 1830 2955 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1753 1992 2883 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
1958 2225 2792 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1971 2239 2788 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2041 2321 2762 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
2140 2431 2724 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
2243 2541 2686 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2355 2674 2648 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
2581 2930 2571 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0
2638 2993 2555 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
2709 3075 2533 11.11 14.29 -23.8 11.11 2.22 0 0 22.22
3022 3435 2450 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0
3131 3557 2428 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
3139 3570 2426 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77
3143 3575 2425 0 2.38 35.71 0 -2.21 0 0 0
3168 3603 2420 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
3181 3618 2418 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
3764 4277 2307 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
4011 4557 2263 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
4126 4688 2244 6.67 0 16.67 0 -8.88 0 0 0
4430 5034 2198 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
4579 5200 2179 22.22 -14.28 11.9 0 13.33 0 0 0
4862 5520 2138 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77
5678 6444 2033 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6303 7159 1966 10 2.38 -7.13 0 0 0 -8.32 8.33
6370 7229 1961 15.56 0 0 0 6.67 0 8.33 0
6891 7802 1911 35.56 0 0 0 0 0 -8.32 0
7127 8069 1888 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
7816 8844 1822 0 0 0 0 31.11 0 0 0
8553 9657 1758 11.11 4.76 0 4.44 -4.43 -2.77 0 0
8719 9847 1744 0 -2.38 0 0 4.44 0 2.78 0
9793 11088 1636 0 7.14 0 -2.21 24.44 13.89 13.89 -19.43
10686 12122 1481 12.22 0 0 0 -4.43 0 0 -2.77
10757 12207 1456 2.22 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
4 38 6756 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
131 1274 3265 0 0 40 22.22 0 0 0 0
300 3170 2511 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
305 3260 2486 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
328 3428 2452 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
357 3777 2387 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
419 4327 2298 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
451 4700 2242 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
512 5345 2161 35.56 0 0 0 0 0 0 0
604 6293 2050 7.78 0 0 0 0 0 0 0
617 6429 2035 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
634 6607 2016 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
638 6669 2010 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
649 6758 2002 25.56 0 0 0 0 0 0 0
741 7964 1896 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
751 8045 1890 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
805 8651 1837 15.56 0 0 0 0 0 0 0
836 9078 1805 20 0 0 0 0 5.56 0 0
1006 10900 1655 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
1037 11215 1623 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1096 11774 1550 7.78 -4.75 23.81 -6.66 -15.55 -22.21 -11.1 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
112 4662 2247 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
165 7035 1977 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
219 9251 1792 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مخابرات سیستم

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مخابرات سیستم مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مخابرات سیستم و ارشد مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و مهندسی صدا می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
41 45 6410 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
168 186 4976 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
236 270 4679 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
280 316 4496 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
328 371 4298 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
378 434 4134 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
460 527 3954 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
468 536 3946 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
518 591 3833 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
544 622 3795 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
547 625 3791 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
558 638 3769 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
584 665 3735 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
606 689 3688 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
717 822 3509 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
728 835 3488 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
769 880 3449 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0
815 932 3388 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
818 935 3386 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
841 961 3362 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
965 1108 3223 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
968 1111 3221 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
990 1135 3204 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
1019 1170 3181 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0
1206 1388 3036 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
1329 1527 2953 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0
1494 1714 2870 13.33 -2.38 7.14 0 0 5.56 25 22.22
1722 1963 2773 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1785 2035 2748 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1865 2125 2707 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
2321 2636 2548 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2667 3017 2460 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
2708 3064 2448 27.78 14.29 2.22 20 -6.66 0 0 -2.77
2711 3068 2447 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77
2737 3096 2441 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
2745 3105 2439 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0
2760 3122 2436 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
3076 3478 2363 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
3089 3492 2359 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
3120 3530 2353 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
3271 3704 2325 23.33 0 4.76 -2.21 0 8.33 0 0
3369 3819 2305 -2.21 -14.28 -14.28 37.78 2.22 -11.1 22.22 11.11
4004 4542 2201 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
4304 4878 2157 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
4702 5337 2100 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0
5048 5737 2056 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
5119 5817 2047 6.67 0 23.81 -6.66 0 0 0 0
7061 8009 1854 18.89 0 0 0 0 0 0 0
7519 8526 1818 5.56 -2.38 0 0 13.33 0 8.33 0
7642 8664 1808 3.33 0 0 0 0 0 0 0
8267 9369 1754 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
8797 9957 1712 0 14.29 4.76 -8.88 0 -2.77 -2.77 -2.77
9013 10213 1694 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مخابرات سیستم و ارشد مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و مهندسی صدا می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
4 29 6709 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
139 1309 3078 0 0 40 22.22 0 0 0 0
285 3079 2445 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
309 3346 2387 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
346 3711 2324 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
446 4720 2180 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
529 5448 2086 35.56 0 0 0 0 0 0 0
575 5935 2033 7.78 0 0 0 0 0 0 0
603 6242 2002 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
622 6474 1981 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
656 6857 1947 25.56 0 0 0 0 0 0 0
689 7263 1912 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
753 7994 1855 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
755 8027 1853 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
781 8291 1834 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
788 8383 1828 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
823 8716 1804 15.56 0 0 0 0 0 0 0
882 9356 1755 20 0 0 0 0 5.56 0 0
1011 10826 1636 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
1038 11103 1608 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1108 11863 1499 0 0 0 0 0 -2.77 2.78 -2.77

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مخابرات سیستم و ارشد مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و مهندسی صدا می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
108 4631 2191 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
118 5185 2119 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
221 9369 1754 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
35 38 7215 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
63 71 6740 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
117 131 6072 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
141 158 5918 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
153 175 5820 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
204 234 5447 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
345 396 4855 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
364 416 4812 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
368 421 4789 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
482 554 4445 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
492 565 4415 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
600 682 4188 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
622 706 4154 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
624 709 4153 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
726 831 4001 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0
743 850 3983 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
748 857 3978 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
766 876 3950 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
775 885 3941 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
782 892 3926 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
854 972 3827 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
855 973 3826 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0
868 991 3806 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
873 997 3795 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
886 1010 3782 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
958 1092 3690 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
960 1094 3688 30 0 0 0 82.22 0 0 0
1040 1187 3594 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
1143 1304 3514 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
1189 1353 3481 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
1379 1568 3328 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0
1399 1589 3316 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
1422 1615 3299 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1429 1622 3294 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
1503 1711 3239 0 28.57 23.81 0 2.22 0 0 0
1603 1833 3183 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
1867 2130 3025 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
1931 2197 2997 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
1957 2224 2981 6.67 7.14 4.44 13.33 31.11 0 11.11 8.33
2050 2335 2936 65.56 0 0 2.22 0 0 0 0
2302 2612 2837 11.11 9.52 2.38 0 13.33 11.11 -2.77 0
2365 2685 2810 0 26.19 9.52 0 0 0 0 0
2504 2842 2756 13.33 -2.38 7.14 0 0 5.56 25 22.22
2634 2990 2710 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
2660 3020 2700 0 7.14 0 -2.21 24.44 13.89 13.89 -19.43
2922 3315 2623 40 0 21.43 2.22 0 0 0 0
3468 3935 2473 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0
3532 4004 2459 2.22 2.38 4.76 4.44 6.67 11.11 5.56 0
3997 4539 2366 0 0 19.05 13.33 0 8.33 0 0
4059 4607 2356 22.22 -14.28 11.9 0 13.33 0 0 0
4557 5164 2273 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0
4567 5175 2272 23.33 0 0 20 0 0 0 0
4730 5369 2241 13.33 7.14 -2.38 0 17.78 0 0 0
5145 5857 2174 2.22 -4.75 2.22 -17.77 13.33 -2.77 8.33 44.44
5246 5971 2160 8.89 0 7.14 0 -2.21 5.56 0 0
5664 6447 2102 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
6394 7263 2015 26.67 4.76 -11.89 0 0 2.78 13.89 0
7158 8122 1927 18.89 0 0 0 0 0 0 0
7307 8286 1911 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
7379 8362 1904 5.56 -2.38 0 0 13.33 0 8.33 0
7471 8466 1894 15.56 0 0 0 0 0 0 0
8087 9170 1830 0 14.29 4.76 -8.88 0 -2.77 -2.77 -2.77
9182 10399 1721 0 0 4.76 0 0 0 2.78 0
9777 11088 1648 11.11 0 0 0 0 -2.77 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
5 59 6878 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
191 1827 3185 0 0 40 22.22 0 0 0 0
244 2465 2888 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
257 2635 2830 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
324 3456 2584 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
384 4081 2443 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
442 4659 2349 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
535 5491 2222 35.56 0 0 0 0 0 0 0
663 6816 2063 7.78 0 0 0 0 0 0 0
665 6825 2062 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
678 6981 2045 25.56 0 0 0 0 0 0 0
687 7096 2033 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
718 7418 1999 20 0 0 0 0 5.56 0 0
724 7479 1993 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
830 8718 1871 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
836 8782 1864 15.56 0 0 0 0 0 0 0
896 9516 1801 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
929 9922 1765 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
984 10467 1713 3.33 -4.75 11.9 -6.66 20 -8.32 -8.32 -11.1
1058 11221 1634 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1089 11625 1578 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
73 3097 2679 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
81 3321 2622 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
216 9282 1822 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مهندسی پزشکی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی پزشکی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد بیوالکتریک و ارشد اطلاعات پزشکی و ورزش می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
61 66 6103 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0 0
105 115 5709 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0 0
108 118 5699 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22 0
176 197 5180 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0 0
230 258 4835 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0 0
285 324 4632 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0 0
295 335 4573 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0 0
489 560 4057 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0 8.33
516 594 4013 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0 0
606 694 3836 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0 0
647 742 3761 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0 0
650 745 3758 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11 22.22
653 748 3757 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22 55.56
667 763 3729 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0 0
696 796 3680 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0 0
698 798 3676 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0 -2.77
785 898 3550 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0 0
819 938 3511 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0 0
825 944 3502 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0 0
829 948 3500 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0 0
931 1062 3406 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33 0
942 1074 3396 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0 0
944 1076 3395 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0 0
963 1097 3375 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78 0
990 1128 3355 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0 0
999 1139 3347 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0 0
1174 1335 3206 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0 0
1185 1346 3199 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33 0
1208 1374 3178 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21 0
1575 1797 2950 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0 0
1657 1888 2906 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0 0
1773 2028 2853 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0 -22.21
1808 2068 2837 0 28.57 23.81 0 2.22 0 0 0 0
1823 2083 2832 1.11 7.14 7.14 -6.66 -6.66 27.78 11.11 -8.32 0
1923 2194 2792 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33 33.33
1976 2255 2763 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0 0
2253 2564 2667 65.56 0 0 2.22 0 0 0 0 0
2650 3004 2546 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11 -11.1
2751 3116 2514 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77 0
2765 3132 2511 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77 0
2961 3346 2468 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0 -2.77
3117 3521 2436 0 4.76 19.05 17.78 0 0 0 0 0
3169 3579 2423 2.22 2.38 9.52 -6.66 2.22 0 16.67 30.56 -5.55
3214 3631 2412 23.33 0 0 20 0 0 0 0 0
3273 3699 2399 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0 11.11
3299 3726 2394 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0 0
3526 3981 2348 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33 -11.1
3634 4100 2329 41.11 0 13.33 0 0 0 0 0 0
3642 4108 2327 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0 16.67
3710 4182 2317 20 14.29 7.14 6.67 0 -5.55 8.33 0 -5.55
3880 4377 2288 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0 0
4018 4529 2267 0 2.38 35.71 0 -2.21 0 0 0 0
4469 5052 2194 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0 0
4533 5126 2184 18.89 0 0 0 0 0 0 0 8.33
4599 5204 2174 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0 0
4678 5293 2163 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77 -2.77
4714 5335 2157 -2.21 7.14 0 -2.21 24.44 -5.55 8.33 0 5.56
4994 5656 2119 23.33 0 -9.51 17.78 13.33 2.78 0 0 -2.77
5041 5705 2114 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0 0
6066 6888 1990 6.67 0 23.81 -6.66 0 0 0 0 0
6083 6905 1989 15.56 0 0 0 0 0 0 0 0
6186 7020 1978 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
6280 7127 1968 20 0 7.14 4.44 0 -5.55 0 -5.55 0
7623 8645 1842 0 0 23.81 0 -8.88 0 0 0 -5.55
8288 9388 1786 3.33 0 -2.38 0 11.11 0 0 0 0
8365 9473 1780 14.44 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 9587 1772 0 0 0 0 31.11 0 0 0 0
8943 10123 1731 35.56 0 0 0 0 0 -8.32 0 -2.77
9629 10913 1670 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0 0
9978 11306 1628 0 14.29 4.76 -8.88 0 -2.77 -2.77 -2.77 0
10750 12195 1507 12.22 0 0 0 -4.43 0 0 -2.77 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد بیوالکتریک و ارشد اطلاعات پزشکی و ورزش می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
4 34 6770 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0 0
140 1363 3186 0 0 40 22.22 0 0 0 0 0
294 3250 2490 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0 0
356 3975 2349 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0 -2.77
399 4423 2282 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0 0
434 4791 2229 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11 0
472 5126 2184 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0 19.44
532 5693 2115 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0 0
589 6187 2062 35.56 0 0 0 0 0 0 0 0
613 6370 2041 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0 0
631 6513 2028 7.78 0 0 0 0 0 0 0 0
729 7563 1929 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
783 8213 1876 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0 25
808 8518 1853 20 0 0 0 0 5.56 0 0 0
820 8599 1846 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77 0
880 9417 1784 15.56 0 0 0 0 0 0 0 -2.77
928 9969 1743 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0 0
981 10562 1697 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0 0
1067 11536 1605 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 11911 1555 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22 -5.55

