نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی برق 98

تعداد بازدید 237007 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد برق از سال 93 تا 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال 98 به داوطلبان ارشد برق سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی برق 98

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد برق، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد برق بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد برق را برای شما قرار داده ایم.  در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برق 99 مراجعه کنید. 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد برق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد برق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی برق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. می توانید برای اطلاعات بیشتر تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را مطالعه کنید.

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد برق- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش الکترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش الکترونیک قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مخابرات میدان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مخابرات سیستم

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش کنترل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 98 - گرایش مهندسی هوا و فضا

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
36 41 6370 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
118 129 5484 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
190 216 5072 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
252 287 4785 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
280 316 4704 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
339 384 4513 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
366 418 4430 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
396 454 4366 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
412 472 4333 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
547 630 4085 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
605 693 4004 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
622 714 3979 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
626 718 3975 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
627 719 3973 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
646 739 3953 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
722 825 3852 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
810 925 3731 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
879 1008 3657 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
946 1083 3579 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
1056 1204 3493 24.44 17.95 48.72 20 0 0 -20 11.11
1199 1369 3376 0 26.19 12.82 0 0 0 0 66.67
1207 1381 3369 30 14.29 38.46 6.67 2.22 -11.1 0 0
1449 1646 3234 2.22 4.76 7.69 28.89 -6.66 -11.1 20 11.11
1715 1944 3085 -6.66 33.33 17.95 20 11.11 -11.1 -20 0
1787 2024 3042 14.44 0 -7.68 44.44 0 0 0 0
2218 2502 2869 6.67 5.13 30.77 -2.21 0 0 0 38.89
2321 2621 2829 23.33 12.82 23.08 0 0 0 0 8.33
3045 3452 2620 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0
3337 3771 2553 2.22 17.95 4.76 20 -6.66 0 -20 -8.32
4093 4638 2409 14.44 0 15.38 4.44 0 13.89 0 -8.32
5648 6378 2205 6.67 23.81 -5.12 -2.21 0 0 0 0
6793 7659 2086 17.78 7.69 0 0 22.22 0 0 0
7745 8750 2003 15.56 -4.75 28.21 -15.55 -15.55 0 20 -11.1
8645 9754 1936 23.33 7.69 -4.75 0 2.22 -33.32 20 -11.1
9249 10432 1889 3.33 0 20.51 4.44 -13.32 -8.32 10 -19.43
10771 12178 1780 20 -5.12 0 0 4.44 0 0 0
11032 12471 1762 15.56 -2.55 0 0 0 0 0 0
14798 16706 1192 2.22 5.13 -7.68 -15.55 -22.21 -22.21 20 -11.1

 

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
95 858 3815 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
119 1044 3615 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
231 2360 2919 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
233 2372 2914 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
262 2582 2842 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
401 4149 2484 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
449 4538 2424 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
476 4908 2372 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
534 5602 2285 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
541 5724 2271 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
546 5774 2265 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
549 5810 2263 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
570 6077 2234 17.78 0 0 0 0 0 0 0
571 6090 2233 32.22 0 0 0 0 0 0 0
600 6426 2201 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
605 6476 2196 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
656 7070 2139 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
675 7320 2116 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
706 7686 2084 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
709 7704 2082 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
770 8332 2034 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
787 8557 2018 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
849 9193 1973 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
859 9330 1964 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
1003 11166 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1050 11587 1817 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
1147 12618 1752 8.89 0 0 0 0 0 0 0
1441 16271 1359 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
28 2018 3045 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
39 2680 2811 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
64 3461 2617 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
335 13083 1725 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
362 13918 1669 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
65 73 5641 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
81 92 5493 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
125 142 5209 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
154 175 5034 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
176 198 4942 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
201 225 4844 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
230 259 4729 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
257 294 4624 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
376 429 4299 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
418 477 4208 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
434 495 4182 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
470 535 4126 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
479 544 4111 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
572 652 3924 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
635 725 3806 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
722 825 3697 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
790 904 3618 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
896 1032 3472 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
1050 1210 3343 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56
1267 1451 3188 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
1323 1513 3158 11.11 0 48.72 2.22 11.11 0 6.67 0
1560 1780 2997 20 17.95 7.69 -6.66 28.89 -11.1 6.67 0
2097 2380 2769 0 0 53.85 0 0 16.67 0 0
2746 3119 2583 -1.1 0 12.82 0 26.67 0 0 0
3022 3424 2525 6.67 -10.25 19.05 -20 -6.66 36.11 6.67 13.89
3100 3511 2506 17.78 7.69 0 0 22.22 0 0 0
3802 4305 2371 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0
4607 5205 2255 1.11 -17.94 0 6.67 24.44 16.67 -10 30.56
5833 6575 2121 20 7.69 0 0 0 0 0 -5.55
6419 7241 2060 38.89 0 0 0 0 0 0 0
7154 8083 1997 2.22 17.95 4.76 20 -6.66 0 -20 -8.32
8639 9748 1887 0 2.56 -10.25 -2.21 13.33 2.78 0 0
9323 10524 1839 15.56 7.69 0 -8.88 0 -8.32 0 2.78
10200 11512 1781 0 7.69 0 0 0 0 0 0
12685 14318 1595 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
54 482 4198 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
60 559 4090 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
143 1248 3315 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
173 1603 3099 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
317 3107 2585 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
376 3771 2458 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
416 4329 2368 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
452 4766 2308 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
509 5473 2226 17.78 0 0 0 0 0 0 0
515 5547 2218 32.22 0 0 0 0 0 0 0
526 5672 2205 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
592 6471 2130 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
597 6520 2126 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
597 6520 2126 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
601 6540 2125 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
620 6789 2099 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
625 6826 2096 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
652 7061 2076 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
699 7486 2040 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
756 8094 1996 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
786 8541 1965 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
790 8564 1963 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
876 9594 1897 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
956 10604 1834 14.44 0 0 0 0 0 0 0
960 10644 1832 21.11 0 0 0 0 0 0 0
965 10712 1828 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
978 10796 1823 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
981 10840 1821 28.89 0 0 0 0 0 0 0
1073 11997 1751 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55
1277 14576 1570 18.89 -2.55 0 0 0 0 0 0
1358 15285 1486 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
13 820 3699 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
36 2307 2792 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
121 5848 2186 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
324 12981 1688 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
14756 16603 1085 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
44 49 5837 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
48 53 5817 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
161 183 5048 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
188 212 4916 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
203 229 4882 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
228 258 4805 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
230 260 4796 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
291 328 4589 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
449 514 4178 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
507 582 4069 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
508 583 4065 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
540 617 4016 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
549 626 4005 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
563 640 3985 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
708 812 3718 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
725 829 3693 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
732 836 3681 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
794 910 3614 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
933 1080 3455 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
935 1082 3454 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56
989 1144 3408 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
1096 1264 3311 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
1428 1632 3080 30 14.29 38.46 6.67 2.22 -11.1 0 0
1794 2042 2875 20 17.95 7.69 -6.66 28.89 -11.1 6.67 0
1862 2121 2850 26.67 7.69 7.69 0 26.67 0 0 0
2048 2333 2768 -6.66 33.33 17.95 20 11.11 -11.1 -20 0
2137 2434 2739 23.33 12.82 23.08 0 0 0 0 8.33
2588 2928 2608 20 20.51 33.33 -4.43 4.44 0 0 -2.77
3106 3528 2487 23.33 -2.55 12.82 0 20 -5.55 0 5.56
3224 3656 2462 17.78 7.69 0 0 22.22 0 0 0
4260 4823 2289 37.78 0 5.13 8.89 0 -2.77 0 8.33
5203 5875 2167 10 0 30.77 6.67 -8.88 0 0 0
6547 7382 2034 53.33 0 2.56 0 0 0 0 0
7226 8142 1982 -2.21 -2.55 4.76 -15.55 2.22 11.11 60 -11.1
8100 9134 1917 16.67 -10.25 0 11.11 2.22 5.56 -10 5.56
9212 10408 1837 3.33 -4.75 -12.82 11.11 4.44 -13.88 13.33 27.78
11608 13089 1673 11.11 48.72 -30.76 11.11 -15.55 -11.1 -6.66 0
12301 13884 1619 -1.1 2.56 -5.12 4.44 6.67 -2.77 0 -5.55
13841 15655 1376 11.11 7.69 -2.55 -2.21 -8.88 -5.55 0 2.78
14294 16122 1171 1.11 9.52 10.26 0 -17.77 -8.32 0 -8.32

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
40 367 4491 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
72 648 3966 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
131 1095 3446 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
176 1581 3107 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
328 3240 2542 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
385 3878 2422 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
430 4380 2346 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
447 4574 2319 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
475 4934 2273 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
512 5417 2216 17.78 0 0 0 0 0 0 0
521 5550 2199 32.22 0 0 0 0 0 0 0
573 6034 2153 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
612 6463 2112 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
614 6494 2110 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
617 6537 2106 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
626 6651 2096 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
644 6921 2072 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
658 7028 2063 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
701 7572 2020 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
740 8054 1987 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
788 8585 1951 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
790 8602 1950 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
926 10185 1850 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
944 10368 1839 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
963 10603 1825 14.44 0 0 0 0 0 0 0
970 10663 1820 21.11 0 0 0 0 0 0 0
991 10949 1804 28.89 0 0 0 0 0 0 0
1085 12154 1734 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
1122 12688 1699 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55
1280 14579 1561 10 7.69 -5.12 0 0 0 -6.66 0
1280 14579 1561 18.89 -2.55 0 0 0 0 0 0
1293 14698 1550 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
1322 14915 1525 10 0 0 -4.43 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 98

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
15 908 3615 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
32 1898 2941 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
136 6694 2092 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
331 13394 1653 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
14155 15983 1203 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
39 32 6993 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
90 97 6003 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
155 173 5588 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
264 297 5055 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
319 360 4856 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
336 383 4801 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
357 407 4737 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
479 549 4446 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
518 595 4357 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
526 603 4350 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
532 610 4342 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
537 616 4335 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
595 685 4222 2.22 12.82 12.82 4.44 0 -16.66 40 25
605 695 4197 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
613 703 4192 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
719 822 4052 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
735 841 4030 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
803 919 3949 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
862 985 3872 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
870 993 3865 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
1186 1352 3559 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
1256 1428 3511 44.44 21.43 -5.12 4.44 0 8.33 0 16.67
1287 1464 3495 30 14.29 38.46 6.67 2.22 -11.1 0 0
1487 1690 3361 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
2115 2390 3025 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56
2659 3018 2809 -2.21 38.46 7.69 2.22 2.22 -22.21 6.67 -22.21
3574 4059 2578 42.22 28.21 -12.82 -6.66 -15.55 11.11 -20 22.22
4538 5151 2402 40 0 0 0 0 0 0 0
5156 5825 2313 18.89 15.38 -5.12 11.11 0 0 0 0
6003 6760 2212 10 12.82 12.82 0 -11.1 11.11 0 0
6655 7518 2134 -1.1 0 12.82 0 26.67 0 0 0
7041 7956 2095 2.22 17.95 4.76 20 -6.66 0 -20 -8.32
8052 9108 2008 14.44 0 0 0 -2.21 0 0 0
9392 10611 1901 0 0 0 0 0 0 0 25
10640 12020 1814 0 7.69 0 0 0 0 0 0
13986 15689 1610 24.44 4.76 -12.82 -15.55 2.22 22.22 -6.66 0
15106 16879 1546 2.22 4.76 -2.55 13.33 -15.55 0 0 0
17572 19458 1374 -3.32 0 -15.37 0 0 0 0 0

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
90 811 4060 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
103 927 3942 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
210 2083 3156 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
228 2250 3086 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
379 3859 2617 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
440 4383 2520 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
492 4999 2424 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
530 5535 2350 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
535 5587 2344 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
546 5884 2306 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
550 5940 2299 32.22 0 0 0 0 0 0 0
574 6134 2279 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
580 6229 2270 17.78 0 0 0 0 0 0 0
609 6625 2224 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
631 6863 2201 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
637 6924 2195 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
653 7084 2177 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
726 7778 2111 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
743 7956 2095 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
761 8191 2078 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
770 8247 2073 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
795 8493 2054 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
834 8899 2022 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
841 9003 2016 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
977 10726 1893 28.89 0 0 0 0 0 0 0
989 10842 1885 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1010 11074 1870 14.44 0 0 0 0 0 0 0
1099 12217 1802 3.33 0 5.13 0 0 -13.88 0 0
1190 13596 1721 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78
1403 17728 1494 10 7.69 -5.12 0 0 0 -6.66 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 98

