دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی ، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی شامل دروس فیزیولوژی جانوری، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی، فیزیولوژی غشا سلولی می باشد. تعداد سوالات این رشته ، 100 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 150 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی سال 1401