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد بیوالکتریک و ارشد اطلاعات پزشکی و ورزش می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
80 3324 2472 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0 11.11
86 3561 2426 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77 8.33
240 9998 1741 17.78 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مکاترونیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مکاترونیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
85 96 6262 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
134 148 5904 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
178 201 5588 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
199 223 5490 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
270 302 5128 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
300 337 5011 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
350 396 4868 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
367 421 4795 30 0 0 0 82.22 0 0 0
371 425 4785 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
418 481 4604 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
474 544 4481 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
493 565 4438 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
556 632 4311 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
654 743 4153 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
697 791 4099 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
704 798 4085 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
704 798 4085 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
727 823 4053 6.67 14.29 4.76 28.89 37.78 -11.1 0 -22.21
733 830 4039 -2.21 4.76 33.33 11.11 28.89 11.11 -22.21 11.11
734 833 4036 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
761 863 3995 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
822 940 3915 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
849 970 3882 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
864 987 3865 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
919 1055 3801 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
953 1095 3766 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
993 1139 3721 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
1126 1285 3590 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
1126 1285 3590 6.67 7.14 4.44 13.33 31.11 0 11.11 8.33
1169 1335 3554 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
1253 1431 3477 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
1265 1445 3468 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0
1713 1949 3169 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1945 2215 3033 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33
2027 2313 2994 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
2196 2502 2918 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
2524 2864 2795 0 7.14 0 -2.21 24.44 13.89 13.89 -19.43
2637 2986 2765 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2677 3032 2751 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2865 3246 2687 0 26.19 9.52 0 0 0 0 0
2993 3393 2642 45.56 0 11.9 0 0 0 0 0
3017 3419 2635 1.11 7.14 7.14 -6.66 -6.66 27.78 11.11 -8.32
3082 3493 2615 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
3148 3568 2594 0 0 0 0 31.11 0 0 0
3193 3619 2581 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
3337 3781 2543 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
3396 3851 2526 40 0 21.43 2.22 0 0 0 0
4176 4723 2361 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
4433 5008 2315 -2.21 -14.28 -14.28 37.78 2.22 -11.1 22.22 11.11
4651 5254 2272 2.22 -4.75 -15.55 -6.66 20 11.11 2.78 -11.1
4995 5647 2215 6.67 23.81 -23.8 2.22 11.11 0 22.22 0
5228 5913 2183 11.11 14.29 -23.8 11.11 2.22 0 0 22.22
5516 6243 2139 18.89 0 0 0 0 0 0 0
5722 6492 2109 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77
6278 7120 2039 25.56 0 0 0 0 0 0 0
6656 7540 1996 -5.55 2.38 0 -11.1 35.56 -11.1 -11.1 0
6728 7627 1987 -2.21 14.29 4.76 -6.66 -15.55 11.11 -33.32 0
6956 7891 1960 4.44 0 -4.75 0 6.67 5.56 -2.77 0
7579 8581 1900 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
7699 8714 1887 18.89 0 0 0 0 0 0 0
8535 9646 1805 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
8569 9688 1800 31.11 0 0 0 0 0 0 0
9482 10702 1708 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0
10827 12258 1493 -3.32 4.76 2.38 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
4 37 7008 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
131 1241 3629 0 0 40 22.22 0 0 0 0
201 1987 3149 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
298 3098 2733 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
317 3342 2656 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
380 3929 2511 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
389 4075 2481 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
584 6185 2148 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
587 6194 2146 35.56 0 0 0 0 0 0 0
642 6643 2094 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
682 7048 2047 7.78 0 0 0 0 0 0 0
688 7096 2042 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
715 7454 2005 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
730 7602 1990 25.56 0 0 0 0 0 0 0
742 7712 1978 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
753 7799 1970 3.33 -4.75 11.9 -6.66 20 -8.32 -8.32 -11.1
785 8243 1930 20 0 0 0 0 5.56 0 0
872 9370 1830 15.56 0 0 0 0 0 0 0
886 9527 1817 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
892 9580 1812 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
1055 11511 1621 6.67 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
66 3110 2728 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
99 4493 2401 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
227 9871 1784 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش هوافضا

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش هوافضا مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش هوافضا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
102 119 5643 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
135 154 5447 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
180 205 5101 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
274 307 4627 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
311 349 4530 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
321 361 4491 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
328 369 4466 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
348 393 4395 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
362 409 4365 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
590 665 3847 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
601 677 3834 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
602 678 3832 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
613 691 3818 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
686 777 3685 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
724 818 3633 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
749 847 3596 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
808 917 3512 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
831 941 3484 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33
855 967 3459 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
875 989 3438 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
919 1042 3392 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
925 1048 3389 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
954 1079 3361 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
1120 1264 3202 2.22 -4.75 2.22 -17.77 13.33 -2.77 8.33 44.44
1455 1637 2965 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
1476 1666 2946 65.56 0 0 2.22 0 0 0 0
1496 1688 2934 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1556 1759 2894 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1835 2068 2766 45.56 0 11.9 0 0 0 0 0
1884 2126 2741 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
2581 2915 2471 23.33 0 0 20 0 0 0 0
2655 3005 2452 20 14.29 7.14 6.67 0 -5.55 8.33 0
2729 3084 2431 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
2927 3301 2383 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
3304 3738 2287 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0
3535 3993 2243 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
3874 4373 2178 2.22 2.38 4.76 4.44 6.67 11.11 5.56 0
4078 4600 2139 23.33 0 -9.51 17.78 13.33 2.78 0 0
4333 4902 2090 25.56 0 0 0 0 0 0 0
4433 5016 2074 -2.21 -14.28 -14.28 37.78 2.22 -11.1 22.22 11.11
4751 5381 2025 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77
6004 6776 1849 0 0 0 0 31.11 0 0 0
6165 6951 1830 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
6222 7015 1823 25.56 0 0 0 -2.21 -5.55 2.78 0
6585 7416 1781 6.67 -4.75 14.29 -24.43 2.22 11.11 -11.1 0
7305 8245 1687 11.11 0 0 0 0 -2.77 0 0
8220 9312 1508 -3.32 4.76 2.38 0 0 0 0 0
8278 9378 1490 12.22 0 0 0 -4.43 0 0 -2.77

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوافضا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
5 36 6835 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
103 1036 3399 0 0 40 22.22 0 0 0 0
152 1640 2961 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
230 2478 2597 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
248 2656 2543 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
311 3418 2357 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
316 3435 2352 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
360 3847 2267 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
381 4162 2216 35.56 0 0 0 0 0 0 0
498 5253 2041 25.56 0 0 0 0 0 0 0
512 5345 2030 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
520 5400 2022 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
568 6073 1936 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
589 6355 1901 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
595 6431 1892 20 0 0 0 0 5.56 0 0
614 6671 1861 15.56 0 0 0 0 0 0 0
757 8389 1669 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
783 8649 1633 6.67 0 0 0 0 0 0 0
859 9412 1479 7.78 -4.75 23.81 -6.66 -15.55 -22.21 -11.1 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوافضا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
77 3264 2394 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
116 5470 2012 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
156 7063 1819 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش الکترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش الکترونیک قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مخابرات میدان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مخابرات سیستم

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش کنترل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مهندسی هوا و فضا

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
36 41 6370 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
118 129 5484 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
190 216 5072 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
252 287 4785 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
280 316 4704 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
339 384 4513 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
366 418 4430 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
396 454 4366 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
412 472 4333 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
547 630 4085 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
605 693 4004 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
622 714 3979 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
626 718 3975 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
627 719 3973 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
646 739 3953 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
722 825 3852 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
810 925 3731 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
879 1008 3657 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
946 1083 3579 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
1056 1204 3493 24.44 17.95 48.72 20 0 0 -20 11.11
1199 1369 3376 0 26.19 12.82 0 0 0 0 66.67
1207 1381 3369 30 14.29 38.46 6.67 2.22 -11.1 0 0
1449 1646 3234 2.22 4.76 7.69 28.89 -6.66 -11.1 20 11.11
1715 1944 3085 -6.66 33.33 17.95 20 11.11 -11.1 -20 0
1787 2024 3042 14.44 0 -7.68 44.44 0 0 0 0
2218 2502 2869 6.67 5.13 30.77 -2.21 0 0 0 38.89
2321 2621 2829 23.33 12.82 23.08 0 0 0 0 8.33
3045 3452 2620 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0
3337 3771 2553 2.22 17.95 4.76 20 -6.66 0 -20 -8.32
4093 4638 2409 14.44 0 15.38 4.44 0 13.89 0 -8.32
5648 6378 2205 6.67 23.81 -5.12 -2.21 0 0 0 0
6793 7659 2086 17.78 7.69 0 0 22.22 0 0 0
7745 8750 2003 15.56 -4.75 28.21 -15.55 -15.55 0 20 -11.1
8645 9754 1936 23.33 7.69 -4.75 0 2.22 -33.32 20 -11.1
9249 10432 1889 3.33 0 20.51 4.44 -13.32 -8.32 10 -19.43
10771 12178 1780 20 -5.12 0 0 4.44 0 0 0
11032 12471 1762 15.56 -2.55 0 0 0 0 0 0
14798 16706 1192 2.22 5.13 -7.68 -15.55 -22.21 -22.21 20 -11.1

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
95 858 3815 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
119 1044 3615 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
231 2360 2919 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
233 2372 2914 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
262 2582 2842 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
401 4149 2484 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
449 4538 2424 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
476 4908 2372 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
534 5602 2285 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
541 5724 2271 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
546 5774 2265 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
549 5810 2263 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
570 6077 2234 17.78 0 0 0 0 0 0 0
571 6090 2233 32.22 0 0 0 0 0 0 0
600 6426 2201 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
605 6476 2196 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
656 7070 2139 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
675 7320 2116 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
706 7686 2084 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
709 7704 2082 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
770 8332 2034 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
787 8557 2018 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
849 9193 1973 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
859 9330 1964 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
1003 11166 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1050 11587 1817 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
1147 12618 1752 8.89 0 0 0 0 0 0 0
1441 16271 1359 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
28 2018 3045 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
39 2680 2811 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
64 3461 2617 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
335 13083 1725 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
362 13918 1669 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
65 73 5641 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
81 92 5493 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
125 142 5209 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
154 175 5034 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
176 198 4942 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
201 225 4844 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
230 259 4729 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
257 294 4624 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
376 429 4299 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
418 477 4208 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
434 495 4182 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
470 535 4126 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
479 544 4111 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
572 652 3924 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
635 725 3806 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
722 825 3697 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
790 904 3618 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
896 1032 3472 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
1050 1210 3343 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56
1267 1451 3188 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
1323 1513 3158 11.11 0 48.72 2.22 11.11 0 6.67 0
1560 1780 2997 20 17.95 7.69 -6.66 28.89 -11.1 6.67 0
2097 2380 2769 0 0 53.85 0 0 16.67 0 0
2746 3119 2583 -1.1 0 12.82 0 26.67 0 0 0
3022 3424 2525 6.67 -10.25 19.05 -20 -6.66 36.11 6.67 13.89
3100 3511 2506 17.78 7.69 0 0 22.22 0 0 0
3802 4305 2371 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0
4607 5205 2255 1.11 -17.94 0 6.67 24.44 16.67 -10 30.56
5833 6575 2121 20 7.69 0 0 0 0 0 -5.55
6419 7241 2060 38.89 0 0 0 0 0 0 0
7154 8083 1997 2.22 17.95 4.76 20 -6.66 0 -20 -8.32
8639 9748 1887 0 2.56 -10.25 -2.21 13.33 2.78 0 0
9323 10524 1839 15.56 7.69 0 -8.88 0 -8.32 0 2.78
10200 11512 1781 0 7.69 0 0 0 0 0 0
12685 14318 1595 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
54 482 4198 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
60 559 4090 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
143 1248 3315 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
173 1603 3099 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
317 3107 2585 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
376 3771 2458 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
416 4329 2368 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
452 4766 2308 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
509 5473 2226 17.78 0 0 0 0 0 0 0
515 5547 2218 32.22 0 0 0 0 0 0 0
526 5672 2205 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
592 6471 2130 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
597 6520 2126 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
597 6520 2126 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
601 6540 2125 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
620 6789 2099 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
625 6826 2096 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
652 7061 2076 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
699 7486 2040 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
756 8094 1996 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
786 8541 1965 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
790 8564 1963 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
876 9594 1897 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
956 10604 1834 14.44 0 0 0 0 0 0 0
960 10644 1832 21.11 0 0 0 0 0 0 0
965 10712 1828 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
978 10796 1823 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
981 10840 1821 28.89 0 0 0 0 0 0 0
1073 11997 1751 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55
1277 14576 1570 18.89 -2.55 0 0 0 0 0 0
1358 15285 1486 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
13 820 3699 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
36 2307 2792 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
121 5848 2186 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
324 12981 1688 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
14756 16603 1085 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
44 49 5837 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
48 53 5817 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
161 183 5048 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
188 212 4916 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
203 229 4882 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
228 258 4805 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
230 260 4796 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
291 328 4589 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
449 514 4178 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
507 582 4069 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
508 583 4065 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
540 617 4016 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
549 626 4005 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
563 640 3985 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
708 812 3718 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
725 829 3693 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
732 836 3681 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
794 910 3614 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
933 1080 3455 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
935 1082 3454 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56
989 1144 3408 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
1096 1264 3311 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
1428 1632 3080 30 14.29 38.46 6.67 2.22 -11.1 0 0
1794 2042 2875 20 17.95 7.69 -6.66 28.89 -11.1 6.67 0
1862 2121 2850 26.67 7.69 7.69 0 26.67 0 0 0
2048 2333 2768 -6.66 33.33 17.95 20 11.11 -11.1 -20 0
2137 2434 2739 23.33 12.82 23.08 0 0 0 0 8.33
2588 2928 2608 20 20.51 33.33 -4.43 4.44 0 0 -2.77
3106 3528 2487 23.33 -2.55 12.82 0 20 -5.55 0 5.56
3224 3656 2462 17.78 7.69 0 0 22.22 0 0 0
4260 4823 2289 37.78 0 5.13 8.89 0 -2.77 0 8.33
5203 5875 2167 10 0 30.77 6.67 -8.88 0 0 0
6547 7382 2034 53.33 0 2.56 0 0 0 0 0
7226 8142 1982 -2.21 -2.55 4.76 -15.55 2.22 11.11 60 -11.1
8100 9134 1917 16.67 -10.25 0 11.11 2.22 5.56 -10 5.56
9212 10408 1837 3.33 -4.75 -12.82 11.11 4.44 -13.88 13.33 27.78
11608 13089 1673 11.11 48.72 -30.76 11.11 -15.55 -11.1 -6.66 0
12301 13884 1619 -1.1 2.56 -5.12 4.44 6.67 -2.77 0 -5.55
13841 15655 1376 11.11 7.69 -2.55 -2.21 -8.88 -5.55 0 2.78
14294 16122 1171 1.11 9.52 10.26 0 -17.77 -8.32 0 -8.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
40 367 4491 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
72 648 3966 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
131 1095 3446 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
176 1581 3107 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
328 3240 2542 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
385 3878 2422 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
430 4380 2346 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
447 4574 2319 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
475 4934 2273 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
512 5417 2216 17.78 0 0 0 0 0 0 0
521 5550 2199 32.22 0 0 0 0 0 0 0
573 6034 2153 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
612 6463 2112 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
614 6494 2110 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
617 6537 2106 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
626 6651 2096 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
644 6921 2072 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
658 7028 2063 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
701 7572 2020 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
740 8054 1987 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
788 8585 1951 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
790 8602 1950 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
926 10185 1850 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
944 10368 1839 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
963 10603 1825 14.44 0 0 0 0 0 0 0
970 10663 1820 21.11 0 0 0 0 0 0 0
991 10949 1804 28.89 0 0 0 0 0 0 0
1085 12154 1734 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
1122 12688 1699 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55
1280 14579 1561 10 7.69 -5.12 0 0 0 -6.66 0
1280 14579 1561 18.89 -2.55 0 0 0 0 0 0
1293 14698 1550 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
1322 14915 1525 10 0 0 -4.43 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
15 908 3615 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
32 1898 2941 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
136 6694 2092 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
331 13394 1653 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
14155 15983 1203 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
39 32 6993 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
90 97 6003 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
155 173 5588 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
264 297 5055 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
319 360 4856 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
336 383 4801 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
357 407 4737 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
479 549 4446 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
518 595 4357 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
526 603 4350 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
532 610 4342 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
537 616 4335 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
595 685 4222 2.22 12.82 12.82 4.44 0 -16.66 40 25
605 695 4197 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
613 703 4192 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
719 822 4052 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
735 841 4030 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
803 919 3949 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
862 985 3872 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
870 993 3865 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
1186 1352 3559 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
1256 1428 3511 44.44 21.43 -5.12 4.44 0 8.33 0 16.67
1287 1464 3495 30 14.29 38.46 6.67 2.22 -11.1 0 0
1487 1690 3361 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
2115 2390 3025 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56
2659 3018 2809 -2.21 38.46 7.69 2.22 2.22 -22.21 6.67 -22.21
3574 4059 2578 42.22 28.21 -12.82 -6.66 -15.55 11.11 -20 22.22
4538 5151 2402 40 0 0 0 0 0 0 0
5156 5825 2313 18.89 15.38 -5.12 11.11 0 0 0 0
6003 6760 2212 10 12.82 12.82 0 -11.1 11.11 0 0
6655 7518 2134 -1.1 0 12.82 0 26.67 0 0 0
7041 7956 2095 2.22 17.95 4.76 20 -6.66 0 -20 -8.32
8052 9108 2008 14.44 0 0 0 -2.21 0 0 0
9392 10611 1901 0 0 0 0 0 0 0 25
10640 12020 1814 0 7.69 0 0 0 0 0 0
13986 15689 1610 24.44 4.76 -12.82 -15.55 2.22 22.22 -6.66 0
15106 16879 1546 2.22 4.76 -2.55 13.33 -15.55 0 0 0
17572 19458 1374 -3.32 0 -15.37 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
90 811 4060 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
103 927 3942 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
210 2083 3156 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
228 2250 3086 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
379 3859 2617 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
440 4383 2520 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
492 4999 2424 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
530 5535 2350 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
535 5587 2344 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
546 5884 2306 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
550 5940 2299 32.22 0 0 0 0 0 0 0
574 6134 2279 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
580 6229 2270 17.78 0 0 0 0 0 0 0
609 6625 2224 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
631 6863 2201 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
637 6924 2195 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
653 7084 2177 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
726 7778 2111 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
743 7956 2095 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
761 8191 2078 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
770 8247 2073 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
795 8493 2054 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
834 8899 2022 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
841 9003 2016 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
977 10726 1893 28.89 0 0 0 0 0 0 0
989 10842 1885 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1010 11074 1870 14.44 0 0 0 0 0 0 0
1099 12217 1802 3.33 0 5.13 0 0 -13.88 0 0
1190 13596 1721 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78
1403 17728 1494 10 7.69 -5.12 0 0 0 -6.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
31 1896 3248 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
43 2563 2963 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
48 2718 2906 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
313 12427 1792 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
17738 19624 1358 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
19 21 7323 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
87 94 6133 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
144 158 5693 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
287 326 4908 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
364 413 4678 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
453 519 4429 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
466 534 4393 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
483 552 4360 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
514 587 4298 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
559 641 4199 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
562 644 4194 0 26.19 12.82 0 0 0 0 66.67
670 769 4016 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
687 790 3987 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
704 809 3948 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
706 811 3946 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
709 815 3942 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
795 913 3823 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
836 958 3772 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
859 984 3736 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
1033 1189 3553 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
1234 1411 3375 0 7.69 30.77 0 0 0 0 33.33
1449 1660 3228 0 0 33.33 4.44 0 16.67 0 30.56
1793 2046 3020 30 0 42.86 17.78 0 0 0 0
2252 2557 2836 0 10.26 15.38 33.33 0 -2.77 0 5.56
2615 2988 2709 44.44 0 17.95 20 0 0 0 0
3652 4151 2457 21.11 0 23.81 0 0 0 0 0
4051 4596 2385 18.89 30.77 -2.55 13.33 -11.1 -8.32 0 -8.32
5653 6381 2178 7.78 0 0 8.89 0 0 33.33 0
6579 7422 2081 2.22 7.69 15.38 -2.21 -2.21 8.33 3.33 2.78
7114 8029 2034 10 -2.55 17.95 2.22 2.22 -5.55 0 -5.55
8199 9263 1948 31.11 0 0 0 0 0 0 0
9036 10206 1887 0 2.56 2.56 2.22 6.67 -5.55 0 -2.77
12874 14554 1600 17.78 0 0 0 0 0 0 0
13239 14967 1563 30 2.56 12.82 8.89 -6.66 -8.32 -33.32 -8.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
48 439 4597 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
87 747 4042 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
216 2000 3046 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
245 2381 2894 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
346 3361 2609 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
410 4059 2473 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
464 4712 2369 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
515 5315 2295 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
537 5612 2258 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
538 5631 2256 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
552 5857 2231 17.78 0 0 0 0 0 0 0
556 5892 2228 32.22 0 0 0 0 0 0 0
582 6237 2192 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
622 6686 2150 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
633 6867 2134 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
636 6901 2131 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
650 7063 2115 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
655 7087 2113 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78
660 7124 2109 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
750 8111 2028 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
775 8296 2015 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
791 8408 2007 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
829 8934 1970 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
840 9073 1960 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
880 9588 1927 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
958 10448 1872 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
1000 10961 1838 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1073 11719 1791 3.33 0 5.13 0 0 -13.88 0 0
1382 15419 1511 10 0 0 -4.43 0 0 0 0
1419 15806 1445 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
20 1319 3449 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
49 2682 2798 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
71 3558 2566 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
336 13409 1684 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
358 14153 1631 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
14 15 6630 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
42 46 5837 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
177 199 4866 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
198 223 4805 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
296 339 4434 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
323 372 4348 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
381 438 4207 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
454 519 4057 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
468 535 4035 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
486 556 4005 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
492 562 3985 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
564 649 3843 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
662 768 3693 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
732 847 3623 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
739 856 3614 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
893 1034 3455 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
922 1067 3421 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
939 1086 3408 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
969 1117 3381 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
986 1135 3369 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
1015 1167 3346 44.44 21.43 -5.12 4.44 0 8.33 0 16.67
2103 2405 2746 28.89 -2.55 23.08 20 -2.21 0 0 8.33
2123 2426 2739 23.33 12.82 23.08 0 0 0 0 8.33
2456 2793 2641 2.22 28.21 -2.55 2.22 -15.55 22.22 -6.66 0
3090 3507 2494 5.56 -5.12 -2.55 2.22 -2.21 19.44 0 19.44
3535 4012 2402 20 17.95 7.69 -6.66 28.89 -11.1 6.67 0
4717 5339 2228 10 12.82 12.82 0 -11.1 11.11 0 0
5192 5868 2172 43.33 10.26 0 -4.43 0 0 0 -5.55
6339 7140 2059 33.33 -2.55 0 0 -2.21 0 0 0
7002 7889 2003 14.44 0 5.13 8.89 0 0 0 0
8598 9684 1889 0 5.13 -7.68 -2.21 -15.55 13.89 0 11.11
9491 10711 1826 0 0 0 0 0 0 0 25
10351 11684 1769 11.11 5.13 -2.55 0 8.89 0 0 5.56
13509 15271 1502 6.67 2.56 0 -2.21 -4.43 0 0 0
14896 16752 1134 0 -12.82 14.29 11.11 -4.43 -22.21 16.67 -8.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
46 387 4327 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
99 807 3657 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
123 1042 3446 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
159 1401 3181 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
369 3702 2457 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
443 4589 2319 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
507 5286 2235 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
518 5466 2216 17.78 0 0 0 0 0 0 0
530 5603 2199 32.22 0 0 0 0 0 0 0
538 5691 2189 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
542 5725 2186 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
544 5739 2185 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
568 6067 2153 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
579 6191 2142 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
608 6518 2112 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
610 6546 2110 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
620 6706 2096 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
640 6974 2072 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
768 8508 1963 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
774 8566 1959 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
781 8662 1952 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78
783 8674 1951 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
786 8690 1950 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
855 9437 1904 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
885 9776 1884 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
949 10509 1839 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
974 10736 1825 14.44 0 0 0 0 0 0 0
983 10807 1820 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1002 11079 1804 28.89 0 0 0 0 0 0 0
1253 14043 1618 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
1338 15092 1525 10 0 0 -4.43 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
27 1685 3026 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
31 1866 2941 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
165 7797 2010 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
328 13187 1677 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
373 14354 1594 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
17 19 7171 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11 0
29 31 6830 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89 0
207 233 5322 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78 0
285 323 4919 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11 0
358 408 4650 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67 0
400 458 4520 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78 0
483 560 4293 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0 0
504 583 4257 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25 0
552 643 4139 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0 0
609 703 4056 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0 0
610 704 4054 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67 0
636 736 4009 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0 0
671 775 3961 0 26.19 12.82 0 0 0 0 66.67 0
713 822 3916 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25 0
861 989 3730 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0 0
864 993 3726 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0 0
933 1066 3665 44.44 21.43 -5.12 4.44 0 8.33 0 16.67 13.89
953 1090 3643 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44 0
981 1122 3618 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0 0
1070 1225 3536 0 0 33.33 4.44 0 16.67 0 30.56 11.11
1252 1435 3378 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0 0
1667 1912 3105 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56 0
1707 1962 3080 42.22 28.21 -12.82 -6.66 -15.55 11.11 -20 22.22 0
2898 3300 2653 5.56 -5.12 -2.55 2.22 -2.21 19.44 0 19.44 -19.43
3538 4011 2514 37.78 5.13 -7.68 17.78 0 0 0 5.56 0
4711 5330 2318 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0 0
5767 6507 2183 3.33 -2.55 0 0 0 0 0 33.33 0
6503 7333 2103 23.33 -2.55 12.82 0 20 -5.55 0 5.56 0
7410 8345 2026 -1.1 0 12.82 0 26.67 0 0 0 0
8626 9722 1931 23.33 0 -2.55 0 0 0 0 11.11 0
10160 11467 1826 14.44 0 0 -2.21 0 8.33 0 -2.77 8.33
11078 12488 1769 11.11 5.13 -2.55 0 8.89 0 0 5.56 0
12708 14284 1674 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0
18371 20227 1261 0 -12.82 14.29 11.11 -4.43 -22.21 16.67 -8.32 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
39 353 4824 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67 0
105 914 3805 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11 0
114 987 3733 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11 0
290 2906 2749 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0 0
363 3685 2576 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22 -22.21
399 4131 2493 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0 0
453 4761 2394 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0 0
465 4849 2379 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78 -11.1
536 5765 2261 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77 11.11
558 6006 2236 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33 0
574 6244 2210 17.78 0 0 0 0 0 0 0 0
580 6267 2208 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0 0
593 6383 2196 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78 -2.77
600 6469 2188 32.22 0 0 0 0 0 0 0 0
611 6643 2167 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0 0
621 6737 2157 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11 -5.55
645 7039 2129 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0 0
679 7352 2101 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0 0
716 7926 2059 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0 0
781 8643 2003 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0 0
796 8813 1991 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0 0
804 8964 1981 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88 0
839 9353 1954 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0 0
853 9499 1944 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0 0
883 9807 1926 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0 0
951 10638 1874 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55 5.56
991 11077 1847 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78 0
1079 12029 1795 28.89 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 13010 1740 8.89 0 0 0 0 0 0 0 0
1359 16616 1556 10 7.69 -5.12 0 0 0 -6.66 0 0
1410 17923 1478 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
27 1567 3289 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33 0
61 3057 2707 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0 0
101 4829 2382 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67 0
192 8586 2007 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11 0
346 14420 1667 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77 2.78

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
23 26 6179 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
120 134 5177 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
174 194 4961 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
215 242 4801 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
255 288 4649 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
271 311 4572 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
351 403 4375 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
368 422 4344 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
381 439 4293 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
458 529 4122 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
522 602 3993 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
556 639 3950 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
594 679 3902 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
601 687 3896 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
642 736 3846 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
742 846 3734 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
810 924 3651 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
867 991 3583 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
935 1073 3517 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
939 1077 3514 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
1373 1570 3183 24.44 17.95 48.72 20 0 0 -20 11.11
1635 1871 3020 28.89 -2.55 23.08 20 -2.21 0 0 8.33
1686 1930 2994 4.44 -2.55 48.72 22.22 4.44 -2.77 0 0
2758 3126 2634 5.56 -4.75 15.38 26.67 -6.66 0 0 0
3524 3986 2470 20 20.51 33.33 -4.43 4.44 0 0 -2.77
4134 4683 2364 64.44 5.13 0 0 0 0 0 -8.32
4676 5270 2285 31.11 7.69 -5.12 6.67 0 0 0 8.33
5211 5886 2213 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0
6722 7571 2055 30 -2.55 5.13 -4.43 2.22 0 0 5.56
7482 8435 1992 0 2.56 2.56 2.22 6.67 -5.55 0 -2.77
8121 9153 1944 30 -33.32 23.81 -6.66 -6.66 11.11 -20 11.11
9540 10738 1844 -2.21 0 0 15.56 0 2.78 0 -5.55
11463 12883 1728 41.11 0 2.56 0 -4.43 0 0 0
12498 14033 1668 0 0 0 0 0 0 0 25
13393 15002 1618 0 5.13 -7.68 -2.21 -15.55 13.89 0 11.11
15711 17471 1488 3.33 0 0 0 0 0 0 0
19293 21095 746 2.22 5.13 -7.68 -15.55 -22.21 -22.21 20 -11.1

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
51 449 4279 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
88 796 3777 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
131 1139 3464 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
193 1712 3108 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
306 3083 2643 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
387 3956 2475 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
456 4672 2365 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
515 5608 2244 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
529 5730 2230 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
539 5830 2218 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
557 6016 2200 17.78 0 0 0 0 0 0 0
571 6284 2172 32.22 0 0 0 0 0 0 0
590 6515 2148 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
608 6713 2131 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
665 7230 2086 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
667 7261 2084 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
680 7376 2072 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
687 7499 2061 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
710 7805 2036 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
716 7857 2032 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
734 8050 2017 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
778 8499 1988 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
788 8621 1980 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
825 9098 1947 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
837 9321 1933 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
997 11290 1813 14.44 0 0 0 0 0 0 0
1015 11529 1800 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1099 12764 1735 8.89 0 0 0 0 0 0 0
1214 14452 1647 27.78 -5.12 -10.25 0 0 0 -6.66 -2.77
1359 17911 1461 10 0 0 -4.43 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
19 1109 3485 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
55 2960 2671 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
120 5540 2252 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
362 14546 1642 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
410 17238 1502 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
38 42 6504 91.11 50 61.54 0 0 88.89
50 54 6325 38.89 64.29 21.43 69.44 0 61.11
162 183 5319 81.11 19.05 61.9 0 0 52.78
237 268 4967 61.11 30.77 53.85 0 0 0
250 282 4906 57.78 48.72 20.51 0 0 0
263 302 4856 64.44 43.59 0 0 10 41.67
265 306 4843 87.78 28.57 30.77 0 0 0
374 426 4504 0 21.43 40.48 36.11 0 36.11
399 452 4437 43.33 38.46 33.33 0 0 0
404 459 4429 68.89 15.38 33.33 0 0 0
453 518 4287 40 25.64 50 0 0 0
520 599 4148 28.89 15.38 46.15 0 0 52.78
585 673 4046 36.67 4.76 7.69 -11.1 20 22.22
647 745 3948 11.11 38.46 35.9 0 0 0
651 749 3943 -2.21 -2.55 4.76 11.11 60 -11.1
669 769 3918 0 38.46 28.57 0 0 25
779 889 3797 0 28.57 50 0 0 19.44
928 1055 3619 13.33 28.21 25.64 0 0 0
951 1079 3598 58.89 11.9 12.82 -2.77 0 -5.55
1083 1224 3486 30 14.29 38.46 -11.1 0 0
1183 1341 3394 11.11 0 48.72 0 6.67 0
1671 1885 3065 0 0 53.85 16.67 0 0
1747 1970 3016 0 0 33.33 16.67 0 30.56
2580 2907 2679 8.89 5.13 30.77 -2.77 0 0
3530 3992 2440 -1.1 15.38 10.26 0 0 -2.77
4583 5160 2242 4.44 5.13 -2.55 5.56 0 8.33
6109 6888 2033 31.11 0 0 0 0 0
7382 8352 1892 4.44 0 0 -2.77 0 0
8401 9507 1792 1.11 -17.94 0 16.67 -10 30.56
9744 10976 1682 -4.43 5.13 -2.55 8.33 0 0
10191 11470 1649 17.78 0 0 0 0 0
11113 12461 1575 15.56 5.13 0 -11.1 0 0
12163 13556 1498 0 15.38 -7.68 -11.1 -3.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
92 859 3829 10 10.26 7.69 22.22 0 66.67
96 935 3751 42.22 23.08 30.77 0 0 36.11
134 1325 3402 15.56 0 23.08 38.89 0 11.11
159 1612 3219 42.22 26.19 0 0 0 0
283 3020 2651 35.56 0 17.95 0 0 0
319 3421 2556 0 0 23.08 0 0 0
366 3872 2464 45.56 15.38 0 0 0 0
408 4372 2365 16.67 15.38 0 0 0 0
424 4659 2316 32.22 0 0 0 0 0
431 4758 2301 13.33 7.69 10.26 0 0 -13.88
452 4987 2269 13.33 0 28.21 0 -6.66 -2.77
467 5192 2238 11.11 12.82 0 0 0 8.33
475 5301 2223 24.44 10.26 0 0 0 0
491 5454 2199 -2.21 17.95 -4.75 0 -6.66 22.22
586 6375 2088 0 7.69 7.69 0 0 0
616 6847 2037 0 15.38 0 0 0 0
622 6931 2028 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0
659 7424 1978 17.78 -2.55 -7.68 -5.55 0 11.11
735 8158 1909 28.89 0 0 0 0 0
757 8302 1896 21.11 0 0 0 0 0
773 8498 1878 14.44 0 0 0 0 0
795 8783 1853 -2.21 0 2.56 8.33 0 -5.55
809 8911 1843 8.89 0 0 0 0 2.78
867 9725 1775 8.89 0 0 0 0 0
993 11588 1640 10 -7.68 -5.12 13.89 -6.66 27.78
1010 11888 1618 18.89 -2.55 0 0 0 0
1061 13140 1529 10 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
35 2002 3002 5.56 0 30.95 0 0 0
239 9060 1830 10 2.56 15.38 0 0 -2.77

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برق- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
99 6345 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
106 6288 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
250 5443 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
349 5089 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
445 4845 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
599 4501 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
906 4034 61.11 0 2.38 57.78 0 0 0 0
1004 3922 43.33 14.29 7.14 11.11 0 0 21.21 24.24
1121 3767 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1562 3376 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
1684 3288 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
1857 3189 -1.1 28.57 16.67 28.89 2.22 22.22 -21.2 -9.09
2153 3045 0 2.38 11.9 37.78 0 0 0 6.06
2427 2929 2.22 -4.75 14.29 28.89 2.22 11.11 3.03 15.15
3020 2729 0 19.05 16.67 6.67 0 0 0 15.15
3765 2549 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
4245 2452 15.56 -4.75 -4.75 11.11 11.11 22.22 15.15 3.03
5616 2248 0 0 19.05 0 22.22 19.44 0 0
6408 2154 13.33 -14.28 -14.28 42.22 11.11 11.11 -15.14 -6.06
7182 2074 -2.21 -2.38 19.05 -6.66 2.22 -22.21 22.22 18.18
8239 1983 24.44 -4.75 0 0 6.67 0 0 0
10181 1846 3.33 7.14 0 0 0 0 0 0
11152 1789 22.22 0 0 0 0 0 0 0
14339 1626 2.22 0 0 0 0 8.33 0 0
16228 1544 -4.43 0 -14.28 0 20 22.22 -9.09 0
20348 1328 -12.21 -7.13 23.81 4.44 4.44 -27.77 -18.17 -19.43
20873 1283 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

سایر بخش های مجموعه مهندسی برق

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  فاطمه بهادر‏ - 01/10/16

  سلام
  رتبه قبولی برق کنترل روزانه دانشگاه تبریز چنده؟

 • تصویر فرد

  رضا سامانی‏ - 01/6/12

  سلام وقتتون بخیر
  با چه رتبه ای با سهمیه ی ۲۵ درصد ایثارگران برای ارشد برق میشه دانشگاه های تهران قبول شد؟؟؟

 • تصویر فرد

  مهرگان‏ - 01/1/10

  این نتایج مال سال 99-1400 یا سال 98-99 ؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/1/14

  سلام خدمت شما برای ورودی های سال 99 هست 

 • تصویر فرد

  مهیار‏ - 00/6/13

  سلام با ۶۹۱ مهندسی پزشکی ، شانسی واسه شبانه علم و صنعت یا روزانه بدون خوابگاه تربیت مدرس هست؟

 • تصویر فرد

  ابوالفضل‏ - 00/6/12

  بنده میخواستم کارنامه ام ارشد برق 1400 را برای دسترسی بقیه دانشجویان برای سال های آینده ارسال کنم . چگونه باید ارسال کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/12

  سلام خدمت شما از طریق چت آنلاین می تونید برامون ارسال کنید 

 • تصویر فرد

  آرمان‏ - 00/6/9

  سلام
  با رتبه 155 الکترونیک دیجیتال کجاها احتمال قبولی هست؟ تهران یا شریف میشه؟
  همچنین با رتبه ۲۱۵ الکترونیک قدرت کجاها میشه قبول شد؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  سلام در حال حاضر نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام فعال هست و می تونید ازش استفاده کنید. لینکش رو براتون میذارم
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  roz‏ - 99/6/23

  با سلام
  با رتبه 1460 کد 1 کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  محمدفخار‏ - 99/6/17

  سلام
  میخاستم بدونم بارتبه 1300 گرایش کنترل سهمیه ازاد شانسی برای قبولی دانشگاه فردوسی مشهد دارم؟چه روزانه چه شبانه

 • تصویر فرد

  ساسان رزمی‏ - 99/6/11

  سلام خسته نباشید
  می خواستم بدونم با رتبه 1600 بدون سهمیه و 26 سهمیه 25 درصد مخابرات سیستم شبانه دانشگاه تهران می شه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  raymak‏ - 99/1/26

  با سلام
  اخرین رتبه قبولی دانشگاه شیراز چند بوده؟
  لینکی هست که به اون صفحه برم؟ یا کسی اطلاعی داره؟

  با تشکر.

 • تصویر فرد

  محمد شکرانی‏ - 98/12/11

  با سلام ممنون از سایت خوبتون
  سوالم این بود این جا دوتا رتیه برای سهمیه دارن زده اید این چطوریه؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/12

  با سلام آیا با رتبه 1120 رشته مهندسی پزشکی شانس قبولی در دانشگاههای روزانه تهران را دارم؟

 • تصویر فرد

  مريم‏ - 98/5/5

  سلام
  با توجه به كاهش ظرفيت امسال به نظرتون با ٩٥٠ مخابرات سيستم شبانه بهشتي شانس قبولي دارم؟

 • تصویر فرد

  Maral‏ - 98/5/2

  سلام میخواستم بدونم با سهمیه 5درصدی رتبه 357و تراز 2500اختمال قبولی الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز هست یا خیر

 • تصویر فرد

  پژمان ‏ - 98/4/27

  سلام...با رتبه ی 1166 گرایش بیو الکتریک شانس قبولی شبانه های تهران هست؟

 • تصویر فرد

  Ali‏ - 98/4/26

  سلام خداقوت، با رتبه ۵۴۵ سیستم قدرت و ۶۱۶ الکترونیک قدرت میتونم علم و صنعت یا خواجه روزانه قبول شم؟ خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  مهدی ‏ - 98/4/22

  سلام
  با رتبه حدودا 2800 احتمال قبولی در دانشگاه اراک وجود دارد(( منظورم دانشگاه اراک بود نه دانشگاه صنعتی اراک ))

 • تصویر فرد

  اکباتانی‏ - 98/4/21

  با سلام و وقت بخیر با رتبه 149 برق زیرگروه سیستم میتونم مهندسی انرژی شریف قبول شم؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/4/18

  با سلام . با رتبه 285 در سهمیه 5درصدی در گرایش الکترونیک آیا احتمال قبولی در سیستم های دیجیتال دانشگاه ههای تهران را دارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام رتبه کشوری و ترازتونو بزنید پاسخگوام

 • تصویر فرد

  جاوید‏ - 98/4/17

  سلاام
  با رتبه ۲۰۰۰ دانشگا های تهران کدوم یک از رشته های الکترونیک دیجیتال مخابرات سیستم یا مخابرات میدان رو میارم ؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام فقط دانشگاه شاهد و شانس دارید

 • تصویر فرد

  پژمان‏ - 98/4/17

  سلام ببخشید با رتبه ی 1166 شانس قبولی شبانه دانشگاه های تهران هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام در گرایش نانو هادی الکترونیک،مخابرات میدان ،ماهواره و انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست بله

 • تصویر فرد

  مهدی قندهاری‏ - 98/4/11

  با سلام
  من رشتم قدرته و امسال کنکور ارشد دادم
  رتبه ام تقریبا زیر ۹۰۰ میشه .می تونم با این رتبه قدرت گرایشهای(سیستم یا ماشین) را در صنعتی اصفهان و یا دانشگاه اصفهان بیارم

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 98/4/7

  با سلام . مخابرات سیستم روزانه دانشگاه تبریز تا چه رتبه ای قبولی داره؟

 • تصویر فرد

  گودرزی‏ - 98/3/29

  سلام
  می خواستم بدونم برای پذیرش در رشته مهندسی هسته ای برای دانشگاه شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی به چه رتبه ای نیاز دارم.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/3/29

  سلام
  با رتبه ۷۰ (سهمیه ۵ درصد) روزانه تهران می شود قبول شد؟(گرایش کنترل)
  سپاس بی کران

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/3/29

  سلام. با رتبه کشور ۱۲۰۰ و رتبه بین ۱۲۰-۱۴۰ در سهمیه ۵ درصدی احتمال قبولی در کدامیک از دانشگاه های روزانه تهران وجود داره؟ در گرایش مخابرات سیستم

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 98/3/27

  سلام. میخواستم ببینم برای گرایش الکترونیک دیجیتال یا مدار مجتمع تا چه رتبه ای دانشگاه های تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/3/25

  سلام
  مهندسی پزشکی روزانه شهید بهشتی تا چه رتبه ای قبولی داره ؟

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 98/3/25

  سلام تا چه رتبه ای می توانم رشته مکاترونیک شبانه مالک اشتر اصفهان رو بیاورم. . چه در س های را باید چند درصد بزنم؟
  متشکرم

 • تصویر فرد

  nnn‏ - 98/3/24

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  با رتبه 500 در سهمیه 5 درصدی
  الکترونیک دیجیتال کدوم دانشگاه های شهر تهران امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام رتبه کشوریتو همراه با سهمیتو و گرایش مورد علاقتو بگو

 • تصویر فرد

  آنا ‏ - 98/3/21

  باسلام و خسته نباشید
  مخابرات سیستم دانشگاه شهید چمران تا چه رتبه ای روزانه میگیره؟ سهمیه 5 درصدی تاثیرش زیاده؟ اگه فقط بخوام ریاضی و مدار و سیگنال رو بزنم تا چه درصدی باید باشن که بتونم اهواز روزانه دربیام؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام برای اطلاعات کامل در سایت ثبت نام کنید و مشاور زنگ می زنه و یک جلسه مشاور تلفنی رایگان بهتون میده

 • تصویر فرد

  پیمان‏ - 98/3/11

  با سلام
  برای قبولی در دانشگاه فردوسی گرایش قدرت یا الکترونیک قدرت
  برای روزانه و شبانه چه رتبه ای لارم است؟؟؟
  و برای این رتبه درس ماشبن و مدار را چند درصد بزنیم؟ در صورتی که بقیه درصد ها صفر باشند

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود 1000&1500 قبولی دارید
  درس ماشینو 40 درس مدار 45 بزنید این حدود رتبه و میاورید

 • تصویر فرد

  javad armin‏ - 98/2/24

  سلام خسته نباشید.فارق التحصیل کارشناسی برق هستم میخوام برای ارشد بیوالکتریک روزانه قبول شم(کدوم شهر مهم نیس).حداقل چه رتبه ای باید بیارم؟ منظور از انتخاب یک درس بین الکترومغناطیس و مقدمه ای بر مهندسی پزشکی چیه؟ ینی حتما باید در کنکور درصد بیاریم از یکی از این درسها.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام
  تا رتبه 4000&5000 روزانه امکان قبولی دارید
  درس مقدمه و الکترومغناتیس را نیاز نیست حتما بزنید و اینکه یکی از هر دو را بزنید برای قبلا بود و الان ضریب این دو درس هر دو 1 شده و ارزش نداره بزنید

 • تصویر فرد

  تاج‏ - 98/2/21

  سلام خسته نباشید..میدان شریف تا جه رتبه میگیره؟رمزشریف؟تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/23

  سلام 
  میدان شریف تقریبا یه رتبه زیر 100 می خواد
  رمز شریف تقریبا تا 170&180 می گیره

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/23

  سلام تقریبا تا 300&350

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 98/2/15

  سلام خسته نباشید..مخابرات سیستم شریف تاچه رتبه ای میگیره؟بین میدان شریف وسیستم تهران بنظرشما کدوم بهتره؟حدودرتبه طوری باشه ک شانس قبولی هردوروداشته باشیم اولویت چجوری باشه منطقیه؟ممنونم ازشما

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/16

  سلام تا رتبه 60&70
  بسته به علاقه خودتون داره اما در میدان تهران قوی هستش و در سیستم شریف

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/2/11

  سلام میخواستم ببینم با رتبه 450 سهمیه ایثارگری احتمال قبولی الکترونیک گرایش سیستم در دانشگاه فردوسی هست ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/16

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  میلاد اکبری پور‏ - 98/1/17

  سلام میخواستم ببینم برای قبولی (روزانه) گرایش (کنترل) دانشگاه تهران و صنعتی شریف تا چه رتبه ای شانس قبولی هست؟ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام
  شریف زیر 100
  تهران تا 150

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 97/12/23

  میخواستم ببینم با چه رتبه ای در سهمیه 5 درصد ایثارگری میشه ارشد الکترونیک گرایش سیستم های دیجیتال قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام برای قبولی در کجا؟

