دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه ، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته شیمی-شیمی تجزیه شامل دروس شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه ای1، الکتروشیمی تجزیه ای می باشد. تعداد سوالات رشته کاربردی، 45 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 150 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته شیمی-شیمی تجزیه سال 1401