دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب شامل دروس مکانیک جامدات، آب های زیر زمینی پیشرفته، هیدرولوژی مهندسی پیشرفته می باشد. تعداد سوالات رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب ، 45 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 150 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب سال 1401