تحلیل کنکور ریاضی فیزیک دی ماه 1401 

کنکور سال 1402 برای اولین‌بار به صورت دو مرحله در سال برگزار می‌شود و اولین مرحله آن در دی ماه 1401 با رویکرد جدید و حذف دروس عمومی برگزار شد. بدین ترتیب داوطلبان کنکور ریاضی در کنکور ریاضی دی ماه فقط با سه درس ریاضی، فیزیک و شیمی مواجه بودند. پس از برگزاری کنکور دی ماه رشته ریاضی، یک سؤال همیشگی برای داوطلبان ایجاد شد آن این بود که " کنکور ریاضی دی ماه سخت بود؟" اطلاع از سطح دشواری و آسانی سؤالات کنکور دی ماه و همچنین بودجه بندی آن می‌تواند به داوطلبان کمک کند تا هم در تخمین رتبه بندی خود بهتر عمل کنند و همچنین داوطلبان برای کنکور تیر ماه با آمادگی بیشتری ظاهر شوند. در این مقاله با تحلیل کنکور دی ماه ریاضی به تفکیک دروس به بررسی جوانب این آزمون می‌پردازیم.

تحلیل ریاضیات کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401

با حذف دروس عمومی از کنکور 1402 به بعد، دروس اختصاصی اهمیت بیشتری یافته و در رشته ریاضی بیشترین اهمیت را نیز درس ریاضی دارد که درس اول دفترچه اختصاصی کنکور سراسری ریاضی دی ماه را شامل می‌شد. درس ریاضی کنکور دی ماه با 40 سؤال و 70 دقیقه مهلت پاسخگویی در آزمون قرار داشت. در این درس از دروس حسابان، ریاضی، آمار، هندسه و گسسته سؤال مطرح شده بود که تحلیل‌ها نشان می‌دهد همانند سال‌های گذشته در این درس داوطلبان با سؤالات به نسبت سخت و چالش برانگیزی مواجه بودند. برداشت کلی از درس ریاضی کنکور ریاضی و فیزیک در کنکور دی ماه این است که بسیاری از سؤالات در سطح دشوار طراحی شده بودند، اما سطح سختی سؤالات کمتر از کنکور تیر 1401 بود.

درس ریاضیات یکی از مهم‌ترین دروس کنکور ریاضی می‌باشد که داوطلبان می‌بایست با برنامه ریزی دقیق و اصولی و انتخاب منابع صحیح برای آن مطالعه نمایند. شما داوطلبان محترم می‌توانید برای ارزیابی وضعیت درسی ریاضیات خود و همچنین دریافت بهترین منابع درس ریاضی و برنامه ریزی تخصصی تا روز آزمون با مشاوران تخصصی موسسه 3 گام در ارتباط باشید.

در جدول زیر سطح سؤالات درس ریاضی کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401 به تفکیک قرار داده شده است:

 

نام درس / سطح سؤالات

ساده

متوسط

دشوار

ریاضیات

14 درصد

27 درصد

59 درصد

 
 
در ادامه بودجه بندی سؤالات درس ریاضی کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401 قرار داده شده است، که با آگاهی از آن داوطلبان می‌توانند با برنامه ریزی دقیق‌تری برای کنکور تیر ماه 1402 مطالعه نمایند.

 

نام درس

نام فصل

تعداد سؤالات آزمون دی ماه 1401

آمار و احتمال و گسسته

آشنایی با مبانی ریاضیات

1

احتمال

3

آمار استنباطی

1

آشنایی با نظریه اعداد

1

گراف و مدلسازی

2

ترکیبیات (شمارش)

3

ریاضیات پایه و حسابان

مجموعه الگو دنباله

2

مثلثات

3

معادله‌ها و نامعادله‌ها

3

تابع

3

شمارش بدون شمردن

در درس آمار و احتمال حساب شده است

آمار و احتمال

در درس آمار و احتمال حساب شده است

جبر و معادله

1

توابع نمایی و لگاریتمی

1

حد و پیوستگی

2

مشتق

1

کاربرد مشتق

2

هندسه

قضیه تالس، تشابه و کارکردهای آن

2

چندضلعی‌ها

1

تجسم فضایی

1

دایره

3

ماتریس و کاربردها

2

آشنایی با مقاطع مخروطی

1

بردارها

1

 

***بعضی سؤالات به صورت ترکیبی از چند فصل طرح شده‌اند که فقط در یک فصل آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.

 

تحلیل فیزیک کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401

دومین درس دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی دی ماه به درس فیزیک اختصاص دارد. این درس دارای 35 سؤال می‌باشد و به دلیل داشتن فرمول‌های بسیار و همچنین نیاز به تحلیل مفهومی جزو دروس چالش برانگیز کنکور ریاضی می‌باشد. با بررسی و تحلیل سؤالات فیزیک کنکور ریاضی دی ماه، نتایج حاصل شده نشان می‌دهد که سؤالات این درس در حد متوسط قرار داشته و داوطلبان با مطالعه اصولی و صحیح می‌توانستند به بسیاری از سؤالات در جلسه کنکور پاسخ صحیح دهند. آنچه در پاسخگویی به سؤالات فیزیک کنکور ریاضی اهمیت دارند نحوه آموزش و مطالعه داوطلب برای این درس می‌باشد تا بتواند در جلسه کنکور با یادآوری فرمول‌های اصلی و همچنین قدرت تحلیل مفهومی خود به سؤالات پاسخ صحیح دهد. رسیدن به این سطح از آمادگی در درس فیزیک در ابتدا نیازمند انتخاب منابع مطالعاتی صحیح و سپس یک برنامه ریزی اصولی و شخصی‌سازی‌شده می‌باشد. داوطلبان به منظور بهره بردن از برنامه ریزی هوشمند و اختصاصی موسسه 3 گام و همچنین دریافت بهترین منابع درس می‌توانند با مشاوران تخصصی موسسه 3 گام ارتباط برقرار نمایند.

در جدول زیر سطح سؤالات درس فیزیک کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401 به تفکیک قرار داده شده است:

 

نام درس / سطح سؤالات

ساده

متوسط

دشوار

فیزیک

23 درصد

45 درصد

32 درصد

 
 
در ادامه بودجه بندی سؤالات درس فیزیک در کنکور دی ماه رشته ریاضی فیزیک 1401 قرار داده شده است، که با آگاهی از آن داوطلبان می‌توانند با برنامه ریزی دقیق‌تری برای کنکور تیر ماه 1402 مطالعه نمایند.

 

پایه

نام فصل

تعداد سؤالات آزمون دی ماه 1401

دهم

فیزیک و اندازه گیری

1

کار و انرژی

3

ویژگی‌های فیزیکی مواد

2

دما و گرما

3

ترمودینامیک

2

یازدهم

الکتریسیته ساکن

4

الکتریسیته جاری

3

مغناطیس

2

القای الکترومغناطیس و جریان متناوب

1

دوازدهم

حرکت بر خط راست

4

دینامیک

3

نوسان و موج

3

برهم کنش امواج

2

فیزیک اتمی

2

فیزیک هسته‌ای

2

 

***بعضی سؤالات به صورت ترکیبی از چند فصل طرح شده‌اند که فقط در یک فصل آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.

 

تحلیل شیمی کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401

آخرین درس از دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی دی ماه به درس شیمی اختصاص دارد. این درس دارای 35 سؤال و زمان پاسخگویی 35 دقیقه می‌باشد. تحلیل درس شیمی بر اساس سؤالات کنکورهای قبلی حاکی از مفهومی‌تر شدن سؤالات دارد. در سال‌های اخیر بخش حفظیات درس شیمی بسیار کمتر مورد سؤال در کنکور قرار گرفته و تأکید اصلی بر قدرت حل مسئله و تحلیل مفهومی داوطلبان بوده است. همین امر باعث شده است تا در کنکور دی ماه ریاضی، حدود 70 درصد سؤالات درس شیمی را سؤالات دشوار و متوسط شامل شوند و فقط 30 درصد سؤالات در گروه آسان قرار گیرند. در نتیجه با مفهومی‌تر شدن شیمی کنکور، داوطلبان می‌بایست رویکرد جدیدی نسبت به مطالعه این درس داشته باشند و با انتخاب منابع صحیح و برنامه ریزی دقیق خود را برای سؤالات مفهومی و چالش برانگیز کنکور تیر 1402 آماده نمایند. لذا برای استفاده از مشاوره تخصصی درس شیمی کنکور ریاضی و همچنین آگاهی از بهترین منابع این درس و بهره‌مندشدن از برنامه ریزی اختصاصی تا روز کنکور می‌توانید با مشاوران تخصصی موسسه 3 گام ارتباط برقرار نمایید.

در جدول زیر سطح سؤالات درس شیمی کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401 به تفکیک قرار داده شده است:

 

سطح سؤالات درس شیمی کنکور ریاضی دی ماه 1401

نام درس / سطح سؤالات

ساده

متوسط

دشوار

شیمی

25 درصد

41 درصد

34 درصد

 

در ادامه بودجه بندی سؤالات درس فیزیک در کنکور دی ماه رشته ریاضی فیزیک 1401 قرار داده شده است، که با آگاهی از آن داوطلبان می‌توانند با برنامه ریزی دقیق‌تری برای کنکور تیر ماه 1402 مطالعه نمایند.

 

 

بودجه بندی سؤالات درس شیمی کنکور ریاضی دی ماه 1401

پایه

نام فصل

تعداد سؤالات آزمون دی ماه 1401

دهم

کیهان زادگاه الفبای هستی

4

رد پای گازها

5

آب، آهنگ زندگی

3

یازدهم

قدر هدایای زمینی را بدانیم

6

در پی غذای سالم

6

پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر

1

دوازدهم

مولکول‌ها در خدمت تندرستی

3

آسایش و رفاه در سایه شیمی

3

شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

2

شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر

2

 

***بعضی سؤالات به صورت ترکیبی از چند فصل طرح شده‌اند که فقط در یک فصل آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.

 

جمع بندی تحلیل کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401

کنکور سراسری از سال 1402 با تغییراتی روبه رو شد که بر اساس آن کنکور دردو مرحله دی ماه 1401 و تیر ماه 1402 برگزار می‌شود. پس از برگزاری کنکور دی ماه ریاضی، بسیاری از داوطلبان به دنبال فهمیدن سطح سؤالات آزمون دی ماه بودند تا خود را برای کنکور تیر ماه آماده نمایند. چرا که با اطلاع از سطح سؤالات کنکور دی ماه و همچنین بودجه بندی سؤالات کنکور می‌توان برنامه ریزی دقیق‌تری برای مطالعه داشت و احتمال قبولی خود را افزایش داد. در این مقاله با تحلیل سؤالات دروس کنکور ریاضی دی ماه به تفکیک به بودجه بندی و سطح سؤالات پرداخته شد که می‌توانید با مطالعه آن‌ها با رویکرد جدید سؤالات کنکور آشنا شوید. همچنین پیشنهاد می‌شود داوطلبان با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور 1402، تمرکز بیشتری بر دروس اختصاصی گذاشته و به مطالعه مفهومی‌تر این دروس بپردازند چراکه بر اساس تحلیلی که در متن مقاله اشاره شد اکثر سؤالات به سمت مفهومی‌تر شدن رفته و پاسخگویی صحیح به آن‌ها نیازمند مطالعه عمیق‌تری از سوی داوطلبان می‌باشد. شما می‌توانید برای ارزیابی وضعیت درسی خود و همچنین دریافت برنامه ریزی شخصی‌سازی‌شده و هوشمند تا روز کنکور با مشاوران تخصصی موسسه 3 گام ارتباط برقرار کرده و قدم اصلی را برای موفقیت در کنکور سراسری بردارید.

 

در جدول زیر سطح سؤالات دروس کنکور دی ماه ریاضی فیزیک 1401 به تفکیک قرار داده شده است:

 

 

سطح سؤالات درس شیمی کنکور ریاضی دی ماه 1401

نام درس / سطح سؤالات

ساده

متوسط

دشوار

ریاضیات

25 درصد

41 درصد

34 درصد

فیزیک

14 درصد

27 درصد

59 درصد

شیمی

25 درصد

41 درصد

34 درصد