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
31 1896 3248 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
43 2563 2963 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
48 2718 2906 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
313 12427 1792 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
17738 19624 1358 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
19 21 7323 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
87 94 6133 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
144 158 5693 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
287 326 4908 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
364 413 4678 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
453 519 4429 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
466 534 4393 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
483 552 4360 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
514 587 4298 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
559 641 4199 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
562 644 4194 0 26.19 12.82 0 0 0 0 66.67
670 769 4016 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
687 790 3987 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
704 809 3948 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
706 811 3946 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
709 815 3942 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
795 913 3823 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
836 958 3772 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44
859 984 3736 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
1033 1189 3553 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
1234 1411 3375 0 7.69 30.77 0 0 0 0 33.33
1449 1660 3228 0 0 33.33 4.44 0 16.67 0 30.56
1793 2046 3020 30 0 42.86 17.78 0 0 0 0
2252 2557 2836 0 10.26 15.38 33.33 0 -2.77 0 5.56
2615 2988 2709 44.44 0 17.95 20 0 0 0 0
3652 4151 2457 21.11 0 23.81 0 0 0 0 0
4051 4596 2385 18.89 30.77 -2.55 13.33 -11.1 -8.32 0 -8.32
5653 6381 2178 7.78 0 0 8.89 0 0 33.33 0
6579 7422 2081 2.22 7.69 15.38 -2.21 -2.21 8.33 3.33 2.78
7114 8029 2034 10 -2.55 17.95 2.22 2.22 -5.55 0 -5.55
8199 9263 1948 31.11 0 0 0 0 0 0 0
9036 10206 1887 0 2.56 2.56 2.22 6.67 -5.55 0 -2.77
12874 14554 1600 17.78 0 0 0 0 0 0 0
13239 14967 1563 30 2.56 12.82 8.89 -6.66 -8.32 -33.32 -8.32

 

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
48 439 4597 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
87 747 4042 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
216 2000 3046 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
245 2381 2894 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
346 3361 2609 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
410 4059 2473 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
464 4712 2369 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
515 5315 2295 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
537 5612 2258 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
538 5631 2256 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
552 5857 2231 17.78 0 0 0 0 0 0 0
556 5892 2228 32.22 0 0 0 0 0 0 0
582 6237 2192 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
622 6686 2150 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
633 6867 2134 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
636 6901 2131 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
650 7063 2115 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
655 7087 2113 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78
660 7124 2109 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
750 8111 2028 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
775 8296 2015 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
791 8408 2007 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
829 8934 1970 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
840 9073 1960 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
880 9588 1927 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
958 10448 1872 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
1000 10961 1838 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1073 11719 1791 3.33 0 5.13 0 0 -13.88 0 0
1382 15419 1511 10 0 0 -4.43 0 0 0 0
1419 15806 1445 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 98

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
20 1319 3449 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
49 2682 2798 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
71 3558 2566 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
336 13409 1684 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
358 14153 1631 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
14 15 6630 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
42 46 5837 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
177 199 4866 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
198 223 4805 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
296 339 4434 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
323 372 4348 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
381 438 4207 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
454 519 4057 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
468 535 4035 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
486 556 4005 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
492 562 3985 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
564 649 3843 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
662 768 3693 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
732 847 3623 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
739 856 3614 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
893 1034 3455 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
922 1067 3421 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
939 1086 3408 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67
969 1117 3381 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
986 1135 3369 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
1015 1167 3346 44.44 21.43 -5.12 4.44 0 8.33 0 16.67
2103 2405 2746 28.89 -2.55 23.08 20 -2.21 0 0 8.33
2123 2426 2739 23.33 12.82 23.08 0 0 0 0 8.33
2456 2793 2641 2.22 28.21 -2.55 2.22 -15.55 22.22 -6.66 0
3090 3507 2494 5.56 -5.12 -2.55 2.22 -2.21 19.44 0 19.44
3535 4012 2402 20 17.95 7.69 -6.66 28.89 -11.1 6.67 0
4717 5339 2228 10 12.82 12.82 0 -11.1 11.11 0 0
5192 5868 2172 43.33 10.26 0 -4.43 0 0 0 -5.55
6339 7140 2059 33.33 -2.55 0 0 -2.21 0 0 0
7002 7889 2003 14.44 0 5.13 8.89 0 0 0 0
8598 9684 1889 0 5.13 -7.68 -2.21 -15.55 13.89 0 11.11
9491 10711 1826 0 0 0 0 0 0 0 25
10351 11684 1769 11.11 5.13 -2.55 0 8.89 0 0 5.56
13509 15271 1502 6.67 2.56 0 -2.21 -4.43 0 0 0
14896 16752 1134 0 -12.82 14.29 11.11 -4.43 -22.21 16.67 -8.32

 

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
46 387 4327 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
99 807 3657 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
123 1042 3446 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
159 1401 3181 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
369 3702 2457 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
443 4589 2319 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
507 5286 2235 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
518 5466 2216 17.78 0 0 0 0 0 0 0
530 5603 2199 32.22 0 0 0 0 0 0 0
538 5691 2189 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
542 5725 2186 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
544 5739 2185 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
568 6067 2153 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
579 6191 2142 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
608 6518 2112 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
610 6546 2110 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
620 6706 2096 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
640 6974 2072 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
768 8508 1963 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
774 8566 1959 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
781 8662 1952 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78
783 8674 1951 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
786 8690 1950 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
855 9437 1904 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
885 9776 1884 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
949 10509 1839 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78
974 10736 1825 14.44 0 0 0 0 0 0 0
983 10807 1820 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1002 11079 1804 28.89 0 0 0 0 0 0 0
1253 14043 1618 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
1338 15092 1525 10 0 0 -4.43 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 98

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
27 1685 3026 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
31 1866 2941 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
165 7797 2010 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
328 13187 1677 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
373 14354 1594 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
17 19 7171 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11 0
29 31 6830 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89 0
207 233 5322 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78 0
285 323 4919 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11 0
358 408 4650 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67 0
400 458 4520 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78 0
483 560 4293 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0 0
504 583 4257 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25 0
552 643 4139 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0 0
609 703 4056 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0 0
610 704 4054 0 35.9 35.9 15.56 0 0 0 41.67 0
636 736 4009 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0 0
671 775 3961 0 26.19 12.82 0 0 0 0 66.67 0
713 822 3916 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25 0
861 989 3730 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0 0
864 993 3726 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0 0
933 1066 3665 44.44 21.43 -5.12 4.44 0 8.33 0 16.67 13.89
953 1090 3643 0 28.57 50 11.11 0 0 0 19.44 0
981 1122 3618 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0 0
1070 1225 3536 0 0 33.33 4.44 0 16.67 0 30.56 11.11
1252 1435 3378 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0 0
1667 1912 3105 0 20.51 -2.55 0 35.56 0 0 30.56 0
1707 1962 3080 42.22 28.21 -12.82 -6.66 -15.55 11.11 -20 22.22 0
2898 3300 2653 5.56 -5.12 -2.55 2.22 -2.21 19.44 0 19.44 -19.43
3538 4011 2514 37.78 5.13 -7.68 17.78 0 0 0 5.56 0
4711 5330 2318 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0 0
5767 6507 2183 3.33 -2.55 0 0 0 0 0 33.33 0
6503 7333 2103 23.33 -2.55 12.82 0 20 -5.55 0 5.56 0
7410 8345 2026 -1.1 0 12.82 0 26.67 0 0 0 0
8626 9722 1931 23.33 0 -2.55 0 0 0 0 11.11 0
10160 11467 1826 14.44 0 0 -2.21 0 8.33 0 -2.77 8.33
11078 12488 1769 11.11 5.13 -2.55 0 8.89 0 0 5.56 0
12708 14284 1674 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0
18371 20227 1261 0 -12.82 14.29 11.11 -4.43 -22.21 16.67 -8.32 8.33

 

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
39 353 4824 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67 0
105 914 3805 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11 0
114 987 3733 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11 0
290 2906 2749 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0 0
363 3685 2576 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22 -22.21
399 4131 2493 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0 0
453 4761 2394 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0 0
465 4849 2379 10 -7.68 -5.12 0 -22.21 13.89 -6.66 27.78 -11.1
536 5765 2261 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77 11.11
558 6006 2236 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33 0
574 6244 2210 17.78 0 0 0 0 0 0 0 0
580 6267 2208 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0 0
593 6383 2196 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78 -2.77
600 6469 2188 32.22 0 0 0 0 0 0 0 0
611 6643 2167 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0 0
621 6737 2157 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11 -5.55
645 7039 2129 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0 0
679 7352 2101 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0 0
716 7926 2059 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0 0
781 8643 2003 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0 0
796 8813 1991 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0 0
804 8964 1981 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88 0
839 9353 1954 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0 0
853 9499 1944 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0 0
883 9807 1926 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0 0
951 10638 1874 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55 5.56
991 11077 1847 8.89 0 0 -2.21 0 0 0 2.78 0
1079 12029 1795 28.89 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 13010 1740 8.89 0 0 0 0 0 0 0 0
1359 16616 1556 10 7.69 -5.12 0 0 0 -6.66 0 0
1410 17923 1478 7.78 26.19 -17.94 -15.55 4.44 5.56 0 -5.55 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
27 1567 3289 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33 0
61 3057 2707 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0 0
101 4829 2382 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67 0
192 8586 2007 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11 0
346 14420 1667 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77 2.78

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
23 26 6179 38.89 64.29 21.43 4.44 13.33 69.44 0 61.11
120 134 5177 91.11 50 61.54 6.67 0 0 0 88.89
174 194 4961 0 21.43 40.48 0 44.44 36.11 0 36.11
215 242 4801 68.89 15.38 33.33 0 66.67 0 0 0
255 288 4649 61.11 30.77 53.85 0 35.56 0 0 0
271 311 4572 87.78 28.57 30.77 0 35.56 0 0 0
351 403 4375 43.33 38.46 33.33 0 42.22 0 0 0
368 422 4344 57.78 48.72 20.51 24.44 0 0 0 0
381 439 4293 81.11 19.05 61.9 0 0 0 0 52.78
458 529 4122 45.56 15.38 38.1 31.11 0 0 0 0
522 602 3993 40 25.64 50 0 26.67 0 0 0
556 639 3950 64.44 43.59 0 17.78 0 0 10 41.67
594 679 3902 58.89 11.9 12.82 0 48.89 -2.77 0 -5.55
601 687 3896 42.22 12.82 12.82 0 55.56 0 0 0
642 736 3846 11.11 38.46 35.9 0 31.11 0 0 0
742 846 3734 45.56 15.38 23.08 0 0 25 0 25
810 924 3651 28.89 15.38 46.15 20 0 0 0 52.78
867 991 3583 13.33 28.21 25.64 0 26.67 0 0 0
935 1073 3517 36.67 4.76 7.69 37.78 13.33 -11.1 20 22.22
939 1077 3514 0 38.46 28.57 15.56 0 0 0 25
1373 1570 3183 24.44 17.95 48.72 20 0 0 -20 11.11
1635 1871 3020 28.89 -2.55 23.08 20 -2.21 0 0 8.33
1686 1930 2994 4.44 -2.55 48.72 22.22 4.44 -2.77 0 0
2758 3126 2634 5.56 -4.75 15.38 26.67 -6.66 0 0 0
3524 3986 2470 20 20.51 33.33 -4.43 4.44 0 0 -2.77
4134 4683 2364 64.44 5.13 0 0 0 0 0 -8.32
4676 5270 2285 31.11 7.69 -5.12 6.67 0 0 0 8.33
5211 5886 2213 -2.21 14.29 17.95 2.22 -6.66 -11.1 6.67 0
6722 7571 2055 30 -2.55 5.13 -4.43 2.22 0 0 5.56
7482 8435 1992 0 2.56 2.56 2.22 6.67 -5.55 0 -2.77
8121 9153 1944 30 -33.32 23.81 -6.66 -6.66 11.11 -20 11.11
9540 10738 1844 -2.21 0 0 15.56 0 2.78 0 -5.55
11463 12883 1728 41.11 0 2.56 0 -4.43 0 0 0
12498 14033 1668 0 0 0 0 0 0 0 25
13393 15002 1618 0 5.13 -7.68 -2.21 -15.55 13.89 0 11.11
15711 17471 1488 3.33 0 0 0 0 0 0 0
19293 21095 746 2.22 5.13 -7.68 -15.55 -22.21 -22.21 20 -11.1

