تقویم برگزاری آزمون MSRT

آزمون MSRT، هر سال 8 تا 10 مرتبه توسط وزرات علوم برگزار می شود که شرکت در این آزمون، محدودیت ندارد و هر داوطلب می تواند، در صورت عدم قبولی در یک دوره، در آزمون های بعدی ثبت نام کند . آزمون MSRT، به صورت حضوری برگزار می شود که مراکز برگزاری این آزمون با توجه به هر استان ذکر می گردد . لازم به ذکر است که مدرک آزمون MSRT، تنها در داخل کشور اعتبار دارد و دانشجویان دکتری می توانند از این مدرک برای مرحله مصاحبه شان، استفاده کنند .

در جدول زیر، تقویم برگزاری آزمون MSRT، را می توانید ملاحظه بفرمایید.

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ اتمام ثبت نام

تاریخ برگزاری آزمون MSRT

1401/01/21

1401/01/31

1401/02/23

1401/03/03

1401/03/17

1401/03/27

1401/04/05

1401/04/11

1401/04/24

1401/05/10

1401/05/19

1401/05/28

1401/06/08

1401/06/13

1401/07/01

1401/07/06

1401/07/12

1401/07/29

1401/08/09

1401/08/17

1401/08/27

1401/09/07

1401/09/13

1401/09/25

1401/10/05

1401/10/12

1401/10/30

1401/11/10

1401/11/16

1401/11/28

 

نکات مهم ثبت نام در آزمون MSRT

از جمله موارد حائز اهمیتی که باید به آن توجه شود این مسئله می باشد که، داوطلبانی که نمرات آنها بالاتر از 75 باشد، به مدت زمان یکسال نمی توانند در آزمون  MSRT ، شرکت نمایند .

داوطلبان این آزمون برای ورود به جلسه آزمون، بایستی حتما کارت ورود به جلسه داشته باشند و از ساعت 8 صبح روز آزمون تا ساعت 9 صبح روز آزمون می توانند ، وارد جلسه آزمون شوند . آزمون MSRT، ساعت 9:15 صبح شروع می شود که بعد از شروع آزمون، تمامی درب های ورودی بسته خواهند شد و داوطلبی حق ورود به جلسه آزمون را ندارد .

نتایج آزمون MSRT، عموما، هفت تا ده روز بعد از برگزاری آزمون اعلام می شود .