برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برق 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد برق، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد برق بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد برق را برای شما قرار داده ایم.  در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برق مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد برق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی برق هم این امر را تایید می کند.

 

 

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد برق با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی برق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. می توانید برای اطلاعات بیشتر دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را مطالعه کنید.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. 

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی برق 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش سیستم های قدرت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مخابرات میدان و موج سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مخابرات سیستم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش کنترل سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش کنترل 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مهندسی پزشکی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مهندسی مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - گرایش مهندسی هوافضا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوافضا 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوافضا 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
14 17 8078 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
23 27 7625 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
70 77 6564 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
72 79 6554 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
137 155 5652 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
144 162 5612 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
163 185 5499 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
181 205 5407 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
187 212 5372 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
219 249 5145 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
283 317 4831 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
302 340 4765 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
340 386 4664 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
395 450 4533 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
407 462 4511 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
473 537 4343 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
588 671 4077 1.11 0 42.22 31.11 0 0 -2.77 0
690 795 3884 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
855 976 3667 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0
915 1047 3601 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
948 1083 3567 17.78 0 20 24.44 0 0 0 0
1012 1153 3506 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
1083 1236 3417 51.11 0 26.67 8.89 0 0 0 0
1095 1249 3409 -2.21 2.22 20 11.11 11.11 22.22 22.22 -9.09
1165 1330 3349 -6.66 2.22 11.11 20 11.11 0 11.11 15.15
1513 1717 3090 33.33 11.11 2.22 11.11 28.89 -11.1 -22.21 3.03
1993 2255 2841 0 0 42.22 0 2.22 -2.77 0 0
2024 2292 2825 20 -2.21 24.44 8.89 0 0 0 0
2323 2631 2707 37.78 6.67 6.67 0 0 0 0 0
2534 2867 2635 0 0 31.11 0 -4.43 0 0 0
2547 2883 2631 50 11.11 -2.21 -15.55 11.11 5.56 8.33 0
2753 3114 2567 0 28.89 2.22 -6.66 0 11.11 0 0
2952 3336 2507 18.89 0 0 6.67 13.33 0 0 0
3210 3620 2441 30 0 6.67 4.44 0 0 0 0
3526 3976 2368 11.11 0 13.33 0 0 -2.77 0 0
3718 4184 2330 2.22 -15.55 2.22 -6.66 28.89 0 11.11 27.27
3916 4405 2284 0 6.67 22.22 -6.66 0 0 5.56 0
3979 4477 2274 16.67 0 0 0 11.11 0 0 0
4116 4631 2250 2.22 -15.55 20 11.11 -15.55 11.11 -11.1 -9.09
4392 4938 2202 1.11 22.22 0 -8.88 15.56 0 0 0
4485 5048 2187 23.33 0 0 0 0 0 0 0
4770 5376 2142 -1.1 4.44 -8.88 11.11 2.22 8.33 5.56 0
5071 5718 2102 0 0 6.67 4.44 -8.88 8.33 -2.77 0
5175 5833 2089 -1.1 0 20 0 0 0 0 0
5723 6446 2017 -13.32 4.44 -6.66 13.33 4.44 19.44 -8.32 -12.11
5723 6446 2017 12.22 0 -2.21 0 13.33 0 0 0
5939 6690 1992 5.56 6.67 2.22 -2.21 0 0 -2.77 0
6268 7059 1953 0 0 6.67 0 0 16.67 0 0
6829 7699 1891 0 4.44 8.89 -13.32 11.11 -16.66 22.22 -15.14
7044 7949 1866 2.22 0 0 0 6.67 0 0 0
7702 8678 1793 0 0 0 0 4.44 0 0 0
7816 8811 1779 0 0 0 0 11.11 0 0 0
8690 9816 1675 14.44 2.22 0 -11.1 4.44 8.33 0 0
9007 10175 1629 6.67 0 0 0 -15.55 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
27 294 4952 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
57 581 4259 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
182 1833 3027 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
217 2211 2854 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
222 2239 2847 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
228 2290 2826 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
281 2831 2647 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
318 3235 2533 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
403 4207 2323 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
444 4623 2251 33.33 0 0 0 0 0 0 0
497 5190 2168 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
871 9133 1747 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
961 9976 1656 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0
1010 10477 1580 2.22 2.22 -6.66 11.11 20 0 -22.21 -9.09

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش سیستم های قدرت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
23 24 7305 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
24 25 7274 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
56 66 6529 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
60 71 6445 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
64 75 6401 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
72 85 6317 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
84 102 6167 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
105 125 6000 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
111 131 5959 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
120 142 5884 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
128 151 5847 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
134 158 5800 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
254 290 5126 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
281 319 5032 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
302 341 4959 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
348 394 4810 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
474 534 4476 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
832 950 3876 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
843 962 3861 -2.21 2.22 20 2.22 20 33.33 0 3.03
845 965 3854 33.33 11.11 2.22 11.11 28.89 -11.1 -22.21 3.03
910 1037 3781 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
1270 1436 3427 11.11 -4.43 6.67 0 33.33 0 0 0
1385 1560 3340 -3.32 -15.55 -6.66 0 55.56 0 0 0
1446 1634 3293 -20 20 20 -6.66 11.11 -11.1 11.11 27.27
1532 1729 3240 51.11 0 26.67 8.89 0 0 0 0
1744 1975 3130 2.22 -15.55 2.22 -6.66 28.89 0 11.11 27.27
1762 1994 3122 0 0 31.11 0 0 8.33 19.44 0
2086 2356 2967 -8.88 2.22 11.11 28.89 11.11 11.11 -11.1 -9.09
2119 2389 2954 1.11 22.22 0 -8.88 15.56 0 0 0
2263 2548 2892 -1.1 17.78 4.44 13.33 6.67 0 -2.77 0
2315 2610 2874 0 28.89 2.22 -6.66 0 11.11 0 0
2436 2747 2832 12.22 0 13.33 -8.88 8.89 0 0 0
2508 2828 2809 4.44 -6.66 -13.32 -11.1 31.11 -13.88 2.78 6.06
2586 2919 2775 18.89 0 0 6.67 13.33 0 0 0
2857 3216 2686 16.67 0 0 0 11.11 0 0 0
3206 3600 2581 25.56 0 0 0 0 0 36.11 0
3208 3603 2580 22.22 0 20 0 0 0 0 0
3555 3996 2496 12.22 0 -2.21 0 13.33 0 0 0
4040 4542 2384 11.11 2.22 20 2.22 -6.66 0 11.11 -9.09
4249 4774 2339 0 -4.43 33.33 -2.21 -2.21 -8.32 13.89 -3.03
4294 4821 2333 0 4.44 8.89 -13.32 11.11 -16.66 22.22 -15.14
4358 4892 2321 21.11 -4.43 4.44 -6.66 -2.21 8.33 0 0
4396 4936 2314 24.44 0 0 0 0 0 0 0
5303 5977 2154 -6.66 -6.66 2.22 2.22 11.11 11.11 0 3.03
5475 6171 2129 -1.1 0 20 0 0 0 0 0
5843 6577 2079 5.56 6.67 2.22 -2.21 0 0 -2.77 0
5903 6641 2073 31.11 0 0 0 0 0 0 0
6009 6756 2059 0 -2.21 13.33 0 -4.43 5.56 0 0
6205 6982 2032 -1.1 6.67 8.89 0 -2.21 -5.55 25 -3.03
7619 8576 1871 34.44 -24.43 0 11.11 0 0 0 0
8780 9900 1728 1.11 0 6.67 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش سیستم های قدرت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
3 42 6868 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
127 1231 3598 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
135 1373 3474 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
142 1526 3367 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
246 2581 2884 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
313 3377 2645 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
323 3507 2610 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
471 5054 2295 33.33 0 0 0 0 0 0 0
475 5096 2290 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
509 5447 2234 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
526 5564 2216 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
581 6132 2134 2.22 2.22 -6.66 11.11 20 0 -22.21 -9.09
874 9337 1792 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
993 10334 1672 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مخابرات میدان و موج 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
31 36 6483 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
48 55 6056 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
66 74 5705 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
75 85 5582 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
94 104 5375 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
110 123 5287 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
127 142 5188 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
150 167 5054 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
181 201 4847 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
202 225 4732 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
235 260 4552 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
242 269 4532 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
295 332 4386 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
330 375 4292 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
338 386 4267 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
397 449 4121 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
729 831 3539 -20 20 20 -6.66 11.11 -11.1 11.11 27.27
756 861 3509 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0
786 892 3479 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
879 997 3389 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
937 1061 3343 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
1083 1232 3204 1.11 0 42.22 31.11 0 0 -2.77 0
1587 1788 2884 17.78 0 20 24.44 0 0 0 0
1888 2136 2735 25.56 0 0 0 0 0 36.11 0
2247 2547 2599 58.89 0 0 0 0 0 0 0
2356 2664 2568 0 0 31.11 0 -4.43 0 0 0
2508 2834 2523 2.22 0 24.44 0 0 0 0 0
2813 3182 2433 22.22 0 20 0 0 0 0 0
3319 3745 2325 11.11 0 13.33 0 0 -2.77 0 0
3382 3819 2313 11.11 2.22 20 2.22 -6.66 0 11.11 -9.09
3585 4044 2273 30 0 6.67 4.44 0 0 0 0
3901 4392 2215 -3.32 -6.66 22.22 0 15.56 -2.77 0 0
4386 4942 2133 8.89 0 0 11.11 0 0 0 0
4812 5426 2077 13.33 -2.21 0 0 0 0 0 0
5478 6173 1994 5.56 6.67 2.22 -2.21 0 0 -2.77 0
5629 6352 1977 0 0 6.67 4.44 -8.88 8.33 -2.77 0
5948 6699 1944 21.11 0 -2.21 -2.21 0 8.33 0 0
6502 7326 1887 23.33 0 0 -2.21 0 -8.32 0 0
6841 7714 1853 -1.1 4.44 -8.88 11.11 2.22 8.33 5.56 0
7583 8534 1781 14.44 2.22 0 -11.1 4.44 8.33 0 0
7698 8666 1769 0 0 0 0 11.11 0 0 0
7721 8694 1765 -2.21 0 6.67 0 2.22 0 0 0
7895 8893 1747 -6.66 -6.66 2.22 2.22 11.11 11.11 0 3.03
8378 9456 1695 1.11 0 6.67 0 0 0 0 0
8619 9732 1663 4.44 0 0 0 0 0 0 0
8720 9846 1649 -5.55 2.22 0 4.44 31.11 2.78 11.11 -18.17
8773 9910 1641 6.67 0 0 0 0 0 0 0
9646 10929 1422 -3.32 -15.55 -6.66 0 55.56 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مخابرات میدان و موج 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
19 228 4700 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
95 938 3443 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
146 1498 3024 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
208 2162 2722 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
247 2483 2616 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
302 3081 2453 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
341 3502 2367 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
400 4193 2248 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
417 4414 2212 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
422 4462 2205 33.33 0 0 0 0 0 0 0
477 5025 2124 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
811 8649 1770 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
956 9922 1640 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مخابرات سیستم 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
29 32 6752 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
41 45 6456 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
64 72 6106 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
109 118 5532 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
110 119 5521 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
118 129 5462 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
138 152 5261 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
188 208 4949 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
218 242 4785 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
224 249 4767 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
297 333 4460 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
298 334 4455 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
328 372 4348 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
351 399 4294 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
379 433 4212 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
408 465 4129 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
511 584 3904 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0
826 939 3450 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
842 955 3431 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
889 1010 3380 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
955 1083 3323 -2.21 2.22 20 11.11 11.11 22.22 22.22 -9.09
1027 1166 3261 0 0 31.11 0 0 8.33 19.44 0
1332 1512 3014 51.11 0 26.67 8.89 0 0 0 0
1832 2079 2734 5.56 11.11 -6.66 2.22 -6.66 22.22 22.22 -9.09
1872 2128 2715 0 0 42.22 0 2.22 -2.77 0 0
1991 2259 2670 -2.21 2.22 20 2.22 20 33.33 0 3.03
2277 2584 2576 11.11 2.22 20 2.22 -6.66 0 11.11 -9.09
2282 2591 2572 58.89 0 0 0 0 0 0 0
2288 2598 2571 0 -4.43 33.33 -2.21 -2.21 -8.32 13.89 -3.03
2307 2621 2566 25.56 0 8.89 6.67 13.33 -5.55 2.78 0
2524 2857 2504 2.22 0 24.44 0 0 0 0 0
2576 2911 2492 20 -2.21 24.44 8.89 0 0 0 0
2792 3150 2436 15.56 6.67 -11.1 0 24.44 -2.77 16.67 0
3001 3384 2384 0 0 6.67 15.56 0 0 0 0
3001 3384 2384 33.33 11.11 2.22 11.11 28.89 -11.1 -22.21 3.03
3020 3405 2379 22.22 0 6.67 0 20 -2.77 0 0
3132 3528 2353 0 6.67 22.22 -6.66 0 0 5.56 0
3141 3538 2351 -8.88 2.22 11.11 28.89 11.11 11.11 -11.1 -9.09
3229 3641 2332 0 4.44 8.89 -13.32 11.11 -16.66 22.22 -15.14
3353 3779 2310 11.11 0 13.33 0 0 -2.77 0 0
3713 4184 2236 24.44 0 0 0 0 0 0 0
3786 4266 2222 1.11 22.22 0 -8.88 15.56 0 0 0
3924 4425 2197 -1.1 11.11 2.22 8.89 -15.55 0 5.56 0
4915 5540 2051 -5.55 2.22 0 4.44 31.11 2.78 11.11 -18.17
5065 5711 2032 -1.1 0 20 0 0 0 0 0
5250 5914 2009 11.11 2.22 6.67 -6.66 0 11.11 0 0
5574 6282 1975 31.11 0 0 0 0 0 0 0
5851 6595 1947 34.44 -24.43 0 11.11 0 0 0 0
5871 6618 1945 5.56 6.67 2.22 -2.21 0 0 -2.77 0
6536 7370 1879 23.33 0 0 -2.21 0 -8.32 0 0
6600 7449 1872 6.67 0 0 0 0 0 0 0
6600 7449 1872 11.11 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
6956 7853 1837 22.22 0 0 0 0 0 0 0
7254 8175 1808 2.22 -15.55 20 11.11 -15.55 11.11 -11.1 -9.09
7445 8389 1789 12.22 0 0 0 0 0 0 0
7601 8563 1772 14.44 2.22 0 -11.1 4.44 8.33 0 0
7846 8846 1745 -3.32 4.44 0 0 22.22 -11.1 -5.55 0
8876 10037 1628 6.67 0 0 0 -15.55 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مخابرات سیستم 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
22 289 4617 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
100 991 3395 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
173 1739 2890 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
222 2215 2682 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
259 2565 2583 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
308 3163 2433 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
312 3199 2426 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
345 3581 2343 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
433 4459 2192 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
435 4478 2189 33.33 0 0 0 0 0 0 0
522 5394 2069 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
798 8522 1776 2.22 0 -8.88 0 0 0 8.33 0
804 8582 1769 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
958 9973 1635 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش کنترل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
33 35 7030 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
53 59 6609 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
64 70 6455 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
67 73 6430 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
98 110 6018 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
99 111 6013 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
103 116 5990 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
127 141 5780 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
141 158 5654 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
173 193 5385 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
185 206 5315 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
190 211 5294 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
198 221 5270 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
220 249 5133 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
225 256 5100 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
246 284 5011 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
590 683 4086 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
663 768 3969 -2.21 2.22 20 2.22 20 33.33 0 3.03
694 807 3898 -2.21 2.22 20 11.11 11.11 22.22 22.22 -9.09
732 847 3866 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
842 968 3733 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0
873 1001 3702 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
1392 1579 3234 50 11.11 -2.21 -15.55 11.11 5.56 8.33 0
1739 1967 3038 0 28.89 2.22 -6.66 0 11.11 0 0
2385 2697 2757 17.78 0 20 24.44 0 0 0 0
2769 3127 2634 0 0 31.11 0 -4.43 0 0 0
2876 3246 2599 12.22 0 13.33 -8.88 8.89 0 0 0
2913 3290 2585 6.67 -15.55 11.11 -15.55 2.22 11.11 33.33 -9.09
3021 3408 2556 1.11 22.22 0 -8.88 15.56 0 0 0
3094 3488 2534 2.22 -15.55 2.22 -6.66 28.89 0 11.11 27.27
3467 3905 2445 0 0 6.67 0 0 16.67 0 0
3488 3929 2440 18.89 0 0 6.67 13.33 0 0 0
4444 5005 2249 -13.32 4.44 -6.66 13.33 4.44 19.44 -8.32 -12.11
4489 5054 2243 22.22 0 0 0 0 0 0 0
4502 5072 2241 6.67 0 17.78 2.22 0 0 0 0
5359 6028 2107 -1.1 0 20 0 0 0 0 0
5407 6081 2099 -6.66 -6.66 2.22 2.22 11.11 11.11 0 3.03
5515 6196 2083 17.78 0 0 0 0 0 -2.77 0
5871 6595 2039 -3.32 -15.55 -6.66 0 55.56 0 0 0
5983 6717 2027 -1.1 4.44 -8.88 11.11 2.22 8.33 5.56 0
6283 7057 1990 -1.1 11.11 2.22 8.89 -15.55 0 5.56 0
6931 7810 1915 2.22 -8.88 -6.66 0 4.44 8.33 5.56 -3.03
7193 8107 1888 6.67 0 0 0 0 0 0 0
7263 8185 1880 21.11 0 0 0 0 0 0 0
7618 8594 1843 11.11 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
7628 8604 1842 0 0 0 0 4.44 0 0 0
7966 8979 1804 -2.21 -2.21 4.44 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش کنترل 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
15 165 5594 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
145 1474 3305 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
177 1808 3109 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
211 2164 2949 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
281 2939 2685 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
310 3246 2599 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
322 3369 2567 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
465 4870 2270 33.33 0 0 0 0 0 0 0
471 4950 2259 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
477 4989 2251 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
519 5424 2186 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
862 9117 1789 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
868 9142 1786 0 -2.21 -4.43 -4.43 -2.21 8.33 0 0
983 10211 1662 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0
1076 11119 1476 2.22 2.22 -6.66 11.11 20 0 -22.21 -9.09