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
51 449 4279 10 10.26 7.69 2.22 37.78 22.22 0 66.67
88 796 3777 42.22 26.19 0 0 62.22 0 0 0
131 1139 3464 15.56 0 23.08 0 0 38.89 0 11.11
193 1712 3108 42.22 23.08 30.77 0 0 0 0 36.11
306 3083 2643 0 0 23.08 28.89 0 0 0 0
387 3956 2475 35.56 0 17.95 0 6.67 0 0 0
456 4672 2365 5.56 7.69 0 0 22.22 0 0 0
515 5608 2244 45.56 15.38 0 0 6.67 0 0 0
529 5730 2230 -2.21 17.95 -4.75 2.22 2.22 0 -6.66 22.22
539 5830 2218 0 0 33.33 0 6.67 0 0 0
557 6016 2200 17.78 0 0 0 0 0 0 0
571 6284 2172 32.22 0 0 0 0 0 0 0
590 6515 2148 17.78 -7.68 0 0 0 5.56 0 2.78
608 6713 2131 13.33 0 28.21 4.44 -4.43 0 -6.66 -2.77
665 7230 2086 14.44 7.69 0 0 0 0 0 0
667 7261 2084 16.67 15.38 0 0 -6.66 0 0 0
680 7376 2072 11.11 12.82 0 0 0 0 0 8.33
687 7499 2061 -2.21 0 2.56 4.44 6.67 8.33 0 -5.55
710 7805 2036 24.44 10.26 0 0 0 0 0 0
716 7857 2032 13.33 7.69 10.26 11.11 -15.55 0 0 -13.88
734 8050 2017 0 7.69 7.69 4.44 0 0 0 0
778 8499 1988 0 15.38 0 0 4.44 0 0 0
788 8621 1980 17.78 -2.55 -7.68 26.67 -11.1 -5.55 0 11.11
825 9098 1947 18.89 0 0 0 0 -2.77 0 0
837 9321 1933 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0 0 0
997 11290 1813 14.44 0 0 0 0 0 0 0
1015 11529 1800 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1099 12764 1735 8.89 0 0 0 0 0 0 0
1214 14452 1647 27.78 -5.12 -10.25 0 0 0 -6.66 -2.77
1359 17911 1461 10 0 0 -4.43 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
19 1109 3485 5.56 0 30.95 0 46.67 0 0 0
55 2960 2671 47.78 5.13 7.69 0 0 0 0 33.33
120 5540 2252 21.11 -7.68 -5.12 15.56 4.44 -2.77 20 16.67
362 14546 1642 10 2.56 15.38 0 -2.21 0 0 -2.77
410 17238 1502 21.11 -2.55 -14.28 11.11 -24.43 11.11 -20 11.11

 

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
38 42 6504 91.11 50 61.54 0 0 88.89
50 54 6325 38.89 64.29 21.43 69.44 0 61.11
162 183 5319 81.11 19.05 61.9 0 0 52.78
237 268 4967 61.11 30.77 53.85 0 0 0
250 282 4906 57.78 48.72 20.51 0 0 0
263 302 4856 64.44 43.59 0 0 10 41.67
265 306 4843 87.78 28.57 30.77 0 0 0
374 426 4504 0 21.43 40.48 36.11 0 36.11
399 452 4437 43.33 38.46 33.33 0 0 0
404 459 4429 68.89 15.38 33.33 0 0 0
453 518 4287 40 25.64 50 0 0 0
520 599 4148 28.89 15.38 46.15 0 0 52.78
585 673 4046 36.67 4.76 7.69 -11.1 20 22.22
647 745 3948 11.11 38.46 35.9 0 0 0
651 749 3943 -2.21 -2.55 4.76 11.11 60 -11.1
669 769 3918 0 38.46 28.57 0 0 25
779 889 3797 0 28.57 50 0 0 19.44
928 1055 3619 13.33 28.21 25.64 0 0 0
951 1079 3598 58.89 11.9 12.82 -2.77 0 -5.55
1083 1224 3486 30 14.29 38.46 -11.1 0 0
1183 1341 3394 11.11 0 48.72 0 6.67 0
1671 1885 3065 0 0 53.85 16.67 0 0
1747 1970 3016 0 0 33.33 16.67 0 30.56
2580 2907 2679 8.89 5.13 30.77 -2.77 0 0
3530 3992 2440 -1.1 15.38 10.26 0 0 -2.77
4583 5160 2242 4.44 5.13 -2.55 5.56 0 8.33
6109 6888 2033 31.11 0 0 0 0 0
7382 8352 1892 4.44 0 0 -2.77 0 0
8401 9507 1792 1.11 -17.94 0 16.67 -10 30.56
9744 10976 1682 -4.43 5.13 -2.55 8.33 0 0
10191 11470 1649 17.78 0 0 0 0 0
11113 12461 1575 15.56 5.13 0 -11.1 0 0
12163 13556 1498 0 15.38 -7.68 -11.1 -3.32 0

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
92 859 3829 10 10.26 7.69 22.22 0 66.67
96 935 3751 42.22 23.08 30.77 0 0 36.11
134 1325 3402 15.56 0 23.08 38.89 0 11.11
159 1612 3219 42.22 26.19 0 0 0 0
283 3020 2651 35.56 0 17.95 0 0 0
319 3421 2556 0 0 23.08 0 0 0
366 3872 2464 45.56 15.38 0 0 0 0
408 4372 2365 16.67 15.38 0 0 0 0
424 4659 2316 32.22 0 0 0 0 0
431 4758 2301 13.33 7.69 10.26 0 0 -13.88
452 4987 2269 13.33 0 28.21 0 -6.66 -2.77
467 5192 2238 11.11 12.82 0 0 0 8.33
475 5301 2223 24.44 10.26 0 0 0 0
491 5454 2199 -2.21 17.95 -4.75 0 -6.66 22.22
586 6375 2088 0 7.69 7.69 0 0 0
616 6847 2037 0 15.38 0 0 0 0
622 6931 2028 35.56 -2.55 -7.68 0 0 0
659 7424 1978 17.78 -2.55 -7.68 -5.55 0 11.11
735 8158 1909 28.89 0 0 0 0 0
757 8302 1896 21.11 0 0 0 0 0
773 8498 1878 14.44 0 0 0 0 0
795 8783 1853 -2.21 0 2.56 8.33 0 -5.55
809 8911 1843 8.89 0 0 0 0 2.78
867 9725 1775 8.89 0 0 0 0 0
993 11588 1640 10 -7.68 -5.12 13.89 -6.66 27.78
1010 11888 1618 18.89 -2.55 0 0 0 0
1061 13140 1529 10 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 98 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
35 2002 3002 5.56 0 30.95 0 0 0
239 9060 1830 10 2.56 15.38 0 0 -2.77

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برق- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش الکترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش الکترونیک قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مخابرات میدان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مخابرات سیستم

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش کنترل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

 

 

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
99 6345 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
106 6288 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
250 5443 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
349 5089 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
445 4845 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
599 4501 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
906 4034 61.11 0 2.38 57.78 0 0 0 0
1004 3922 43.33 14.29 7.14 11.11 0 0 21.21 24.24
1121 3767 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1562 3376 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
1684 3288 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
1857 3189 -1.1 28.57 16.67 28.89 2.22 22.22 -21.2 -9.09
2153 3045 0 2.38 11.9 37.78 0 0 0 6.06
2427 2929 2.22 -4.75 14.29 28.89 2.22 11.11 3.03 15.15
3020 2729 0 19.05 16.67 6.67 0 0 0 15.15
3765 2549 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
4245 2452 15.56 -4.75 -4.75 11.11 11.11 22.22 15.15 3.03
5616 2248 0 0 19.05 0 22.22 19.44 0 0
6408 2154 13.33 -14.28 -14.28 42.22 11.11 11.11 -15.14 -6.06
7182 2074 -2.21 -2.38 19.05 -6.66 2.22 -22.21 22.22 18.18
8239 1983 24.44 -4.75 0 0 6.67 0 0 0
10181 1846 3.33 7.14 0 0 0 0 0 0
11152 1789 22.22 0 0 0 0 0 0 0
14339 1626 2.22 0 0 0 0 8.33 0 0
16228 1544 -4.43 0 -14.28 0 20 22.22 -9.09 0
20348 1328 -12.21 -7.13 23.81 4.44 4.44 -27.77 -18.17 -19.43
20873 1283 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

 

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
8 121 6237 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
17 339 5214 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
57 767 4326 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
58 731 4383 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
75 995 4038 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
82 1063 3975 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
173 1982 3241 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
217 2540 2987 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
238 2795 2899 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
256 3116 2800 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
263 3024 2830 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
287 3539 2687 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
477 6249 2244 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
526 6897 2172 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
580 7552 2109 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
751 10267 1904 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
821 11296 1843 25.56 0 0 0 0 0 0 0
842 11777 1816 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
859 12074 1801 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
937 13248 1744 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1085 15522 1638 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1134 16431 1600 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
9729 10743 1875 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
115 6086 2262 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
192 9285 1969 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
298 13270 1743 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
18298 20026 1447 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21660 23423 1186 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
18 8078 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
137 6362 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
208 5983 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
256 5791 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
339 5521 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
388 5331 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
562 4899 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
666 4681 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
675 4666 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
800 4416 3.33 28.57 26.19 -6.66 35.56 -5.55 11.11 21.21
902 4251 0 16.67 11.9 0 46.67 0 0 0
1169 3940 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09
1550 3609 -6.66 23.81 14.29 -6.66 0 22.22 33.33 39.39
1695 3499 0 42.86 16.67 0 0 11.11 0 9.09
2247 3177 0 0 19.05 0 22.22 19.44 0 0
2603 3036 4.44 21.43 11.9 0 0 5.56 0 6.06
2780 2979 30 7.14 11.9 35.56 0 0 0 0
3305 2824 32.22 0 7.14 0 11.11 0 0 0
3566 2753 11.11 23.81 4.76 2.22 11.11 -22.21 15.15 -9.09
4397 2573 2.22 -4.75 14.29 28.89 2.22 11.11 3.03 15.15
5791 2344 2.22 9.52 0 33.33 2.22 -8.32 0 -12.11
6548 2246 10 23.81 0 6.67 0 0 0 -3.03
7154 2179 4.44 7.14 0 6.67 20 -13.88 -9.09 3.03
8272 2062 20 7.14 -9.51 4.44 2.22 13.89 -6.06 -6.06
9883 1927 5.56 0 7.14 4.44 0 0 0 0
11596 1808 0 -4.75 0 0 0 0 0 6.06
13237 1713 6.67 2.38 9.52 0 0 0 -3.03 -9.09
16265 1571 4.44 -4.75 11.9 -11.1 2.22 -8.32 0 3.03
19441 1425 -4.43 -9.51 -4.75 4.44 0 0 0 6.06
21705 1267 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
11 135 6432 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 274 5814 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
23 285 5794 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 992 4253 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
82 1053 4183 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
95 1220 4011 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
99 1269 3967 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
128 1526 3747 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
142 1611 3674 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
229 2681 3120 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
269 3271 2934 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
279 3498 2870 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
289 3595 2846 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
376 4580 2625 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
478 6304 2356 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
758 10486 1954 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
800 11073 1917 25.56 0 0 0 0 0 0 0
832 11653 1878 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
839 11739 1872 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
896 12541 1823 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
988 14019 1742 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
10076 11133 1912 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
14049 15461 1670 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
141 6708 2306 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
219 9545 2026 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
274 11851 1865 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
19299 20711 1433 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21142 22554 1319 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
24 7871 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
148 6395 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
189 6146 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
263 5869 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
325 5659 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
519 5033 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
637 4781 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
711 4627 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
763 4551 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
871 4378 3.33 28.57 26.19 -6.66 35.56 -5.55 11.11 21.21
940 4259 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21
1047 4111 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1365 3786 42.22 33.33 4.76 -4.43 20 0 0 3.03
1621 3571 -6.66 23.81 14.29 -6.66 0 22.22 33.33 39.39
1717 3496 0 42.86 16.67 0 0 11.11 0 9.09
1760 3458 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
2142 3241 21.11 19.05 14.29 20 0 5.56 0 12.12
2212 3210 -1.1 28.57 16.67 28.89 2.22 22.22 -21.2 -9.09
2581 3048 0 35.71 4.76 0 11.11 0 0 0
3566 2750 4.44 14.29 14.29 6.67 0 -5.55 0 18.18
5327 2403 0 2.38 11.9 37.78 0 0 0 6.06
6288 2266 14.44 -4.75 14.29 2.22 0 0 0 12.12
7992 2077 2.22 4.76 2.38 11.11 2.22 11.11 -12.11 -5.55
8503 2032 3.33 11.9 0 0 -4.43 0 0 18.18
9210 1970 0 0 0 0 0 0 0 0
10938 1846 -4.43 23.81 4.76 -6.66 0 0 0 0
12734 1739 -1.1 11.9 -7.13 -4.43 -2.21 5.56 -3.03 9.09
13946 1672 6.67 0 -4.75 2.22 0 -11.1 0 0
15138 1610 4.44 2.38 0 0 0 0 0 0
16476 1552 -3.32 0 0 0 -2.21 0 0 0
20524 1345 -3.32 -2.38 -4.75 0 -2.21 -2.77 -2.77 0

 

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
17 183 6250 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 311 5797 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
27 373 5625 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 917 4457 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
89 1085 4201 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
97 1197 4076 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
122 1422 3875 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
138 1597 3733 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
154 1706 3655 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
234 2730 3108 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
260 3049 2984 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
290 3427 2880 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
300 3354 2899 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
306 3776 2798 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
489 6357 2337 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
755 10548 1943 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
797 11176 1901 25.56 0 0 0 0 0 0 0
846 11853 1859 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
848 11883 1857 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
870 12134 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
992 14048 1739 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1081 15536 1663 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10346 11429 1886 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
128 6245 2353 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
220 9600 2014 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
282 12255 1835 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
20170 21746 1369 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21213 22789 1292 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
126 6321 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
145 6165 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
185 5966 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
185 5966 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
292 5451 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
346 5264 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
377 5147 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
452 4948 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
985 4048 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1585 3453 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
2012 3208 42.22 33.33 4.76 -4.43 20 0 0 3.03
2521 2986 23.33 7.14 9.52 33.33 4.44 8.33 0 0
3007 2828 38.89 -4.75 4.76 37.78 -6.66 0 0 0
3463 2703 -6.66 23.81 -4.75 11.11 2.22 -22.21 11.11 27.27
3658 2660 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
4391 2511 22.22 7.14 21.43 0 -8.88 5.56 0 0
5522 2329 7.78 9.52 7.14 0 35.56 0 0 0
6864 2159 17.78 0 9.52 2.22 0 0 0 0
7330 2112 3.33 11.9 0 0 -4.43 0 0 18.18
8653 1987 10 7.14 2.38 0 0 0 0 0
11477 1791 1.11 4.76 -4.75 6.67 6.67 -2.77 0 3.03
14359 1640 18.89 0 0 0 0 0 0 0
17259 1516 0 0 0 0 0 0 0 0
20035 1386 2.22 0 0 0 0 0 0 0

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
9 180 6077 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
35 545 4822 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
52 592 4734 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 850 4319 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
66 858 4309 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
102 1278 3864 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
150 1722 3500 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
199 2324 3171 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
217 2524 3093 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
239 2866 2966 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
260 2989 2927 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
264 3321 2834 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
478 6155 2325 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
527 6744 2253 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
571 7450 2175 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
754 10259 1936 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
807 10966 1890 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11559 1851 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
862 11860 1834 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
946 13376 1755 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1069 15429 1658 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10007 11070 1884 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
16987 18447 1528 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
118 6063 2336 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
198 9324 2006 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
275 12217 1815 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
19776 21236 1401 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
22138 23598 1193 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
126 6549 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
153 6401 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
234 5887 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
286 5576 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
365 5262 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
414 5156 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
494 4887 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
631 4600 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
918 4125 43.33 14.29 7.14 11.11 0 0 21.21 24.24
993 4031 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21
1033 3991 0 26.19 21.43 0 0 0 18.18 39.39
1530 3491 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
2043 3140 35.56 4.76 4.76 4.44 4.44 0 9.09 18.18
2514 2928 4.44 14.29 14.29 6.67 0 -5.55 0 18.18
3243 2704 38.89 -4.75 4.76 37.78 -6.66 0 0 0
3684 2595 11.11 4.76 -4.75 0 -24.43 11.11 27.27 11.11
4537 2433 73.33 4.76 0 0 0 5.56 0 0
5140 2337 53.33 0 0 0 0 0 0 0
6717 2134 7.78 -7.13 16.67 0 0 11.11 0 2.78
7768 2032 0 -2.38 11.9 0 48.89 0 0 0
10900 1805 11.11 2.38 0 0 4.44 5.56 18.18 0
12303 1730 0 23.81 9.52 0 6.67 19.44 -6.06 -33.32
13734 1657 14.44 -4.75 -2.38 -11.1 8.89 -8.32 6.06 -6.06
15086 1593 0 0 0 0 0 0 0 0
16684 1524 4.44 -4.75 11.9 -11.1 2.22 -8.32 0 3.03
20265 1345 -3.32 -2.38 -4.75 0 -2.21 -2.77 -2.77 0

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
11 251 5856 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
33 496 5015 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
59 741 4522 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
76 806 4418 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
102 1140 4008 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
135 1562 3597 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
145 1644 3538 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
185 1957 3320 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
202 2366 3101 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
225 2603 3006 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
241 2837 2919 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
273 3277 2784 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
466 6126 2278 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
532 6974 2180 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
583 7612 2116 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
760 10326 1907 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
832 11282 1848 25.56 0 0 0 0 0 0 0
858 11766 1819 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
929 12905 1763 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
954 13280 1745 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1097 15526 1640 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1140 16406 1602 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
10617 11731 1821 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
104 5298 2391 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
203 9388 1973 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
294 12905 1763 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
21369 22958 1248 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21954 23543 1158 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
46 7034 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
64 6777 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
162 5934 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
201 5767 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
229 5666 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
335 5266 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
467 4866 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
518 4747 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09
615 4560 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
691 4422 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21
702 4411 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
848 4183 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
949 4052 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
1000 3991 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1393 3604 0 42.86 16.67 0 0 11.11 0 9.09
1640 3424 70 14.29 14.29 2.22 0 0 13.89 18.18
1733 3353 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
2433 3029 0 38.1 -2.38 0 0 8.33 12.12 6.06
2873 2864 56.67 14.29 0 0 0 0 0 0
3280 2750 20 7.14 7.14 0 37.78 0 0 0
4620 2471 0 -2.38 11.9 0 48.89 0 0 0
5244 2376 11.11 4.76 -23.8 2.22 2.22 22.22 0 22.22
6125 2253 2.22 14.29 0 6.67 0 0 0 15.15
6699 2187 4.44 14.29 -2.38 13.33 0 0 0 9.09
7813 2067 3.33 11.9 0 0 -4.43 0 0 18.18
8409 2013 0 0 9.52 -4.43 6.67 8.33 0 0
9792 1900 5.56 0 7.14 4.44 0 0 0 0
10319 1865 2.22 0 0 0 0 8.33 0 0
11778 1776 0 0 0 0 20 0 0 0
12679 1726 4.44 7.14 0 6.67 20 -13.88 -9.09 3.03
15344 1593 6.67 0 -4.75 2.22 0 -11.1 0 0
19552 1399 8.89 -14.28 -23.8 0 0 0 12.12 -21.2
21644 1232 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
19 266 5596 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
36 520 4838 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
38 419 5117 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 841 4321 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
78 1021 4076 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
144 1646 3542 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
146 1678 3521 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
149 1722 3490 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
175 1949 3352 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
178 1969 3344 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
265 3135 2883 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
304 3493 2790 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
415 5406 2430 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
456 5962 2355 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
496 6543 2281 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
561 7378 2192 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
764 10407 1929 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
808 11160 1881 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11749 1844 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
861 12031 1828 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
1021 14435 1704 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1074 15448 1654 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10053 11116 1883 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
129 6227 2321 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
220 9510 1998 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
293 12616 1796 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
17807 19397 1483 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21902 23492 1193 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
117 6515 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89 0
144 6346 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27 0
152 6289 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67 0
210 5969 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61 0
398 5153 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36 0
456 4996 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64 0
599 4649 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0 0
731 4392 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09 0
857 4215 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21 0
913 4129 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0 22.22
1059 3950 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15 11.11
1510 3521 61.11 0 2.38 57.78 0 0 0 0 0
2161 3138 23.33 7.14 9.52 33.33 4.44 8.33 0 0 0
2564 2975 4.44 21.43 11.9 0 0 5.56 0 6.06 0
3052 2800 0 19.05 16.67 6.67 0 0 0 15.15 0
4125 2547 0 35.71 4.76 0 11.11 0 0 0 0
5605 2306 2.22 9.52 0 33.33 2.22 -8.32 0 -12.11 0
6396 2207 0 23.81 9.52 0 6.67 19.44 -6.06 -33.32 0
8518 1997 7.78 2.38 7.14 0 0 -5.55 0 0 0
9886 1893 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0
12628 1730 -2.21 0 2.38 0 -4.43 8.33 0 0 5.56
14365 1648 3.33 -4.75 0 0 0 0 0 0 -2.77
16248 1569 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 1418 -2.21 16.67 -4.75 0 0 -8.32 0 -3.03 2.78
22755 1053 8.89 -14.28 -4.75 -6.66 0 0 0 -21.2 2.78

 

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
12 244 5861 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18               0
28 443 5121 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39               0
61 769 4457 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36               0
86 940 4220 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0               0
94 1124 4012 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0               0
128 1500 3649 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0               0
169 1934 3376 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18               0
179 2139 3272 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06               0
215 2337 3171 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67               0
250 2946 2944 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21               0
260 3077 2901 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0               0
276 3372 2808 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0               0
513 6739 2243 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0               5.56
585 7763 2136 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0               0
607 8081 2104 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0               -2.77
637 8377 2079 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0               0
807 10984 1890 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0               0
849 11555 1853 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0               16.67
881 12146 1821 25.56 0 0 0 0 0 0 0               0
896 12525 1799 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0               0
957 13539 1748 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03               0
9462 10480 1924 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06               13.89
13089 14412 1706 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0               8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
127 5924 2339 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09               0
227 10052 1953 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0               0
13360 14683 1693 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03               -2.77
19129 20452 1440 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14               0
22429 23752 1145 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03               -2.77

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
27 7809 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
141 6457 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
163 6346 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
176 6257 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
310 5682 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
413 5349 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
515 5099 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
645 4810 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09
744 4647 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
798 4569 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
954 4350 68.89 -14.28 -14.28 28.89 11.11 27.78 0 11.11
1006 4277 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
1441 3801 3.33 28.57 26.19 -6.66 35.56 -5.55 11.11 21.21
1621 3645 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
2209 3288 70 14.29 14.29 2.22 0 0 13.89 18.18
2470 3172 0 26.19 21.43 0 0 0 18.18 39.39
3084 2952 0 38.1 -2.38 0 0 8.33 12.12 6.06
3512 2834 56.67 14.29 0 0 0 0 0 0
4885 2521 2.22 4.76 2.38 11.11 2.22 11.11 -12.11 -5.55
5659 2392 4.44 14.29 -2.38 13.33 0 0 0 9.09
7284 2176 14.44 -4.75 14.29 2.22 0 0 0 12.12
8310 2068 15.56 0 0 0 0 0 0 9.09
9614 1950 3.33 -4.75 7.14 -2.21 0 8.33 0 3.03
13625 1703 22.22 0 -2.38 0 -2.21 0 0 0
15239 1626 18.89 0 0 0 0 0 0 0
19975 1419 3.33 0 0 0 0 0 0 0
22228 1252 10 2.38 -4.75 -8.88 13.33 -8.32 -12.11 6.06

 

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
7 143 6469 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
23 265 5921 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
30 414 5471 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
36 513 5217 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
83 1110 4281 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
84 1132 4252 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
118 1491 3885 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
137 1730 3711 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
196 2225 3399 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
197 2229 3398 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
330 4085 2784 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
346 4383 2712 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
352 4456 2697 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
396 4939 2599 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
569 7609 2224 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
607 8073 2174 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
788 11014 1923 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
9990 11040 1921 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
10712 11827 1870 25.56 0 0 0 0 0 0 0
11129 12244 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
11209 12324 1837 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
13641 14756 1702 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
14708 15823 1650 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
158 7451 2241 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09
237 10116 1990 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0
13309 14424 1721 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03
14680 15795 1651 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21994 23109 1278 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03

کانال تلگرام کارشناسی ارشد برق به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 96

 

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 96

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 96

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 1) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
20 7900 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
28 7682 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
57 6981 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
65 6918 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
78 6813 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید
140 6183 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
163 6059 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
176 5973 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
222 5669 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
273 5466 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
326 1906 -16.66 4.44 6.67 7.14 4.44 5.56 5.56 سفید
507 4837 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
735 4465 سفید 22.222 51.11 سفید سفید 25 55.56 سفید
861 4312 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
998 4163 سفید 13.33 26.67 33.33 سفید سفید 25 سفید
1118 4031 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
1569 3672 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
2492 3204 -3.32 33.33 11.11 2.38 8.89 5.56 16.67 5.56
3022 3028 -8.88 2.22 2.22 38.1 11.11 -13.88 -11.1 -5.55
4043 2776 2.22 4.44 31.11 سفید سفید 19.44 -2.77 سفید
5177 2571 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید
7240 2309 25.56 11.11 سفید سفید 8.89 سفید سفید سفید
8720 2170 2.22 -24.43 28.89 سفید 11.11 0 22.22 -11.1
10980 1997 6.67 4.44 -4.43 4.76 -4.43 5.56 -2.77 5.56
13289 1868 0 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
18741 1644 17.78 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
25092 1436 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77

 

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد برق به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 96

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 4) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 2)
5 8735 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
8 8668 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
12 8598 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
16 8340 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
28 7815 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
179 6226 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
257 5857 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
331 5553 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
382 5390 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
438 5330 41.11 37.78 31.11 سفید 48.89 سفید سفید سفید
629 4884 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
700 4763 21.11 8.89 33.33 سفید 60 سفید 8.33 سفید
841 4554 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
979 4371 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
1183 4163 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1739 3716 سفید 20 24.44 سفید 35.56 سفید سفید سفید
2310 3378 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33
3130 3071 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
4434 2745 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
5455 2555 25.56 11.11 سفید سفید 8.89 سفید سفید سفید
6712 2384 16.67 سفید 22.22 -7.13 2.22 سفید سفید سفید
8097 2241 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11446 1976 10 سفید سفید سفید -2.21 سفید سفید سفید
13782 1846 6.67 4.44 -4.43 4.76 -4.43 5.56 -2.77 5.56
16340 1732 -7.77 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
18531 1649 -2.21 4.44 سفید 7.14 سفید -8.32 -11.1 سفید
21400 1552 سفید سفید 4.44 11.9 سفید سفید -8.32 سفید
25180 1422 0 -4.43 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید
28143 1283 -3.32 -6.66 -6.66 -4.75 سفید -11.1 11.11 سفید

 

 

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد برق به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 4) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
7 9128 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
10 8658 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
12 8668 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
34 7829 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
130 6708 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
147 6590 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
210 6262 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
271 5991 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
290 5891 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
332 5708 36.67 46.67 48.89 26.19 سفید سفید 44.44 سفید
499 5302 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
714 4881 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
911 4593 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
1038 4440 سفید سفید 44.44 سفید 51.11 سفید سفید سفید
1323 4142 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1836 3719 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
2909 3193 -2.21 13.33 سفید سفید 42.22 سفید سفید سفید
3258 3075 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
4227 2816 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
5155 2626 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید
5800 2516 -6.66 31.11 6.67 26.67 -4.43 0 -11.1 0
6892 2372 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
8101 2242 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11527 1970 13.33 4.44 -4.43 8.89 11.11 -19.43 -5.55 سفید
14208 1826 2.22 2.22 -6.66 33.33 -15.55 11.11 22.22 -11.1
19532 1612 سفید 6.67 -2.21 -7.13 0 -2.77 5.56 سفید
27085 1348 -6.66 سفید سفید سفید سفید -5.55 سفید -5.55

 

 

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری قدرت 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 1) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
47 7350 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
54 7183 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
81 6606 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید
108 6335 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
153 6009 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
185 5808 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
203 8704 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
351 5167 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
436 4946 6.67 20 66.67 33.33 سفید سفید 27.78 سفید
551 4730 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
664 4545 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
755 4428 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33
902 4252 25.56 40 20 14.29 سفید 25 5.56 2.78
963 4192 41.11 37.78 31.11 سفید 48.89 سفید سفید سفید
1316 3872 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
1456 3771 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
2175 3366 -3.32 33.33 11.11 2.38 8.89 5.56 16.67 5.56
2697 3164 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
3592 2907 سفید 20 24.44 سفید 35.56 سفید سفید سفید
4339 2739 36.67 4.44 11.11 -4.75 سفید سفید 2.78 سفید
5935 2479 22.22 4.44 8.89 سفید 22.22 سفید سفید سفید
6752 2375 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
7685 2274 10 6.67 سفید -2.38 سفید سفید 0 11.11
8124 2232 -4.43 17.78 6.67 2.38 -4.43 -5.55 5.56 سفید
11653 1959 سفید -24.43 2.22 2.22 -6.66 -33.32 22.22 22.22
15020 1792 -2.21 11.11 -11.1 سفید -2.21 -5.55 5.56 2.78
18551 1658 17.78 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
25299 1435 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77

 

 

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 96

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 1) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
35 7529 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
48 7350 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
87 6597 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید
132 6130 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
143 6028 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
196 5736 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
282 5337 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
300 5263 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
372 5033 8.89 15.56 37.78 4.76 سفید سفید 69.44 سفید
454 4874 6.67 20 66.67 33.33 سفید سفید 27.78 سفید
707 4405 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
780 4311 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
876 4180 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
1483 3614 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33
1755 3435 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
2048 3282 15.56 -6.66 28.89 7.14 -11.1 0 38.89 -5.55
2730 3003 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
3434 2810 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
4149 2650 36.67 4.44 11.11 -4.75 سفید سفید 2.78 سفید
5491 2430 2.22 -24.43 28.89 سفید 11.11 0 22.22 -11.1
6189 2343 44.44 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
7309 2226 -4.43 17.78 6.67 2.38 -4.43 -5.55 5.56 سفید
9861 2016 2.22 11.11 0 14.29 37.78 25 -19.43 سفید
12407 1868 0 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
15010 1755 -7.77 -6.66 20 15.56 سفید -8.32 -11.1 سفید
18595 1627 17.78 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
23528 1470 سفید سفید 4.44 11.9 سفید سفید -8.32 سفید
26987 1334 -6.66 سفید سفید سفید سفید -5.55 سفید -5.55

 

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد برق به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل 96

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 2) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
4 5621 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
17 7501 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
50 6714 46.67 28.89 64.44 سفید سفید 44.44 19.44 سفید
60 6598 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
84 6415 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
107 6245 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
135 6035 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
238 5476 36.67 46.67 48.89 26.19 سفید سفید 44.44 سفید
366 5086 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
403 4965 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
494 4790 سفید 28.89 35.56 سفید 93.33 8.33 سفید -5.55
563 4689 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
667 4516 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
728 4414 6.67 20 66.67 33.33 سفید سفید 27.78 سفید
889 4236 8.89 15.56 37.78 4.76 سفید سفید 69.44 سفید
935 4186 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
1484 3701 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1978 3427 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
2263 3294 -3.32 33.33 11.11 2.38 8.89 5.56 16.67 5.56
2994 3027 -6.66 -6.66 20 4.76 2.22 33.33 11.11 -22.21
3958 2777 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
4658 2636 3.33 22.22 -20 -9.51 28.89 5.56 -5.55 27.78
5327 2527 -2.21 11.11 2.22 14.29 -6.66 11.11 33.33 -11.1
7075 2311 2.22 -24.43 28.89 سفید 11.11 0 22.22 -11.1
9678 2068 -7.77 4.44 2.22 33.33 -6.66 11.11 0 2.78
12852 1875 3.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
16140 1728 -7.77 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
19868 1593 13.33 4.44 -4.43 8.89 11.11 -19.43 -5.55 سفید
23982 1459 سفید -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
29281 1168 سفید -8.88 -2.21 7.14 -2.21 -8.32 -5.55 سفید

 

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 96

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 2) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی (ضریب 1)
10 8483 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید سفید
29 7654 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید سفید
37 7749 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید سفید
56 7091 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید سفید
68 6925 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33 سفید
73 6835 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید سفید
93 6530 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید سفید
117 6352 46.67 28.89 64.44 سفید سفید 44.44 19.44 سفید سفید
144 6087 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید سفید
157 6026 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید سفید
260 5500 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید سفید
323 5274 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید سفید
465 4882 8.89 15.56 37.78 4.76 سفید سفید 69.44 سفید سفید
516 4787 23.33 17.78 71.11 سفید سفید 25 13.89 سفید سفید
710 4479 25.56 40 20 14.29 سفید 25 5.56 2.78 سفید
919 4220 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56 سفید
1819 3497 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33 0
2252 3302 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78 سفید
3095 2993 سفید سفید 44.44 سفید 51.11 سفید سفید سفید سفید
4390 2696 2.22 11.11 0 14.29 37.78 25 -19.43 سفید سفید
5391 2521 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید سفید
6399 2384 -8.88 2.22 2.22 38.1 11.11 -13.88 -11.1 -5.55 13.89
7545 2259 سفید 4.44 6.67 سفید سفید سفید 13.89 سفید سفید
8628 2161 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11822 1941 -6.66 2.22 2.22 -14.28 -4.43 0 22.22 -33.32 22.22
15613 1760 7.78 سفید 6.67 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
22895 1511 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77 سفید
28969 1247 سفید -8.88 -2.21 7.14 -2.21 -8.32 -5.55 سفید سفید

 

 

 

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد برق به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 96

رتبه تراز زبان عمومی وتخصصی انگلیسی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 4) سیستمهای کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاو سیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
1 9747 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
6 9147 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
10 8709 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
21 8240 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
36 7753 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
49 7470 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
91 7028 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
148 6596 46.67 28.89 64.44 سفید سفید 44.44 19.44 سفید
183 6420 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
286 5982 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
357 4148 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
598 5171 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
648 5097 41.11 37.78 31.11 سفید 48.89 سفید سفید سفید
761 4931 25.56 40 20 14.29 سفید 25 5.56 2.78
898 4745 سفید 22.222 51.11 سفید سفید 25 55.56 سفید
986 4632 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
1356 4257 2.22 11.11 0 14.29 37.78 25 -19.43 سفید
1661 4002 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
2339 3602 سفید 20 24.44 سفید 35.56 سفید سفید سفید
3606 3123 -6.66 -6.66 20 4.76 2.22 33.33 11.11 -22.21
4384 2914 22.22 4.44 8.89 سفید 22.22 سفید سفید سفید
5758 2656 1.11 6.67 11.11 سفید 11.11 8.33 سفید سفید
6707 2507 15.56 -6.66 28.89 7.14 -11.1 0 38.89 -5.55
7567 2396 44.44 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
8604 2277 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
9832 2162 -7.77 2.22 -6.66 2.38 سفید 25 سفید سفید
12366 1972 10 سفید سفید سفید -2.21 سفید سفید سفید
16660 1749 -7.77 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
19839 1623 -4.43 13.33 سفید سفید -6.66 سفید سفید سفید
25870 1425 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

 

دریافت مشاوره رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 95

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش الکترونیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها
21 7636 50 54.55 42.42 77.78 19.44 0 69.44
44 6980 68.89 23.22 42.42 66.66 0 0 88.88
58 6740 51.11 40 45.45 30.56 16.67 25 58.33
96 6367 5.56 56.67 51.52 69.44 19.44 0 41.67
115 6196 58.89 0 45.45 75 36.36 0 38.89
183 5710 0 53 9.09 61 19 16.68 58
216 5552 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67
375 4999 0 30 39.39 52.78 0 0 47.22
440 4867 0 26.67 45.45 50 18.18 0 33.33
495 4747 21.11 30 36.36 22.22 18.18 8.33 41.67
552 4629 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25
590 4556 0 30 36.36 27.78 36.36 5.56 25
698 4382 23.33 13.33 24.24 44.44 0 8.33 38.89
805 4259 23.33 10 15.15 33.33 15.15 0 52.78
849 4211 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
1010 4025 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1070 3960 50 30 18.18 11.11 15.15 0 16.67
1144 3900 62.22 6.06 18.18 0 24.24 2.78 30.56
1265 3805 2.22 39.39 30.3 44.44 0 0 0
1437 3664 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22
1682 3512 10.1 63.64 15.15 0 -6.06 22.22 0
1682 3512 10.1 63.64 15.15 0 -6.06 22.22 0
1916 3391 30 33.33 39.39 11.11 -11.1 8.33 -11.1
2000 3356 0 16.67 33.33 33.56 6.06 0 0
2271 3241 0 0 45.45 30.56 0 0 8.33
2421 3175 25.56 27.27 18.18 0 21.21 0 0

 

دریافت مشاوره رایگان

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش قدرت)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس بررسی سیستم‌های قدرت
17 8258 0 63.64 45.45 63.89 27.78 8.33 69.44
22 8109 65.56 45.45 18.18 50 0 33.33 69.44
46 7455 32.22 50 33.33 54.55 24.24 0 61.11
71 7063 50 36.67 27.27 41.67 27.27 0 58.33
91 6800 32.33 6.67 45.45 41.67 45.45 23.89 25
104 6664 0 16.67 54.54 58.33 50 8.33 11.11
156 6343 30 26.67 33.33 41.67 22.22 16.67 38.89
239 5952 5.56 30 24.24 61.11 6.06 0 52.78
290 5733 0 16.67 12.12 55.56 18.18 0 72.22
357 5516 0 45.45 36.36 50 -3.03 0 25
414 5373 0 63.63 15.15 44.44 3.02 0 19
538 5095 0 40 24.24 38.39 6.06 0 33.33
622 4897 13.33 27.27 6.06 72.22 0 0 19.44
724 4730 60 24.04 0 33.33 0 0 33.33
827 4601 63.33 0 18.18 38.89 -3.03 0 16.67
985 3175 25.56 27.27 18.18 8.33 21.21 0 19.44
1030 4366 0 30 36.36 0 36.36 5.56 0
1144 4252 15.56 -9.09 15.55 33.33 27.27 11.11 22.22
1660 3901 30 33.33 39.39 0 -11.1 8.33 0
1840 3800 10.1 63.64 15.15 -11.1 -6.06 22.22 0
1910 3763 -2.21 27.27 15.15 0 27.27 0 22.22
2170 3635 6.67 20 15.15 11.11 27.27 0 -2

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش مخابرات)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها
42 6922 0 60 72.73 36.11 9.09 25 58.33
49 6813 51.11 40 45.45 30.56 16.67 25 58.33
121 6089 71.11 26.67 18.18 55.56 0 30.56 61.11
182 5573 0 53 9.09 61 19 16.68 58
218 5437 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67
355 4958 42.22 20 45.45 38.89 33.33 5.56 13.89
424 4799 8.89 26.67 21.11 38.78 33.33 11.11 37.21
532 4580 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25
740 4261 23.33 13.33 24.24 44.44 0 8.33 38.89
839 4141 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
929 4036 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1011 3964 62.22 6.06 18.18 0 24.24 2.78 30.56
1114 3864 0 30 42.42 16.67 6.06 0 25
1283 3729 53.33 20 6.06 38.39 0 0 11.11
1470 3610 0 0 45.45 50 18.18 0 0
1576 3546 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22
1733 3457 22.22 9.09 27.27 13.96 6.06 0 22.22
2027 3318 28.89 20 18.18 0 33.33 0 2.78
2224 3233 0 6.67 36.36 25 9.09 0 11.11

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش کنترل)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی تجزیه و تحلیل سیستم ها
45 7140 68.89 23.22 42.42 66.66 0 0 88.88
71 6722 51.11 40 45.45 30.56 0 16.67 58.33
86 6580 0 46.67 42.42 52.78 0 12.12 83.33
89 6560 3.33 73.33 45.45 47.47 0 21.21 42.42
148 6123 0 43.33 45.45 5.56 50 3.36 75
261 5633 32 21.01 36 8.38 45 22 38
332 5353 0 40 45.45 55.56 0 0 41.67
405 5153 8.89 26.67 21.21 38.89 11.11 33.33 38.89
557 4877 0 60 33.33 22.22 0 15.15 25
605 4797 0 30 36.36 27.78 0 36.36 25
794 4524 40 26.67 45.45 30.56 11.11 0 13.89
881 4419 36 24 0 21 0 21 55
966 4330 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
1099 4219 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1213 4119 38.89 30 15.15 11.11 0 -6.06 30.56
1657 3813 -2.21 27.27 15.15 -11.1 0 27.27 44.44
1718 3782 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22
1888 3682 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش مهندسی پزشکی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها مهندسی پزشکی
82 6559 3.33 73.33 45.45 47.47 21.21 0 42.42 0
121 6212 13.33 50 42.42 61.11 18.18 0 52.78 0
193 5807 0 30 54.54 50 9.09 0 61.11 0
266 5443 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67 0
303 5316 0 43.33 45.45 5.56 3.36 0 75 0
410 5034 8.89 26.67 21.11 38.78 33.33 11.11 37.21 0
483 4877 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25 0
510 4828 0 30 36.36 27.78 36.36 5.56 25 0
613 4626 0 38 54 38 0 0 27 0
823 4345 40 26.67 45.45 30.56 0 0 13.89 0
954 4203 22.22 57.58 18.18 0 27.27 -8.32 19.44 0
1172 3977 -6.66 20 39.39 -11.01 15.15 33.33 44.44 0
1285 3886 53.33 20 6.06 38.39 0 0 11.11 0
1426 3782 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22 0
1584 3682 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22 0
1952 3488 12.22 26.67 -3.33 25 13.89 0 19.44 0

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش مکاترونیک)

 
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها
105 6743 58.89 0 45.45 75 0 36.36 0
116 6597 0 50 45.45 0 55.56 24.24 0
125 6535 0 16.67 54.54 0 58.33 50 0
130 6503 0 10 51 0 58 51 8
258 5911 40 26.67 45.45 30.56 11.11 0 33.33
380 5627 0 46.67 30.03 50 22.22 15.15 0
517 5323 5.56 50 21.21 0 55.56 13.89 0
594 5210 0 60 33.33 22.22 0 15.15 0
632 5159 0 30 36.36 27.78 0 36.36 0
956 4764 6.66 51.27 27.27 0 33.33 3.03 0
1209 4535 0 60 42.42 2.78 0 3.03 5.56
1231 4518 2.22 46.67 15.15 33.33 22.22 -9.09 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

صفحه اینستاگرام موسسه 3گام

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد برق به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

سایر بخش های مجموعه مهندسی برق

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  roz‏ - 99/6/23

  با سلام
  با رتبه 1460 کد 1 کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  محمدفخار‏ - 99/6/17

  سلام
  میخاستم بدونم بارتبه 1300 گرایش کنترل سهمیه ازاد شانسی برای قبولی دانشگاه فردوسی مشهد دارم؟چه روزانه چه شبانه

 • تصویر فرد

  ساسان رزمی‏ - 99/6/11

  سلام خسته نباشید
  می خواستم بدونم با رتبه 1600 بدون سهمیه و 26 سهمیه 25 درصد مخابرات سیستم شبانه دانشگاه تهران می شه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  raymak‏ - 99/1/26

  با سلام
  اخرین رتبه قبولی دانشگاه شیراز چند بوده؟
  لینکی هست که به اون صفحه برم؟ یا کسی اطلاعی داره؟

  با تشکر.

 • تصویر فرد

  محمد شکرانی‏ - 98/12/11

  با سلام ممنون از سایت خوبتون
  سوالم این بود این جا دوتا رتیه برای سهمیه دارن زده اید این چطوریه؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/12

  با سلام آیا با رتبه 1120 رشته مهندسی پزشکی شانس قبولی در دانشگاههای روزانه تهران را دارم؟

 • تصویر فرد

  مريم‏ - 98/5/5

  سلام
  با توجه به كاهش ظرفيت امسال به نظرتون با ٩٥٠ مخابرات سيستم شبانه بهشتي شانس قبولي دارم؟

 • تصویر فرد

  Maral‏ - 98/5/2

  سلام میخواستم بدونم با سهمیه 5درصدی رتبه 357و تراز 2500اختمال قبولی الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز هست یا خیر

 • تصویر فرد

  پژمان ‏ - 98/4/27

  سلام...با رتبه ی 1166 گرایش بیو الکتریک شانس قبولی شبانه های تهران هست؟

 • تصویر فرد

  Ali‏ - 98/4/26

  سلام خداقوت، با رتبه ۵۴۵ سیستم قدرت و ۶۱۶ الکترونیک قدرت میتونم علم و صنعت یا خواجه روزانه قبول شم؟ خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  مهدی ‏ - 98/4/22

  سلام
  با رتبه حدودا 2800 احتمال قبولی در دانشگاه اراک وجود دارد(( منظورم دانشگاه اراک بود نه دانشگاه صنعتی اراک ))

 • تصویر فرد

  اکباتانی‏ - 98/4/21

  با سلام و وقت بخیر با رتبه 149 برق زیرگروه سیستم میتونم مهندسی انرژی شریف قبول شم؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/4/18

  با سلام . با رتبه 285 در سهمیه 5درصدی در گرایش الکترونیک آیا احتمال قبولی در سیستم های دیجیتال دانشگاه ههای تهران را دارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام رتبه کشوری و ترازتونو بزنید پاسخگوام

 • تصویر فرد

  جاوید‏ - 98/4/17

  سلاام
  با رتبه ۲۰۰۰ دانشگا های تهران کدوم یک از رشته های الکترونیک دیجیتال مخابرات سیستم یا مخابرات میدان رو میارم ؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام فقط دانشگاه شاهد و شانس دارید

 • تصویر فرد

  پژمان‏ - 98/4/17

  سلام ببخشید با رتبه ی 1166 شانس قبولی شبانه دانشگاه های تهران هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/4/21

  سلام در گرایش نانو هادی الکترونیک،مخابرات میدان ،ماهواره و انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست بله

 • تصویر فرد

  مهدی قندهاری‏ - 98/4/11

  با سلام
  من رشتم قدرته و امسال کنکور ارشد دادم
  رتبه ام تقریبا زیر ۹۰۰ میشه .می تونم با این رتبه قدرت گرایشهای(سیستم یا ماشین) را در صنعتی اصفهان و یا دانشگاه اصفهان بیارم

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 98/4/7

  با سلام . مخابرات سیستم روزانه دانشگاه تبریز تا چه رتبه ای قبولی داره؟

 • تصویر فرد

  گودرزی‏ - 98/3/29

  سلام
  می خواستم بدونم برای پذیرش در رشته مهندسی هسته ای برای دانشگاه شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی به چه رتبه ای نیاز دارم.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/3/29

  سلام
  با رتبه ۷۰ (سهمیه ۵ درصد) روزانه تهران می شود قبول شد؟(گرایش کنترل)
  سپاس بی کران

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/3/29

  سلام. با رتبه کشور ۱۲۰۰ و رتبه بین ۱۲۰-۱۴۰ در سهمیه ۵ درصدی احتمال قبولی در کدامیک از دانشگاه های روزانه تهران وجود داره؟ در گرایش مخابرات سیستم

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 98/3/27

  سلام. میخواستم ببینم برای گرایش الکترونیک دیجیتال یا مدار مجتمع تا چه رتبه ای دانشگاه های تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/3/25

  سلام
  مهندسی پزشکی روزانه شهید بهشتی تا چه رتبه ای قبولی داره ؟

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 98/3/25

  سلام تا چه رتبه ای می توانم رشته مکاترونیک شبانه مالک اشتر اصفهان رو بیاورم. . چه در س های را باید چند درصد بزنم؟
  متشکرم

 • تصویر فرد

  nnn‏ - 98/3/24

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  با رتبه 500 در سهمیه 5 درصدی
  الکترونیک دیجیتال کدوم دانشگاه های شهر تهران امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام رتبه کشوریتو همراه با سهمیتو و گرایش مورد علاقتو بگو

 • تصویر فرد

  آنا ‏ - 98/3/21

  باسلام و خسته نباشید
  مخابرات سیستم دانشگاه شهید چمران تا چه رتبه ای روزانه میگیره؟ سهمیه 5 درصدی تاثیرش زیاده؟ اگه فقط بخوام ریاضی و مدار و سیگنال رو بزنم تا چه درصدی باید باشن که بتونم اهواز روزانه دربیام؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/5/9

  سلام برای اطلاعات کامل در سایت ثبت نام کنید و مشاور زنگ می زنه و یک جلسه مشاور تلفنی رایگان بهتون میده

 • تصویر فرد

  پیمان‏ - 98/3/11

  با سلام
  برای قبولی در دانشگاه فردوسی گرایش قدرت یا الکترونیک قدرت
  برای روزانه و شبانه چه رتبه ای لارم است؟؟؟
  و برای این رتبه درس ماشبن و مدار را چند درصد بزنیم؟ در صورتی که بقیه درصد ها صفر باشند

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام حدود 1000&1500 قبولی دارید
  درس ماشینو 40 درس مدار 45 بزنید این حدود رتبه و میاورید

 • تصویر فرد

  javad armin‏ - 98/2/24

  سلام خسته نباشید.فارق التحصیل کارشناسی برق هستم میخوام برای ارشد بیوالکتریک روزانه قبول شم(کدوم شهر مهم نیس).حداقل چه رتبه ای باید بیارم؟ منظور از انتخاب یک درس بین الکترومغناطیس و مقدمه ای بر مهندسی پزشکی چیه؟ ینی حتما باید در کنکور درصد بیاریم از یکی از این درسها.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/3/20

  سلام
  تا رتبه 4000&5000 روزانه امکان قبولی دارید
  درس مقدمه و الکترومغناتیس را نیاز نیست حتما بزنید و اینکه یکی از هر دو را بزنید برای قبلا بود و الان ضریب این دو درس هر دو 1 شده و ارزش نداره بزنید

 • تصویر فرد

  تاج‏ - 98/2/21

  سلام خسته نباشید..میدان شریف تا جه رتبه میگیره؟رمزشریف؟تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/23

  سلام 
  میدان شریف تقریبا یه رتبه زیر 100 می خواد
  رمز شریف تقریبا تا 170&180 می گیره

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/23

  سلام تقریبا تا 300&350

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 98/2/15

  سلام خسته نباشید..مخابرات سیستم شریف تاچه رتبه ای میگیره؟بین میدان شریف وسیستم تهران بنظرشما کدوم بهتره؟حدودرتبه طوری باشه ک شانس قبولی هردوروداشته باشیم اولویت چجوری باشه منطقیه؟ممنونم ازشما

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/16

  سلام تا رتبه 60&70
  بسته به علاقه خودتون داره اما در میدان تهران قوی هستش و در سیستم شریف

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/2/11

  سلام میخواستم ببینم با رتبه 450 سهمیه ایثارگری احتمال قبولی الکترونیک گرایش سیستم در دانشگاه فردوسی هست ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/16

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  میلاد اکبری پور‏ - 98/1/17

  سلام میخواستم ببینم برای قبولی (روزانه) گرایش (کنترل) دانشگاه تهران و صنعتی شریف تا چه رتبه ای شانس قبولی هست؟ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام
  شریف زیر 100
  تهران تا 150

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 97/12/23

  میخواستم ببینم با چه رتبه ای در سهمیه 5 درصد ایثارگری میشه ارشد الکترونیک گرایش سیستم های دیجیتال قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/1/21

  سلام برای قبولی در کجا؟

 • تصویر فرد

  Alireza‏ - 97/12/10

  با سلام و خسته نباشید
  از سایت جامع و به‌روز شما واقعا ممنونم!
  ربات تلگرامی هم دلگرم کننده بود برام!
  سه تا سوال دارم از شما
  اول اینکه از کجا ضریب معدلمون رو بدونیم
  (مثلا من دانشگاه قدرت شهید رجایی تهران خوندم روزانه معدلم ۱۶.۹۰ شد تاثیرش چقدره؟!)
  دوم اینکه اگه بین فارغ التحصیلی تا کنکور ارشد فاصله بیفته، بازم معدل تاثیر داره دیگه؟!
  و سوم اینکه اگه امکان داره یه بازه رتبه برای گرایش سیستم های قدرت (روزانه دانشگاه گیلان و محقق اردبیلی) لطف کنید. ممنون از زحمات شما.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/2

  سلام
  اول:ضرایب معدلتون و نحوه محاسبه آن در قسمت اطلاعات راجع به کنکور برق هستش

  دوم:بله داره

  سوم:رتبه حدود 3000&3500 قبول می شوید

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/11/29

  با سلام
  یک سوال در مورد این سهمیه ها داشتم اول از همه فرق رتبه کشوری و رتبه چیه و اینکه چطوری یکی با رتبه کشوری ۱۰۰۰۰ رتبه ۷۵۰ در سهمیه ۵ درصد میشه یکم بی انصافی نیست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 98/2/2

  سلام
  رتبه سهمیه بین خود سهمیه دار ها نفر 750 میشود نه اینکه بین 10000 نفر
  و طبیعتا قدر 750 کشوری ارزش نداره

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 97/11/17

  سلام
  میشه در مورد سهمیه ایثارگری 5 درصد بیشتر توضیح بدید؟
  من برای سهمیه 5 درصدی که برای کنکور کارشناسی از سال پیش گذاشته شده کمی اطلاعات دارم که خیلی به ضرر دانشجو های با رتبه ی خوب تموم شد آیا در کنکور ارشد هم به همین منوال محاسبه میشه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/11/17

  سلام سهمیه 5 درصدی برای کسانی هست که خودشان یا خونواده درجه یکشان بیشتر از 6 ماه  در کنکور حضور داشته اند،و این موضوع طبیعتا به ضرر دانشجویان بدون سهمیه است و قبولی اون هارو سخت تر می کنه.

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/11/9

  سلام با رتبه چند دانشگاه روزانه شیراز قبول میشم؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/11/9

  سلام حدود 1600&1700 اینا بستگی به گرایتونم داره

 • تصویر فرد

  محمد خلجی‏ - 97/10/10

  سلام من دانشجوی مکانیک هستم اگر برای کارشناسی ارشد برم کنکور برق بدم ایا معدل تاثیری داره یا نه

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/10/16

  سلام
  بله

 • تصویر فرد

  Maryam951‏ - 97/9/26

  سلام میشه بگید مهندسی ماهواره تا چه رتبه ای قبول میشه؟تونمونه کارنامه های مخابرات96 میشه بگید کدوم رتبه این رشته رو قبول شده؟ممنون از پاسخگوییتون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/10/4

  سلام
  تا رتبه 1000 تهران قبول می شوید

 • تصویر فرد

  Milad‏ - 97/9/25

  باسلام وخسته نباشید
  با رتبه ۶۰۰گرایش سیستم های قدرت و۷۰۰گرایش الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی میشه روزانه صنعتی اصفهان قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/25

  سلام بستگی به متقاضی های این رشته در سال مربوط داره و در بعضی از سال ها شده و در بعضی سال ها خیر

 • تصویر فرد

  Mohammadreza‏ - 97/7/14

  با سلام و خسته نباشید امکانش هست نمونه کارنامه های سال 97 رو هم بزارید بسیار ممنون

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/13

  سلام به زودی برروی سایت گذاشته میشه

 • تصویر فرد

  الیاس ‏ - 97/7/1

  سلام خسته نباشید .. من دانشجوی ترم 1 مهندسی برق هستم .... مثلا برای گرایش الکترونیک دانشگاه شریف روزانه .... اخرین رتبه قبولی چند بوده با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/13

  سلام
  تقریبا 100

 • تصویر فرد

  فرید‏ - 97/3/18

  سلام
  خسته نباشید
  با رتبه 1200 چقدر احتمال قبولی در گرایش کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان هست؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام 
  بستگی به وضعیت انتخاب های هرسال داره اما سهمیه ها واقعا کار را سخت تر کرده.

 • تصویر فرد

  آرمان‏ - 97/3/16

  سلام ببخشید با رتبه کنترل ۲۲۱۴ در سهمیه (۲۴۶۷ کنترل بدون سهمیه ) در روزانه دانشگاه قم یا صنعتی قم می توان قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام بله احتمالش هستش

 • تصویر فرد

  Reza‏ - 97/3/16

  با سلام،با رتبه 4800ارشد برق،گرایش مخابرات سیستم روزانه جایی قبول میشوم ؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 97/3/14

  سلام
  با رتبه 588 میتونم مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز یا صنعتی سهند تبریز قبول بشم؟ ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام بله انشالله که با احتمال زیاد قبول هستید

 • تصویر فرد

  فاطمه بهمنی‏ - 97/3/13

  سلام با رتبه 1167 مخابرات سیستم انتخاب رشته برام دانشگاه شیراز و صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد رو پراحتمال زده. میشه توضیح بدین پراحتمال یعنی چی؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  با توجه به تعداد متقاضی این گرایش و این محل کمی بالا پایین داره قبولی شما.
  وهمچنین به خاطر اعمال سهمیه ها امکان جابجایی زیاده

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 97/3/12

  سلام
  خسته نباشید
  با رتبه ۷۳۰ بیوالکتریک امکان قبولی در امیر کبیر هست.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  امکان روزانه و شبانه امیرکبیر نیست

 • تصویر فرد

  عسگری‏ - 97/3/12

  سلام
  وقتتون بخیر
  میخواستم بدونم بارتبه 1006 مخابرات،تهران شانس قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/6/19

  سلام
  دانشگاه شاهد و مالک احتمال قبولی دارید

 • تصویر فرد

  فرهاد‏ - 97/3/11

  واقعا خداقوت بارتبه949کنترل روزانه بهشتی قبول میشم؟ شبانه کدام یک از دانشگاه های تهران احتمالش هست؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام خیر قبول نمی شید
  شبانه بهشتی میارید

 • تصویر فرد

  الی‏ - 97/3/11

  سلام با 551 کنترل کدوم دانشگاه تو تهران روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام به احتمال زیاد علم و صنعت و در نهایت خواجه نصیر

 • تصویر فرد

  shayan‏ - 97/3/10

  سلام ببخشید با رتبه 66 گرایش مخابرات سیستم کدوم دانشگاهه میشه؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام ،دانشگاه صنعتی شریف

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 97/3/10

  سلام وقت بخیر
  خواستم بدانم با رتبه 149 و سهمیه شاگرد اولی برق کنترل دانشگاه تفرش احتمال قبولی (روزانه) دانشگاه تهران وجود دارد یا خیر؟ ممنون میشوم پاسخ دهید

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام بله می تونید

 • تصویر فرد

  mehdi poursalehi‏ - 97/3/9

  سلام
  با رتبه 520 برق-الکترونیک روزانه علم و صنعت یا خواجه نصیر رو میارم؟
  تهران کدوم رو روزانه میارم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام احتمال زیاد خواجه نصیر میارید

 • تصویر فرد

  حسین ‏ - 97/3/9

  سلام و وقت بخیر.با رتبه 1098 کد ضریب 1(الکترونیک) ورتبه 1925 کد ضریب 2(قدرت) کدوم دانشگاه ها میتونم قبول شم؟لطفا راهنمایی کنید.

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام در داخل تهران شبانه شهید بهشتی را میارید یا روزانه دانشگاه شاهد تهران
  در شهر هایی مثل شیراز،بابل،و... قبولی دارید

 • تصویر فرد

  Mems‏ - 97/2/6

  سلام وقتتون بخير باشه
  براي گرايش نانو الكترونيك دانشگاه تهران ( نهايتا تا دانشگاه شهيد بهشتي) چه رتبه اي براي روزانه و شبانه نيازه؟
  با لحاظ سهميه ايثارگري ٢٥ درصد
  با تشكر از لطفتان

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام.بدون سهمیه از رتبه 150 اینا که دانشگاه تهران هستش تا 1000 که دانشگاه شهید بهشتی هستش

 • تصویر فرد

  آرمان‏ - 96/11/28

  سلام من رشته ام الکترونیک هس و میخواهم از دانشگاه تهران قبول بشم در کنکور معدل م هم ۱۹.۲۲هس باید چه رتبه ای بیارم تا از دانشگاه قبول بشم . ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام تا رتبه 150 امکان قبولی داخل دانشگاه تهران هستش

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 96/10/21

  مهندسی پزشکی بیوالکتریک شریف تا چه رتبه ای حدودا می گیره؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام
  120

 • تصویر فرد

  علی احمدی‏ - 96/9/6

  با رتبه 26000 مخابرات سیستم کجا قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام هیچ جا

 • تصویر فرد

  پویا‏ - 96/8/7

  سلام
  ببخشید برای ارشد شبکه مخابراتی کدوم دانشگاهها پذیرش دارند و حدودای چه رتبه ای معمولا قبولی دارند؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام اکثر دانشگاه هایی که برق دارند شبکه مخابراتی ام دارند.اما قسمت دوم سوالتونو جزئی تر بپرسید

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/6/2

  سلام
  شب شما بخیر
  ممکنه بفرمایید که دانشجویی که رتبه 613 م پزشکی رو اورده و شما اطلاعات کارنامه شون رو قرار دادید روی سایت، کجا قبول شدن؟
  متشکرم

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت

 • تصویر فرد

  سعید جوادزاده‏ - 96/5/17

  سلام
  من با رتبه ۲۰۰۰ سهمیه ایثارگران
  مهندسی روزانه تهران قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام خیر نمی شوی.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/4/30

  سلام من امسال رتبه گرايش كنترل ٢٧٩ شد ميخواستم بدونم شريف احتمال داره قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام خیر

 • تصویر فرد

  A‏ - 96/4/26

  سلام
  با رتبه ۳۹۰۰ کد ضریب ۱ احتمال قبولی روزانه هس؟

 • تصویر فرد

  آقای ایزدی‏ - 97/9/18

  سلام در شهر های دور شاید قبول بشوید

 • تصویر فرد

  امین‏ - 96/3/27

  سلام
  وقتتون بخیر
  1570 الکترونیک ، روزانه اصفهان شانسش هست؟
  تشکر از سایت خوبتون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. خوشبینانه اگه در نظر بگیریم بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  فاطمه اصغری‏ - 96/3/24

  سلام با رتبه 2889توی ارشد مهندسی پزشکی روزانه یا شبانه احتمال قبولی هست؟؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  احسان رضایی‏ - 96/3/20

  سلام با رتبه8200ضریب کد 2احتمال قبولی تو شبانه هست ؟؟
  بین المللی قزوین چی؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  حوا‏ - 96/3/19

  با رتبه٦٠٠برق قدرت ميتونم تهران مديريت انرژي بيارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  hs‏ - 96/3/19

  شانس قبولی در کد رشته محل هایی که توی نرم افزار انتخاب رشته همین سایت برامون زده پر احتمال چقدره؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  بیشتر از 70 تا 80 درصد

 • تصویر فرد

  رضا ‏ - 96/3/18

  سلام ،با رتبه ٣٩٦٧ كد ضريب ١ ممكن هست روزانه جايي قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  جابر‏ - 96/3/17

  سلام...با رتبه 246 مخابرات سیستم کدوم دانشگاه های تهران میتونم قبول بشم؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. احتمالا به جز شریف برای بقیه شانس دارید.

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 96/3/17

  سلام
  میخاستم بدونم با رتبه 540 شانس قبول شدن در گرایش کنترل یا الکترونیک کدام دانشگاه تهران (روزانه)را دارم؟؟؟
  آیا امکان پذیر هست؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله امکان پذیر استو در حد خوارزمی و یا خواجه نصیر.

 • تصویر فرد

  سهیل‏ - 96/3/16

  سلام...با رتبه 3269 قدرت احتمال قبولی روزانه یا شبانه هستش...ممنون میشم جواب بدین...

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله هشت.

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 96/3/16

  سلام
  با رتبه ی ۶۴ سیستم های قدرت، آیا امیدی به روزانه تهران هست؟ اگه نیست شبانه تهران می ارزه یا روزانه امیر کبیر؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. تا حدودی باری روزانه اش هم شانس دارید ولی برای شبانه تهران و روزانه امیرکبیر تقریبا میشه گفت قطعا شانس دارید.

 • تصویر فرد

  هادی‏ - 96/3/15

  با سلام با رتبه 860 الکترونیک تهران روزانه و شبانه به تفکبک کدوم دانشگاه ها امکان قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بهتره از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 96/3/15

  سلام با رتبه 684 کنترل و595 مهندسی پزشکی آیا شانسی برای قبولی در دانشگاه های روزانه تهران را دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 96/3/15

  سلام بارتبه979 قدرت وسهمیه شاگرداولی دانشگاه درجه سوم شانس قبولی توکدوم دانشگاه هارودارم البته روزانه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بهتره از نرم افزار استفاده کنید. با توجه به سهمیه تون انتخابهای خوشبینانه تون تبدیل به پر احتمال خواهد شد.

 • تصویر فرد

  کیان‏ - 96/3/14

  روزانه تبریز

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. در این مورد از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  کیان‏ - 96/3/14

  سلام میخواستم بدونم حداقل رتبه برای قبولی در روزانه گرایش مخابرات رشته برق چنده؟ معدل کارشناسی هجده و ده صدم دانشگاه تبریز گرایش شبکه های مخابراتی

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  در این مورد از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  بهادر‏ - 96/2/8

  درود خدا بر ادمین گل و دوستان عزیز
  اول از همه از زحمات ادمین سپاس ویژه دارم
  یه سوال هم دارم
  آقا امسال من درصدام اینا شد
  زبان 0
  ریاضی 15.56
  مدار 60
  ماشین و بررسی 86.66
  کنترل 2.27-
  مغناطیس هم 6.66
  به نظر شما رتبم حدودا چند میشه؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/9

  سلام دوست عزیز
  مشاورین 3گام با بررسی چند سامانه تخمین رتبه سامانه زیر را تایید نمودند که در اطلاعیه های ویژه 3گام معرفی شده است و مورد استفاده دوستان زیادی میباشد.
  برای ورد به این سامانه می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:
  1- روی این لینک کلیک نمایید:
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

  2- در تلگرام خود، ArshadtakhminBot@ را جستجو نمایید و وارد آن شوید.

 • تصویر فرد

  هاشمی‏ - 95/9/8

  سلام. من شاغل هستم و اگه بخوام شهر دیگه ای غیر از شهر خودم(ارومیه) بخوام بخونم به کلاسها نمیرسم. میخواستم بدونم آیا دانشگاههای سراسری کلاسهاشون در سراسر هفته هستند یا مثل دانشگاه آزاد آخر هفته هستند
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. در دانشگاههای سراسری کلاسها بین دو الی 4 روز توزیع میشه.

 • تصویر فرد

  توحید‏ - 95/6/16

  من یک سوال دارم چقدر رتبه بیارم تابه گرایش الکترونیک قبول شم باتشکر فراوان!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/6/17

  سلام. چه دانشگاهی؟ لطفا سوالتونو با مشخصات بیشتری تو اتاق فکر مطرح کنید. ممنون

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 95/4/24

  سلام.ببخشید با رتبه 2500 کدضریب 2 و داشتن سهمیه رتبه اولی کدوم دانشگاه احتمال قبولی هست؟
  دانشگاهمم فسا هست

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/28

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه تخصصیتون مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 95/4/18

  سلام
  خواستم بدونم با 800 کنترل احتمال قبولی برای روزانه صنعتی اصفهان هست؟دانشگاه اصفهان چی؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/20

  سلام. بله شانس دارید قطعا

 • تصویر فرد

  علیرضا جبارنژاد ‏ - 95/4/13

  با عرض سلام و خسته نباشید به نظر شما با توجه به ظرفیت های امسال گرایش قدرت با رتبه 103 گرایش قدرت امکان قبولی در رشته سیستم های قدرت و یا الکترونیک قدرت شبانه دانشگاه تهران وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/15

  سلام. بله به احتمال خیلی زیاد.

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 95/3/31

  سلام مرسی از زحماتتون
  یه سوال: چرا ردیف پنجم با اینکه درصدهای فوق بهتری از ردیف اول داشته رتبش در گرایش الکترونیک ۸۵ هست ولی ردیف اول رتبش ۲۰ ؟
  فقط بررسی قدرت وماشین و مدار منطقی سفید بوده که البته ضریب این درسا در گرایش الکترونیک صفره إإإإإإ

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. به خاطر تاثیر مستقیم معدل موثر.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/3/30

  جواب سوال من چی شد?

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  جواب سوالتون به تفصیل داده شد.

 • تصویر فرد

  سینا‏ - 95/3/30

  با سلام
  میخواستم بدونم با رتبه 515 روزانه یا شبانه الکترونیک قدرت شهید بهشتی شانس دارم یا نه

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/3/30

  گرایش کنترل-دانشگاه سمنان -مگه فرق میکنه دانشگاهش؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام. به دانشگاههای سراسری امکان بیشتری دارند. درباهر سوالتون باید بگم که واقعا نمی تونیم دقیق بهتون بگیم. خیلی سخته. چون برای کنترل شبانه علم و صنعت تا 850 گرفته. عملا باید معلوم بشه که چند تا شاگرد اول می خوان با شما رقابت کنند بر سر علم و صنعت و اون هم گرایش کنترل. خیلی سوالتون چالشی بود و عد از کلی بررسی داریم اینو میگیم. از اونجای که سرنوشتتونه باید خودتون تصمیم بگیرید.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/3/29

  سلام خسته نباشد
  من با رتبه ی 1047 کنترل و سهمیه شاگرد اولی روزانه علم و صنعت یا تربیت مدرس قبول میشم؟؟
  لطفا راهنمایی کنید ک اگر قبول نمیشم از سهمیم استفاده نکنم و بزارم برای سال بعد
  اخه نرم افزارا سهمیه شاگرد اولی رو لحاظ نمیکنن

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/30

  سلام.
  شاگرد اول کدوم دانشگاه هستید و چه گرایشی مد نظرتونه؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 95/3/28

  سلام با رتبه453 ارشد قدرت ایا امیدی به قبولی در دانشگاه شهید بهشتی یا فردوسی هست روزانه نه شبانه؟ممنون میشم منو برا انتخاب رشته راهنمایی کنین؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/30

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 95/3/26

  سلام من نمیدونم کدوم سطر رتبه اصلیم میشه رشته ام مدیریت دولتی هست وخیلی استرس دارم لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  رتبه در سهمیه

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 95/3/26

  سلام من نمیدونم رتبه اصلیم در کدوم سطر هستش رشته ام مدیریت دولتیه و خیلی استرس دارم لطفا راهنمابی کنید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  رتبه در سهمیه میشه رتبه اصلی

 • تصویر فرد

  mojtaba hatami‏ - 95/3/19

  http://h-nami.ir/contents/images/content/index/karname/2.png
  تفاوت ها را در این لینک ببینید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/19

  بررسی شد و اصلاح گردید.
  صمیمانه از شما متشکریم. با بررسی فایل اصلی کارنامه ها متوجه شدیم که درصدها به اشتباه وارد شده. سه رتبه دیگر هم به اشتباه وارد شده بود که انها نیز اصلاح گردید و این کار مدیون توجه شما بود.

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 95/3/17

  سلام
  چطور درصدای رتبه 1 قدرت که اینجا گزاشتین با کارنامه ای که در سایت های دیگه موجوده متفاوته؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/18

  سلام.
  تفاوتش چیه؟
  شاید سال قبولی فرق داره!

 • تصویر فرد

  علی‏ - 95/2/16

  سلام خسته نباشید؟ این رتبه ها واقعی اند؟یعنی میشه با این درصدا این رتبه رو آورد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/18

  سلام.
  بله استخراج شده از کارنامه های واقعی یه.
  شما اگر سوالتون رو با جزئیات بیشتر در اتاق فکر مطرح کنید با جزئیات بیشتر و محل های قبولی بهتون پاسخ می دن.

 • تصویر فرد

  Ali Rezaeyan‏ - 94/11/18

  بسیار ممنون و متشکر از نمونه کارنامه هایی که گذاشتین.
  سلامت و موفق و پیروز و سربلند باشید ایشاله
  بازم ممنون

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 96/2/2

  موفق باشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc