دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز سال 1401  در این قسمت آمده است بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 1401

در این قسمت جهت سهولت دسترسی داوطلبان گرامی کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز، سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز سال 1401 را، جهت دانلود قرار داده ایم بررسی سوالات کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز سال 1401 به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 1402 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوالات و دیدگاه طراحان کنکور دکتری این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند .

رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز شامل دروس اقتصاد نفت و گاز، حقوق قراردادهای نفت و گاز می باشد. تعداد سوالات رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز، 60 سوال می باشد که داوطلبان بایستی در مدت زمان 120 دقیقه به آنها پاسخ دهند .

 

 

دانلود سوالات کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز سال 1401

دانلود پاسخنامه کنکور دکتری رشته مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز سال 1401