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی پزشکی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
29 32 7253 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0 0
38 42 6956 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0 0
71 79 6336 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0 0
80 88 6289 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0 0
86 94 6197 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0 0
115 124 5809 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0 0
129 142 5715 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0 0
151 168 5502 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0 0
207 231 5140 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0 0
231 262 4967 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0 8.33
234 265 4961 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3 0
241 275 4934 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0 0
384 439 4447 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0 0
399 458 4404 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0 0
421 486 4336 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0 0
451 518 4280 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0 0
535 615 4108 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06 11.11
577 663 4036 -2.21 2.22 20 11.11 11.11 22.22 22.22 -9.09 0
656 755 3894 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0 0
971 1110 3521 17.78 0 20 24.44 0 0 0 0 36.11
993 1136 3490 1.11 0 42.22 31.11 0 0 -2.77 0 5.56
998 1141 3484 7.78 0 8.89 8.89 4.44 19.44 11.11 12.12 -8.32
1000 1144 3482 -2.21 2.22 20 2.22 20 33.33 0 3.03 0
1732 1968 2981 -6.66 2.22 11.11 20 11.11 0 11.11 15.15 -11.1
2024 2294 2847 11.11 2.22 20 2.22 -6.66 0 11.11 -9.09 11.11
2246 2542 2760 0 28.89 2.22 -6.66 0 11.11 0 0 -2.77
2315 2618 2734 -20 20 20 -6.66 11.11 -11.1 11.11 27.27 -11.1
2379 2690 2709 15.56 6.67 -11.1 0 24.44 -2.77 16.67 0 27.78
2528 2863 2657 0 0 42.22 0 2.22 -2.77 0 0 0
2612 2955 2635 0 4.44 8.89 -13.32 11.11 -16.66 22.22 -15.14 41.67
2933 3316 2542 0 0 6.67 15.56 0 0 0 0 0
2951 3336 2539 -1.1 6.67 8.89 0 -2.21 -5.55 25 -3.03 5.56
3013 3405 2523 25.56 0 8.89 6.67 13.33 -5.55 2.78 0 0
3122 3522 2499 24.44 0 0 0 0 0 0 0 22.22
3259 3677 2468 13.33 -2.21 0 0 0 0 0 0 33.33
3388 3817 2441 21.11 -4.43 4.44 -6.66 -2.21 8.33 0 0 8.33
3508 3947 2413 0 -4.43 33.33 -2.21 -2.21 -8.32 13.89 -3.03 0
3541 3987 2405 22.22 0 20 0 0 0 0 0 0
3590 4049 2393 30 0 6.67 4.44 0 0 0 0 8.33
3961 4461 2319 12.22 0 13.33 -8.88 8.89 0 0 0 0
4198 4725 2284 -1.1 11.11 2.22 8.89 -15.55 0 5.56 0 0
4368 4920 2254 11.11 0 13.33 0 0 -2.77 0 0 0
4372 4924 2253 22.22 0 0 0 0 0 0 0 5.56
4459 5018 2237 2.22 -15.55 2.22 -6.66 28.89 0 11.11 27.27 -11.1
4599 5179 2216 -1.1 4.44 -8.88 11.11 2.22 8.33 5.56 0 -5.55
4728 5322 2194 6.67 0 17.78 2.22 0 0 0 0 0
5084 5722 2145 -3.32 -6.66 22.22 0 15.56 -2.77 0 0 0
5217 5875 2127 21.11 0 -2.21 -2.21 0 8.33 0 0 0
5525 6227 2086 8.89 -2.21 -2.21 -4.43 6.67 5.56 0 -3.03 22.22
5734 6462 2058 4.44 0 0 0 0 0 0 0 33.33
6099 6869 2015 12.22 0 -2.21 0 13.33 0 0 0 2.78
6364 7169 1985 24.44 0 -2.21 0 0 0 0 0 0
6572 7407 1963 -6.66 -6.66 2.22 2.22 11.11 11.11 0 3.03 0
7243 8162 1892 21.11 0 0 0 0 0 0 0 5.56
8194 9254 1787 0 0 0 0 4.44 0 0 0 0
8396 9474 1766 -18.88 15.56 -4.43 6.67 -6.66 -8.32 2.78 0 11.11
9124 10305 1679 -1.1 0 0 0 0 0 0 0 11.11
9400 10625 1638 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0
9481 10720 1628 6.67 0 0 0 -15.55 0 0 0 0
10203 11556 1420 -3.32 -15.55 -6.66 0 55.56 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مهندسی پزشکی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
37 379 4604 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0 0
105 937 3684 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0 0
175 1730 3089 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0 0
256 2680 2715 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0 0
288 2955 2635 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06 5.56
333 3382 2529 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18 0
335 3423 2521 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0 0
343 3574 2489 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0 5.56
427 4454 2320 33.33 0 0 0 0 0 0 0 11.11
498 5218 2211 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0 0
610 6396 2066 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0 0
864 9113 1802 0 -2.21 -4.43 -4.43 -2.21 8.33 0 0 5.56
884 9369 1776 2.22 0 -8.88 0 0 0 8.33 0 0
904 9564 1757 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0 0
1021 10671 1634 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0 0
1092 11361 1508 2.22 2.22 -6.66 11.11 20 0 -22.21 -9.09 22.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی مکاترونیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
25 30 7538 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
40 47 7036 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
57 65 6593 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
60 68 6575 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
62 70 6533 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
66 74 6481 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
87 97 6301 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
122 135 6004 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
123 136 6003 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
131 147 5893 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
140 160 5795 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
162 186 5617 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
165 190 5606 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
219 253 5373 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
319 372 4964 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
485 553 4546 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
620 709 4276 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
640 730 4242 -2.21 2.22 20 2.22 20 33.33 0 3.03
712 809 4131 -2.21 2.22 20 11.11 11.11 22.22 22.22 -9.09
720 818 4117 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
820 938 3971 -8.88 2.22 11.11 28.89 11.11 11.11 -11.1 -9.09
824 942 3965 1.11 0 42.22 31.11 0 0 -2.77 0
955 1096 3803 33.33 11.11 2.22 11.11 28.89 -11.1 -22.21 3.03
1238 1412 3509 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
1307 1488 3463 17.78 0 20 24.44 0 0 0 0
1483 1681 3328 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0
1681 1904 3203 11.11 -4.43 6.67 0 33.33 0 0 0
1698 1921 3192 -1.1 17.78 4.44 13.33 6.67 0 -2.77 0
1818 2054 3126 17.78 0 -8.88 17.78 0 19.44 -13.88 -3.03
1842 2082 3115 0 0 31.11 0 0 8.33 19.44 0
1874 2121 3096 -3.32 -15.55 -6.66 0 55.56 0 0 0
2200 2477 2966 22.22 0 6.67 0 20 -2.77 0 0
2467 2780 2854 5.56 11.11 -6.66 2.22 -6.66 22.22 22.22 -9.09
2569 2898 2812 0 28.89 2.22 -6.66 0 11.11 0 0
2625 2958 2797 -13.32 4.44 -6.66 13.33 4.44 19.44 -8.32 -12.11
2740 3089 2757 0 0 6.67 15.56 0 0 0 0
3102 3500 2643 -3.32 -6.66 22.22 0 15.56 -2.77 0 0
3126 3529 2634 1.11 22.22 0 -8.88 15.56 0 0 0
3356 3784 2568 12.22 0 13.33 -8.88 8.89 0 0 0
3449 3883 2544 2.22 0 24.44 0 0 0 0 0
3575 4021 2513 0 0 31.11 0 -4.43 0 0 0
4051 4555 2400 12.22 0 -2.21 0 13.33 0 0 0
4075 4583 2395 30 0 6.67 4.44 0 0 0 0
4133 4646 2385 2.22 -15.55 20 11.11 -15.55 11.11 -11.1 -9.09
4190 4711 2374 0 0 6.67 0 0 16.67 0 0
4559 5132 2298 21.11 -4.43 4.44 -6.66 -2.21 8.33 0 0
4636 5214 2283 11.11 0 13.33 0 0 -2.77 0 0
4761 5350 2260 6.67 0 17.78 2.22 0 0 0 0
5342 6001 2167 23.33 0 0 0 0 0 0 0
5712 6409 2116 0 -2.21 13.33 0 -4.43 5.56 0 0
5949 6686 2083 13.33 -2.21 0 0 0 0 0 0
6521 7327 2007 24.44 0 -2.21 0 0 0 0 0
7070 7948 1944 2.22 -8.88 -6.66 0 4.44 8.33 5.56 -3.03
7508 8438 1893 -1.1 6.67 8.89 0 -2.21 -5.55 25 -3.03
7620 8566 1879 6.67 0 0 0 0 0 0 0
7803 8778 1858 22.22 0 0 0 0 0 0 0
8283 9323 1802 -2.21 -2.21 4.44 0 0 0 0 0
9964 11270 1490 3.33 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مهندسی مکاترونیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
9 101 6262 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
83 809 4131 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
156 1563 3419 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
180 1886 3215 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
240 2539 2947 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
258 2730 2872 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
285 3010 2784 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
392 4144 2482 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
395 4168 2477 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
423 4508 2409 2.22 2.22 -6.66 11.11 20 0 -22.21 -9.09
521 5604 2222 33.33 0 0 0 0 0 0 0
559 6051 2162 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
919 9820 1747 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
1006 10591 1646 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی هوافضا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
35 41 6717 61.11 20 62.22 51.11 0 0 27.78 0
52 61 6191 0 26.67 75.56 51.11 0 0 36.11 0
62 71 6025 77.78 22.22 53.33 0 0 44.44 5.56 0
65 75 5995 56.67 35.56 64.44 26.67 0 0 0 0
76 86 5839 18.89 37.78 77.78 20 0 0 36.11 0
82 92 5805 60 15.56 17.78 22.22 6.67 8.33 0 30.3
116 132 5546 63.33 0 71.11 0 0 27.78 30.56 0
138 155 5414 25.56 24.44 80 0 46.67 0 0 0
152 169 5318 0 31.11 44.44 0 13.33 55.56 0 0
194 215 5038 55.56 13.33 44.44 17.78 0 8.33 8.33 0
220 244 4867 67.78 8.89 46.67 0 64.44 0 0 0
251 284 4745 1.11 33.33 62.22 0 0 0 52.78 0
262 297 4701 0 44.44 55.56 0 46.67 0 0 0
284 320 4642 0 31.11 51.11 0 46.67 8.33 0 0
295 334 4611 85.56 6.67 24.44 0 0 30.56 5.56 0
357 407 4450 20 6.67 64.44 0 44.44 0 11.11 0
726 824 3735 -5.55 20 40 11.11 0 16.67 -2.77 -6.06
806 918 3645 92.22 -2.21 11.11 -2.21 0 0 0 0
886 1012 3549 -20 20 20 -6.66 11.11 -11.1 11.11 27.27
994 1134 3434 83.33 0 0 0 0 0 30.56 0
994 1134 3434 27.78 -2.21 40 0 26.67 0 11.11 0
1032 1177 3400 1.11 0 42.22 31.11 0 0 -2.77 0
1114 1269 3317 7.78 0 8.89 8.89 4.44 19.44 11.11 12.12
1462 1654 3085 -6.66 2.22 11.11 20 11.11 0 11.11 15.15
2098 2371 2763 -1.1 17.78 4.44 13.33 6.67 0 -2.77 0
2114 2388 2759 0 28.89 2.22 -6.66 0 11.11 0 0
2280 2582 2692 58.89 0 0 0 0 0 0 0
2349 2661 2669 -8.88 2.22 11.11 28.89 11.11 11.11 -11.1 -9.09
2588 2927 2588 2.22 0 24.44 0 0 0 0 0
2623 2965 2580 25.56 0 8.89 6.67 13.33 -5.55 2.78 0
2783 3146 2532 25.56 0 0 0 0 0 36.11 0
2833 3203 2519 22.22 0 20 0 0 0 0 0
3109 3509 2450 0 0 6.67 15.56 0 0 0 0
3118 3521 2448 22.22 0 6.67 0 20 -2.77 0 0
3174 3582 2434 12.22 0 13.33 -8.88 8.89 0 0 0
3378 3813 2383 5.56 11.11 -6.66 2.22 -6.66 22.22 22.22 -9.09
3436 3876 2373 17.78 0 -8.88 17.78 0 19.44 -13.88 -3.03
3500 3947 2359 18.89 0 0 6.67 13.33 0 0 0
3561 4020 2347 30 0 6.67 4.44 0 0 0 0
3820 4317 2295 21.11 -4.43 4.44 -6.66 -2.21 8.33 0 0
3851 4351 2288 11.11 2.22 20 2.22 -6.66 0 11.11 -9.09
3866 4367 2286 24.44 0 0 0 0 0 0 0
3899 4405 2279 16.67 0 0 0 11.11 0 0 0
4038 4556 2253 0 -4.43 33.33 -2.21 -2.21 -8.32 13.89 -3.03
4046 4565 2252 6.67 0 17.78 2.22 0 0 0 0
4104 4631 2241 11.11 -4.43 6.67 0 33.33 0 0 0
4402 4960 2192 23.33 0 0 0 0 0 0 0
4521 5091 2171 8.89 0 0 11.11 0 0 0 0
4710 5311 2140 -1.1 11.11 2.22 8.89 -15.55 0 5.56 0
5020 5652 2099 17.78 0 0 0 0 0 -2.77 0
5043 5678 2095 -1.1 0 20 0 0 0 0 0
5318 5987 2056 21.11 0 -2.21 -2.21 0 8.33 0 0
5338 6007 2054 2.22 -15.55 20 11.11 -15.55 11.11 -11.1 -9.09
5418 6092 2044 5.56 6.67 2.22 -2.21 0 0 -2.77 0
5523 6211 2030 24.44 0 -2.21 0 0 0 0 0
5613 6320 2020 12.22 0 -2.21 0 13.33 0 0 0
6055 6810 1974 -1.1 6.67 8.89 0 -2.21 -5.55 25 -3.03
7656 8611 1803 -2.21 -2.21 4.44 0 0 0 0 0
7749 8717 1793 0 0 0 0 4.44 0 0 0
7827 8807 1783 0 0 11.11 0 -6.66 0 0 0
7849 8832 1780 -2.21 0 6.67 0 2.22 0 0 0
8537 9631 1699 5.56 0 0 0 0 0 0 0
9618 10886 1494 3.33 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مهندسی هوافضا 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
17 223 4985 0 0 93.33 0 48.89 0 0 0
100 960 3608 14.44 0 31.11 28.89 0 0 0 0
143 1442 3196 3.33 0 33.33 0 20 0 0 18.18
218 2259 2802 31.11 0 15.56 0 0 8.33 13.89 0
237 2470 2730 0 0 33.33 13.33 0 0 0 0
295 3097 2544 7.78 0 31.11 0 0 0 0 0
334 3502 2451 0 0 17.78 17.78 0 0 0 0
426 4389 2281 6.67 -6.66 11.11 2.22 37.78 0 0 0
437 4531 2257 33.33 0 0 0 0 0 0 0
456 4794 2217 -2.21 0 17.78 11.11 -2.21 -2.77 8.33 -6.06
467 4933 2196 2.22 0 20 0 0 0 -2.77 0
836 8903 1774 4.44 0 0 -2.21 0 0 0 0
950 9971 1658 20 -4.43 -2.21 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد برق - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش سیستم های قدرت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مخابرات سیستم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - گرایش هوا و فضا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
55 58 6509 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
58 61 6481 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
60 63 6433 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
72 75 6160 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
97 102 5899 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
120 127 5657 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
125 132 5628 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
128 135 5621 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
136 143 5554 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
141 148 5502 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
158 168 5367 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
231 243 4951 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
275 294 4744 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
311 335 4601 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
343 372 4504 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
441 489 4243 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
484 537 4121 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
655 733 3796 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
719 804 3702 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
759 847 3653 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
826 924 3570 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
926 1031 3452 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
1197 1336 3208 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
1330 1488 3113 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1865 2085 2838 54.44 0 0 8.89 0 0 0 0
1913 2137 2814 13.33 26.67 2.22 13.33 0 -3.03 -2.77 0
2664 2964 2558 -4.43 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
3427 3820 2369 15.56 13.33 0 6.67 0 0 0 0
3590 4002 2336 47.78 0 0 0 0 0 0 0
3673 4099 2318 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1
3780 4220 2297 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0
4916 5516 2113 0 0 0 6.67 0 0 2.78 0
5176 5813 2079 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
5816 6552 1998 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
6101 6874 1965 0 4.44 0 6.67 7.14 0 -8.32 -5.55
6723 7586 1897 13.33 0 0 0 0 0 0 0
6919 7801 1875 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6928 7813 1874 2.22 -33.32 -11.1 11.11 14.29 22.22 11.11 0
9147 10352 1621 0 0 -6.66 0 0 22.22 0 0
9435 10676 1573 20 -4.43 0 0 0 -21.2 0 0
9492 10746 1563 0 0 -6.66 4.44 -14.28 -11.1 0 22.22

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
4 78 6139 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
90 1020 3469 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
102 1137 3343 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
178 2015 2865 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
185 2048 2850 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
190 2101 2828 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
204 2271 2770 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
243 2747 2613 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
251 2820 2594 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
362 4026 2333 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
400 4411 2267 46.67 0 0 0 0 0 0 0
429 4627 2231 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
434 4681 2224 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
503 5424 2124 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
549 5883 2071 30 0 0 0 7.14 0 0 0
684 7115 1940 0 0 0 8.89 0 0 0 0
724 7472 1908 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
841 8855 1778 6.67 0 0 0 0 0 0 0
988 10409 1613 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 2)
106 6500 2003 30 0 0 0 19.05 0 0 0
244 10864 1539 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش سیستم های قدرت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
10 11 7904 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
23 25 7252 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
45 47 6892 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
49 51 6851 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
69 75 6474 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
80 87 6308 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
118 133 5872 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
159 177 5569 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
173 192 5499 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
182 202 5444 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
183 203 5439 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
234 257 5197 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
322 351 4867 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
347 378 4782 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
383 423 4657 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
476 525 4397 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
697 776 3982 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
883 989 3693 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
894 1001 3682 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
990 1104 3573 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1000 1114 3562 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
1143 1273 3416 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
1667 1845 3040 20 20 6.67 11.11 0 6.06 0 0
1916 2125 2927 14.44 0 24.44 0 0 0 36.11 0
2308 2571 2750 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
2561 2858 2661 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
2621 2924 2641 70 0 0 0 0 0 0 0
3214 3593 2487 0 0 13.33 0 9.52 0 0 0
3558 3968 2412 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
3777 4211 2369 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
4246 4744 2275 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0
5185 5814 2124 8.89 6.67 0 6.67 0 0 -5.55 0
6814 7674 1909 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6947 7833 1889 11.11 0 0 0 0 0 0 0
7051 7947 1876 -2.21 8.89 0 20 -7.13 2.78 19.44 -22.21
7765 8770 1792 11.11 0 0 0 0 0 0 0
8001 9034 1767 3.33 0 0 0 0 0 0 0
8080 9123 1758 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
8198 9259 1744 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1
8506 9621 1704 6.67 8.89 -2.21 0 0 -3.03 -2.77 -2.77
8887 10062 1651 0 0 4.44 0 0 0 0 0
9089 10303 1614 2.22 0 0 0 0 0 0 0
9176 10403 1597 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9250 10501 1582 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
9259 10511 1581 3.33 11.11 6.67 -13.32 -4.75 6.06 0 -33.32
9355 10616 1561 3.33 0 0 0 0 0 0 0
9669 10981 1460 0 0 0 -13.32 2.38 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش سیستم های قدرت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
26 356 4845 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
74 837 3909 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
109 1224 3453 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
140 1644 3148 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
146 1729 3105 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
177 2062 2946 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
214 2458 2790 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
218 2474 2785 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
370 4211 2369 46.67 0 0 0 0 0 0 0
375 4268 2358 30 0 0 0 7.14 0 0 0
422 4730 2277 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
425 4753 2274 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
436 4846 2260 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
476 5269 2197 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
478 5296 2192 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
529 5787 2128 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
836 8770 1792 6.67 0 0 0 0 0 0 0
945 9873 1677 0 0 0 8.89 0 0 0 0
977 10167 1638 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش سیستم های قدرت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
38 2863 2660 30 0 0 0 19.05 0 0 0
259 11065 1402 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
41 44 6620 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
78 82 6091 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
82 86 6016 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
89 93 5961 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
93 97 5932 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
105 109 5803 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
107 111 5787 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
119 125 5655 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
130 136 5502 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
147 153 5385 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
176 183 5256 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
181 188 5207 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
229 242 4977 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
251 267 4823 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
343 373 4481 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
472 525 4151 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
648 724 3796 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
691 776 3721 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
705 791 3703 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
788 879 3593 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
797 889 3585 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
839 936 3520 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
1139 1268 3233 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1311 1463 3105 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
2156 2396 2702 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
2248 2497 2663 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
2376 2642 2619 23.33 20 0 6.67 0 0 0 0
2668 2966 2531 54.44 0 0 0 0 0 0 0
2945 3277 2452 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
3229 3595 2390 47.78 0 0 0 0 0 0 0
3401 3789 2357 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0
3809 4253 2276 0 28.89 2.22 2.22 -23.8 3.03 11.11 2.78
4031 4508 2235 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0
4133 4629 2217 8.89 -2.21 11.11 13.33 0 -3.03 8.33 0
5150 5789 2068 6.67 -2.21 20 -2.21 0 0 0 0
5357 6027 2039 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0
5497 6185 2019 0 -4.43 11.11 8.89 0 -3.03 0 -2.77
6565 7404 1893 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6712 7575 1876 11.11 0 0 0 0 0 0 0
7028 7929 1841 -2.21 8.89 0 20 -7.13 2.78 19.44 -22.21
7918 8942 1748 2.22 13.33 11.11 -6.66 23.81 3.03 -22.21 -11.1
8041 9081 1735 -6.66 0 0 6.67 0 -3.03 0 0
8333 9416 1701 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77
8371 9466 1696 -4.43 0 6.67 0 0 0 0 0
9025 10221 1612 2.22 0 0 0 0 0 0 0
9220 10439 1579 20 -4.43 0 0 0 -21.2 0 0
9250 10471 1575 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9437 10689 1537 5.56 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
6 177 5287 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
84 971 3481 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
89 1037 3420 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
101 1170 3307 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
121 1370 3162 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
158 1830 2908 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
187 2123 2793 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
303 3486 2408 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
323 3613 2386 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
335 3748 2362 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
363 3991 2319 46.67 0 0 0 0 0 0 0
388 4253 2276 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
400 4364 2258 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
469 5050 2159 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
514 5446 2109 30 0 0 0 7.14 0 0 0
698 7226 1912 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
819 8515 1785 6.67 0 0 0 0 0 0 0
834 8698 1769 0 0 0 8.89 0 0 0 0
973 10116 1625 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 4)
96 5944 2049 30 0 0 0 19.05 0 0 0
251 10970 1451 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد گرایش مخابرات سیستم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
55 58 6703 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
72 76 6408 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
75 79 6368 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
84 88 6209 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
88 92 6123 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
91 95 6102 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
118 122 5819 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
133 138 5737 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
155 161 5533 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
161 167 5521 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
197 209 5231 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
221 235 5088 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
266 287 4868 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
303 330 4720 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
324 352 4655 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
369 406 4463 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
399 439 4389 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
551 615 4000 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
678 757 3773 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
729 817 3685 14.44 0 24.44 0 0 0 36.11 0
863 961 3523 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
886 984 3493 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
909 1013 3455 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
1304 1449 3091 16.67 0 6.67 0 0 0 33.33 0
1574 1751 2933 77.78 0 -4.43 0 0 0 0 0
2203 2449 2676 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
2301 2560 2638 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
2605 2901 2543 13.33 26.67 2.22 13.33 0 -3.03 -2.77 0
2654 2958 2529 70 0 0 0 0 0 0 0
3210 3573 2390 0 0 11.11 13.33 0 0 0 0
3239 3604 2384 22.22 22.22 0 0 0 0 0 -5.55
3243 3609 2383 0 28.89 2.22 2.22 -23.8 3.03 11.11 2.78
3523 3935 2325 8.89 -2.21 11.11 13.33 0 -3.03 8.33 0
3838 4292 2266 30 0 -4.43 4.44 0 -6.06 2.78 0
3913 4384 2251 -4.43 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
3913 4384 2251 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
4101 4598 2221 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
4159 4669 2208 24.44 -4.43 -6.66 8.89 0 3.03 5.56 8.33
4383 4925 2172 5.56 0 6.67 6.67 7.14 0 5.56 0
4475 5026 2159 0 0 13.33 0 9.52 0 0 0
4657 5226 2132 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
4813 5400 2110 27.78 0 -2.21 0 -4.75 6.06 0 0
5255 5901 2051 0 -4.43 11.11 8.89 0 -3.03 0 -2.77
5591 6285 2008 28.89 0 6.67 0 0 0 0 0
6365 7180 1915 14.44 -4.43 11.11 6.67 4.76 -21.2 0 0
6454 7285 1905 13.33 0 0 0 0 0 0 0
8072 9115 1732 -3.32 0 0 -2.21 -2.38 -6.06 8.33 0
8547 9681 1672 2.22 0 -2.21 4.44 -4.75 3.03 2.78 -5.55
8941 10138 1616 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
9206 10432 1571 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9374 10626 1534 5.56 0 0 0 0 0 0 0
9557 10838 1476 0 0 -6.66 4.44 -14.28 -11.1 0 22.22

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش  مخابرات سیستم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
10 202 5260 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
89 1007 3461 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
105 1198 3282 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
159 1793 2915 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
172 1911 2867 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
200 2217 2755 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
294 3211 2471 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
331 3720 2363 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
337 3794 2349 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
374 4110 2295 46.67 0 0 0 0 0 0 0
376 4134 2291 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
405 4377 2252 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
484 5147 2143 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
523 5559 2091 30 0 0 0 7.14 0 0 0
547 5854 2057 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
695 7231 1910 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
815 8578 1782 6.67 0 0 0 0 0 0 0
832 8800 1762 0 0 0 8.89 0 0 0 0
947 9889 1650 2.22 0 -4.43 0 -4.75 -9.09 5.56 0
970 10109 1619 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش  مخابرات سیستم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 2)
99 6118 2027 30 0 0 0 19.05 0 0 0
259 10923 1449 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 2) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
18 18 7851 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
31 31 7343 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
47 48 7000 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
99 110 6127 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
121 133 5928 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
131 143 5867 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
140 153 5785 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
141 154 5766 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
149 162 5737 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
168 181 5624 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
209 226 5369 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
218 236 5337 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
231 251 5259 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
283 308 4988 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
350 387 4757 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
437 484 4477 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
712 795 3963 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
721 805 3948 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
813 910 3812 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
893 998 3708 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
978 1092 3608 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
1005 1125 3576 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
1101 1230 3491 -13.32 11.11 28.89 -13.32 -2.38 22.22 0 0
1354 1513 3284 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
1432 1602 3234 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
1461 1634 3213 14.44 0 24.44 0 0 0 36.11 0
2339 2599 2781 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
2359 2621 2772 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
2444 2714 2739 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
2521 2801 2714 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
2674 2971 2670 54.44 0 0 8.89 0 0 0 0
2888 3210 2602 -3.32 0 11.11 0 14.29 11.11 0 11.11
3493 3889 2455 13.33 26.67 2.22 13.33 0 -3.03 -2.77 0
3641 4062 2422 47.78 0 0 0 0 0 0 0
3813 4256 2384 2.22 13.33 11.11 -6.66 23.81 3.03 -22.21 -11.1
3940 4403 2358 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
3959 4422 2354 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
4185 4678 2308 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
4420 4952 2265 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0
4599 5162 2235 5.56 0 0 0 14.29 9.09 0 0
5367 6033 2117 5.56 0 6.67 6.67 7.14 0 5.56 0
5461 6135 2104 6.67 -2.21 20 -2.21 0 0 0 0
5611 6304 2084 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
6578 7406 1957 0 6.67 -2.21 0 0 0 0 0
6894 7770 1921 13.33 0 0 0 0 0 0 0
7054 7947 1903 15.56 0 0 0 0 0 0 0
7519 8481 1842 16.67 0 0 0 -4.75 0 0 0
8170 9227 1766 3.33 11.11 6.67 -13.32 -4.75 6.06 0 -33.32
8558 9677 1716 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77
8669 9808 1701 1.11 0 6.67 -2.21 0 0 -5.55 0
8779 9942 1686 2.22 0 -2.21 4.44 -4.75 3.03 2.78 -5.55
8948 10128 1663 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
9379 10615 1594 0 6.67 0 -2.21 0 0 0 0
9635 10913 1540 5.56 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش  کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 2) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
33 370 4818 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
39 471 4505 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
138 1520 3279 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
197 2319 2879 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
220 2486 2822 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
230 2646 2763 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
238 2717 2738 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
290 3314 2575 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
391 4433 2351 46.67 0 0 0 0 0 0 0
430 4783 2292 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
441 4884 2275 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
454 4992 2260 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
499 5380 2201 30 0 0 0 7.14 0 0 0
512 5534 2180 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
662 6993 2005 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
824 8657 1823 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
858 8985 1790 6.67 0 0 0 0 0 0 0
962 10032 1675 0 0 0 8.89 0 0 0 0
989 10373 1633 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش  کنترل و مهندسی کنترل و علائم 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 1) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 2) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 2) الکترومغناطیس (ضریب 1)
87 4984 2261 30 0 0 0 19.05 0 0 0
259 11233 1401 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 3) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای برمهندسی پزشکی (ضریب 1)
54 57 6803 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0 0
61 64 6632 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0 0
78 81 6416 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0 0
87 93 6265 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0 0
91 98 6200 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0 0
96 103 6136 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0 0
110 117 6010 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0 0
123 130 5950 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0 0
168 179 5524 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50 0
169 180 5522 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0 0
180 192 5484 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0 0
227 244 5225 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0 0
291 316 4957 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0 0
368 406 4630 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0 0
399 440 4532 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0 0
419 461 4491 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0 0
505 562 4245 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0 0
614 684 4062 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0 0
837 941 3734 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0 0
874 984 3686 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0 0
943 1059 3616 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0 0
1039 1167 3512 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0 0
1382 1540 3249 -13.32 11.11 28.89 -13.32 -2.38 22.22 0 0 11.11
1738 1936 3033 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1 0
2141 2384 2869 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0 0
2199 2448 2850 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0 0
2915 3250 2620 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0 0
3092 3440 2572 31.11 -2.21 0 11.11 0 0 0 0 5.56
3456 3864 2478 0 0 11.11 13.33 0 0 0 0 0
3592 4016 2449 70 0 0 0 0 0 0 0 0
3625 4050 2444 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1 -5.55
3655 4082 2438 2.22 -33.32 -11.1 11.11 14.29 22.22 11.11 0 -16.66
4029 4504 2363 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44 22.22
4176 4670 2334 0 -4.43 11.11 8.89 0 -3.03 0 -2.77 22.22
4215 4715 2327 -3.32 0 11.11 0 14.29 11.11 0 11.11 2.78
4327 4846 2309 47.78 0 0 0 0 0 0 0 0
4513 5058 2272 15.56 13.33 0 6.67 0 0 0 0 0
4915 5519 2204 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0 -2.77
4945 5553 2199 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0 0
4988 5600 2193 -7.77 24.44 -8.88 -8.88 2.38 13.89 -2.77 2.78 22.22
5195 5833 2162 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0 0
5841 6569 2074 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33 8.33
6262 7043 2026 0 6.67 -2.21 0 0 0 0 0 8.33
6351 7142 2016 3.33 11.11 6.67 -13.32 -4.75 6.06 0 -33.32 16.67
6516 7328 1996 6.67 -2.21 20 -2.21 0 0 0 0 0
6805 7659 1961 28.89 0 6.67 0 0 0 0 0 0
7138 8040 1924 2.22 0 -2.21 4.44 -4.75 3.03 2.78 -5.55 5.56
7312 8236 1903 -1.1 0 0 0 0 0 0 0 16.67
7963 8975 1831 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77 11.11
8023 9043 1823 0 4.44 0 6.67 7.14 0 -8.32 -5.55 0
8725 9829 1749 11.11 0 0 0 0 0 0 0 -2.77
8937 10076 1723 -6.66 0 0 6.67 0 -3.03 0 0 -5.55
9799 11082 1608 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0
9883 11178 1593 6.67 8.89 -2.21 0 0 -3.03 -2.77 -2.77 -2.77

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش  مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 3) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای برمهندسی پزشکی (ضریب 1)
11 180 5522 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0 0
58 648 4119 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0 0
123 1343 3371 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22 -11.1
140 1579 3225 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0 47.22
238 2696 2773 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22 25
245 2797 2750 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0 0
290 3310 2602 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33 0
336 3760 2501 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0 5.56
459 4978 2288 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0 2.78
464 5066 2271 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0 0
485 5286 2240 46.67 0 0 0 0 0 0 0 0
496 5395 2221 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0 11.11
515 5561 2198 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0 0
556 6008 2138 30 0 0 0 7.14 0 0 0 8.33
690 7409 1987 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11 -11.1
772 8211 1905 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0 0
841 8922 1836 0 0 0 8.89 0 0 0 0 0
893 9568 1775 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0
943 10086 1722 11.11 0 0 0 0 0 0 0 11.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 3) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 4) الکترومغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای برمهندسی پزشکی (ضریب 1)
133 7464 1981 30 0 0 0 19.05 0 0 0 0
265 11656 1488 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
9 9 8003 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
34 38 7095 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
62 66 6664 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
69 73 6627 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
80 84 6528 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
99 105 6358 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
103 109 6322 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
106 112 6262 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
110 116 6211 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
157 174 5791 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
174 193 5638 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
190 211 5580 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
311 340 5131 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
336 368 5029 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
338 371 5027 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
544 602 4435 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
600 665 4316 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
926 1041 3845 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
954 1075 3810 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
1012 1136 3745 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
1370 1534 3438 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
1480 1655 3366 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
1488 1664 3362 20 20 6.67 11.11 0 6.06 0 0
1679 1872 3237 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
1723 1922 3213 0 2.22 44.44 0 0 0 50 0
2195 2448 2964 3.33 20 -13.32 13.33 -7.13 24.24 -5.55 13.89
2699 3006 2777 2.22 13.33 11.11 -6.66 23.81 3.03 -22.21 -11.1
2741 3053 2763 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
2768 3087 2753 -3.32 0 11.11 0 14.29 11.11 0 11.11
2982 3323 2677 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
3566 3988 2508 70 0 0 0 0 0 0 0
3668 4098 2485 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
3749 4190 2468 2.22 11.11 2.22 -8.88 21.43 0 5.56 8.33
4002 4482 2410 22.22 22.22 0 0 0 0 0 -5.55
4056 4540 2400 0 0 13.33 0 9.52 0 0 0
4121 4617 2386 15.56 13.33 0 6.67 0 0 0 0
4274 4784 2357 5.56 0 6.67 6.67 7.14 0 5.56 0
4737 5300 2276 24.44 -4.43 -6.66 8.89 0 3.03 5.56 8.33
5193 5810 2201 -2.21 0 26.67 0 0 0 0 0
5290 5922 2186 27.78 0 -2.21 0 -4.75 6.06 0 0
7437 8374 1900 -3.32 2.22 -4.43 0 4.76 9.09 2.78 -8.32
7988 8993 1827 1.11 0 4.44 2.22 0 0 0 0
8421 9487 1775 0 28.89 2.22 2.22 -23.8 3.03 11.11 2.78
8689 9789 1741 10 -4.43 -4.43 0 4.76 0 0 0
8959 10089 1706 10 0 2.22 0 0 -3.03 0 -2.77
9821 11101 1555 3.33 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
7 117 6191 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
61 727 4213 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
122 1278 3631 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
125 1327 3587 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
217 2406 2980 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
219 2456 2961 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
236 2691 2877 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
246 2787 2840 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
309 3493 2633 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
327 3666 2583 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
466 5274 2280 46.67 0 0 0 0 0 0 0
479 5352 2269 30 0 0 0 7.14 0 0 0
507 5695 2217 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
519 5857 2195 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
549 6129 2160 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
577 6351 2134 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
737 7913 1948 0 0 0 8.89 0 0 0 0
878 9434 1781 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1005 10754 1617 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد  گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 4) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 4) سیستم های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 1)
62 3959 2517 30 0 0 0 19.05 0 0 0
242 11167 1541 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه آزاد  گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 4)
46 48 6712 47.78 57.78 48.89 0 40.48 42.42 0 0
49 51 6691 74.44 46.67 20 0 0 0 30.56 50
60 63 6483 45.56 62.22 53.33 0 0 39.39 19.44 0
70 74 6307 91.11 22.22 55.56 35.56 0 0 11.11 0
99 104 6030 74.44 4.44 64.44 37.78 0 0 33.33 0
114 121 5941 33.33 44.44 80 0 30.95 0 0 0
119 126 5911 48.89 28.89 51.11 0 33.33 42.42 0 0
135 143 5687 24.44 51.11 53.33 20 0 0 44.44 0
154 163 5566 38.89 0 53.33 57.78 0 0 22.22 0
160 169 5506 26.67 33.33 71.11 0 0 -3.03 63.89 0
161 170 5497 37.78 24.44 62.22 24.44 0 0 16.67 0
167 177 5454 58.89 0 44.44 55.56 0 0 5.56 0
217 233 5207 6.67 42.22 55.56 0 69.05 0 0 0
258 276 5042 57.78 6.67 60 0 42.86 0 0 0
379 418 4536 77.78 0 42.22 11.11 0 0 16.67 0
494 549 4237 0 13.33 31.11 0 14.29 42.42 16.67 0
581 651 4067 17.78 17.78 46.67 6.67 0 -12.11 19.44 0
767 857 3766 5.56 0 57.78 6.67 0 0 8.33 0
787 878 3747 36.67 -2.21 20 37.78 0 0 -2.77 0
814 907 3717 24.44 2.22 -6.66 11.11 14.29 15.15 -22.21 44.44
832 927 3698 61.11 -4.43 37.78 0 0 -3.03 0 0
866 963 3657 36.67 0 33.33 20 0 0 0 0
933 1036 3576 53.33 -4.43 26.67 0 0 21.21 0 0
983 1092 3529 23.33 6.67 33.33 6.67 -21.42 0 -19.43 13.89
1325 1483 3212 12.22 0 44.44 0 11.9 0 0 0
1394 1558 3176 20 20 6.67 11.11 0 6.06 0 0
1648 1832 3033 2.22 2.22 55.56 -6.66 4.76 15.15 -11.1 -11.1
1696 1882 3005 -13.32 11.11 28.89 -13.32 -2.38 22.22 0 0
2125 2361 2816 54.44 6.67 -4.43 -4.43 0 0 19.44 0
2378 2636 2717 0 4.44 0 28.89 0 0 0 0
3449 3842 2414 17.78 0 0 0 0 18.18 0 0
4004 4478 2300 24.44 -4.43 -6.66 8.89 0 3.03 5.56 8.33
4639 5208 2188 -2.21 -6.66 -6.66 28.89 4.76 6.06 11.11 0
4770 5349 2169 12.22 2.22 6.67 -6.66 2.38 9.09 0 0
5149 5797 2112 2.22 0 11.11 0 16.67 0 5.56 0
5495 6186 2066 0 0 6.67 0 0 0 38.89 0
6133 6903 1984 2.22 6.67 13.33 -15.55 -23.8 3.03 13.89 0
6547 7375 1938 5.56 2.22 4.44 -4.43 0 0 -8.32 0
6634 7477 1926 3.33 -4.43 13.33 2.22 0 0 0 0
7015 7912 1880 16.67 0 0 0 -4.75 0 0 0
7695 8678 1803 1.11 0 4.44 2.22 0 0 0 0
7824 8825 1788 0 0 -6.66 4.44 -14.28 -11.1 0 22.22
7895 8904 1782 -14.43 13.33 -2.21 17.78 -4.75 3.03 8.33 -11.1
8503 9592 1716 -6.66 0 0 6.67 0 -3.03 0 0
9090 10289 1636 6.67 8.89 -2.21 0 0 -3.03 -2.77 -2.77
9507 10762 1562 3.33 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 5 درصد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 4)
9 173 5491 21.11 15.56 57.78 53.33 0 0 5.56 0
70 759 3914 12.22 0 51.11 0 0 30.3 2.78 0
84 1009 3609 10 11.11 20 2.22 14.29 15.15 -22.21 22.22
91 1114 3508 -3.32 22.22 -4.43 0 14.29 0 2.78 33.33
126 1409 3259 16.67 -6.66 -15.55 28.89 14.29 3.03 22.22 22.22
168 1941 2976 11.11 0 37.78 2.22 0 -3.03 0 0
191 2213 2872 62.22 0 0 6.67 0 0 0 0
305 3436 2503 7.78 13.33 -4.43 20 4.76 -9.09 -11.1 11.11
336 3733 2436 25.56 0 0 13.33 0 0 0 0
368 4078 2371 11.11 0 0 0 26.19 -3.03 0 0
368 4078 2371 46.67 0 0 0 0 0 0 0
392 4336 2328 24.44 0 13.33 0 -2.38 0 0 0
438 4742 2260 6.67 2.22 6.67 0 0 0 2.78 0
486 5175 2193 21.11 6.67 0 0 0 0 0 0
516 5518 2147 30 0 0 0 7.14 0 0 0
727 7577 1916 3.33 0 -4.43 0 9.52 0 0 0
838 8778 1793 6.67 0 0 0 0 0 0 0
847 8891 1783 0 0 0 8.89 0 0 0 0
980 10272 1638 11.11 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 1400- سهمیه 25 درصد گرایش مهندسی هوا و فضا 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /معادلات دیفرانسیل -ریاضیات مهندسی -امارواحتمال / (ضریب 3) مدارهای الکتریکی 1و2 (ضریب 3) الکترونیک /1و2وسیستم های دیجیتال 1 (ضریب 2) ماشینهای الکتریکی 1و2وتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی /1 (ضریب 1) سیستم های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال هاوسیستم ها (ضریب 1) الکترومغناطیس (ضریب 4)
99 5947 2095 30 0 0 0 19.05 0 0 0
252 11117 1455 -2.21 0 0 4.44 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های ارشد برق- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش سیستم های قدرت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مخابرات سیستم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی و ورزش) 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش هوا و فضا سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هوا و فضا 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، جنگ الکترونیک، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، فتونیک، نانوفناوری و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
76 81 5826 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
225 254 4721 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
262 297 4584 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
329 372 4338 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
387 441 4170 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
448 509 4023 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
450 512 4021 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
455 518 4011 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
483 550 3968 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
528 603 3877 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
532 608 3869 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
536 612 3862 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
550 630 3831 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
551 631 3830 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
585 673 3764 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
606 696 3729 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
649 742 3677 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
695 795 3620 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
743 856 3549 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
760 875 3530 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
854 978 3418 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
877 1002 3398 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
950 1084 3324 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
1078 1222 3213 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
1128 1279 3173 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
1151 1304 3154 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
1281 1456 3046 6.67 14.29 4.76 28.89 37.78 -11.1 0 -22.21
1432 1631 2953 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0
1525 1740 2905 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1609 1836 2864 -2.21 4.76 33.33 11.11 28.89 11.11 -22.21 11.11
1652 1884 2843 6.67 7.14 4.44 13.33 31.11 0 11.11 8.33
1684 1922 2828 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1904 2160 2741 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
1922 2180 2735 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1932 2191 2731 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33
2111 2386 2658 0 4.76 19.05 17.78 0 0 0 0
2212 2499 2631 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
2331 2635 2591 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2521 2849 2538 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
2595 2936 2516 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
2837 3215 2455 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0
3038 3444 2402 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0
3156 3579 2377 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0
3652 4132 2287 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
4348 4924 2175 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
4551 5148 2146 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
4898 5544 2100 20 0 7.14 4.44 0 -5.55 0 -5.55
5072 5744 2080 1.11 7.14 7.14 -6.66 -6.66 27.78 11.11 -8.32
5307 6017 2047 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
5664 6422 2007 25.56 0 0 0 0 0 0 0
5673 6431 2006 15.56 0 0 0 0 0 0 0
7080 8035 1871 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
7430 8426 1840 15.56 0 0 0 0 0 0 0
7636 8658 1823 26.67 4.76 -11.89 0 0 2.78 13.89 0
8048 9104 1791 0 0 0 0 31.11 0 0 0
8098 9160 1787 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
8450 9559 1759 31.11 0 0 0 0 0 0 0
9296 10509 1686 0 0 4.76 0 0 0 2.78 0
10054 11376 1605 6.67 0 0 0 0 0 0 0
10385 11766 1554 10 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، جنگ الکترونیک، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، فتونیک، نانوفناوری و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
4 24 6881 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
102 927 3479 0 0 40 22.22 0 0 0 0
286 3042 2492 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
314 3293 2436 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
358 3737 2348 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
452 4786 2192 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
502 5330 2124 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
508 5392 2117 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
525 5544 2100 35.56 0 0 0 0 0 0 0
596 6130 2036 7.78 0 0 0 0 0 0 0
646 6639 1987 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
683 6992 1958 25.56 0 0 0 0 0 0 0
705 7187 1942 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
758 7891 1883 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
775 8069 1868 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
799 8398 1842 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
834 8843 1810 15.56 0 0 0 0 0 0 0
859 9194 1785 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
889 9478 1765 20 0 0 0 0 5.56 0 0
1048 11322 1611 6.67 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، جنگ الکترونیک، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی هسته ای، فتونیک، نانوفناوری و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
123 5544 2100 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
161 7199 1941 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
214 9542 1761 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش سیستم های قدرت

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش سیستم های قدرت مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی، سیستم های انرژی و ارشد انرژی های تجدیدپذیر می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
131 153 5482 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
162 187 5291 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
181 207 5212 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
207 235 5074 30 0 0 0 82.22 0 0 0
230 261 4953 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
245 278 4894 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
305 343 4622 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
313 351 4599 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
325 364 4545 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
338 378 4514 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
377 423 4415 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
399 453 4352 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
476 546 4182 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
603 698 3956 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
607 702 3948 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
711 816 3805 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
738 844 3780 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
787 899 3733 -2.21 4.76 33.33 11.11 28.89 11.11 -22.21 11.11
817 936 3693 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
877 1001 3630 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
937 1065 3568 6.67 14.29 4.76 28.89 37.78 -11.1 0 -22.21
988 1123 3503 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0
989 1124 3501 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
1191 1356 3331 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
1214 1382 3317 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
1230 1398 3310 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1271 1447 3273 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
1419 1620 3151 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
1454 1658 3132 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
1752 1995 2965 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
1888 2158 2897 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
1888 2158 2897 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0
1903 2175 2891 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2003 2291 2844 11.11 9.52 2.38 0 13.33 11.11 -2.77 0
2136 2445 2790 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2210 2529 2761 -2.21 7.14 0 -2.21 24.44 -5.55 8.33 0
2324 2657 2723 45.56 0 11.9 0 0 0 0 0
2585 2951 2640 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
2885 3286 2560 40 0 21.43 2.22 0 0 0 0
2989 3407 2528 13.33 7.14 -2.38 0 17.78 0 0 0
3038 3461 2516 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
3552 4044 2400 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
3672 4178 2378 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
3859 4391 2342 0 4.76 19.05 17.78 0 0 0 0
3972 4523 2319 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
4180 4759 2283 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77
4461 5074 2239 2.22 -4.75 -15.55 -6.66 20 11.11 2.78 -11.1
4895 5565 2171 0 0 19.05 13.33 0 8.33 0 0
5145 5852 2137 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
5793 6579 2057 20 0 7.14 4.44 0 -5.55 0 -5.55
6211 7051 2007 8.89 0 7.14 0 -2.21 5.56 0 0
6331 7182 1996 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
6448 7307 1984 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
7125 8074 1913 11.11 14.29 -23.8 11.11 2.22 0 0 22.22
7999 9059 1828 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
8268 9359 1804 10 2.38 -7.13 0 0 0 -8.32 8.33
8705 9839 1765 25.56 0 0 0 -2.21 -5.55 2.78 0
9734 11009 1656 0 -2.38 -2.38 6.67 11.11 0 -2.77 -5.55

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی، سیستم های انرژی و ارشد انرژی های تجدیدپذیر می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
8 64 6215 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
150 1424 3288 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
177 1685 3121 0 0 40 22.22 0 0 0 0
239 2271 2853 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
323 3249 2567 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
352 3566 2491 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
430 4391 2342 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
494 5014 2246 3.33 -4.75 11.9 -6.66 20 -8.32 -8.32 -11.1
511 5203 2220 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
531 5427 2191 35.56 0 0 0 0 0 0 0
563 5729 2151 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
601 6136 2107 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
645 6579 2057 7.78 0 0 0 0 0 0 0
671 6912 2024 25.56 0 0 0 0 0 0 0
673 6929 2022 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
705 7324 1982 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
807 8506 1874 20 0 0 0 0 5.56 0 0
823 8666 1861 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
833 8780 1850 15.56 0 0 0 0 0 0 0
1044 11271 1628 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1082 11687 1575 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم های قدرت 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، مهندسی راه آهن برقی، سیستم های انرژی و ارشد انرژی های تجدیدپذیر می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
65 2933 2647 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
94 4038 2401 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
212 9335 1806 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
14 16 7504 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
169 190 5111 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
254 284 4691 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
322 369 4449 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
335 382 4417 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
345 392 4407 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
369 417 4351 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
391 440 4303 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
392 441 4302 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
455 518 4143 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
480 548 4089 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
545 618 3968 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
551 624 3962 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
614 698 3851 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
649 739 3803 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
742 851 3655 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
746 855 3653 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
750 859 3650 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
810 927 3586 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
845 969 3550 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
862 988 3530 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
896 1024 3486 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
956 1092 3416 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
1043 1187 3342 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
1070 1216 3321 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
1218 1384 3202 2.22 2.38 9.52 -6.66 2.22 0 16.67 30.56
1340 1524 3111 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
1381 1573 3085 13.33 -2.38 7.14 0 0 5.56 25 22.22
1427 1624 3055 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
1606 1830 2955 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1753 1992 2883 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
1958 2225 2792 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1971 2239 2788 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2041 2321 2762 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
2140 2431 2724 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
2243 2541 2686 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2355 2674 2648 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
2581 2930 2571 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0
2638 2993 2555 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
2709 3075 2533 11.11 14.29 -23.8 11.11 2.22 0 0 22.22
3022 3435 2450 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0
3131 3557 2428 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
3139 3570 2426 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77
3143 3575 2425 0 2.38 35.71 0 -2.21 0 0 0
3168 3603 2420 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
3181 3618 2418 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
3764 4277 2307 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
4011 4557 2263 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
4126 4688 2244 6.67 0 16.67 0 -8.88 0 0 0
4430 5034 2198 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
4579 5200 2179 22.22 -14.28 11.9 0 13.33 0 0 0
4862 5520 2138 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77
5678 6444 2033 15.56 0 0 0 0 0 0 0
6303 7159 1966 10 2.38 -7.13 0 0 0 -8.32 8.33
6370 7229 1961 15.56 0 0 0 6.67 0 8.33 0
6891 7802 1911 35.56 0 0 0 0 0 -8.32 0
7127 8069 1888 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
7816 8844 1822 0 0 0 0 31.11 0 0 0
8553 9657 1758 11.11 4.76 0 4.44 -4.43 -2.77 0 0
8719 9847 1744 0 -2.38 0 0 4.44 0 2.78 0
9793 11088 1636 0 7.14 0 -2.21 24.44 13.89 13.89 -19.43
10686 12122 1481 12.22 0 0 0 -4.43 0 0 -2.77
10757 12207 1456 2.22 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
4 38 6756 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
131 1274 3265 0 0 40 22.22 0 0 0 0
300 3170 2511 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
305 3260 2486 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
328 3428 2452 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
357 3777 2387 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
419 4327 2298 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
451 4700 2242 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
512 5345 2161 35.56 0 0 0 0 0 0 0
604 6293 2050 7.78 0 0 0 0 0 0 0
617 6429 2035 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
634 6607 2016 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
638 6669 2010 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
649 6758 2002 25.56 0 0 0 0 0 0 0
741 7964 1896 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
751 8045 1890 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
805 8651 1837 15.56 0 0 0 0 0 0 0
836 9078 1805 20 0 0 0 0 5.56 0 0
1006 10900 1655 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
1037 11215 1623 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1096 11774 1550 7.78 -4.75 23.81 -6.66 -15.55 -22.21 -11.1 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
112 4662 2247 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
165 7035 1977 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
219 9251 1792 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مخابرات سیستم

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مخابرات سیستم مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مخابرات سیستم و ارشد مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و مهندسی صدا می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
41 45 6410 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
168 186 4976 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
236 270 4679 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
280 316 4496 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
328 371 4298 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
378 434 4134 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
460 527 3954 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
468 536 3946 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
518 591 3833 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
544 622 3795 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
547 625 3791 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
558 638 3769 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
584 665 3735 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
606 689 3688 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
717 822 3509 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
728 835 3488 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
769 880 3449 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0
815 932 3388 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
818 935 3386 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
841 961 3362 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
965 1108 3223 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
968 1111 3221 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
990 1135 3204 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
1019 1170 3181 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0
1206 1388 3036 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
1329 1527 2953 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0
1494 1714 2870 13.33 -2.38 7.14 0 0 5.56 25 22.22
1722 1963 2773 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1785 2035 2748 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1865 2125 2707 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
2321 2636 2548 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2667 3017 2460 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
2708 3064 2448 27.78 14.29 2.22 20 -6.66 0 0 -2.77
2711 3068 2447 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77
2737 3096 2441 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
2745 3105 2439 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0
2760 3122 2436 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
3076 3478 2363 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
3089 3492 2359 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
3120 3530 2353 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
3271 3704 2325 23.33 0 4.76 -2.21 0 8.33 0 0
3369 3819 2305 -2.21 -14.28 -14.28 37.78 2.22 -11.1 22.22 11.11
4004 4542 2201 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
4304 4878 2157 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
4702 5337 2100 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0
5048 5737 2056 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
5119 5817 2047 6.67 0 23.81 -6.66 0 0 0 0
7061 8009 1854 18.89 0 0 0 0 0 0 0
7519 8526 1818 5.56 -2.38 0 0 13.33 0 8.33 0
7642 8664 1808 3.33 0 0 0 0 0 0 0
8267 9369 1754 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
8797 9957 1712 0 14.29 4.76 -8.88 0 -2.77 -2.77 -2.77
9013 10213 1694 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مخابرات سیستم و ارشد مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و مهندسی صدا می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
4 29 6709 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
139 1309 3078 0 0 40 22.22 0 0 0 0
285 3079 2445 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
309 3346 2387 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
346 3711 2324 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
446 4720 2180 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
529 5448 2086 35.56 0 0 0 0 0 0 0
575 5935 2033 7.78 0 0 0 0 0 0 0
603 6242 2002 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
622 6474 1981 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
656 6857 1947 25.56 0 0 0 0 0 0 0
689 7263 1912 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
753 7994 1855 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
755 8027 1853 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
781 8291 1834 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
788 8383 1828 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
823 8716 1804 15.56 0 0 0 0 0 0 0
882 9356 1755 20 0 0 0 0 5.56 0 0
1011 10826 1636 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
1038 11103 1608 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1108 11863 1499 0 0 0 0 0 -2.77 2.78 -2.77

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 99

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد مخابرات سیستم و ارشد مخابرات امن و رمزنگاری، شبکه های مخابراتی و مهندسی صدا می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 2)
108 4631 2191 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
118 5185 2119 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
221 9369 1754 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
35 38 7215 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
63 71 6740 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
117 131 6072 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
141 158 5918 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
153 175 5820 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
204 234 5447 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
345 396 4855 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
364 416 4812 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
368 421 4789 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
482 554 4445 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
492 565 4415 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
600 682 4188 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
622 706 4154 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
624 709 4153 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
726 831 4001 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0
743 850 3983 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
748 857 3978 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
766 876 3950 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78
775 885 3941 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
782 892 3926 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
854 972 3827 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
855 973 3826 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0
868 991 3806 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0
873 997 3795 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
886 1010 3782 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
958 1092 3690 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
960 1094 3688 30 0 0 0 82.22 0 0 0
1040 1187 3594 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
1143 1304 3514 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33
1189 1353 3481 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
1379 1568 3328 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0
1399 1589 3316 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
1422 1615 3299 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1429 1622 3294 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
1503 1711 3239 0 28.57 23.81 0 2.22 0 0 0
1603 1833 3183 -2.21 14.29 23.81 17.78 0 0 16.67 0
1867 2130 3025 18.89 -4.75 4.76 -13.32 4.44 22.22 13.89 8.33
1931 2197 2997 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
1957 2224 2981 6.67 7.14 4.44 13.33 31.11 0 11.11 8.33
2050 2335 2936 65.56 0 0 2.22 0 0 0 0
2302 2612 2837 11.11 9.52 2.38 0 13.33 11.11 -2.77 0
2365 2685 2810 0 26.19 9.52 0 0 0 0 0
2504 2842 2756 13.33 -2.38 7.14 0 0 5.56 25 22.22
2634 2990 2710 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
2660 3020 2700 0 7.14 0 -2.21 24.44 13.89 13.89 -19.43
2922 3315 2623 40 0 21.43 2.22 0 0 0 0
3468 3935 2473 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0
3532 4004 2459 2.22 2.38 4.76 4.44 6.67 11.11 5.56 0
3997 4539 2366 0 0 19.05 13.33 0 8.33 0 0
4059 4607 2356 22.22 -14.28 11.9 0 13.33 0 0 0
4557 5164 2273 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0
4567 5175 2272 23.33 0 0 20 0 0 0 0
4730 5369 2241 13.33 7.14 -2.38 0 17.78 0 0 0
5145 5857 2174 2.22 -4.75 2.22 -17.77 13.33 -2.77 8.33 44.44
5246 5971 2160 8.89 0 7.14 0 -2.21 5.56 0 0
5664 6447 2102 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
6394 7263 2015 26.67 4.76 -11.89 0 0 2.78 13.89 0
7158 8122 1927 18.89 0 0 0 0 0 0 0
7307 8286 1911 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
7379 8362 1904 5.56 -2.38 0 0 13.33 0 8.33 0
7471 8466 1894 15.56 0 0 0 0 0 0 0
8087 9170 1830 0 14.29 4.76 -8.88 0 -2.77 -2.77 -2.77
9182 10399 1721 0 0 4.76 0 0 0 2.78 0
9777 11088 1648 11.11 0 0 0 0 -2.77 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
5 59 6878 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
191 1827 3185 0 0 40 22.22 0 0 0 0
244 2465 2888 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
257 2635 2830 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
324 3456 2584 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
384 4081 2443 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
442 4659 2349 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
535 5491 2222 35.56 0 0 0 0 0 0 0
663 6816 2063 7.78 0 0 0 0 0 0 0
665 6825 2062 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
678 6981 2045 25.56 0 0 0 0 0 0 0
687 7096 2033 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
718 7418 1999 20 0 0 0 0 5.56 0 0
724 7479 1993 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
830 8718 1871 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
836 8782 1864 15.56 0 0 0 0 0 0 0
896 9516 1801 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
929 9922 1765 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
984 10467 1713 3.33 -4.75 11.9 -6.66 20 -8.32 -8.32 -11.1
1058 11221 1634 6.67 0 0 0 0 0 0 0
1089 11625 1578 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مهندسی کنترل و علائم 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
73 3097 2679 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
81 3321 2622 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
216 9282 1822 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مهندسی پزشکی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی پزشکی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد بیوالکتریک و ارشد اطلاعات پزشکی و ورزش می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
61 66 6103 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0 0
105 115 5709 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0 0
108 118 5699 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22 0
176 197 5180 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0 0
230 258 4835 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0 0
285 324 4632 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0 0
295 335 4573 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0 0
489 560 4057 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0 8.33
516 594 4013 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0 0
606 694 3836 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0 0
647 742 3761 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0 0
650 745 3758 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11 22.22
653 748 3757 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22 55.56
667 763 3729 26.67 4.76 37.78 6.67 0 0 30.56 0 0
696 796 3680 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0 0
698 798 3676 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0 -2.77
785 898 3550 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0 0
819 938 3511 0 7.14 42.22 0 0 19.44 5.56 0 0
825 944 3502 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0 0
829 948 3500 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0 0
931 1062 3406 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33 0
942 1074 3396 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0 0
944 1076 3395 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0 0
963 1097 3375 50 42.86 0 0 0 0 5.56 27.78 0
990 1128 3355 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0 0
999 1139 3347 52.22 -2.38 11.9 0 0 0 38.89 0 0
1174 1335 3206 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0 0
1185 1346 3199 67.78 14.29 0 -2.21 0 0 16.67 8.33 0
1208 1374 3178 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21 0
1575 1797 2950 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0 0
1657 1888 2906 35.56 0 7.14 0 4.44 22.22 5.56 0 0
1773 2028 2853 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0 -22.21
1808 2068 2837 0 28.57 23.81 0 2.22 0 0 0 0
1823 2083 2832 1.11 7.14 7.14 -6.66 -6.66 27.78 11.11 -8.32 0
1923 2194 2792 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33 33.33
1976 2255 2763 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0 0
2253 2564 2667 65.56 0 0 2.22 0 0 0 0 0
2650 3004 2546 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11 -11.1
2751 3116 2514 45.56 0 -4.75 13.33 -2.21 0 8.33 -2.77 0
2765 3132 2511 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77 0
2961 3346 2468 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0 -2.77
3117 3521 2436 0 4.76 19.05 17.78 0 0 0 0 0
3169 3579 2423 2.22 2.38 9.52 -6.66 2.22 0 16.67 30.56 -5.55
3214 3631 2412 23.33 0 0 20 0 0 0 0 0
3273 3699 2399 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0 11.11
3299 3726 2394 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0 0
3526 3981 2348 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33 -11.1
3634 4100 2329 41.11 0 13.33 0 0 0 0 0 0
3642 4108 2327 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0 16.67
3710 4182 2317 20 14.29 7.14 6.67 0 -5.55 8.33 0 -5.55
3880 4377 2288 25.56 0 4.76 2.22 0 -8.32 8.33 0 0
4018 4529 2267 0 2.38 35.71 0 -2.21 0 0 0 0
4469 5052 2194 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0 0
4533 5126 2184 18.89 0 0 0 0 0 0 0 8.33
4599 5204 2174 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0 0
4678 5293 2163 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77 -2.77
4714 5335 2157 -2.21 7.14 0 -2.21 24.44 -5.55 8.33 0 5.56
4994 5656 2119 23.33 0 -9.51 17.78 13.33 2.78 0 0 -2.77
5041 5705 2114 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0 0
6066 6888 1990 6.67 0 23.81 -6.66 0 0 0 0 0
6083 6905 1989 15.56 0 0 0 0 0 0 0 0
6186 7020 1978 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
6280 7127 1968 20 0 7.14 4.44 0 -5.55 0 -5.55 0
7623 8645 1842 0 0 23.81 0 -8.88 0 0 0 -5.55
8288 9388 1786 3.33 0 -2.38 0 11.11 0 0 0 0
8365 9473 1780 14.44 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 9587 1772 0 0 0 0 31.11 0 0 0 0
8943 10123 1731 35.56 0 0 0 0 0 -8.32 0 -2.77
9629 10913 1670 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0 0
9978 11306 1628 0 14.29 4.76 -8.88 0 -2.77 -2.77 -2.77 0
10750 12195 1507 12.22 0 0 0 -4.43 0 0 -2.77 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد بیوالکتریک و ارشد اطلاعات پزشکی و ورزش می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
4 34 6770 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0 0
140 1363 3186 0 0 40 22.22 0 0 0 0 0
294 3250 2490 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0 0
356 3975 2349 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0 -2.77
399 4423 2282 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0 0
434 4791 2229 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11 0
472 5126 2184 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0 19.44
532 5693 2115 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0 0
589 6187 2062 35.56 0 0 0 0 0 0 0 0
613 6370 2041 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0 0
631 6513 2028 7.78 0 0 0 0 0 0 0 0
729 7563 1929 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
783 8213 1876 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0 25
808 8518 1853 20 0 0 0 0 5.56 0 0 0
820 8599 1846 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77 0
880 9417 1784 15.56 0 0 0 0 0 0 0 -2.77
928 9969 1743 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0 0
981 10562 1697 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0 0
1067 11536 1605 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 11911 1555 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22 -5.55

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مهندسی برق شامل گرایش های ارشد بیوالکتریک و ارشد اطلاعات پزشکی و ورزش می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
80 3324 2472 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0 11.11
86 3561 2426 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77 8.33
240 9998 1741 17.78 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش مکاترونیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مکاترونیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
85 96 6262 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
134 148 5904 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
178 201 5588 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
199 223 5490 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
270 302 5128 0 11.9 73.33 6.67 0 0 58.33 72.22
300 337 5011 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
350 396 4868 20 19.05 57.14 0 0 30.56 13.89 0
367 421 4795 30 0 0 0 82.22 0 0 0
371 425 4785 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
418 481 4604 0 21.43 53.33 31.11 0 0 36.11 0
474 544 4481 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
493 565 4438 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
556 632 4311 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
654 743 4153 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
697 791 4099 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
704 798 4085 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
704 798 4085 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
727 823 4053 6.67 14.29 4.76 28.89 37.78 -11.1 0 -22.21
733 830 4039 -2.21 4.76 33.33 11.11 28.89 11.11 -22.21 11.11
734 833 4036 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
761 863 3995 42.22 28.57 35.71 8.89 0 0 8.33 0
822 940 3915 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
849 970 3882 6.67 14.29 2.22 11.11 2.22 33.33 -11.1 -11.1
864 987 3865 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
919 1055 3801 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
953 1095 3766 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
993 1139 3721 17.78 9.52 54.76 6.67 0 0 0 0
1126 1285 3590 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
1126 1285 3590 6.67 7.14 4.44 13.33 31.11 0 11.11 8.33
1169 1335 3554 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
1253 1431 3477 11.11 0 30.95 28.89 0 0 13.89 0
1265 1445 3468 1.11 7.14 30.95 0 0 25 11.11 0
1713 1949 3169 22.22 40.48 8.89 0 4.44 0 -2.77 0
1945 2215 3033 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33
2027 2313 2994 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
2196 2502 2918 20 7.14 -2.38 6.67 22.22 0 0 0
2524 2864 2795 0 7.14 0 -2.21 24.44 13.89 13.89 -19.43
2637 2986 2765 81.11 7.14 4.76 0 0 0 -2.77 0
2677 3032 2751 11.11 23.81 14.29 2.22 2.22 0 0 0
2865 3246 2687 0 26.19 9.52 0 0 0 0 0
2993 3393 2642 45.56 0 11.9 0 0 0 0 0
3017 3419 2635 1.11 7.14 7.14 -6.66 -6.66 27.78 11.11 -8.32
3082 3493 2615 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
3148 3568 2594 0 0 0 0 31.11 0 0 0
3193 3619 2581 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
3337 3781 2543 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
3396 3851 2526 40 0 21.43 2.22 0 0 0 0
4176 4723 2361 13.33 7.14 16.67 6.67 0 -5.55 5.56 0
4433 5008 2315 -2.21 -14.28 -14.28 37.78 2.22 -11.1 22.22 11.11
4651 5254 2272 2.22 -4.75 -15.55 -6.66 20 11.11 2.78 -11.1
4995 5647 2215 6.67 23.81 -23.8 2.22 11.11 0 22.22 0
5228 5913 2183 11.11 14.29 -23.8 11.11 2.22 0 0 22.22
5516 6243 2139 18.89 0 0 0 0 0 0 0
5722 6492 2109 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77
6278 7120 2039 25.56 0 0 0 0 0 0 0
6656 7540 1996 -5.55 2.38 0 -11.1 35.56 -11.1 -11.1 0
6728 7627 1987 -2.21 14.29 4.76 -6.66 -15.55 11.11 -33.32 0
6956 7891 1960 4.44 0 -4.75 0 6.67 5.56 -2.77 0
7579 8581 1900 -1.1 0 4.76 0 -2.21 5.56 13.89 -2.77
7699 8714 1887 18.89 0 0 0 0 0 0 0
8535 9646 1805 0 4.76 15.56 -6.66 0 -2.77 -8.32 0
8569 9688 1800 31.11 0 0 0 0 0 0 0
9482 10702 1708 -15.55 23.81 -4.75 -6.66 -15.55 0 44.44 0
10827 12258 1493 -3.32 4.76 2.38 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
4 37 7008 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
131 1241 3629 0 0 40 22.22 0 0 0 0
201 1987 3149 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
298 3098 2733 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
317 3342 2656 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
380 3929 2511 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
389 4075 2481 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
584 6185 2148 0 0 4.76 6.67 0 0 0 0
587 6194 2146 35.56 0 0 0 0 0 0 0
642 6643 2094 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
682 7048 2047 7.78 0 0 0 0 0 0 0
688 7096 2042 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
715 7454 2005 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
730 7602 1990 25.56 0 0 0 0 0 0 0
742 7712 1978 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
753 7799 1970 3.33 -4.75 11.9 -6.66 20 -8.32 -8.32 -11.1
785 8243 1930 20 0 0 0 0 5.56 0 0
872 9370 1830 15.56 0 0 0 0 0 0 0
886 9527 1817 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
892 9580 1812 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
1055 11511 1621 6.67 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 1)
66 3110 2728 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
99 4493 2401 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
227 9871 1784 17.78 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 99 - گرایش هوافضا

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی برق 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش هوافضا مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارشناسی ارشد گرایش هوافضا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
102 119 5643 56.67 40.48 33.33 0 0 44.44 25 0
135 154 5447 52.22 0 50 0 0 77.78 30.56 0
180 205 5101 21.11 14.29 77.78 0 0 50 0 0
274 307 4627 91.11 40.48 0 0 0 8.33 0 0
311 349 4530 34.44 0 40.48 0 0 50 36.11 0
321 361 4491 -2.21 42.86 14.29 -15.55 -6.66 0 22.22 33.33
328 369 4466 -24.43 23.81 16.67 37.78 46.67 11.11 -22.21 22.22
348 393 4395 45.56 14.29 42.22 0 22.22 8.33 0 0
362 409 4365 75.56 26.19 14.29 2.22 -2.21 27.78 -2.77 0
590 665 3847 35.56 0 38.1 26.67 0 0 0 0
601 677 3834 -11.1 14.29 33.33 2.22 -6.66 0 -11.1 33.33
602 678 3832 20 7.14 52.38 11.11 0 0 22.22 0
613 691 3818 4.44 26.19 -9.51 0 2.22 55.56 -11.1 22.22
686 777 3685 0 0 50 35.56 0 0 -2.77 0
724 818 3633 34.44 0 23.81 22.22 0 -2.77 11.11 0
749 847 3596 32.22 -4.75 46.67 0 37.78 0 0 0
808 917 3512 0 16.67 35.71 0 33.33 0 -2.77 0
831 941 3484 20 4.76 -14.28 11.11 11.11 11.11 11.11 33.33
855 967 3459 27.78 21.43 31.11 0 15.56 -5.55 0 0
875 989 3438 2.22 -14.28 23.81 2.22 -6.66 44.44 11.11 11.11
919 1042 3392 58.89 0 0 0 0 41.67 0 0
925 1048 3389 4.44 0 26.67 0 0 55.56 0 0
954 1079 3361 6.67 42.86 23.81 46.67 2.22 -33.32 -11.1 -22.21
1120 1264 3202 2.22 -4.75 2.22 -17.77 13.33 -2.77 8.33 44.44
1455 1637 2965 11.11 2.38 2.38 0 0 30.56 8.33 11.11
1476 1666 2946 65.56 0 0 2.22 0 0 0 0
1496 1688 2934 32.22 7.14 6.67 4.44 0 11.11 8.33 0
1556 1759 2894 -2.21 4.76 15.56 11.11 2.22 -11.1 11.11 11.11
1835 2068 2766 45.56 0 11.9 0 0 0 0 0
1884 2126 2741 64.44 2.38 -7.13 -8.88 4.44 -5.55 2.78 0
2581 2915 2471 23.33 0 0 20 0 0 0 0
2655 3005 2452 20 14.29 7.14 6.67 0 -5.55 8.33 0
2729 3084 2431 30 7.14 0 0 0 0 8.33 0
2927 3301 2383 35.56 0 11.9 -4.43 0 0 0 0
3304 3738 2287 0 0 13.33 15.56 0 0 -2.77 0
3535 3993 2243 -1.1 0 23.81 0 -11.1 0 0 0
3874 4373 2178 2.22 2.38 4.76 4.44 6.67 11.11 5.56 0
4078 4600 2139 23.33 0 -9.51 17.78 13.33 2.78 0 0
4333 4902 2090 25.56 0 0 0 0 0 0 0
4433 5016 2074 -2.21 -14.28 -14.28 37.78 2.22 -11.1 22.22 11.11
4751 5381 2025 13.33 0 0 0 0 5.56 25 -2.77
6004 6776 1849 0 0 0 0 31.11 0 0 0
6165 6951 1830 -3.32 -4.75 7.14 15.56 15.56 2.78 -2.77 -2.77
6222 7015 1823 25.56 0 0 0 -2.21 -5.55 2.78 0
6585 7416 1781 6.67 -4.75 14.29 -24.43 2.22 11.11 -11.1 0
7305 8245 1687 11.11 0 0 0 0 -2.77 0 0
8220 9312 1508 -3.32 4.76 2.38 0 0 0 0 0
8278 9378 1490 12.22 0 0 0 -4.43 0 0 -2.77

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوافضا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
5 36 6835 53.33 45.24 64.44 42.22 0 0 47.22 0
103 1036 3399 0 0 40 22.22 0 0 0 0
152 1640 2961 -2.21 14.29 23.81 -6.66 -6.66 22.22 -22.21 11.11
230 2478 2597 45.56 0 0 0 0 0 -2.77 0
248 2656 2543 43.33 0 0 0 28.89 0 0 0
311 3418 2357 11.11 4.76 0 11.11 0 0 11.11 0
316 3435 2352 -3.32 7.14 -4.75 0 15.56 -5.55 0 22.22
360 3847 2267 0 0 11.9 0 22.22 -2.77 0 0
381 4162 2216 35.56 0 0 0 0 0 0 0
498 5253 2041 25.56 0 0 0 0 0 0 0
512 5345 2030 5.56 4.76 0 0 0 0 0 0
520 5400 2022 8.89 14.29 -2.38 -4.43 11.11 -13.88 -11.1 0
568 6073 1936 31.11 0 0 0 6.67 0 0 -2.77
589 6355 1901 28.89 0 0 2.22 0 -5.55 0 0
595 6431 1892 20 0 0 0 0 5.56 0 0
614 6671 1861 15.56 0 0 0 0 0 0 0
757 8389 1669 -2.21 0 0 8.89 0 0 0 0
783 8649 1633 6.67 0 0 0 0 0 0 0
859 9412 1479 7.78 -4.75 23.81 -6.66 -15.55 -22.21 -11.1 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوافضا 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4)
77 3264 2394 44.44 0 -2.38 -6.66 0 11.11 2.78 0
116 5470 2012 0 -7.13 11.9 0 22.22 11.11 13.89 -2.77
156 7063 1819 17.78 0 0 0 0 0 0 0