دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل دروس بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی سلولی پیشرفته، زیست شناسی مولکولی پیشرفته، فرآیند تنظیمی و ترارسانی، ساختار ماکرو مولکول های زیستی می باشد. تعداد سوالات رشته کاربردی، 100 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 150 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 1401