 • تصویر فرد

  Alireza‏ - 97/12/10

  با سلام و خسته نباشید
  از سایت جامع و به‌روز شما واقعا ممنونم!
  ربات تلگرامی هم دلگرم کننده بود برام!
  سه تا سوال دارم از شما
  اول اینکه از کجا ضریب معدلمون رو بدونیم
  (مثلا من دانشگاه قدرت شهید رجایی تهران خوندم روزانه معدلم ۱۶.۹۰ شد تاثیرش چقدره؟!)
  دوم اینکه اگه بین فارغ التحصیلی تا کنکور ارشد فاصله بیفته، بازم معدل تاثیر داره دیگه؟!
  و سوم اینکه اگه امکان داره یه بازه رتبه برای گرایش سیستم های قدرت (روزانه دانشگاه گیلان و محقق اردبیلی) لطف کنید. ممنون از زحمات شما.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/2

  سلام
  اول:ضرایب معدلتون و نحوه محاسبه آن در قسمت اطلاعات راجع به کنکور برق هستش

  دوم:بله داره

  سوم:رتبه حدود 3000&3500 قبول می شوید

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/11/29

  با سلام
  یک سوال در مورد این سهمیه ها داشتم اول از همه فرق رتبه کشوری و رتبه چیه و اینکه چطوری یکی با رتبه کشوری ۱۰۰۰۰ رتبه ۷۵۰ در سهمیه ۵ درصد میشه یکم بی انصافی نیست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/2

  سلام
  رتبه سهمیه بین خود سهمیه دار ها نفر 750 میشود نه اینکه بین 10000 نفر
  و طبیعتا قدر 750 کشوری ارزش نداره

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 97/11/17

  سلام
  میشه در مورد سهمیه ایثارگری 5 درصد بیشتر توضیح بدید؟
  من برای سهمیه 5 درصدی که برای کنکور کارشناسی از سال پیش گذاشته شده کمی اطلاعات دارم که خیلی به ضرر دانشجو های با رتبه ی خوب تموم شد آیا در کنکور ارشد هم به همین منوال محاسبه میشه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/11/17

  سلام سهمیه 5 درصدی برای کسانی هست که خودشان یا خونواده درجه یکشان بیشتر از 6 ماه  در کنکور حضور داشته اند،و این موضوع طبیعتا به ضرر دانشجویان بدون سهمیه است و قبولی اون هارو سخت تر می کنه.

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/11/9

  سلام با رتبه چند دانشگاه روزانه شیراز قبول میشم؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/11/9

  سلام حدود 1600&1700 اینا بستگی به گرایتونم داره

 • تصویر فرد

  محمد خلجی‏ - 97/10/10

  سلام من دانشجوی مکانیک هستم اگر برای کارشناسی ارشد برم کنکور برق بدم ایا معدل تاثیری داره یا نه

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/10/16

  سلام
  بله

 • تصویر فرد

  Maryam951‏ - 97/9/26

  سلام میشه بگید مهندسی ماهواره تا چه رتبه ای قبول میشه؟تونمونه کارنامه های مخابرات96 میشه بگید کدوم رتبه این رشته رو قبول شده؟ممنون از پاسخگوییتون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/10/4

  سلام
  تا رتبه 1000 تهران قبول می شوید

 • تصویر فرد

  Milad‏ - 97/9/25

  باسلام وخسته نباشید
  با رتبه ۶۰۰گرایش سیستم های قدرت و۷۰۰گرایش الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی میشه روزانه صنعتی اصفهان قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/25

  سلام بستگی به متقاضی های این رشته در سال مربوط داره و در بعضی از سال ها شده و در بعضی سال ها خیر

 • تصویر فرد

  Mohammadreza‏ - 97/7/14

  با سلام و خسته نباشید امکانش هست نمونه کارنامه های سال 97 رو هم بزارید بسیار ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/13

  سلام به زودی برروی سایت گذاشته میشه

 • تصویر فرد

  الیاس ‏ - 97/7/1

  سلام خسته نباشید .. من دانشجوی ترم 1 مهندسی برق هستم .... مثلا برای گرایش الکترونیک دانشگاه شریف روزانه .... اخرین رتبه قبولی چند بوده با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/13

  سلام
  تقریبا 100

 • تصویر فرد

  فرید‏ - 97/3/18

  سلام
  خسته نباشید
  با رتبه 1200 چقدر احتمال قبولی در گرایش کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان هست؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام 
  بستگی به وضعیت انتخاب های هرسال داره اما سهمیه ها واقعا کار را سخت تر کرده.

 • تصویر فرد

  آرمان‏ - 97/3/16

  سلام ببخشید با رتبه کنترل ۲۲۱۴ در سهمیه (۲۴۶۷ کنترل بدون سهمیه ) در روزانه دانشگاه قم یا صنعتی قم می توان قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام بله احتمالش هستش

 • تصویر فرد

  Reza‏ - 97/3/16

  با سلام،با رتبه 4800ارشد برق،گرایش مخابرات سیستم روزانه جایی قبول میشوم ؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 97/3/14

  سلام
  با رتبه 588 میتونم مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز یا صنعتی سهند تبریز قبول بشم؟ ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام بله انشالله که با احتمال زیاد قبول هستید

 • تصویر فرد

  فاطمه بهمنی‏ - 97/3/13

  سلام با رتبه 1167 مخابرات سیستم انتخاب رشته برام دانشگاه شیراز و صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد رو پراحتمال زده. میشه توضیح بدین پراحتمال یعنی چی؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  با توجه به تعداد متقاضی این گرایش و این محل کمی بالا پایین داره قبولی شما.
  وهمچنین به خاطر اعمال سهمیه ها امکان جابجایی زیاده

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 97/3/12

  سلام
  خسته نباشید
  با رتبه ۷۳۰ بیوالکتریک امکان قبولی در امیر کبیر هست.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  امکان روزانه و شبانه امیرکبیر نیست

 • تصویر فرد

  عسگری‏ - 97/3/12

  سلام
  وقتتون بخیر
  میخواستم بدونم بارتبه 1006 مخابرات،تهران شانس قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  دانشگاه شاهد و مالک احتمال قبولی دارید

 • تصویر فرد

  فرهاد‏ - 97/3/11

  واقعا خداقوت بارتبه949کنترل روزانه بهشتی قبول میشم؟ شبانه کدام یک از دانشگاه های تهران احتمالش هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام خیر قبول نمی شید
  شبانه بهشتی میارید

 • تصویر فرد

  الی‏ - 97/3/11

  سلام با 551 کنترل کدوم دانشگاه تو تهران روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام به احتمال زیاد علم و صنعت و در نهایت خواجه نصیر

 • تصویر فرد

  shayan‏ - 97/3/10

  سلام ببخشید با رتبه 66 گرایش مخابرات سیستم کدوم دانشگاهه میشه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام ،دانشگاه صنعتی شریف

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 97/3/10

  سلام وقت بخیر
  خواستم بدانم با رتبه 149 و سهمیه شاگرد اولی برق کنترل دانشگاه تفرش احتمال قبولی (روزانه) دانشگاه تهران وجود دارد یا خیر؟ ممنون میشوم پاسخ دهید

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام بله می تونید

 • تصویر فرد

  mehdi poursalehi‏ - 97/3/9

  سلام
  با رتبه 520 برق-الکترونیک روزانه علم و صنعت یا خواجه نصیر رو میارم؟
  تهران کدوم رو روزانه میارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام احتمال زیاد خواجه نصیر میارید

 • تصویر فرد

  حسین ‏ - 97/3/9

  سلام و وقت بخیر.با رتبه 1098 کد ضریب 1(الکترونیک) ورتبه 1925 کد ضریب 2(قدرت) کدوم دانشگاه ها میتونم قبول شم؟لطفا راهنمایی کنید.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام در داخل تهران شبانه شهید بهشتی را میارید یا روزانه دانشگاه شاهد تهران
  در شهر هایی مثل شیراز،بابل،و... قبولی دارید

 • تصویر فرد

  Mems‏ - 97/2/6

  سلام وقتتون بخير باشه
  براي گرايش نانو الكترونيك دانشگاه تهران ( نهايتا تا دانشگاه شهيد بهشتي) چه رتبه اي براي روزانه و شبانه نيازه؟
  با لحاظ سهميه ايثارگري ٢٥ درصد
  با تشكر از لطفتان

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام.بدون سهمیه از رتبه 150 اینا که دانشگاه تهران هستش تا 1000 که دانشگاه شهید بهشتی هستش

 • تصویر فرد

  آرمان‏ - 96/11/28

  سلام من رشته ام الکترونیک هس و میخواهم از دانشگاه تهران قبول بشم در کنکور معدل م هم ۱۹.۲۲هس باید چه رتبه ای بیارم تا از دانشگاه قبول بشم . ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام تا رتبه 150 امکان قبولی داخل دانشگاه تهران هستش

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 96/10/21

  مهندسی پزشکی بیوالکتریک شریف تا چه رتبه ای حدودا می گیره؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام
  120

 • تصویر فرد

  علی احمدی‏ - 96/9/6

  با رتبه 26000 مخابرات سیستم کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام هیچ جا

 • تصویر فرد

  پویا‏ - 96/8/7

  سلام
  ببخشید برای ارشد شبکه مخابراتی کدوم دانشگاهها پذیرش دارند و حدودای چه رتبه ای معمولا قبولی دارند؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام اکثر دانشگاه هایی که برق دارند شبکه مخابراتی ام دارند.اما قسمت دوم سوالتونو جزئی تر بپرسید

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/6/2

  سلام
  شب شما بخیر
  ممکنه بفرمایید که دانشجویی که رتبه 613 م پزشکی رو اورده و شما اطلاعات کارنامه شون رو قرار دادید روی سایت، کجا قبول شدن؟
  متشکرم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت

 • تصویر فرد

  سعید جوادزاده‏ - 96/5/17

  سلام
  من با رتبه ۲۰۰۰ سهمیه ایثارگران
  مهندسی روزانه تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام خیر نمی شوی.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/4/30

  سلام من امسال رتبه گرايش كنترل ٢٧٩ شد ميخواستم بدونم شريف احتمال داره قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  A‏ - 96/4/26

  سلام
  با رتبه ۳۹۰۰ کد ضریب ۱ احتمال قبولی روزانه هس؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام در شهر های دور شاید قبول بشوید

 • تصویر فرد

  امین‏ - 96/3/27

  سلام
  وقتتون بخیر
  1570 الکترونیک ، روزانه اصفهان شانسش هست؟
  تشکر از سایت خوبتون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. خوشبینانه اگه در نظر بگیریم بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  فاطمه اصغری‏ - 96/3/24

  سلام با رتبه 2889توی ارشد مهندسی پزشکی روزانه یا شبانه احتمال قبولی هست؟؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  احسان رضایی‏ - 96/3/20

  سلام با رتبه8200ضریب کد 2احتمال قبولی تو شبانه هست ؟؟
  بین المللی قزوین چی؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  حوا‏ - 96/3/19

  با رتبه٦٠٠برق قدرت ميتونم تهران مديريت انرژي بيارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  hs‏ - 96/3/19

  شانس قبولی در کد رشته محل هایی که توی نرم افزار انتخاب رشته همین سایت برامون زده پر احتمال چقدره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  بیشتر از 70 تا 80 درصد

 • تصویر فرد

  رضا ‏ - 96/3/18

  سلام ،با رتبه ٣٩٦٧ كد ضريب ١ ممكن هست روزانه جايي قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  جابر‏ - 96/3/17

  سلام...با رتبه 246 مخابرات سیستم کدوم دانشگاه های تهران میتونم قبول بشم؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. احتمالا به جز شریف برای بقیه شانس دارید.

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 96/3/17

  سلام
  میخاستم بدونم با رتبه 540 شانس قبول شدن در گرایش کنترل یا الکترونیک کدام دانشگاه تهران (روزانه)را دارم؟؟؟
  آیا امکان پذیر هست؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله امکان پذیر استو در حد خوارزمی و یا خواجه نصیر.

 • تصویر فرد

  سهیل‏ - 96/3/16

  سلام...با رتبه 3269 قدرت احتمال قبولی روزانه یا شبانه هستش...ممنون میشم جواب بدین...

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله هشت.

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 96/3/16

  سلام
  با رتبه ی ۶۴ سیستم های قدرت، آیا امیدی به روزانه تهران هست؟ اگه نیست شبانه تهران می ارزه یا روزانه امیر کبیر؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. تا حدودی باری روزانه اش هم شانس دارید ولی برای شبانه تهران و روزانه امیرکبیر تقریبا میشه گفت قطعا شانس دارید.

 • تصویر فرد

  هادی‏ - 96/3/15

  با سلام با رتبه 860 الکترونیک تهران روزانه و شبانه به تفکبک کدوم دانشگاه ها امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بهتره از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 96/3/15

  سلام با رتبه 684 کنترل و595 مهندسی پزشکی آیا شانسی برای قبولی در دانشگاه های روزانه تهران را دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 96/3/15

  سلام بارتبه979 قدرت وسهمیه شاگرداولی دانشگاه درجه سوم شانس قبولی توکدوم دانشگاه هارودارم البته روزانه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بهتره از نرم افزار استفاده کنید. با توجه به سهمیه تون انتخابهای خوشبینانه تون تبدیل به پر احتمال خواهد شد.

 • تصویر فرد

  کیان‏ - 96/3/14

  روزانه تبریز

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. در این مورد از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  کیان‏ - 96/3/14

  سلام میخواستم بدونم حداقل رتبه برای قبولی در روزانه گرایش مخابرات رشته برق چنده؟ معدل کارشناسی هجده و ده صدم دانشگاه تبریز گرایش شبکه های مخابراتی

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  در این مورد از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  بهادر‏ - 96/2/8

  درود خدا بر ادمین گل و دوستان عزیز
  اول از همه از زحمات ادمین سپاس ویژه دارم
  یه سوال هم دارم
  آقا امسال من درصدام اینا شد
  زبان 0
  ریاضی 15.56
  مدار 60
  ماشین و بررسی 86.66
  کنترل 2.27-
  مغناطیس هم 6.66
  به نظر شما رتبم حدودا چند میشه؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/9

  سلام دوست عزیز
  مشاورین 3گام با بررسی چند سامانه تخمین رتبه سامانه زیر را تایید نمودند که در اطلاعیه های ویژه 3گام معرفی شده است و مورد استفاده دوستان زیادی میباشد.
  برای ورد به این سامانه می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:
  1- روی این لینک کلیک نمایید:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

  2- در تلگرام خود، ArshadtakhminBot@ را جستجو نمایید و وارد آن شوید.

 • تصویر فرد

  هاشمی‏ - 95/9/8

  سلام. من شاغل هستم و اگه بخوام شهر دیگه ای غیر از شهر خودم(ارومیه) بخوام بخونم به کلاسها نمیرسم. میخواستم بدونم آیا دانشگاههای سراسری کلاسهاشون در سراسر هفته هستند یا مثل دانشگاه آزاد آخر هفته هستند
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. در دانشگاههای سراسری کلاسها بین دو الی 4 روز توزیع میشه.

 • تصویر فرد

  توحید‏ - 95/6/16

  من یک سوال دارم چقدر رتبه بیارم تابه گرایش الکترونیک قبول شم باتشکر فراوان!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/6/17

  سلام. چه دانشگاهی؟ لطفا سوالتونو با مشخصات بیشتری تو اتاق فکر مطرح کنید. ممنون

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 95/4/24

  سلام.ببخشید با رتبه 2500 کدضریب 2 و داشتن سهمیه رتبه اولی کدوم دانشگاه احتمال قبولی هست؟
  دانشگاهمم فسا هست

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/28

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه تخصصیتون مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 95/4/18

  سلام
  خواستم بدونم با 800 کنترل احتمال قبولی برای روزانه صنعتی اصفهان هست؟دانشگاه اصفهان چی؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/20

  سلام. بله شانس دارید قطعا

 • تصویر فرد

  علیرضا جبارنژاد ‏ - 95/4/13

  با عرض سلام و خسته نباشید به نظر شما با توجه به ظرفیت های امسال گرایش قدرت با رتبه 103 گرایش قدرت امکان قبولی در رشته سیستم های قدرت و یا الکترونیک قدرت شبانه دانشگاه تهران وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/15

  سلام. بله به احتمال خیلی زیاد.

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 95/3/31

  سلام مرسی از زحماتتون
  یه سوال: چرا ردیف پنجم با اینکه درصدهای فوق بهتری از ردیف اول داشته رتبش در گرایش الکترونیک ۸۵ هست ولی ردیف اول رتبش ۲۰ ؟
  فقط بررسی قدرت وماشین و مدار منطقی سفید بوده که البته ضریب این درسا در گرایش الکترونیک صفره إإإإإإ

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. به خاطر تاثیر مستقیم معدل موثر.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/3/30

  جواب سوال من چی شد?

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  جواب سوالتون به تفصیل داده شد.

 • تصویر فرد

  سینا‏ - 95/3/30

  با سلام
  میخواستم بدونم با رتبه 515 روزانه یا شبانه الکترونیک قدرت شهید بهشتی شانس دارم یا نه

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/3/30

  گرایش کنترل-دانشگاه سمنان -مگه فرق میکنه دانشگاهش؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. به دانشگاههای سراسری امکان بیشتری دارند. درباهر سوالتون باید بگم که واقعا نمی تونیم دقیق بهتون بگیم. خیلی سخته. چون برای کنترل شبانه علم و صنعت تا 850 گرفته. عملا باید معلوم بشه که چند تا شاگرد اول می خوان با شما رقابت کنند بر سر علم و صنعت و اون هم گرایش کنترل. خیلی سوالتون چالشی بود و عد از کلی بررسی داریم اینو میگیم. از اونجای که سرنوشتتونه باید خودتون تصمیم بگیرید.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/3/29

  سلام خسته نباشد
  من با رتبه ی 1047 کنترل و سهمیه شاگرد اولی روزانه علم و صنعت یا تربیت مدرس قبول میشم؟؟
  لطفا راهنمایی کنید ک اگر قبول نمیشم از سهمیم استفاده نکنم و بزارم برای سال بعد
  اخه نرم افزارا سهمیه شاگرد اولی رو لحاظ نمیکنن

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/30

  سلام.
  شاگرد اول کدوم دانشگاه هستید و چه گرایشی مد نظرتونه؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 95/3/28

  سلام با رتبه453 ارشد قدرت ایا امیدی به قبولی در دانشگاه شهید بهشتی یا فردوسی هست روزانه نه شبانه؟ممنون میشم منو برا انتخاب رشته راهنمایی کنین؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/30

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 95/3/26

  سلام من نمیدونم کدوم سطر رتبه اصلیم میشه رشته ام مدیریت دولتی هست وخیلی استرس دارم لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  رتبه در سهمیه

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 95/3/26

  سلام من نمیدونم رتبه اصلیم در کدوم سطر هستش رشته ام مدیریت دولتیه و خیلی استرس دارم لطفا راهنمابی کنید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  رتبه در سهمیه میشه رتبه اصلی

 • تصویر فرد

  mojtaba hatami‏ - 95/3/19

  http://h-nami.ir/contents/images/content/index/karname/2.png
  تفاوت ها را در این لینک ببینید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/19

  بررسی شد و اصلاح گردید.
  صمیمانه از شما متشکریم. با بررسی فایل اصلی کارنامه ها متوجه شدیم که درصدها به اشتباه وارد شده. سه رتبه دیگر هم به اشتباه وارد شده بود که انها نیز اصلاح گردید و این کار مدیون توجه شما بود.

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 95/3/17

  سلام
  چطور درصدای رتبه 1 قدرت که اینجا گزاشتین با کارنامه ای که در سایت های دیگه موجوده متفاوته؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/18

  سلام.
  تفاوتش چیه؟
  شاید سال قبولی فرق داره!

 • تصویر فرد

  علی‏ - 95/2/16

  سلام خسته نباشید؟ این رتبه ها واقعی اند؟یعنی میشه با این درصدا این رتبه رو آورد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/18

  سلام.
  بله استخراج شده از کارنامه های واقعی یه.
  شما اگر سوالتون رو با جزئیات بیشتر در اتاق فکر مطرح کنید با جزئیات بیشتر و محل های قبولی بهتون پاسخ می دن.

 • تصویر فرد

  Ali Rezaeyan‏ - 94/11/18

  بسیار ممنون و متشکر از نمونه کارنامه هایی که گذاشتین.
  سلامت و موفق و پیروز و سربلند باشید ایشاله
  بازم ممنون

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/2/2

  موفق باشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت