گرایش های کارشناسی ارشد صنایع غذایی

یکی از دغدغه های ذهنی داوطلبان کنکور ارشد، گرایش های مختلف برای ادامه تحصیل در این مقطع است. چالشی بسیار سخت که تعیین کننده مسیر دوساله تحصیل کارشناسی ارشد، زمینه تحقیقات و ... می باشد. در این متن قصد داریم به صورت تخصصی به معرفی گرایش کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی بپردازیم.

برای انتخاب گرایش مهم چند نکته بسیار مهم است :

آشنایی با هر گرایش و حیطه فعالیت آن، علاقه مندی دانشجو ، شناسایی توانمندی و زمینه اشتغال، استفاده از نظر مشاوران جهت انتخاب گرایش

در ابتدا قبل از معرفی گرایش ها لازم به توضیح است که در کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی کلیه دروس در همه گرایش ها دارای ضریب ثابت هستند برای مثال درس شیمی مواد غذایی دارای ضریب 2 در همه گرایش ها می باشد.

در مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دارای 4 گرایش می باشد که عبارتند از :

  • صنایع غذایی ( مهندسی صنایع غذایی)        
  • شیمی مواد غذایی
  • فناوری مواد غذایی 
  • زیست فناوری مواد غذایی

در هر گرایش مطابق با سر فصل وزارت علوم سه دسته واحد وجود دارد:

1. واحد های تخصصی مشترک :

به واحد هایی گفته می شود که در میان تمام گرایش ها مشترک است و تمامی دانشجویان ملزم به گذراندن این واحد ها هستند.

2.واحد های تخصصی الزامی :

از دسته واحد های تخصصی هر گرایش هستند که دانشجویان باید تمام آن ها را بگذرانند.

3.واحد های تخصصی اختیاری :

به دسته ای از واحد های گفته می شود که دانشجویان بر اساس تمایل خود باید تعدادی معین از میان آن ها را بگذرانند.

 

معرفی گرایش های کارشناسی ارشد صنایع غذایی

در این قسمت به معرفی گرایش از نظر حیطه فعالیت و واحد ها می پردازیم

گرایش صنایع غذایی 

گرایش صنایع غذایی یا به عبارت دیگر گرایش مهندسی صنایع غذایی که بیشتر در زمینه های مهندسی مثل ؛ انتقال حرارت، عملیات واحد، انتقال جرم و ... فعالیت می شود.

دروس مشترک

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

خواص فیزیکی مواد غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی

سمینار

میکربیولوژی صنعتی

 

دروس تخصصی الزامی

پدیده های انتقال حرارت در صنایع غذایی

عملیات واحد پیشرفته

کاربرد نرم افزار های مهندسی در صنایع غذایی

 

 

دروس تخصصی انتخابی ( گذراندن 5 واحد)

محاسبات عددی

خوردگی مواد غذایی

روش های پیشرفته آماری در صنایع غذایی

فناوری های نوین در صنایع غذایی

اتوماسیون در صنایع غذایی

حسگر های در صنایع غذایی

روش تحقیق

شیمی فیزیک فرآیند های غذایی

رئولوژی مواد غذایی

اصول طراحی تجهیزات صنایع غذایی

مدلسازی شبکه های عصبی و فازی

کاربرد نانوفناوری در موادغذایی

فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در مواد غذایی

صنایع غذایی پیشرفته

ریاضیات 3

مدلسازی مقدماتی

سیمنار2

 

گرایش شیمی مواد غذایی 

در این گرایش بیشتر در زمینه شیمی مواد غذایی و سرفصل مطالب مرتبط با شیمی مواد غذایی مثل: ساختمان پروتئین، دناتوراسیون، اصلاح شیمیایی آنزیم و ... پرداخته می شود.

دروس مشترک

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

خواص فیزیکی مواد غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی

سمینار

میکربیولوژی صنعتی

 

دروس تخصصی الزامی

شیمی پروتئین ها

شیمی فیزیک فرآیند های غذایی

شیمی کربوهیدارت ها

شیمی لیپید ها

 

دروس تخصصی انتخابی ( گذراندن 5 واحد)

شیمی ترکیبات زیست فعال

شیمی کلوئید

حسگرهای صنایع غذایی

افزودنی های مواد غذایی

سم شناسی مواد غذایی

کنترل کیفی دستگاهی

اصول سیستم های مدیریت کنترل کیفیت

اصول سیستم های پیشگیری کننده کنترل کیفیت

روش تحقیق

روش های پیشرفته آماری در صنایع غذایی

فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در مواد غذایی

کاربرد نانوفناوری در موادغذایی

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

باکتری شناسی پروبیوتیک

ویروس شناسی مواد غذایی

صنایع غذایی پیشرفته

پیشرفت های نوین در در میکروب مواد غذایی

سیمنار 2

 

گرایش فناوری مواد غذایی 

در این گرایش به بررسی فرآیند ها و تکنولوژی های پیشرفته در زمینه مواد غذایی پرداخته می شود.

دروس مشترک

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

خواص فیزیکی مواد غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی

سمینار

میکربیولوژی صنعتی

دروس تخصصی الزامی

صنایع غذایی پیشرفته

فرآیند های غیر حرارتی مواد غذایی

فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی

فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در مواد غذایی

 

 

 

دروس تخصصی انتخابی ( گذراندن 5 واحد)

اثر فرآیند ها بر میکروارگانیسم و مواد غذایی

فناوری ها و نوآوری ها شیر

فناوری پیشرفته در صنایع گوشت

فناوری نوین در صنایع روغن

فناوری پیشرفته در صنایع غلات

فناوری ها و نوآوری ها غیرالکلی

حسگر های صنایع غذایی

فناوری های پیشرفته در خشک کردن مواد غذایی

روش های جداسازی در صنایع غذایی

روش تحقیق

روش های پیشرفته آماری در صنایع غذایی

امولسیون هایی غذایی

رئولوژی غذایی

کاربرد نانوفناوری در موادغذایی

کاربرد آنزیم ها در فرآوری مواد غذایی

فناوری شکر و شیرین کننده

صنایع و فرآورده های شیلات

اصول و مبانی هیدروکلوئیدها

سیمنار 2

شیمی فیزیک فرآیند های موادغذایی

باکتری های پروبیوتیک

اصول استاندارد

استاندارد سازی در صنایع غذایی

اصول استاندارد در آزمایشگاه های مواد غذایی

تدوین استاندارد در سازمان های مرجع بین المللی و منطقه ای و ملی

مبانی سیاسیت گذاری ملی و بین المللی در صنایع غذایی

 

گرایش زیست فناوری مواد غذایی 

در این گرایش به مباحث میکروبی و محصولات تولید شده توسط میکروب ها مثل پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها و ... پرداخته می شود.

دروس مشترک

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی

خواص فیزیکی مواد غذایی

روش های نوین آزمایشگاهی

سمینار

میکربیولوژی صنعتی

 

دروس تخصصی الزامی

پیشرفت های نوین در میکروبیولوژی مواد غذایی

سنتتیک ها و رآکتور های بیوشیمیایی

زیست فناوری مواد غذایی

 

 

 

 

دروس تخصصی انتخابی ( گذراندن 5 واحد)

ژنتیک میکروارگانیسم ها

مدل سازی مقدماتی

مدل سازی تخمیر

آنزیم شناسی

حسگر ها در صنایع غذایی

روش های جداسازی و غربال کردن میکرو ارگانیسم ها

فرآورده های تخمیری

روش های استخراج و خالص سازی فرآورده های بیوتکنولوژیک

روش تحقیق

روش های پیشرفته آماری در صنایع غذایی

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

بیولوژی مولکولی

قارچ شناسی

صنایع غذایی پیشرفته

ویروس شناسی مواد غذایی

باکتری های پروبیوتیک

شیمی فیزیک فرآیند های مواد غذایی

سم شناسی مواد غذایی

کاربرد نانوفناوری در موادغذایی

فرآیند های غیر حرارتی مواد غذایی

فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در مواد غذایی

سمینار2

ژنتیک مولکولی

ایمنولوژی

اکولوژی میکروبی

 

در آخر لازم به ذکر است همه واحد های تخصصی اختیاری ارائه نمی شوند و در هر دانشگاه بر اساس اساتید مشغول به فعالیت، برخی از آن ها را ارائه خواهند کرد.( برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت دانشگاه مورد علاقه خود مراجعه کنید و چارت درسی کارشناسی ارشد صنایع غذایی آن را بررسی کنید.)

جهت آشنایی هر چه بیشتر با سرفصل های کارشناسی ارشد و منابع هر واحد درسی می توانید از فایل برنامه درسی بازنگری شده وزارت علوم مربوط به دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی مصوب جلسه 61 در تاریخ 9/12/1394 استفاده کنید.

 بازار کار گرایش های ارشد صنایع غذایی

یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب گرایش بحث بازار کار می باشد و سوال مرسوم بین داوطلبان از مشاوران صنایع غذایی یا افراد مشغول به کار این است که کدام گرایش از نظر بازار کار بهتر است؟

در حقیقت بازار کار در بین گرایش های مختلف تفاوتی ندارند اما افرادی که در هر گرایش دارای مهارت بیشتری باشند شرایط کاری برایشان بهتر است.

البته در کنار مطالب لازم به ذکر است برای کسب مهارت بیشتر لازم است در کنار درس های دانشگاه ها، مطالعات بیشتری داشته باشید تا بتوانید مهارت های خودتان را افزایش دهید.