دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک ، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک شامل دروس جانورشناسی، جنین شناسی و بافت شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوسیستماتیک جانوری، گونه و گونه زایی، جغرافیای جانوری می باشد. تعداد سوالات این رشته ، 100 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 150 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک سال 1401